gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Namen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goedDatum decreet
Cornelis Arienssn Struijt te Nieuw Hellevoet, met bewilliging van zijn zwagers en vrienden, met name Sanderintgen Pietersdr, Jan Lenertssn Toutvenoort, Barent Jobssn , Aryen Jobssn en Jacob Janssn Hogendijck, gehuwd met soetgen JobsdrMaerten Eewoutssn SlappecorneNieuw Hellevoet, in het Weergors, in het stuk van 12 gemeten, aan de Hellevoetse dijk: Een stuk landts, 6 gemeten, bezaaid met tarwe; Idem, in het stuk van 9 gemeten: 3½ gemeten.
Adriaen Adriaensz van den Bommel, getrouwd met de weduwe van Jan Engelbrechtsz van der Sluijs te PiershilMr. Johan Comans, advocaat, als rentmeester van het weeshuis te Den HaagPiershil, 4 gemeten land naast de landerijen van het weeshuis van Den Haag, ten zuiden en noorden het land van burgemeester Welhoeck04-03-3365
Jan WillemszCors Adriaensz, brouwer te Delft, voor Rochus Grijp JoostenDelfgauw, 21 morgen, 5 hond, 52 of 53 gaarden/roeden hofland waarop het huis van impetrant stond, gelegen in 35 morgen land in Hoefslag van Vrourussensloot; ten oosten: de Overgauw, ten westen: de Delfgauwseweg; ten noorden: de Pijnackerse of Lange Watering; vanaf het Middelheck tot aan de Overgauw (of Puurgauw) + nog 8 morgen land in de Vrije Ban bij de Cromme Heul, ten oosten: de Delfgauwseweg; ten zuiden: het Koningsveld.29-07-3279
Nicolaes Blocq, makelaar te Amsterdam, met last van Bartholomeus Philipsz Mercier, koopman te AmsterdamBartholomeus Bouwens, uit naam van zijn moeder Trijntje Jans, de weduwe van Dirck JanszAmsterdam, Jonkerstraat zuidzijde, huis en erf waar de bokkington voor de luyffen (?) staat
David CoorenbinderMaerten Willemsz, voor een/vierde part; Jan Cornelisz Roodenburgh, voor een/vierde part; Jacob Cornelisse Roodenburgh, getrouwd met Annetje Jans; + Dirck Pleunen Jonghste, getrouwd met Maertje Jans; + Jan Jacobsz van Dijck, getrouwd met Lijsbet Jans; Maerten Willemsz, Leendert Jansse Leeuwerschilt, tesamen testamentaire voogden over Willem, Arij en Erckje Jans, kinderen van Neeltje Arijens zaliger, dochter van Jan Willemsz Touw, tesamen de anderen helft.Overschie, 4 morgen land.04-11-2670
Hendrick Gerritsz, kleermaker te AmsterdamWillem harmensz Faber, cipier van de stad AmsterdamAmsterdam, verwersgraft, noordzijde, tegenover het Staelhoff,: huis en erf.
