Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
3654 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3654 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
3365-03-04Adriaen Adriaensz van den Bommel, getrouwd met de weduwe van Jan Engelbrechtsz van der Sluijs te PiershilMr. Johan Comans, advocaat, als rentmeester van het weeshuis te Den HaagPiershil, 4 gemeten land naast de landerijen van het weeshuis van Den Haag, ten zuiden en noorden het land van burgemeester Welhoeck
1810-07-25Hendrik Rijssnijder, te AmsterdamDe erven van wijlen Jan Tetterode te weten: Jurriaan Tetterode; Anna Cornelia Tetterode, gehuwd met J. Danckertsz; Hester Cornelia Tetterode en Nicolaas Tetterode, allen wonend te AmsterdamBerkenwoude, Krimpenerwaard binnen de kring van de vervening, 7 morgen en 37,7 roeden land
1808-12-12John Plant Bower, wonend onder het ambacht van KralingenRobert TwissKralingen, Oudendijk noordzijde, 1/3 deel van een buitenplaats met herenhuis en koetshuis, stalling, oranjehuis, tuinmanswoning, steenkoepel en een tuinhuis waarvan een deel ingericht als looierij
1808-11-14Catharina van Houten, de weduwe en boedelhoudster van Andries van Thiel en wonend binnen de stad WeespAlida Vree, de weduwe en bij testament de enige erfgename van Jan Maghiel Smit (oorspronkelijk koper maar inmiddels overleden)Weesp, het Zandpad buiten de Gijnpoortsbrug bij het Amsterdamse Buiten Veen, 1) huis en erf en stalling zijnde het logement de Drie Roskammen, 2) een tuin met huis en erf en stalling plus wagenhuis en getimmerten (opstallen) vanouds genaamd Over Raar-op (O. buitensingel van Weesp)
1808-07-04Jan Bernard Kramer, zoon en erfgenaam ab intestato van wijlen Charlotta Willemina Susanna Charon St. Germain, weduwe en erfgename van Jan Kramer, bij leven oud-schout en secretaris van Vlaardingen en daar overleden op 19-3-1803Pierre Renard, te Den HaagDen Haag, Lange Houtstraat oostzijde, huis en erf, wijk K nr. 269 (N. de grote sociëteit)
1805-09-30Thomas Debman, schipper op het schip The IndustryLodewijk Kemp Nz. ten behoeve van Torquin Enge, Deens burger wonend te Aarendalh in NoorwegenDordrecht, de schoener genaamd The Industry gelegen aan de stad Dordrecht, met complete inventaris zoals een sloep en een boot, drie zware kabels, een partij oud touwwerk, twee zware ankers etc.
1805-07-26Thomas Debman, schipper op het schip "The Industry", een schoner (schoener?), liggende in de stad Dordrechtgeen kopergeen onroerend goed
1804-04-09Jacoba van Rij, de weduwe van Paulus van Lankhorst; Balladina van Rij en Willemina van Rij als erfgenamen van hun overleden moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe van Willem van RijCornelis van Buuren, te BrielleBrielle, Nobelstraat westzijde nr. 22, huis en erf
1804-04-09Jacoba van Rij, de weduwe van Paulus van Lankhorst; Balladina van Rij en Willemina van Rij als erfgenamen van hun overleden moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe van Willem van RijWillem van Beugen, te BrielleBrielle, Nobelstraat westzijde nr. 39, een huis met erf
1804-04-09Jacoba van Rij, de weduwe van Paulus van Lankhorst; Balladina van Rij en Willemina van Rij als erfgenamen van hun overleden moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe van Willem van RijJacob Looy, te BrielleBrielle, Kerkhof rondom op nr. 132, huis en erf
1803-07-29Jacoba van Rij weduwe van Paulus van Lankhorst;Balladina van Rij te Den Briel; Wilhelmina van Rij te Den Briel beiden minderjarig en ongehuwd later meerjarig en ongehuwd genoemd erfgenamen van hun moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe vanWillem van Rij te Delftgeen koper vermeld1). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 22; 2). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 39; 3). Den Briel, rondom Kerkhof, no. 132
1800-11-10Arnoldus de Keulenaar te MiddelburgJacobus de Puyt Jz.Middelburg, St. Janstraat, huis en erf genaamd Oudenaarde (wijk 14 nr. 63)
1800-11-10Arnoldus de Keulenaar te MiddelburgGerardus SlaakwegMiddelburg, St. Janstraat, huis en erf genaamd de Drie Witte Halve Manen (wijk 18, nr. 46)
1800-11-10Arnoldus de Keulenaar te MiddelburgWillem JansenMiddelburg, Bellingstraat, huis en erf genaamd de Florentijnse Lelie (wijk 10, nr. 7)
