Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: testamenten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
344 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 344 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1523-02-27Anthonis Janszn, wijlen;en diens wijlen huisvrouw Cornelia Heijnricsdr; en hun erfgenamen en als eigenaren van het huis in het Voorhout te Den Haag en tevens in hun bezit zijnde 9 percelen van losrente, waarvan twee rentebrieven in het 9e perceel?; Geerijt van Heemskerck; en zijn huisvrouw Cornelia van Oestee; de bezitters van hun grond zijn: Huijch Adriaen Huijchszn en Pieter van Borrendam; wonende in Zierikzee, zie akte van condemnatie d.d. 23-12-1507 betreft losrente van perceel 1. Katherijne van Treslong, jonkvrouw, weduwe van wijlen Michiel de Baenreijns (ook wel Beoiren?); met haar voorzoon Lodewijck van den Werve, zie akte van condemnatie losrente van perceel 2; Michiel Gerrits, en zijn zoon Dirick Michielszn, mitsgaders Dirrick Bossaert, zie akte van condemnatie d.d. 25-09-1505 betreft losrente van perceel 3; Michiel Gerritsz, wijlen diens weduwe, met haar zoon Dirick Michielszn, mitsgaders Gielis Bossaert Michielszn, priester,Marijtgen Michielsdr, zie akte van condemnatie d.d. 11-12-1505 betreft losrente van perceel 4; Michiel Geeritsz, zaliger diens weduwe met Dirick Michielszn; en Mr. Gerijt Bossaert; en Maritgen Michielsdr, zie akte van condemnatie d.d. 24-07-1506 betreft losrente van perceel 5; Michiel Gerijts,wijlen diens weduwe met Dirck Michielszn en Maritgen Michielsdr zie akte van condemnatie d.d. 10-12-1507 betreft losrente van perceel 7; Gerijt Janszn,en Adriaen Janszn,beiden wonende in het ambacht van het Hof van Delft; en Vrederick Claeszn, en Pieter Claeszn, beiden wonende in het am bacht van Hodenpijl, zie akte van condemnatie d.d. 06-08-1505 betreft losrente van perceel 8; Michiel van den Bouchorst; rentebrieven via transport sprekende op Jan Dircxszn; en Dirick Claeszn; van hen beiden zijn de woningen belast met rentebrieven behorend bij van perceel 9; Pieter Claeszn, was op 13-05-1481 schout te Wassenaar, betreft rentebrief d.d. 13-05-1481; en de ander rentebrief van anno 1441 beide behorend bij perceel 9.Mr. Willem Bouwens, van het huis met erf in de Voorstraat te Den Haag; Mr. Willem Aggerus, van het 1e perceel losrente; Mr. Florijs Zeeman van het 2e per ceel losrente; Bertoult Assendelft, secretaris ordinaris van het Hof, betreffende 3e, 4e, 6e, 7e en 8e perceel losrente en de 2 rentbrieven betreffende het 9 perceel; Jacop Stapaert (ook wel Stalpert) schepen te Den Haag betreffende het 5e perceel losrente.Den Haag; Voorhout, huis met erf met aan de westzijde een steeg en aan de noord zijde het Voorhout, eigenaren de erfgenamen van de voornoemde Anthonis Jansz zaliger met nog negen percelen losrenten, waarvan: Agger in Zeeland;44 gemeten land behorend bij perceel 1, Agger in Zeeland; 30 gemetten land behorend bij perceel 1. Rijswijk; huis, erf en boomgaarden, behorende bij perceel 2. Rijswijk; 2 huizen, behorend bij perceel 2. Rijswijk; Picxwoude; 4 morgen land genoemd de Picxwoude; 4 morgen land behorend bij perceel 2. Voorschoten; 3 morgen land behorend bij perceel 3. Zoeterwoude; 24 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6, en 7, met uitzondering van de kerkmeesters van Zoeterwoude die daarin 9 morgen land in erfleen hebben. Zoeterwoude; 3 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6, en 7. Voorschoten; 2 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6 en 7. Delft; in het ambacht van het Hof van Delft; huis, erf, berg en geboomte behorend bij perceel 8. Delft; in het ambacht van het Hof van; 7 morgen en 2 hond land behorend bij perceel 8. Dijkshoorn; huis, geboomte en erf behorend bij perceel 8. Wassenaar; woningen, behorend bij perceel 9.