Jacob George Alexander Clant als procureur van Jacob Nicolaas Warin en Johannes van Veen, beiden te Amsterdam, en als curatoren van de boedel van de weduwe van Anthony Hendrik KleijnzorgeJohannes van Veen, te AmsterdamAmsterdam, Leidsestraat tussen de Prinsengracht en Lange Leidsedwarsstraat, winkelhuis en erf (D8, G27, nr. 67, wijk 55, nieuw nr. 3060)01-12-1810
Hendrik Rijssnijder, te AmsterdamDe erven van wijlen Jan Tetterode te weten: Jurriaan Tetterode; Anna Cornelia Tetterode, gehuwd met J. Danckertsz; Hester Cornelia Tetterode en Nicolaas Tetterode, allen wonend te AmsterdamBerkenwoude, Krimpenerwaard binnen de kring van de vervening, 7 morgen en 37,7 roeden land25-07-1810
Jacob Hendrik Ludwig te Amsterdam, voor en in naam van zijn huis van negotie; Anna Maria van Santen, de weduwe en enige universele erfgename van Johan Isaac Maurenbrecher te Emden; Jan IJver, Pieter Weinbach, Jan Pietersz en Jean Thomas Grietman, allen wonend te Amsterdam en executeurs van Madeleine la Campaigne, de weduwe van Isaac Jacques Bousquet, alsmede voogden van haar minderjarige dochter en beheerders van haar vaderlijke zowel als moederlijke goederenJan de RuiterAmsterdam, de Nes op de hoek van de Riviervismarkt, een huis en achterhuis plus een pakhuis met erf vanouds genaamd het Veldhoen en nu het logement Nieuw-Maltha (D1, G5, nr. 31)12-04-1810
Hendrik Maaham Bollard als procureur van Johannes Deodatus Remmers te Amsterdam en Lucas Slotemaker te Middelharnis, executeurs testamentair en beheerders van de nalatenschap van Engelina Maria de la Noy, de weduwe van George Diemel, wonend te Middelharnis en tevens voogden van haar minderjarige erfgenamenJan Dekkers (1); Johan Martin Alkens (2); Samuel Dekkers (3)Amsterdam, Raamstraat tegenover het Leidse Kerkhof, 1) een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 15, nieuw nr. 6600 blauw), 2) een huis en erf (getekend D8, G28, nr.16 nieuw nr. 6599 blauw, en 3) nog een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 17, nieuw nr. 6598 blauw20-02-1810
Johannes Deodatus Remmers te Amsterdam en Lucas Slotemaker te Middelharnis als executeurs testamentair en beheerders van de nalatenschap van Engelina Maria de la Noy, de weduwe van George Diemel wonend te Middelharnis en tevens voogden van haar minderjarige erfgenamenJan Dekkers (1); Johan Martin Alkens (2); Samuel Dekkers (3)Amsterdam, Raamstraat tegenover het Leidse Kerkhof, 1) een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 15, nieuw nr. 6600 blauw), 2) een huis en erf (getekend D8, G28, nr.16 nieuw nr. 6599 blauw, en 3) nog een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 17, nieuw nr. 6598 blauw20-02-1810
Johannes Deodatus Remmers te Amsterdam en Lucas Slotemaker te Middelharnis als executeurs testamentair en beheerders van de nalatenschap van Engelina Maria de la Noy, de weduwe van George Diemel wonend te Middelharnis en tevens voogden van haar minderjarige erfgenamenJan Dekkers (1); Johan Martin Alkens (2); Samuel Dekkers (3)Amsterdam, Raamstraat tegenover het Leidse Kerkhof, 1) een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 15, nieuw nr. 6600 blauw), 2) een huis en erf (getekend D8, G28, nr.16 nieuw nr. 6599 blauw, en 3) nog een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 17, nieuw nr. 6598 blauw20-02-1810
Jan Francois van Eck als procureur van Johanna Roelofs, weduwe van Theodorus van Effen; Christiaan Jacob Knipschaar; Thomas Bruijn en Mr. Marius van Ommeren te Amsterdam als executeur testamentairG.van Bleyenburgh en S.van Bleyenburgh voor Bernardus Hermans te AmsterdamAmsterdam, Oudeschans naast het hoekhuis op de Oude Waal schuin tegenover de Montelbaanstoren, een hecht, sterk winkelhuis en erf waar een timmermanszaak wordt gedaan (D2, G26, nr. 46), wijk 11 nr. 2935, groene nr. 2935)28-07-1809
