Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
21 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 21 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1659-07-17Joffrouw Margrieta Holthuys, dochter van joffrouw Catharina van Pas een Johan Holthuys, door haar moeder gemachtigd tot de verkoop van diens nagelaten goederenThobias van Gellinckhuysen, te HaarlemHaarlem, de Krocht, een huis en erf waar de Bonte Eenhoorn uithangt met een vrije uitgang in de Soetemelck- en de Wittebrootstraat, strekkend van de Krocht tot achter in de Heertattingstraat
1659-07-17Catharina Meynderts, bejaarde dochter geassisteerd door Mr. Hendrick CroockJohannes BarraAmsterdam, Nieuwendijk tussen de Cappel- en Carrenmelcksteeg (Karnemelksteeg?), een huis en erf waar Sint Jan in de gevel staat
1659-07-17Pieter van den Berch en Jeronimus de la Croix, beëdigde makelaars te AmsterdamAbraham ter Haer, zilversmidAmsterdam, Fluwelenburgwal oostzijde ongeveer halverwege de Varkenssluis en de Sint Janssluis, een huis en erf
1659-07-17De erfgenamen van Anna Pieters Voscuyl, en consortenMichiel Cilleke, zijdelakenkoper te AmsterdamAmsterdam, Nes westzijde, een huis en erf vanouds de Ganzenoort genaamd waar de Kalckoense Haen in de gevel staat en tegenwoordig de Klock uithangt
1659-07-17Pieter van den Berch en Jeronimus de la Croix, beëdigde makelaars te Amsterdam, met last van hun opdrachtgeversJan Pietersz Voordaech, sluiswachter van de BeursAmsterdam, achter de Beurs aan de westzijde, huis en erf
1659-07-17Pieter van den Berch en Jeronimus de la Croix, beëdigde makelaars te Amsterdam, met last van hun opdrachtgeversGerrit Cornelisz, wonend aan de Amstel onder OuderkerkNieuwer-Amstel (gerecht), aan de Veendijk, een stuk land van 2 mat 230 roe op de kaart getekend met letter A met een blijvende uitweg tot aan de Veendijk over naastgelegen land met letter B (W. de Legmeer)
1659-07-17Pieter van den Berch en Jeronimus de la Croix, beëdigde makelaars te Amsterdam, met last van hun opdrachtgeversEngel Eggeraedt, chirurgijn te OuderkerkNieuwer-Amstel (gerecht), aan de Veendijk, een stuk land van 2 mat 253 roe met letter B op de kaart, strekkend van de dijk tot het land met letter A, waarbij de eigenaar van het laatstgenoemde land een noodweg moet behouden tot de Veendijk
1659-07-17Pieter van den Berch en Jeronimus de la Croix, beëdigde makelaars te Amsterdam, met last van hun opdrachtgeversGerrit Willemsz Cat, wonend aan de wateringsbough (-boog/bocht?)Nieuwer-Amstel (gerecht), aan de Veendijk, 1) stuk land getekend met letter C, groot 2 mat 212 roe strekkend van de Veendijk tot achter aan het land (letter D) van de impetranten, op voorwaarde dat de impetranten met drie percelen D, E en F een noodweg over land C zouden behouden, 2) een stuk land met letter D groot 1 mat 434 roe (N. land E, W. land C)
1659-07-17Pieter van den Berch en Jeronimus de la Croix, beëdigde makelaars te Amsterdam, met last van hun opdrachtgeversGerrit Cornelisz, wonend aan de Amstel onder OuderkerkNieuwer-Amstel (gerecht), aan de Veendijk, stuk land getekend met letter F en groot 1 mat 56 roe met het recht van een noodweg tot aan de dijk over de percelen E, D en C
1659-07-17De erfgenamen van Pieter Hendricxsz Smout en Clementia Segers, en voorts vanwege Cornelia Smout, de weduwe van deurwaarder Pieter Nobel, en van Maria Smout weduwe van Hendrick Schenk Pieter van Bladen, voor zichzelf en met last en procuratie van zijn broer Dominicus van Bladen, tegenwoordig in Ierland, en mede namens Johan van Bladen Cornelis van Hijselendoorn, procureur Hof van Holland en voogd van Maria van Bladen, tesamen kinderen en erfgenamen van Catharina IJsbrant en Cornelia Smout Adriaen Smout gehuwd met Maria Smout, meerderjarige [dochter], en Catharina Groenesteyn, de weduwe van Rochus Smout, als moeder en voogdes IJsbrant Groenesteyn, zoon en mede voogd van Adriana, Clementia en Theodora Smout, minderjarige kinderen van Rochus Smout Pieter Adriaensz Vluch, gehuwd met Anna Slot, enige nagelaten dochter van Anna Smout, allen tesamen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Pieter Hendricxsz en Clementia Segers, bij leven echtelieden te Den HaagAdriaen van Thol, notaris te Den HaagDen Haag, Vlamingstraat zuidzijde, een huis met poort, stalling en erf