1528-09-16Thomas van Zwanenburch, zaliger, in leven presbyter en kanunnik te Geervliet, diens executeurs van zijn testament ten behoeve van de armen.Baernt Vinne Jansz, (koper van goed 1); Lenaert Vranckensz, tollenaer van Geervliet en heiligegeestmeester van de Heilige Geest te Geervliet (koper van goed 2, 5, 8, 10, 14 en 16); Dirick Mathijsz, (koper van goed 3); Pieter Willemsz, (koper van goed 4, 9, 11 en 13); Claes de Ruijter, (koper van goed 6 en 7) Jacob Jansz, (koper van goed 12 en 17); Claes van Dam, (koper van goed 15); Cornelis Willemsz van der Bronchorst, (koper van goed 18 en 27); Claes Jacobsz, (koper van goed 19); Mr. Florijs Zeeman, advocaat voor het Hof van Holland (koper van goed 20, 21, 23, 24 en 26); Mr. Jan de Jonge, (koper van goed 22) Aernt Cornelisz, (koper van goed 25);Geervliet; Hoenderhoek; 1 gemet in Hoenderhouck gelegen in een stuk groot 14 gemeten toebehorende Adriaen van Dorp of zijn kinderen, Vastaert Willemsz en Jacob heerman en in gebruik bij Lenaert Cornelis Kraelken (= goed 1); Geervliet; Hoenderhoek; 1 gemet in Hoenderhoek gemeen gelegen in een stuk van 14 gemeten toebehorende Jacob Heerman en Vastaert Willemsz en in gebruik bij Lijsbeth Aernt Louffs weduwe (= goed 2); Simonshaven; Hoge Heininge; 6 gemeten land in Heer Simonshaven gelegen daaraan de dijk ten zuid ligt, de weg zuidwest, Meijnert noortwest, de Hoge heininge in het oosten en in gebruik bij Cornelis Tonisz (= goed 3); Braband; Hekelingseweg; 4 gemeten land luttel min of meer gelegen in Brabandt, de Hekelingse weg ten zuiden, de Breenweg ten westen en in gebruik bij Thonis van der Werve (= goed 4); Simonshaven; Slaagweg; 5 gemeten 1 lijn land in Heer Simonshaven gelegen en is genoemd "Die Welle Weije", in het zuiden Ampgert, de Slaagweg in het westen en Oostenrijk in het oosten (= goed 5); Geervliet; Fikkershil; 1 1/2 gemeten land genoemd "Die Broodkist" in Fikkershil gelegen met in het westen de Heindijk (= goed 6); Geervliet; Fikkershil; 2 1/2 gemeten land gelegen in Fikkershil, de Biertsekerk in het zuiden, Kempe tot Spijkenisse jaargetijden in het noorden, de kerk van Heer Simonshaven in het oosten en de Heindijk in het westen (= goed 7); Geervliet; Fikkershil; 2 1/2 gemeten en 60 roeden land in Fikkershil, de Biertsekerk in het zuiden, en de kerk van Simonshaven in het noorden, Oostenrijk in het oosten, en de kerk van Biert in het westen (= goed 8); Geervliet; Fikkershil; 1 1/2 gemeten en 37 1/2 roeden land in Fikkershil gelegen in een stuk van 6 1/2 gemeten land gemeen gelegen met de kerk van Biert en Matena (= goed 9); Geervliet; Kaperskoek; 7 gemeten land (= goed 10); Geervliet; Hogeland; 5 gemeten en 1 lijn land in het Hogeland (= goed 11); Geervliet; Danckaartsweg; 8 lijn land in de hoek van Dankaarstweg, de polderweg in het oosten (= goed 12); Geervliet; Vriesweg; 1 gemet land met in het oosten de Vriesweg (= goed 13); Geervliet; Konijnendijk; 8 gemeten land met in het zuiden de Konijnendijk, in het westen de Danckertseweg. (= goed 14); Geervliet; Tolstraat; een huis en erf in de Tolstraat met in het oosten de Heerweg (= goed 15); Geervliet; Singel; een huis en erf staande op de Singel met de Singel daaraan begrenst, in het noordwesten de veste van Geervliet (= goed 16); Geervliet; Heerweg; een landstede met 3 gemeten pacht land met in het westen de Heerweg (= goed 17); Geervliet; een rentbrief van 2 pond hollands per jaar en ten laste van Coman Jan Adriaensz (= goed 18); Geervliet; een rentbrief van 2 pond hollands per jaar, gekocht op 08-05-1509 en ten laste van Adriaen Pietersz (= goed 19); Geervliet; een rentbrief van 20 stuivers het jaar, gekocht op 06-01-1506 en ten laste van Jan Bestekindt (= goed 20); Geervliet; een rentbrief van 36 stuivers per jaar gekocht in 1521 en ten laste van Lenaert Adriaensz (= goed 21); Geervliet; een rentbrief van 4 rijnsgulden per jaar, gekocht in 1521 en ten laste van Adriaen Jacobsz die Ruijter (= goed 22); Geervliet; een rentbrief van 21 rijnsgulden per jaar, gekocht op 30-09-1522 en ten laste van Adriaen Pietersz (= goed 23); Geervliet; een rentbrief van 6 rijnsgulden per jaar en ten laste van Jan en Adriaen IJemants (= goed 24); Geervliet; een rentbrief van 5 rijnsgulden per jaar en ten laste van Nel en Maerten Pietersz (= goed 25); Geervliet; een rentbrief van 30 stuivers per jaar en ten laste van Cornelis den Hollander (= goed 26); Geervliet; een rentbrief van 20 stuivers per jaar en ten laste van Steven die Metselaar zijn huis (= goed 27);
1535-01-11De erfgenamen van Jacop Hobbez, zaliger, gewoond in de Wolff (= de Wolsack) te Delft.Kors Willemsz, wonende te DelftDelft; op de hoek van de Koestraat: Het huis genoemd "Den Wolsack" op de hoek van de Koestraat gelegen aan de noordzijde van die straat
1540-06-21Adriaen van der DoesWillem Pietersz, procureur-postulantRotterdam, Hoogstraat, het huis en erf genaamd "Engelenburch" vrij zonder iets daarop staande behalve de heer zijn recht, belendt aan de noordzijde de Hoogstraten en aan de zuidzijde de Haven
1540-07-31Sijmon Willemsz van Castricum, zaliger, in zijn leven pater van het Sint Agnieten convent in Den Haag, overleden in Den Haag daar waar hij ongeveer 40 jaar heeft gewoondSijmon Willemsz van Castricum, zaliger, in zijn leven pater van het Sint Agnieten convent in Den Haag, overleden in Den Haag daar waar hij ongeveer 40 jaar heeft gewoondDen Haag; Sint Agnieten convent, alle goederen van pater Sijmon Willemsz van Castricum zaliger, deze zijn nog niet verkocht maar via dit decreet vrijgesteld van eventuele schuldeisers om de goederen later te kunnen verkopen ten behoeve van de armen
1546-04-12Agnes Claesdr van Paenderen zaliger, in leven als poorteres gewoond in de Damstraat op de hoek van de Appellaarsteeg te Haarlem, haar erfgenamen volgens haar testament.Dirck van Paenderen, wonende te Haarlem (van goed 1 en 2); Mr. Cornelis van Alckmaar, (van goed 3).Haarlem, Damstraat, een huis en erf in de Damstraat op de hoek van de Appellaarsteeg, belendt aan de oostzijde de Appelaarsteeg, strekkende voor uit de Damstraat. (is goed 1); Haarlemmerliede of Schalckwijck (in de ban van), Spaarne, een woning met 16 morgen land en andere daartoe behorende zaken, gelegen vast aan Haarlem, strekkende voor uit de Spaarne tot achter aan de Zomerweg. (is goed 2); Sparwoude (onder de ban van), Sparwouderlee, land in gebruik bij Maerten Gerijtsz, groot ongeveer 2 mat bij de hoop, belendt aan het westeinde de Sparwouderlee en belast met een lijfrente ten gunste van Kathrijne Dirxdr. (is goed 3).