Johannes Eduard Waterham te Amsterdam, als speciale gemachtigde van I.J.C. de la Sabloniere samen met de nu overleden J.O. van Ingen, bij leven oud-burgemeester en lid van de municipaliteit van de stad Kampen, bij testamentaire beschikking van Sara Wilhelmina Bredius, de weduwe van Willem Frederik Knuth en geassisteerd door Mr. W.I. Nessink, oud-burgemeester van Kampen als haar gekozen voogd (momber), nu als overgebleven executeur van haar testament en redderaar van haar boedelHenrietta Everdina Visscher, gescheiden van Justus Hendrik van HeeckerenAmsterdam, Camperhoofd, huis en erf genaamd het Vlasvat19-05-1809
Johan Casimir Bier, weduwnaar en enige erfgenaam van Johanna Hermina Grundmans, eerder weduwe van Johan Christiaan SchneyerHendrik Bier, broer van Johan Casimir BierAmsterdam, Uilenburg in de achterstraat op 't zogenaamde Kok en Hofje, huis en erf (getekend nr. 4, 5 en 6) en houten loods (getekend nr. 18)07-02-1809
John Plant Bower, wonend onder het ambacht van KralingenRobert TwissKralingen, Oudendijk noordzijde, 1/3 deel van een buitenplaats met herenhuis en koetshuis, stalling, oranjehuis, tuinmanswoning, steenkoepel en een tuinhuis waarvan een deel ingericht als looierij12-12-1808
Catharina van Houten, de weduwe en boedelhoudster van Andries van Thiel en wonend binnen de stad WeespAlida Vree, de weduwe en bij testament de enige erfgename van Jan Maghiel Smit (oorspronkelijk koper maar inmiddels overleden)Weesp, het Zandpad buiten de Gijnpoortsbrug bij het Amsterdamse Buiten Veen, 1) huis en erf en stalling zijnde het logement de Drie Roskammen, 2) een tuin met huis en erf en stalling plus wagenhuis en getimmerten (opstallen) vanouds genaamd Over Raar-op (O. buitensingel van Weesp)14-11-1808
Jan Bernard Kramer, zoon en erfgenaam ab intestato van wijlen Charlotta Willemina Susanna Charon St. Germain, weduwe en erfgename van Jan Kramer, bij leven oud-schout en secretaris van Vlaardingen en daar overleden op 19-3-1803Pierre Renard, te Den HaagDen Haag, Lange Houtstraat oostzijde, huis en erf, wijk K nr. 269 (N. de grote sociëteit)04-07-1808
Frans Hendrik Gelhuis, te Schoonrewoerd, via zijn procureur Adrianus de BasJohannes Theodorus Obeloo, te AmsterdamAmsterdam, Oude Spiegelstraat zuidzijde, huis en erf waar Vulcanus in de gevel staat24-03-1808
Mr.Albert Hendrik Pieter Hubert en Mr.Willem Joseph van der Muelen, advocaten te Amsterdam en door de schepenen van de stad Amsterdam aangesteld als curatoren van de boedel en nalatenschap van Johanna Bouman, bij leven vrouw van Hendrik AausIsabella Maria Claus, de weduwe van Gerrit Willem GoudaAmsterdam, Kalverstraat, 't tweede huis vanaf de Gapersteeg zijnde een winkelhuis en erf (D6, G29, nr. 220)11-12-1806
Johanna Bouman zaligerIsabella Maria Claus weduwe van Gerrit Willem GoudaAmsterdam, Kalverstraat, winkelhuis en erf, het tweede huis vanaf de Gapersteeg, getekend D6 Gr 29, no. 22011-12-1806
John Williams Hope; Pieter de Smeth; Hendrik Tammesz Beth; Johannes BethWillem Joseph van Brienen van de Groote Lindt, 4/13 deel; Cornelis Hartsen 4/13 deel; Olfert Molenaar, 4/13 deel; Jacobus Hancock, 1/13 deel, allen wonend te AmsterdamAmsterdam, op stadsgrond op de Zoutkeetsgracht strekkend van 't Blaauwe Hooft tot achter aan het bolwerk van de Schans voorbij de molen de Vervanger, 1) lijnbaan genaamd de Walvis met huis, stallen voor acht paarden, een teerstoof met twee verdiepingen, teerhuis, pakhuis voor berging van teer en touwwerk, plus zolders voor hennep, schijven, garens en turf, 2) twee hechte sterke pakhuizen genaamd de Kas en de Walvis13-12-1805