1659-07-17Thijs Jansz Coster, veerschipper op Rotterdam en erfgenaam van Rochus Thijsz voor de ene helft, en Jacob Engelen als executeur testamentair van Jannetje Arents, de weduwe van Rochus Thijsz en als voogd van de kinderen van Femmetje Jans, gehuwd met Jan Barentsz de Rijp, erfgenaam van Jannetje Arents voor de andere helftDirck Hendricxsz Geel, kleermakerAmsterdam, Korte Dijkstraat, huis en erf waar het Troffeelge uithangt
1659-07-17De erfgenamen van Cornelis van Heusden, kapiteinAnthony Thilling (of Thulling), notarisAmsterdam, Koningsgracht op de hoek van de Leertouwerssloot, een huis en erf (NO. Leertouwerssloot)
1659-07-17De erfgenamen van Cornelis van Heusden, kapiteinHendrick Hegeboom, kleermaker in de GasthuismolensteegAmsterdam, Oude Herengracht op de hoek van de Romeinsarmsteeg, een huis en erf (N. de steeg)
1659-07-17De erfgenamen van Jacob Harmensz, zoon van Harmen Jansz en Maritje WolphertsHuybert van den Boomen, te AmsterdamAmsterdam, Sint Luciënsteeg noordzijde bij het weeshuis, en huis en erf
1659-07-17De kinderen en erfgenamen van Hendrick de RaedtWillem IJsbrantsz Briest, Willem van Erpecom en Floris Roeters als regenten van het weeshuis van AmsterdamAmsterdam, Hartenstraat noordzijde, huis en erf waar het Raethuys van 's Hartogenbosch uithangt
1659-07-17De kinderen en erfgenamen van Hendrick de RaedtCasparus Groeseus, op 't Water te AmsterdamAmsterdam, Baangracht bij de Elandsstraat, twee woningen en erven met een gang ertussen zijnde een zeemtouwerij met tuin erachter
1659-07-17De kinderen en erfgenamen van Hendrick de RaedtReynier Jansz Sijreeder (of zijdereder)Amsterdam, Elandsstraat zuidzijde, twee huizen en erven onder een dak met zes woningen en de zeemtouwerij (er staat: leemtouwerij) of het pakhuis en zijn erven achter de twee huizen waar de Witte Bock uithangt, strekkend van de straat tot achter aan de halve Zeemtouwerssloot (W. aan de achterzijde de huizen op de Lijnbaansgracht)
1659-07-17Nicolaes Blocq en Hendrick Clock, makelaars te Amsterdam met last van Tierck Adriaensz Backer (of bakker), gehuwd met Maritje Jacobs Dootshooft; Cornelis Schaep met procuratie van Jan Francken Groendijck, gehuwd met Elisabeth Pieters Dootshooft, dochter van wijlen Pieter Jacobsz Dootshooft; Arent de With, gehuwd met Bregje Jans, dochter van Anna Jacobs Dootshooft en Johannes Weer, als voogd van de kinderen van Sara Jacobs Dootshooft, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Jacob Gerritsz DootshooftHendrick Jacobsz, kistenmakerAmsterdam, Nieuwezijds Westerachterburgwal bezuiden de Lijnbaansteeg, een huis en erf met een eigen overtimmerde gang ernaast en vanouds het Bonte Hart genoemd
1659-07-17Jacob van der Burch, te Den Haag, gemachtigd tot verkoop van de goederen en boedel van wijlen Robbrecht van der Burch en joffrouw Catharina van WilligenJohan van Berckel, ontvanger-generaal van Holland en West-Friesland, voor zichzelf en voor Jacob van Volbergen, secretaris van de Generaliteits Reeckenkamer en voor Mr. Willem Biscop, secretaris van de weeskamer van de stad AmsterdamMaassluis, benoorden de stad, landen en gorsingen genaamd het Noord Nieuwland: de gehele derde kavel op de kaart van Anthony van Thooren getekend met letter C nummer 4 plus het bovenste gedeelte van de vierde kavel getekend met letter D nummer 3 naast het deel van meester Carel van Willigen, baljuw van Oudewater en oom van de opdrachtgevers, strekkend van de Delflandse Maasdijk tot de dijk van de polder van Noord Nieuwland
1659-07-17Herman van Oolen, procureur Hof van Holland, op verzoek van de diakenen van de gereformeerde kerk te Den Haag gemachtigd tot het verkopen van het huis en erf van wijlen Jaecques van der VinneHendrick WiswilerDen Haag, Molenstraat, huis en erf (Z. Molenstraat)
1659-07-17Dirck Adriaensz van Teylingen, oudste zoon en leenvolger van Adriaen Dircxsz van Teylingen, advoyerende namens Annetje Jans, de weduwe van Adriaen Dircxsz van Teylingen en erfgename van haar manMatheus Henst, heer te BuittinghenWassenaar (ambacht), Papelweg, stuk hooi- en weiland van 3 morgen te leen gehouden van de heer van Brederode
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in