1560-09-09Gijsbrecht Lambrechtszn. te Utrecht, in zijn tijd schout te Achttienhoven en zijn wijf Ursel Jacobsdr. van den Riet.Jacob Dircxszn. Moen uit Loosdrecht14 aker land gelegen in de ambacht van Loosdrecht op het Muijdervelt strekkende van de Nieuwen dijk tot aan de Weerwael toe.
1598-06-25Ghijsbrecht Joostensz van Hogenhouck, secretaris van het Hof en Henrick Moens, als executeurs van het testament van Jan van Surendael koopman van wijnen te Den Haag, en tevens voogden van zijn kinderenMr. Adriaen van der Meer, raad ordinaris van het Hof van HollandDen Haag, ten zuiden van de Grote of Sint Jacobs kerk, een huis met erf
1598-12-22De executeurs van het testament van Adriaen Dircxsz Coninck zaliger, in zijn leven gewoond te Dordrecht, en diens erfgenamenJacob van Dieman, wonende te Dordrecht; Henrick Sijmonsz SlingerlandAlblas, 1) aan de noordzijde, een hoef land gelegen genoemd Emmerije en groot 9 morgen 3 hond, 2) 6 morgen 2 hond land gelegen in een weer land genoemd Mattelant van 9 mergen 3 hond makende te samen 15 mergen 5 hond land, 3) Vrouw Geelenweg, 2 morgen land genoemd Steenbeeck, 4) Vrouw Gelenweg, 4 morgen 5 hond land, 5) 6 morgen land met huis en de landen toebehorende Adriaen Dircxsz gelegen in Adriaen Pietersz Ambacht, 6) een rentebrief van 36 gulden het jaar, 7) een rentbrief van 4 ponden groten vlaams het stuk gevestigd op het gemene land van Lekkerkerk
1605-02-14Lamorael, graaf van Egmondt, prins van Gaveren en Steenhuijsen etc.Gonsale Gijbel, en Frederick van der Elburch, en Mr. Jan van Rijswijck, advokaat voor het Hof, gezamenlijk als kopers (van goed 1) Mr. Jan van Rijswijck, advokaat voor het Hof (van goed 2).Den Haag; Kneuterdijk; het grote huis en erf genoemd "het huis te Egmond", belend in het zuiden de Vijverberg, in het westen de Herenstraat, te noorden "het kleine huis te Egmond" en ten oosten het huis van de president Wijngaerden (is goed 1) Den Haag; Kneuterdijk; de helft van "het kleine huis en erf van Egmond", belent in het zuiden en oosten het erf van "het grote huis van Egmond", in het westen de Herenstraat en in het noorden Jan Aertsz deurwaarder van de heren Staten (is goed 2).
1607-10-12Lamorael, graaf van Egmondt, prins van Gaveren en Steenhuijsen etc.Dirck Minnesanck, deurwaarder van dit Hof, ten behoeve en profijt van Adriaen Duijck, secretaris van de heren Staten van Holland (van goed 1); Joost de Coninck, procureur van dit Hof, ten behoeve en profijt van Adriaen Duijck (van goed 2); Joost de Coninck, ten behoeve en profijt van Adriaen Duijck (van goed 3); Joost de Coninck, en Gonsalo Gijbels, en Frederick van der Elburch, ten behoeve en profijt van Adriaen Duijck (van goed 4); Gonsalo Gijbels, en Frederick van der Elburch, ten behoeve en profijt van Adriaen Duijck (van goed 5); Gonsalo Gijbels, en Frederick van der Elburch, ten behoeve en profijt van Adriaen Duijck (van goed 6); Gonsalo Gijbels, en Frederick van der Elburch, ten behoeve en profijt van Adriaen Duijck (van goed 7); Joost de Coninck, en Gonsalo Gijbels, en Frederick van der Elburch, ten behoeve van Cornelis van Mierop, ontvanger (van goed 8); Gonsalo Gijbels, en Frederick van der Elburch, ten behoeve van Cornelis van Mierop, ontvanger (van goed 9); Dr. Joan Basiu, meester van de rekeningen in Holland (van goed 10); Joost Jacobsz van Heenvliet, ten behoeve en profijt van Adriaen Duijck, secretaris van de heren Staten van Holland (van goed 11); Joost Jacobsz van Heenvliet, ten behoeve en profijt van Adriaen Duijck (van goed 12); Gonsalo Gijbels, en Frederick van der Elburch (van goed 13)Oudkarspel; Oudkarspel op Langendijk; Oudkarspel op Langendijk, strekkende van de Oude Nijedorperban westwaarts uit tussen Bercxwerck en het Jolderincxbos in het midden gescheiden tussen Outgert Zijvertsz aan de zuidzijde in Noordscharwoudeban, en Aba Garbrants aan de noordzijde in Oudkarspelban en voorts westwaarts rechtop, strekkende aan de Winsterweg en voorts de Winterweg, zuidwaarts aan de Zijlwint en voorts de Zijlwint westwaarts aan de Reckerdijk en van de Reckerdijk noordwaarts aan de Warmenhuizenban, en voorts het heren land van Egmond bepaald heeft, met de ban van Harenkarspel alzo dat daaraan gelegen is en dat in hoge en lage gerechten. Als namenlijk het baljuwambt, schoutambt, secretarisambt, bodeambt, de zwaandriften, pitteren, met de vroonschuld en de bieraccijns. Ook de visserijen, plijmgraafschap en de vogellarijen, uitgezonderd de visserijen van de noorderhelft van Ammerswiel, dat hierna apart verkocht wordt. Behoudelijk mede dat niet verkocht, maar gereserveerd wordt, de volle en lage jurisdictie hoog en laag, de meren aldaar, met de tienden, die op dezelfde meren bedijkt