Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
3654 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3654 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1625-12-08Jan Geesdorp en Joachim VerhulstDelft, Oude Delft, een klein huis met erf en daarnaast een groot huis met erf
1626-01-12Willem OlphertsZijbelhuizen;in de jurisdictie van Haringkarspel, een huis met erf
1626-01-12Reger Arentszn Boot koopman te DelftSchiedam;een huis met erf
1626-01-25Jacob Reijnierszn de Swaen uit GoudaWaddinxveen;ten westen van het dorp, 15 margen veenland zowel water als land bestaande uit een gedeelte van zestalff (5 1/2) margen strekkende van de Goot tot Back watering daarnaast een huis, barch, schuur, bepooting en beplanting
1626-01-19Bastiaen Joppen hij koopt dus z'n bezit terugOude Tonge;een huis met erf staande en gelegen aan de oostzijde van de Voorstraat
1626-01-23Thomas Jacobsz HaringSloten;een huis met erf strekkende van de Gemeeneweg tot achter aan t erf van Henrick Arents- met een vrije uitgang tot op t kerckhoff
1626-02-16Alewijn AndrieszKatwijk aan de Rijn;een huis met erf en lijbaan belendt ten zuiden aan het buurpad naar de kerk, ten westen de heerweg
1626-02-16Claes Willemsz,bakker te BlijswijkNieuwerkerk;IJsseldijk, een huis met erf, ten westen aan de school van Nieuwerkerk
1626-02-16Jasper Adriaensz te MoordrechtMoordrecht;een huis met erf aan de Veenweg
1626-03-02Cornelis van Hijselenden uit naam van de impentrantBergambacht;een huis met erf belendt de Herenstraat ofte wech, oostwaerts ter halver sloot toe.
1626-03-23Pauwels MelsMiddelharnis (in de banne van ) een boomgaard ende plantage groot omtrent een gemeth lands, belendt ten oosten aan t gemeenen rijpath en 's Heeren watering, ten zuiden aan den Dreef ofwel 't Uytpadt van de kinderen van Jan den Brake.
1626-03-09Lenert Aerentsz Ouwerkerk te ZegwaertZoetermeer; 2 margen weiland met een huis, bargh, schuur, potingen en de plantagien daarop staande, belendt aan de noordzijde Cornelis Mouricxsz in Segwaert en Claes Claesz en ten zuid-oostzijde Baertgen Dircxdochter strekkende van de Groene weg af tot Baertgen Dircxs lant ten westen.
1626-03-16Moorscheveen een huis, erf, schuur en bargh
1626-03-16Johannes Vroon, bedienner des goddelijken woorts tot MoordrechtMoordrecht;een huis met erf
1626-03-23Gerrit Bouwensz van Hijselendoorn, schout van BoskoopSluipwijk (hier genoemd Slupick); 2 1/2 margen en een 1/2 hond land bij de platten weg
1626-03-23Cornelis FranssenAarlanderveen (in de ambacht van); een huis met bepoting, beplanting en schuren gelegen aan de Lage Rijndijk
1626-03-23Jan Arentsz van Leeuwen,en Dirck Meens ten behoeve van Cornelis Meens zijn broerBoskoop;een huis met erf aan het kerkhof
1626-03-30Cornelis Anthoniezoon Burchdeurwaarder van dit hofLisse;een huis met erf met geboomte- ten noordwesten belendend aan de kleine beek
1626-03-30Dirck Jansz Huydenraet,uit naam van Pierre Bergiere geseyt du ClouDen Haag;Houtstraat, huis belendt ten zuiden en ten westen de Herenstraat
1668-10-30Jan Coelbier; heeft geboden 650,-- guldens.Nieuwerkerk, strekkende van de Buurtweg tot het land van Frans Janssen; een huis met erf en twee mats land en alles wat daar bij hoort,en ten noorden aan de Kerksloot, item nog 3 mat lands eveneens daar gelegen.