John Williams Hope c.s.Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt voor 4/13de part; Cornelis Hart sen voor 4/13de part; Olfert Molenaar voor 4/13de part; Jacobus Hancock voor 1/13de partAmsterdam, Lijnbaan genoemd "De Walvis" met huis, stal voor 8 paarden, teer stoof van 2 verdiepingen, teerhuis, pakhuis voor opslag van teer en touwwerk, zolder voor hennep, schijven, garens, turf etc, staande op stadsgrond achter in op de Zoutkeetsgracht, strekkend voor van het Blauwe Hoofd tot achter aan het bolwerk van de Schans voorbij de molen "De Vervanger" en nog 2 pakhuizen, "genaamd "De Kas", "De Walvis"en het pakhuis "De Walvis" "(sic), gelegen op stadsgrond op de Zoutkeetsgracht13-12-1805
Thomas Debman, schipper op het schip The IndustryLodewijk Kemp Nz. ten behoeve van Torquin Enge, Deens burger wonend te Aarendalh in NoorwegenDordrecht, de schoener genaamd The Industry gelegen aan de stad Dordrecht, met complete inventaris zoals een sloep en een boot, drie zware kabels, een partij oud touwwerk, twee zware ankers etc.30-09-1805
Cornelis Dadelbeek, gehuwd met Lucretia Masmeijer geassisteerd door haar man Gijsbert Bakker en Matthias Mensen door Barend Kortenkamp en Johanna Elizabeth van Loon, eerder weduwe van Martinus Masmeijer en bij testament als voogden aangesteld van de in de boedel geïnteresserde minderjarige kinderen van Maria Masmeijer en wijlen Frans Schreuder, te weten Barend Schreuder, Lucretia Schreuder, Johanna Schreuder en Helena Schreuder; tevens Maria Masmeijer en Lucretia Masmeijer als enige nagelaten kinderen van Martinus Masmeijer en Johanna Elizabeth van LoonPetrus KortenkampAmsterdam, Oude Waal tegenover de Schipperstraat tussen de Bantammerstraat en de Schans waar de Drie Ankers in de gevel staan, een huis en erf27-09-1805
Jurriaan Verlooy en Jan Gerard Pfeiffer, beiden te Amsterdam en executeurs testamentair van Sara Verlooy, de weduwe van Samuel Roos, gewoond hebbend te AmsterdamJan AdriaanszAmsterdam, Anjeliersstraat zuidzijde, huis met achterhuis27-09-1805
C. Dadelbeek c.s.Petrus KortenkampAmsterdam, Oude Waal, tegenover de Schippersstraat, huis en erf, waar de "drie ankers" in de gevel staan.27-09-1805
Jurriaan Verlooij c.s.Jan AdriaanszAmsterdam, Anjeliersstraat, zuidzijde, huis en achterhuis27-09-1805
Thomas Debman, schipper op het schip "The Industry", een schoner (schoener?), liggende in de stad Dordrechtgeen kopergeen onroerend goed26-07-1805
Dirk Kok en Arie Hagrijs te Amsterdam met de inmiddels overleden Hendrick van Bladeren executeurs testamentair van Anna Catharina Kok,de weduwe van Jan Herman RabenJohannes Stecker, te AmsterdamAmsterdam, Lange Holl ('t Hol?) zuidzijde, een huis en erf (D14, G2, nr. 27)26-03-1805
Dirk Kok c.s.Johannes SteckerAmsterdam, het Lange Holl, zuidzijde, huis en erf, getekend D14 G2, no. 2726-03-1805
Rachel Abarabanel, bejaard en ongehuwd wonend te AmsterdamDaniel Cohen, te AmsterdamAmsterdam, Oude Herengracht, een huis en erf zijnde het tweede van de Binnenamstel (D5, G14, nr. 2)18-12-1804
Rachel AbarabanelDaniel Cohen te AmsterdamAmsterdam, Oude Herengracht, huis en erf, het tweede vanaf de Binnen Amstel, getekend D5 G14, no. 218-12-1804
Dirk de Clerq en Isaac Meulman, te Amsterdam als executeurs testamentair van Christiaan Schellinger, de weduwnaar van Alida Johanna Tichelhof en redderaars van diens boedel alsmede de voogden van diens minderjarige kinderen en beheerders van de nagelaten goederenChristiaan Schellinger Dedert en Alida Johanna DedertAmsterdam, Lastagie of Geldersekade tegenover de Schreierstoren, huis en erf30-10-1804