zijnde zullen mogen wassen en dat tot de afpalingen toe, uitgezonderd van de voorschreven noorderhelft van Ammerswiel. Item nog het proces van de aanwassen van de bepalingen af, ter meerwaarts in, zulks als gedaan is bij zaliger heer Artus van Brederode in zijn leven raadordinaris van het Hof van Holland , en nog die aktie van het proces ongedecideerd hangende voor het Hof van Holland tussen het huis van Egmond ter eenre en de regeerders van Oudkarspel voornoemd ter andere zijde nopende de slijken aldaar (is goed 1); Oudkarspel; Algemene aantekening; De werftienden zijnde verdeeld in twee blokken, de Diepsmeertienden verdeeld in vier blokken of parcelen, de Reckerlandertienden verdeeld in drie blokken en de Noordsetienden verdeeld in twee blokken parcelen en slagen, van alle welke blokken de koper of tiendenaar hebben en genieten zal de elfden schoof; zie voor splitsing van verkoop hierna: Oudkarspel; Sint Janskarspel; Het eerste tweede blok van de Werftienden zijnde het zuiderdeel, beginnende van Sint Janskarspel af noord opgaande de Winterweg door, in het oosten de Winterweg, strekkende aan de betuinde Wielsloot door, oost aangaande, in het zuiden de sloot draaiende op Dieuwer Heijnes in Oudkarspel voornoemd en voort zuid aangaande zover de ban aldaar, tot de ban van Sint Janskarspel is sprekende, met voordeel van twee zakken tarwe of vier gulden voor elke zak (is goed 2); Oudkarspel; Kerkmeer; Het tweede en laatste blok van de Werftienden, zijnde dat noorderdeel, beginnende van de noordzijde van de betuinde Wielsloot af noord aangaande in het oosten de Kerkmeer langs aan de Zuidsloot toe en voorts aangaande aan Couwenhoven in het westen de Oosterendijk langs door Oudkarspel voornoemd tot Dieuwer Heijnes toe op betuinde Wiel, met het voordeel van twee zakken tarwe of vier gulden voor elke zak (is goed 3); Oudkarspel; Wielsloot; Het eerste vierde blok van de Diepsmeertienden, zijnde dat zuiderdeel, beginnende van de oostzijde van de Drepsuiver oost opgaande in het noorden de Conincxtienden toe, zover de ban van Oudkarspel voornoemd aldaar is, strekkende tot aan Poelsloot toe, en voorts oost aangaande tot de Winterweg toe, zulks dat het voorschreven zuiderdeel zal blijven naast Trijntgessloot en voorts noord aangaande in het westen Poelsloot tot aan de noordoosthoek van Cornelis Rens akker toe en voorts van daaraf west opgaande in het noorden Harck Jan Paijes akker langs, die genoemd is Bonnaert, tot de Diepsmeer toe en werderom de oostkant van de Diepsmeer langs tot aan de ban van Sint Janskarspel, met het voordeel van een zak tarwe of vier gulden voor elke zak (is goed 4); Oudkarspel; Bonnoert; Het tweede vierde blok van de Diepsmeertienden, zijnde dat middelste deel, beginnende van Bonnoert af noord aangaande in het oosten dezelfde Diepsmeer langs tot de akker toekomende Cornelis Jansz Knecht wonende te Oudkarspel en voorts in het zuiden de voorschreven Cornelis Jansz zijn akker, oost aangaande tot de Crommesool toe en voorts zuid opgaande de westzijde van dezelfde Crommesool langs, strekkende tot Cornelis Rens akker toe, die daar ligt bij Harck Jan Paijers akker op Polsloot, met het voordeel van en zak tarwe of vier gulden voor de zak (is goed 5); Oudkarspel; Diepsmeer; Het vierde blok van de Diepsmeertienden, zijnde het noorderdeel, beginnende van de zuidkant van Cornelis Jansz Knecht zijn akker af noord aangaande in het westen de Diepsmeer langs tot aan Doenensloot toe en voorts Doenensloot door in het zuiden dezelfde sloot oost aangaande tot aan Crommersool toe, langs strekkende tot de akker van de voorschreven Cornelis Jansz toe, met het voordeel van een zak tarwe of vier gulden daarvoor (is goed 6); Oudkarspel; Crommesool; Het vierde en laatste blok van de Diepsmeertienden, zijnde het oosterdeel, beginnende van de Doenesloot af zuid opgaande de Crommesool door, strekkende tot Polsloot toe en van daar af zuid opgaande Polsloot door tot aan de ban van Sint Jnaskarspel toe en voort in het noorden de voorschreven Sint Janskarspel zijn ban langs oost aangaande tot de Winterweg toe en voorts noord opgaande de Winterweg door langs strekkende tot de Kerkmeer en voorts west opgaande in het zuiden de Kerkmeer langs tot de voornoemde Crommesool toe, met het voordeel van een zak tarwe of vier gulden daarvoor (is goed 7); N.B. De kopers zullen er rekening mee moeten houden dat onder de voorschreven vier blokken van de Diepsmeer niet begrepen, nog gerekend worden de tienden van de Nieuwe bedijkte Diepsmeer en het Jaerlingermeer; Oudkarspel; Warmenhuizen; Het eerste derde blok van de Reckerlandertienden, zijnde dat noorderdeel, beginnende van de ban van Warmenhuizen af in het