Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: wilhelmina

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
9 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 9 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1640-03-20Michiel Monserate, wonende te Den HaagAeltgen Gijsbrechtsdochter en Neeltgen Gijsbrechtsdochter, reeds wonende in het huis.Den Haag, noordzijde van de Gedempte gracht (Lange gracht?), zuid de Herenstraat, huis en erf.
1665-03-02Cornelis Willemsz van den End (of Ent, Endt) als borg voor de erfgenamen van Dirck FoppenDirck Heuft, te Dordrecht's-Gravendeel (dorp), huis en erf
1686-07-29Thomas Arskine {Arskin}, kapitein ten dienste in deze landen en Wilhelmina Edmont, weduwe van Louis Arskin, in zijn leven commandeur van Maastricht.Mr. Nicolaes van AssendelftKralinger polder onder Maastricht, strekkende uit De Gaag, noordwaarts op tot in de scheidinge wateringe, 6 mergen en 3 of 4 hond land.
1720-10-17Thomas van Volbergen, te Dordrecht, en Wilhelmina van Sevender, de weduwe en boedelhoudster van Tymon van Volbergen, in zijn leven majoor in dienst van dit Land, en nog als moeder en voogdes van haar minderjarige zoon Jacob Johannes van Volbergen, alsmede Judith van Volbergen en Petronella van Volbergen, allen wonend te RijswijkNicolaes ThierensRijswijk;bij de Hoornbrug, hofstede of woning, met huis,beplanting en boomgaar den met de landen daaraan behorende,te samen 20 mergen 450 roeden (Allodiaal goed), (Noord de Vliet of Cleyweg, Zuid en Oost de Hoornbrug en Delftse trekvaart, West steen plaats)
1722-06-19Philips Christoffel Mente, Ritmeester in dienst van dit Land, wonend te Arnhem, gehuwd met Maria Anna van Heuckelum dochter en voor de helft mede erfgenaam van wijlen Willen van Heuckelum, in zijn leven luitenant generaal in dienst van dit LandReijer Vrancken voor Martina Wilhelmina Goris weduwe van Frederick van Heuckelom,Oud-Beijerland; vierde part in 14 mergen 500 roeden lands en een boomgaard.
1771-09-02Arnoldus Lutjes, administrateur van de erfenis met de last van fidei commis op haar kinderen van: Lubertus van Pothoven.Johannes Wouterus Poppen.Amsterdam, Prinsengracht, voor de Rheesluis: Huis en erf.
1771-09-02Arnoldus Lutjes, administrateur van de erfenis met de last van fidei commis op haar kinderen van: Lubertus van Pothoven.Neeltje Roos.Amsterdam, Binnenamstel, bij de Hooimarkt: Huis en erf.
1776-06-24Ananias de Bosson, procureur te Zevenbergen.Boudewijn van Putten te Engelenoord.Zevenbergen, Lange weg in de Oude Polder, noordzijde: Hofstede cum annexis en landerijen, met 30 bunders land.
1803-07-29Jacoba van Rij weduwe van Paulus van Lankhorst;Balladina van Rij te Den Briel; Wilhelmina van Rij te Den Briel beiden minderjarig en ongehuwd later meerjarig en ongehuwd genoemd erfgenamen van hun moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe vanWillem van Rij te Delftgeen koper vermeld1). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 22; 2). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 39; 3). Den Briel, rondom Kerkhof, no. 132
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in