1800-11-10Arnoldus de Keulenaar te MiddelburgJan TritsMiddelburg, St. Geertruyd Bolwerk, huis en erf
1800-11-10Arnoldus de Keulenaar te MiddelburgHendrik WaltmanMiddelburg, Bagijnhofstraat, een huis en erf plus een stalling genaamd de Bree (wijk 27, nr. 71)
1800-04-28Jan Hendrik van Damme, gehuwd met Anna Maria van Damme (of Maria Anna van Damme) en wonend te LeidenAgatha Louisa van Dam, de weduwe van Mr. Pieter Pompe van SlingelandtLeiden, Rapenburg op de hoek van de Doelensteeg, huis en erf
1800-03-03Dirk van der Velden te AlphenAbraham de Bie te AlphenZevenhoven, van de dijk tot de Pael: 1) huis, hooiberg en erf zijnde de grutterij van Zevenhoven, 2) nog een huis en erf, 3) een pakhuis met erf, 4) grond plus erf ernaast, 5) Zevenhoven op het Zuideinde, een houttuintje; nog een erfstuk naast pakhuis met nog een erf, alles in de Agterdijkse Polder, kampland gelegen in de Noordijkse Polder van de wetering tot de sloot met nog enkele akkers en wateren
1799-11-11Dionisius Banis te Den HaagJacobus van der Kaay te Den HaagDen Haag, Houtmarkt zuidzijde, een blok van vier huizen en erven, waarvan een huis aan straatzijde en drie annex in een vrije gang
1799-09-09Johannes van Baalen, eerste klerk bij de secretarie van Den Haag met speciale last en procuratie van Mr. Pieter Verstolk, advocaatJacob van Weerden, huurder/bewonerDen Haag, Nieuwe Haven westzijde, huis en erf
1799-05-07Jacob Kerkhoven gehuwd met Susanna Jacoba Faree of FarreePieter de WildeVoorschoten, warmoezierstuin in diverse stukken met huis erop, groot ca. 3 morgen
1799-05-07Jacob Kerkhoven gehuwd met Susanna Jacoba Faree of FarreeJoannes HuygensZoeterwoude, Grote Westeindse Polder, twee partijen wei-/hooiland van elk 2 mor gen en 241 roeden, samen groot 4 morgen en 240 roeden
1799-01-21Bart Posthumus te OostzaandamJacob van Sante voor en ten behoeve van Klaas DekkerOostzaandam, Fransepad, huis en erf en bakkerij met gereedschappen
1799-01-21Bart Posthumus te OostzaandamMeijndert der Kinderen voor zijn MeesterOostzaandam, Zeedijk, huis en erf, nr. 250
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagJan PistorDen Haag, Hofstraat oostzijde, huis en erf en tuin en grote wijnkelder, zijnde het logement genaamd "De Goude Leeuw"
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagHendrik WeeberDen Haag, Hofstraat westzijde, huis en erf
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas van SonDen Haag, Bezuidenhoutseweg, onder Haagambacht even buiten Den Haag, huis en erf en tuin
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagG. Reijtenbagh ten behoeve van J. LuraghieDen Haag, Nieuwe Haven, het 4e huis van de Nieuwe Middelstraat of de zogenaamde Hekkelaan, huis en erf en tuin
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagP.H. Meulman voor en ten behoeve van hem zelf als van Hendrik Riemers;Barend Lammers; R. van den AsDen Haag;Uilebomen of Zuidbinnensingel noordzijde, blok huizen en erven gena amd den Ezelenberg, betaande uit 2 huizen voor aan de straat en 18 huizen in een poort of gang
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas van Son ten behoeve van Pierre Jouhanneau de La Regnere en ZoonenDen Haag,Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, huis en erf
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Roosendaal ten behoeve van Johannes van RohreDen Haag,Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, huis en tuin en verdere getimmerte
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagJ. Nikkel ten behoeve van Carel KiehlDen Haag,Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 2 huisjes en erven, een aan de straat en de ander uitkomende in een gemeene poort
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas Son ten behoeve van Pierre Jouhannaeau de La Regnere en ZoonenDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, huis en erf
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas Son ten behoeve van Pierre Jouhannaeau de La Regnere en ZoonenDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 3 huisjes en erven, een aan de straat en twee uitkomende in een gemene gang