oosten, de Grebbe langs zuid op, strekkende tot Suijverssloot toe en voorts Suijverssloot door, oost aangaande over de Diepsmeer ten zuiden pos oert omme, strekkende tot de Grondgatssloot door noord aangaande in het westen de sloot voornoemd tot Holmoorsmeer alias de Jaerlingermeer toe en voorts in het noorden Holmoormeer west aangaande, zover de ban van Oudkarspel voorschreven is strekkende, met het voordeel van een zak en een derde deel van een zak tarwe of vier gulden voor elke zak (is goed 8); Oudkarspel; Zuiversloot; Het tweede derde blok van Reckerlandertienden, zijnde het middelste deel, beginnende van het westeinde van de Zuijversloot af, in het oosten de Grebbe langs, tot aan Saskerssloot en voorts oost opgaande Saskerssloot door in het noorden de voornoemde sloot tot aan het veer toe en vorts het veer langs oost opgaande tot aan Diepsmeer toe en in het noorden die voornoemde sloot en voorts noord opgaande in het oosten die Diepsmeer om tot aan het oosteinde van Zuijverssloot door, west opgaande in het zuiden de voorschreven sloot tot aan de Grebbe toe, met het voordeel van een zak en een derde deel van een zak tarwe of vier gulden voor elke zak (is goed 9); Oudkarspel: Coodijk; Het derde en laatste blok van de Reckerlandermeer, zijnde het zuiderdeel. Beginnende achter Coodijk van de Conincxtienden af, oost aangaande Saskerssloot door, in het noorden de voornoemde sloot aan het veer toe en voort oost de veer door in het zuiden de voorschreven sloot tot aan de Diepsmeer toe en voorts oost opgaande, in het zuiden die Diepsmeer toe en voorts de Somersloot in, in het westen de voorschreven sloot tot de Cleijtienden toe, met het voordeel van een zak en een derde deel van een zak tarwe of vier gulden voor elke zak (is goed 10); Oudkarspel; Doenssloot; Het eerste tweede blok van de Noorddijkertienden, zijnde het zuiderdeel, beginnende van de noordzijde van Doenesloot af west opgaande bij de noordzijde van de Diepsmeer langs, tot aan Grontgatsloot toe en voorts noord aangaande Grontgatssloot door, in dezelfde sloot tot Holmoelsmeer toe en voorts oost aangaande van Grontgatssloot af de zuidzijde van Holmoersmeer langs, strekkende tot Sijpkesloot door oostgaande in het zuiden dezelfde sloot langs bij Dirck Oloffs Os land en aan de Kerkmeer toe en voorts in het westen de Kerkmeer langs, tot aan het oosteinde van Doenensloot toe, met het voordeel van twee zakken tarwe of vier gulden voor elke zak (is goed 11); Oudkarspel; Zijpesloot: Het tweede het laatste blok, zijnde het noorderdeel van de voornoemde Noorddijkertienden, beginnende van de noordzijde van Zijpesloot af, oost opgaande Sijpesloot door, tot aan de Drechmeer (of Dorchmeer?) toe en voort in het zuiden de Dorchmeer (of Derchmeer?) om, tot aan de Kerkmeer toe en bij de noordzijde van de Kerkmeer af, noord aangaande zover de voornoemde Noorddijkertienden strekkende zijn, naar Calverdijk toe, met het voordeel van twee zakken tarwe of vier gulden voor elke zak (is goed 12); Oudkarspel; Diepsmeer (of Derchmeer) en Kerkmeer; De tienden gelegen in de nieuwe bedijkte Diepsmeer bedijkt in het jaar 1595, verdeeld in vier blokken of vierendelen, zo die met wegen van de anderen gescheiden zijn (groot het gehele meer 201 morgen 1 gars 2 snesen 11 roeden); A. Het eerste blok of vieren deel daar de molens in staan gelegen tussen de voornoemde wegen in het zuiden, waarin gelegen zijn 19 parcelen van landen (behalven een molenwerf) groot tezamen 56 morgen 2 gersen 7 snesen; B. Het tweede blok of het vieren deel gelegen tussen de voornoemde wegen in het westen, alwaar in gelegen zijn 14 stukken of parcelen land groot tezamen 42 morgen 5 snesen 9 roeden; C. Het derde blok aldaar gelegen tussen de voornoemde wegen in het noorden, alwaar in gelegen zijn 18 stukken of parcelen land, groot tezamen 51 morgen 1 snees 19 roeden; D. Het vierde blok, gelegen tussen de voornoemde wegen in het oosten, waarin gelegen zijn 18 stukken land 51 morgen 1 gars en 3 roeden; E. De tienden van de Derchmeer, die voor het jaar 1602 tijdens de verkoping bij de brandende kaars bezaaid zijn geweest en de tienden van de Kerkmeer die tijdens de verkoop niet bezaaid geweest waren (is goed 13)
1621-01-26Mr Hendrick van Persijn, advocaat voor dit Hof als procuratie hebbende van Jo han van der Block koopman te Hoorn,Juffrouw Geertruid van der Block,huisvrouw van Melchior Wijntges en Thielman Wijntges, haar zoon, als executeur van het testament van Jonkvrouwe Beatrix Jansdr van Dorp.Thomas Thurquet.Nieuw Piershil: stuk land, 10 margen, 568 en 1/2 roeden , zijnde de helft van de 11de kavel in Nieuw Piershill met de gerechtigheid van de thienden en de andere dependitien.