Dirk de Clercq c.s.Dirk de Clercq en Isaac MeulmanAmsterdam, Geldersekade of Lestagie t.o. de Schrijerstoren, huis en erf30-10-1804
Jacoba van Rij, de weduwe van Paulus van Lankhorst; Balladina van Rij en Willemina van Rij als erfgenamen van hun overleden moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe van Willem van RijCornelis van Buuren, te BrielleBrielle, Nobelstraat westzijde nr. 22, huis en erf09-04-1804
Jacoba van Rij, de weduwe van Paulus van Lankhorst; Balladina van Rij en Willemina van Rij als erfgenamen van hun overleden moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe van Willem van RijWillem van Beugen, te BrielleBrielle, Nobelstraat westzijde nr. 39, een huis met erf09-04-1804
Jacoba van Rij, de weduwe van Paulus van Lankhorst; Balladina van Rij en Willemina van Rij als erfgenamen van hun overleden moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe van Willem van RijJacob Looy, te BrielleBrielle, Kerkhof rondom op nr. 132, huis en erf09-04-1804
Johannes Wubbels c.s.Thomas Spies te AmsterdamAmsterdam, Lijnbaansteeg, zuidzijde, achter het hoekhuis van de Nieuwezijds Achterburgwal, een half huis en erf (geen nummer genoemd)
Jan Jacob Uilenburg te Amsterdam, Egbertus Borst en Christiaan Peijpers te Den Haag als executeurs testamentair van Guillaume Pex wonend en overleden op 13-1-1800 te Den HaagA.E. van Braam HouckgeestAmsterdam, Fluwelen Burgwal bij de Stoofsteeg (D2, G1, nr. 58), huis en erf21-11-1803
J.J. Uilenburg c.s.A.E. van Braam HouckgeestAmsterdam, Fluwelen Burgwal bij de Stoofsteeg, huis en erf, getekend D2 G1, no. 5821-11-1803
Diakenen van de Nederduits Gereformeerde Gemeente binnen AmsterdamChristiaan Hendrik SchraderAmsterdam, Lauriergracht bij de Prinsengracht, pakhuis en erf (D9, G20, nr. 10)09-11-1803
Nederduitse Gereformeerde GemeenteChristiaan Hendrik SchraderAmsterdam, Lauriergracht bij de Prinsengracht, pakhuis en erf, D9, G20, No.1009-11-1803
Jacoba van Rij weduwe van Paulus van Lankhorst;Balladina van Rij te Den Briel; Wilhelmina van Rij te Den Briel beiden minderjarig en ongehuwd later meerjarig en ongehuwd genoemd erfgenamen van hun moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe vanWillem van Rij te Delftgeen koper vermeld1). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 22; 2). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 39; 3). Den Briel, rondom Kerkhof, no. 13229-07-1803
Hendrik Pens en Gerrit Swarth, beiden te Amsterdam en gerechtigd tot de verkoop van het onderstaande onroerend goed bij het testament van Johanna Bruin, de weduwe van Teunis BrinkmanHendrina Halleu te AmsterdamAmsterdam, Goudsbloemstraat tussen de tweede en derde dwarsstraat op de hoek van en in de Bruinvisgang nr. 157, een huis met achterhuis en erf28-07-1803
Maarten Sas te AmsterdamFidde Cramer te AmsterdamAmsterdam, Karthuizerkerkstraat, een winkelhuis waarin een broodbakkerij was gedaan en drie achterhuizen met erven28-07-1803
Maarten Sas te AmsterdamJacob Ulhoorn en Dirk Otten, beiden te AmsterdamAmsterdam, Karthuizerkerkstraat, twee huizen waarvan een winkelhuis waarin een smidse was gevestigd plus erven28-07-1803
Hendrik Pens c.s.Hendrina Halleu te AmsterdamAmsterdam, Goudsbloemstraat, tussen de Tweede en Derde Dwarsstraat op de hoek van de Bruinvisgang, huis, achterhuis en erf, no. 15728-07-1803
Maarten SasFidde CramerAmsterdam, Cathuiser Kerkstraat, 1). winkelhuis (bakkerij) met erf, 2).3 achterhui zen met erven (geen nummers genoemd)28-07-1803
vorige
12...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in