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagDavid Pino voor en ten behoeve van A. HollebeekDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 4 huisjes en erven, in een gemeen slop
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagBarent Lammers voor en ten behoeve van hem zelf als voor Reinier van den As en Philippus MeulmanDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 3 huisjes en erven, in de voornoemde slop
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas van Son voor en ten behoeve van Pierre Jouhannaeau de La Regnere en ZoonenDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 7 huisjes en erven, in een gemeen slop
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagJacobus Greij voor en ten behoeve van Albertus BlommersDen Haag, Bierstraat oostzijde, huis en erf
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagJohannes Holsteijn voor en ten behoeve van Willem PietersDen Haag, Guinea of Rijswijksestraatweg, in de bocht, huis en erf
1798-07-30Jacquet Chatainge en Marianne Chatainge erfgenamen van wijlen Pierre Davind PerrinJohan Hendriek KremsDen Haag, Korte Poten zuidzijde, met de uitgang aan de Korte Houtstraat, huis en erf, genaamd "Parlement van Engeland"
1798-01-29Johannis van LeeuwsfeldBartholomeus van Meerloo voor en ten behoeve van Nicolaas Jacobus van Gendt te AmsterdamAmstelveen, aan de hand van Leiden, land, ca 1 morgen
1798-01-29Johannis van LeeuwsfeldGerrit Storm voor en ten behoeve van Rijk van EikSlooten, onder de Banne van: 1) in de Bovenwegse Polder vanaf de Wegsloot tot de Haarlemmermeer, partij land, 10 morgen en 300 roeden; 2) in de Bovenwegse Polder vanaf de Wegsloot tot de Landsving, partij land, 4 morgen en 100 roeden
1797-12-18Adriaan van Heusden te Leiden gehuwd met Aletta Elisabeth van BuurenJacobus Bronkhuizen te LeidenLeiden, Nieuwstraat, aan de noordzijde van de Nieuwe Rijn tussen de Harte- en de St. Pancras Toorn tegenover het plein van de St. Pancras, pakhuis
1797-12-18Adriaan van Heusden te Leiden gehuwd met Aletta Elisabeth van BuurenJacobus Bronkhuizen te LeidenLeiden, Nieuwstraat, aan de noordzijde van de Nieuwe Rijn tussen de Harte- en de St. Pancras Toorn tegenover het plein van St. Pancras naast het pakhuis van de 1e akte, huis en erf
1797-12-18Adriaan van Heusden te Leiden gehuwd met Aletta Elisabeth van BuurenJan Hendrik Schusler voor en ten behoeve van Johanna Hendrika SchuslerZoeterwoude onder de Ambachte van;Witte en Roode Laanen buiten de Koepoort van Leiden, buitenplaats of tuin en huizingen
1797-09-11Daniel Blankenvoord te Den Haag en Maria Theresia Pinkeveer echteliedenHendrik van Waijenberg makelaar te AmsterdamDen Haag, Bierkade noordzijde, hoek Heerenstraat, huis en erf, genaamd "De Valk"
1796-07-25Theodora Agnes van Teijlingen gesepareerde huisvrouw van Mr. Michael Hubert wonende op de NeemelaarLeonard van de KasteeleMonster onder de Ambachte van;Polder van Zegbroek buitenplaats genaamd "Ockenburg",bestaande uit heerehuizinge en koetshuis en tuinmanshuis en bouw huis en beestenstallen en wagenschuur en hooibergen en tuinen en boomgaarden en houtlanden en plantage, mitsgaders een huis genaamd "Zandvoort" en wei land en zaailand en afgezande geestlanden en duinen en klingen, 125 morgen en 275 roeden.
1796-01-18Pleun Dijksman bouwman te OverschieLeendert IJanse KoolOverschie, onder de Ambachte van, Polder Zestienhoven, huis en varkensschuur en wagenhuis en bergen en boomgaard en geboomte en werf
1796-01-18Cornelis Corsse van der Meer te NieuweveenAdriaan de Bas, procureur, ten behoeve van Gerrit Matthijsz. van Heel te Over schieNieuweveen onder de Heerlijkheid van: 1)een partij gebroken veenland en aange damd land en water, 1 morgen en 300 roeden; 2) strekkende van de 's-Graafweg noord tot de achterweg, een partij gebroken veenland en aangedamd land en water, 450 roeden
1794-03-17Abraham Haak junior te Den Haag; Jan de Quak Jansz. te RotterdamJan Hendrik Kramp te Voorburg ten behoeve van Willem SchoutenVoorburg, Voorburgstraatje (Het Geldelose Pad), een perceel bestaande uit tuin en huis en salon genaamd "Ons Genoegen", de achterzijde gelegen aan de Delft sche Trekvaart
vorige
12...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in