1624-03-18Jan Jansz, bakker te Benthuizen (Zegwaard)Jan Lourisz, te BleiswijkZegwaard en Benthuizen (ambacht), huis, schuur en geboomte (NW. Zegwaardse weg, NO. de driesprong)
1627-03-15Witte LambrechtszDe Procureur, Cornelis van Fleury koopt het voor Jan Dwingelo van Wegen ten behoeve van de impetrant.Zwarte Waal, schuur en timmerwerf en toebehoren
1628-06-08Willem Benninck; Dirck Segersz van Campen; Jan Lucq executeurs van het testament van Pouwel Pouwelsz Thoornvliet, erfgenamen van dezelfde Pouwel Pouwelsz Thoornvliet.Steffen van HeusdenLeiden, Breestraat, over het raadhuis een huis en erf genaamd De Gouden Hoorn en eveneens in Leiden Overwulfde Voldersgracht, een achterhuis genaamd De Palsrock.
1628-06-08Willem Benninck; Dirck Segersz Campen; Jan Lucq executeurs van het testament van Pouwel Pouwelsz Thoornvliet, erfgenamen van dezelfde Pouwel Pouwelsz ThoornvlietJannitge Jansdr van Leeuwen, weduwe van wijlen Gillis de Maas; Johannes van der Burch, zoon van Jannitge van LeeuwenLeiden, Overwulfse Voldersgracht, naast de Comans Colff, een huis en erf.
1628-07-03Jacob Jansz StiermanAdriaen Claesz van Leeuwen te LeidenWarmond, Zuidoosten het Buurpath, ten Noordwesten, s'Herenweg. Huis en erf waar ''de Swarte Leeuw'' uithangt.
1629-05-22wijlen Catharina van HogelandeMr. Arnold de Reeck, doctor in de medicijnen te Den HaagStompwijk, de banne van -, in de Tedingerbroeck. Een stuk land, groot: 9 morgen en 35 roeden, betimmerd, bepoot en beplant.
1629-10-01Jan Willemszoon, te Oterleek; Claes Corneliszoon, te OterleekGerrit Vockestaert, Notaris te Delft ten behoeve van de executeursOterleek (NH), ten Oosten de Heerweg, een huis en erf
1629-12-03Schipper Pauwels Cornelis VaerPieter Evertsz Hulst, brouwer in het Haentgen te AmsterdamWijdenes, een huis, bogaart en werf, groot ca 100 roeden (goed 1); een huis en erf, groot 1½ hont (goed 2); zaadakker, groot 1½ hond (goed 3)
1631-050-26Sir Herrij Herbert, ridder, luitenantkolonel van kolonel HerwoutSir Herrij Herbert, ridder, luitenantkolonel van kolonel HerwoutDen Haag; Noordeinde; Huis en erf met een tuin of boomgaard daaraan met al hetgeen daarin aard en nagelvast is, staande en gelegen aan het Noordeinde te Den Haag, belendt ten westen en noorden de Sloot en ten oosten de Heerenstraat
1631-07-28Adriaen Gerritsz Hontwael (helft); Pieter Cornelisz Stelt, voor zichzelf en zich sterk makend voor Cornelis Cornelisz Waddens, gehuwd met Grietje Stelt, beiden erfgenamen van hun moeder Crijntje Bastiaensdr. Casteleyn (helft)Dirck Cornelisz Buyck, sluiswachter te DelfshavenDelfshaven, beneden de afrol aan de Schie benedendijks, een huis en erf strekkend van de straat oostwaarts tot het grondgebied van Delft (Z. het slop naar Rotterdam)
1631-12-12De erfgenamen van Burger Jacobsz van der Block, te Delft, alsmede de erfgenamen en executeurs van het testament van Adriaen Cornelisz den Bosch, te BrielleAbraham Jansz Commersteyn, oud-burgemeester van BrielleOud-Hellevoet (op Voorne), 1) zekere landen waaronder 5 gemeten 1 lijn weiland, laatst gebruikt door Adriaen Claesz Pelle en gekomen uit de boedel van jvr. van Kerckwerve (NW. heerweg), 2) in 't Molenwater, 6 gemeten 2 lijnen land, gekomen van jhr. Franchois Sandelijn, heer van Heerenthout in Kerckhouck in de ban van Rugge (O. watering naast de Molenwatering), 3) Groot Oosterland, in de ban van Rugge in de Honaert, aan de Lange weg, 2 gemeten zaailand (ZW. Lange weg, NW. Bollaertsche dijk)
1632-09-06Gedion Loquesier, te Delft, ten behoeve van Joos Laurier, als voogd van het kind van Willem Aelbrechtsz, servietwerkerJan Huybrechtsz, te DelftDelft, Rietveld noordzijde, huis en erf
1633-09-05Cornelis Janssn van der Thin als executeur van het testament van Geertgen Jan Lucasdr, in haar leven weduwe van Wijlen Claes Claessn Colck.1) Jacob van Teijlingen, uit de naam van zijn moeder, de weduwe van Doctor Augustijn van Teijlingen; 2) Cornelis Janssn van der Thin;Haarlem, Haarlemmerlieden, in de rode molenban: 1). ten westen van de Somerweg: zeker 3/4 part van omtrent 3 margen weiland; 2). in de Bereijderstraat in de oude stadsramen, naast de andere gelegen: 1/2 van twee huizen en hun erven, met toebehoren.