1668-12-10Hendrick Morris;advocaat te DordrechtCromstrijen, in de ambacht van, 1/5 part van 29 mergen 127 roeden gelegen bij de laatste dijkagne van Niemandspolder, daarbij behorend de gorssen, aanwassen, natte en droge dijken, visserijen, vogelerijen en wat daar aan dependeerd
1626-04-20Jan Bathen uit LeidenLeiderdorp;Rijndijk, belendend ten noorden aan
1626-04-20Sijmon FranssenEgmond aan zee;ten noorden belendend aan de noorderstraat
1626-04-20Jacob Willemsz van Voorburch; Arie Cornelisz Vermeul wonend in 't Zuidland (Voorne)Corendijc;een huis met erf ten zuiden belendend aan het kerkhof en ten noorden aan de Herendijk
1626-04-20Adriaen van der Burch en Johan van Geesdorp,deurwaarder voor dit hofKatwijk;2 1/2 hond warmoesland gelegen buiten Katwijk aan de Rijn, ten oosten van de Rijn en ten westen van de Rijndijk
1626-04-23Jan van der Lis,klerk uit naam van de deurwaarder () ten behoeve van ()Weesp;een huis met erf en brouwerij vanouds"t Paradijs"genaamd, maar t heet nu de "Morgenstarre"gelegen aan de Hoogstraat binnen de stad, ten noorden naast het stadhuis.
1626-04-20Maerten Deijm deurwaarderDelft;Vest (aan de) bij de Haechpoort, een huis met erf
1626-05-18Niclaes Lots koopman te DelftZoetermeer;Buytenweg,een huis met erf, hooiberg, schuren,potingen,plantingen daarop staande gelegen aan de Buytenwegt (de t staat er echt) strekkende uit de Voorwegse watering plus nog een stuk teelland strekkende van de Ringsloot
1626-05-25Frans Hendriks HerbertsGouda;Vogelzang voor in Rosendaal. een huis met erf.
1606-04-17Nicolaes Damme, procureur voor de staten van Brabant, in naam en vanwege Cor nelis Adriaens te Baertwijck.Baertwijck (Baardwijk?) 5 morgen land,gelegen in de banne van Baertwijck belend ten oosten het gasthuis van Waalwijk, westwaarts strekkende van de Zeijnpade tot de Meerdijk toe, toebehoort hebbend aan Jan Mathijszn. die in zijn leven daar gewoond heeft
1606-04-01Lenert Warijn uit DreijsscherDreijsschere, een huis, schuur, buur (woning) en erf gelegen ten oosten van de dorpskerk.
1606-02-22Jacob Pietersz alias Pieter ClaeszEdam; gelegen in 't oosteinde een huis, erf en brouwerij genaamd "den Aecker" met alles d'r op en d'r an strekkende voor van de straat tot achter aan de haven.
1606-02-20Jacob CorneliszHodenpijl; 7 morgen 45 roeden land,belendend ten noorden aan de"Heijlichgeest susteren" tot Delft, ten oosten "de Gaech" aan de zuidzijde de pastorie van 't Woud en ''t Coningsvelt" buiten Delft, en aan de westzijde de Votdijk
1606-02-13Anthonis Duijck, meester griffier voor dit hofMaasland; aan de Westgaech 7 morgen, 1 hond,13 roeden landts ofte daaromtrent belent ten noorden de Scheijwatering tussen de Lier en Maasland
1606-02-13Daniël Gerritsz wonend te WestmaesWestmaas; een huis met erf strekkend van de Halve straat tot aan de sloot toe.
1606-01-30Gielis Floij, procureur generaal bij dit hof.Stompwijk;een stuk veenland met een schuur daarnaast een stuk land groot onge veer 1/2 morgen, eveneens te Stompwijk ten noorden van de molenaar van Leid schendam.