1634-07-07De Executeurs van het Testament van wijlen Catharina Jans van Schagen, Weduwe van wijlen Henrick Ottenssn van WilligenAnthonij Melis, wonende te VollenhoveDelft, oostzijde van de Verwersdijk, genaamd:"De Regenboog": Huis, Erf, Achterhuis, en Tuin.
1639-10-10Marinus van der Lisse, Johan van der Lisse en Theodorus van der Lisse, voor zichzelf en als ooms en voogden van de kinderen van Helena van der Lisse en Jan Pietersz van Sevenhoven, kinderen en erfgenamen van hun vader Abrahamus van der Lisse, zich mede sterk makende voor notaris Adriaen Vijffhoeck en Jacob Rochusz van Bodegem, beiden te Delft en als executeurs testamentair van het testament van Abraham van der Lisse (1/2); Jan Cornelisz ter Haer en Maurits Gerritsz Bosvliet namens de weduwe van Anthoni ter Haer, erfgenaam van Franchois Fourier (1/2)Jan van HuydenraetDen Haag, Plaats, huis en erf van oudsher genaamd de Craen (Z. heerstraat)
1640-07-16Balthasar Verdonck, koopman te RotterdamGerrit Vinck, procureur Hof van Holland voor Jan Donnijs, brouwer te RotterdamSchoonderloo (Schoonloo?),boomgaard met erf en het recht tot de erfpacht met singel grachten en rietvelden en een vrije uitgang van 5 voeten breed oost zekere huizen strekkende van de dijk zuidwaarts, belend ten oosten de halve sloot van het ambacht Bleijswijk, ten west de halve sloot scheidende deze boomgaard en het bogertjen van de erfgenamen wijlen Louwris Fransz Geens, waar van de erfpacht door de koper word overgenomen.
1641-03-11Balthasar Verdonck (Verdoncq), koopman te Rotterdam, en Gerrit Vinck, procureur voor dit Hof, voor Jan Willemssn Domijs te Rotterdam, eerste koper van het huisGerrit de Roodere procureur voor dit Hof, namens Hendrick Verdonck te RotterdamSchoonderloo: Boomgaard met erf en recht op erfpacht, met een singelgracht en rietvelden, en een vrije uitgang van 5 voeten breed aan de oostzijde
1645-06-02De kinderen en erfgenamen van Gasper Coeymans de oudeLucas van de Venne, koopman te AmsterdamAmsterdam, a) het huis genaamd de Bontekoe op de Oudezijds Voorburgwal met daar achter b) een huis op de Achterburgwal
1645-06-02De kinderen en erfgenamen van Gasper Coeymans de oudeWillem SicxAmsterdam, a) het huis genaamd de Bontekoe op de Oudezijds Voorburgwal met daar achter b) een huis op de Achterburgwal
1648-05-28Pieter Colijn en Suert Meynertsz, wijnkoper te Amsterdam, bij testament van meester Abraham Riddersbach, in zijn leven chirurgijn te Amsterdam, voogden van diens nagelaten kinderenEngel Geurtsz van Lancum, brandewijnbranderAmsterdam, Anjeliersdwarsstraat op de hoek van de Tuinstraat, huis en erf (Z. Tuinstraat)
1648-07-31Vrouwe Cornelia Duyck, de weduwe van Johan Duyck, bij leven heer van Oudkarspel, als moeder en voogdes van haar minderjarige zoon en erfgenaam Adriaen Duyck, en Philips Doubleth, schepen van Den Haag, bij testament van Johan Duyck gemachtigd tot de verkoop van de heerlijkheid van Oudkarspel en andere goederenJohan van Ouerrijn van Schooterbosch, heer van SchoterboschDe heerlijkheid van Oudkarspel in hoge en lage jurisdictie met alle rechten, voordelen en privileges zoals het aanstellen van baljuw, schout, secretaris en gerechtsbode alsmede het benoemen van schepenen e.d; het herenhuis met twee hoven of tuinen, waarvan een naast en het grootste tegenover het huis, met een speelhuis op en over het water, een moeshof over het water, zijnde het huis en tuinen alle vrij en onbelast allodiaal goed. De volgende vier percelen: 1) een stuk weiland recht achter 't huis van Outcarspel, groot ca. 3,5 geers genaamd het Weytje aan de Molen, 2) stuk weiland genaamd Gerrit Yff's Weytje van gelijke grootte, 3) stuk weiland genaamd Yfke Lantje van gelijke grootte, 4) stukje weiland genaamd Vlaerdingerland, groot 3 geers 9 snees 19 roe
1651-07-07meester Jacob Abrahamsz Ouderdael en Jan Claesz van Ees;knopenmaker te Am sterdam als executeuren van de testamenten van voornoemde mr,Jacob Abrahams Ouderdael en ook van de kinderen en erfgenamen van Maritge Gerrits in haar leven huisvrouw van mr, Jacob Abrahamsz OuderdaelLaurens Josua houtkoper te amsterdamAmsterdam; in de bloemstraat een huis met erf daar het leerkint uithangt
1651-11-07Eva RochEva Roch. Gekocht op 6 mei 1649 van Johan Stachouwer, heer van SchimmelingoochWeesp (ter hoogte van-) aan de oostzijde van de Vecht, een bruikweer land, met huis, berg, schuur enz. en 22 morgen 447 roeden land; ten noorden: het land van het weeshuis van Amsterdam
1652-06-10Meester Cornelis Camerlin, auditeur ordinaris van de rekeningen van de grafelijkheid van Holland, en Johan van der Hoeck, dijkgraaf van Oud-Bonaventura, wonende te Strijen, als executeurs van het testament van Johanna Wielants zaliger, in haar leven gewoond hebbende te Dordrecht.Jacob Colom en Pieter Haeck, kooplieden te AmsterdamAmsterdam, aan het Damrak, tot achter aan de Scheidmuur, van ouds genaamd "De Keyser": Huis en Erf
1654-03-06Pieter Pietersz Stansij, leidekkerDe impetrantDen Haag, Nieuwe Veerkade zuidzijde, een erf met een gebouw daarop
1654-10-09Johannes ConinghLambert Jansz ValckAmsterdam, Nieuwezijds Armsteeg, een huis en erf.
1654-10-09Johannes Coningh; Niesge Pieters ConinghCornelis van Vlamingh van Oudhoorn, officier van de stad Amsterdam; doctor Hendrick Hooft; Michiel Pancras, commissaris van de huwelijkszaken van Amsterdam, tezamen voogden van het kind Jacob Reijnst en Adriana Gillisz, ten behoeve van hetzelfde kindAmsterdam, Buitenveldert, aan de Amstelveense weg of Veendijk, halverwege Amstelveen, strekkende van de Wetering in de Buitenveldertse polder tot aan de Veendijk en verder over de dijk tot aan het Karnemelcxgat (Carremelcxgat), groot 16 morgen en 306 roeden. Inclusief de halve sloten kot de grootte op 600 Amsterdamse roeden voor een morgen. ''Bruychweer'' land met een huis, schuur, werf, bepotinge en beplantinge.
1654-10-09Johannes Coningh; Niesge Pieters ConinghCornelis van Vlamingh van Oudhoorn, officier van de stad Amsterdam; doctor Hendrick Hooft; Michiel Pancras, commissaris van de huwelijkszaken van Amsterdam, tezamen voogden van het kind Jacob Reijnst en Adriana Gillisz, ten behoeve van hetzelfde kindAmsterdam, Buitenveldert, aan de Amstelveense weg of Veendijk, halverwege Amstelveen, strekkende van de Wetering in de Buitenveldertse polder tot aan de Veendijk en verder over de dijk tot aan het Karnemelkcxgat (Carremelcxgat). Bruychweer land met een huis, schuur, werf, bepotinge en beplantinge. Groot: 17 margen, 110 roeden.
1654-10-09Johannes Coningh; Niesge Pieters ConinghCornelis van Vlamingh van Oudhoorn, officier van de stad Amsterdam; doctor Hendrick Hooft; Michiel Pancras, commissaris van de huwelijkszaken van Amsterdam, tezamen voogden van het kind Jacob Reijnst en Adriana Gillisz, ten behoeve van hetzelfde kindAmstelveen (in de banne van -), over het Karnemelcxgat ( Carremelcxgat), waar de watermolen voor staat. Een stuk land, groot 4 margen en 307¼ roeden.
1654-10-09Johannes Coningh; Niesge Pieters ConinghMichiel PoptaAmstelveen (in de banne van -), over het Karnemelcxgat, belend ten zuiden het gasthuis van Amsterdam. Ten oosten het Karnemelcxgat en ten westen de sloot aan de Kadijk, genoemd Landcheiding. Een stuk land, groot 2 margen en 505 roeden.
1655-02-26Cristiaen Gerritsz; Metgen BartelsHendrick Jansz, schoenmaker te AmsterdamAmsterdam, noordzijde van de Herenstraat, achteraan het hoekhuis. (onder één dak), een huis en erf.
1655-05-31Dr. Andreas van Haverfelt.Samuel Beem, te Den Haag, ten behoeve van Lucia Barlou.Den Haag, Denneweg, een huis en erf, tuinstal en "getimmer, pootinge ende plantinge''
1655-07-30Johan de Coninck, executeur; Nicolaes de Gijselaar, executeur; Juriaen Huijbrechtsz Eijl, mede executeur van het testament van wijlen Johan Coninck.Jacob Schout; Maria Anthonis.Amsterdam, Egelantiersgracht, een huis en erf gelegen aan de noordzijde.
1656-06-30Dirck Gerritsz Hoppensack; Benningh Wijma, executeurs van het testament van Hendrick Dircxz van den Berch.Leendert Crijnen, schipperAmsterdam, Koningsgracht, bij de Nieuwe Appelmarkt, huis en erf
1656-06-30Dirck Gerritsz Hoppensack, Benningh Wijma, executeurs van het testament van Hendrick Dircxz van den Berch.Pieter Arentsz van Koolen, vlotschuitvoerderAmsterdam, Koningsgracht noordzijde, de voorplaats van de Lutherse Kerk, een huis en erf
1656-06-30Dirck Gerritsz Hoppensack; Benningh Wijma, executeurs van het testament van Hendrick Dircxz van den Berch.Andries Theunisz, vlotschuitvoerderAmsterdam, Dijkstraat westzijde, een huis en erf
1656-10-02Sijtge Cornelis, weduwe van wijlen meester Johannes Carius van Bont voor haarzelf; Pieter Melchiorsz Veris, apothecaris en meester Johan Garluck, chirurgijn als bij testament van Carius, voogden onder 't opper gezag van weesmeesters der stad Amsterdam over de 3 nagelaten kinderen van wijlen Martijntgen van BontJuffrouw Elisabeth van der Clijnde, weduwe van Johan van CleslantAmsterdam, huis en erf op de Oudezijds Westervoorburgwal bij de Sleutelbrug, genaamd Den Appel, strekkende voor van de straat tot achteraan de woningen vroeger Het Clarissen Clooster.
1658-03-12Pieter Pietersz de With, executeur van het testament van Barent Jansz StuyvesantJan Mahieu, koopman te AmsterdamAmsterdam, Nieuwe Straat (Nieuwe Nieuwstraat?), huis en erf
vorige
12...7
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in