1605-12-19Willem Gerritsz Verhouten uit HeusdenMijnsherenland van Meerkerken; liggend in 't nieuwe land 6 morgen land met alle toebehoren, strekkend van de Oudendijk zuidwestwaards tot de gemenelands watering toe
1629-04-23Aert Reijniersz Droogh te GoudaGouda, Minnebroersteeg, een huis en erf.
1559-02-05Cornelis Corneliszn.Cooper2 aan een gebouwde huizen met toebehoren te Zierikzee in de Nobelstraat aan de westzijde van deze straat strekkende met een Spijcker (schuur) tot achgter aan de "stede vroonen" (het land van de heer). Ook nog een hofstede binnen deze stad gelegen aan de noordzijde van de Stedenveste.
1559-02-12mr. Henrick Huijgenszn. presbyter te Delfteen huis met erf, buurten en belendende toebehorend aan Frans Janszn. ofwel zijn kinderen, staande binnen de stede van Delft, op de Korenmarkt, belendend ten weste aan de Voorstraat
1559-04-29Maerten Willemszn. mede deurwaarder7 hond leens gelegen in de Muijlkers Koudendussen belent ten zuiden tot de gemeene weetering toe, te leen gehouden van joncker Pieter van Cheuw, heer tot Werkendam
1626-12-21Balthasar Jansz kruidenier te Amsterdameen huis met erf aan 't Rusland te Amsterdam
1626-11-30Jan van der Nieuwpoort, secretaris van de stad Utrecht ten behoeve van zijn vader Jan van der Nieuwpoort, burgemeester der zelfde stedeeen wind en rosmolen met een huis daarop uitziende, staande ende gelegen op het Bolwerk aan de zuidzijde van de stad Schoonhoven met al zijn toebehoren zoals een pottenbakkerij, nog een huis gelegen aan de westzijde van de haven, strekkend van de Heerstraat met een gang tot achter in de Koestraat
1627-05-19meester Adriaen van der Goos; Dirck de Jonge en Pieter van Ossewaerde, advocaten voor dit hof als voogden en ten behoeve van het weeskind van wijlen Dirck Fijck van den Hove12 margen 122 1/2 roede land, zijnde de helft van het 7/8e part van de polder genaamd Werkens oord, gelegen in de westambacht van IJsselmonde, ook nog 6/10e deel van de visserij en de vogelarijen in het west ambacht van IJsselmonde, te samen te leen gehouden van de heren van Lock en Polanen
1627-05-12Quirijn Jansz van der Hoog uit Delftbij Haastrecht;2 hont land gelegen in het land van Steijn, strekkend omtrent 9 roeden van het huis (onbekend welk huis) tot achter over de Achterkade toe, strekkende met de zelfde Achterkade en met het hoekje van de Mallendijk tot achter aan het gasthis eijgens toe, belent ten westen de Sluipwijkse zijweg
1627-16-05Willem Cornelisz van der Wiel, houtkoper te DelftDelft;gelegen in het Noordeinde binnen de stad, een huis met erf
1627-07-08Constatijn Huijgens, secretaris van zijne exelentie Frederik Hendrik, Prins van OranjeDen Haag; staande en gelegen in de Houtstraat belent ten oosten de Nieuwe vaart, ten westen de Houtstraat een huis met erf en alles er op en er aan.
1627-07-12Adriaen Nicolaes van der Leeuw gezworen exploitier voor dit hof, betrokken bij dit decreetWoerden; in de vrijdom of jurisdictie der stede van een stuk land of hennipwerf met potingen en plantingen daar op staande gelegen genaamd "de Nes" 3 1/2 voet in de rijn gemeten en nog een stuk van een half hont Rijnse maat belent ten zuidwesten van de Rijn in de "halve sloten"
1559-04-25Jan Henricxszoon Bock4 margen land gelegen in de "Vierlaen op het Zouteveen'in de parochie van Vlaardingen
1676-07-16Pieter Can, deurwaarder bij het Hof van Holland.Enkhuizen;huis en erf, westzijde van de breestraat
vorige
12...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in