Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: ruyter

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1574-07-26Jacob Claesz de Ruyter, te GeervlietPieter Pietersz, lijndraaier te BrielleSimonshaven (heerlijkheid), 1) stuk land van 5 gemeten 52 roe (W. Veersschen Heyndijck), 2) 5 gemeten land (W. Veersschen Heyndijck), 3) 3 gemeten land (Z. Slickweg), 4) helft van stuk land van 8 lijnen op Sluycwaert (O. Slickweg), 5) in de Schiekamp, helft van een stuk land van 1 gemet; andere helft eigendom van Gielis Pietersz
1599-02-05Meester Adriaen de Jonge als procureur van Jan Jansz Haeck in de Plate en Cornelis vander Poll als procureur van Jan MichelszCornelis Claesz, wonende in de jurisdictie van MiddelharnisMiddelharnis, in onze Lieve Vrouwenpolder, 5 gemeten land met zuid de Meeldijk en noord de zeedijk
1603-02-17Eefje Pietersdr., de weduwe van Pieter Maertensz, in zijn leven bode te NaaldwijkAelbrecht Hendricxsz, oud-burgemeester van Den Haag, en Pieter Joosten, houtkoper te DelftNaaldwijk (dorp), huis en erf met boomgaard genaamd de Swarten Ruyter (Z. 's heren straat, N. 's heren weg)
1605-01-01Cornelis Lucq als procureur van Olivier Jansz, man en voogd van Hester Moertinier, wonende te AmsterdamPauwels Viruli, procureur voor het gerecht van DelftRotterdam, Hoogstraat zuidzijde, twee huizen met erven
1615-01-13Weduwe en boedelhoudster van Cornelis Maertsz, broeder te PettenJoost Jacobsz van Heenvliet, namens en ten behoeve van Hendrick Olphertsz, te PettenPetten (dorp), huis genaamd de Witte Leeuw (O. en N. heerweg, Z. duinen van 't Hondsbosch)
1657-07-02Pieter Fransz Ocker, raad en oud-schepen van Alkmaar en voogd van Jan Hendricksz Pijl, de zoon van Jannitje Hendricx, laatst weduwe van Jan Jansz Ruyter, steenkoper te AlkmaarGerrit van den Velde, procureur Hof van Holland; Thomas Evertsz te SchoorlSchoorl, huis en erf genaamd het Roode Hart, met alles dat aard- en nagelvast is behalve smidsgereedschap, aambeeld en schroeven (W. het Hagerpadt)
1660-12-06Gabriel van Elderhuisen, in naam van Trijntge Pieters.Jacob Leendertz RuyterDen Haag, Noordeinde, ten noorden de raadsheren Martini, ten westen de Herenstraat, een huis en erf
1667-10-24Jan (of Johannes) de Ruyter.Aelbrecht van Heestere, baljuw.Sommelsdijk, Voorstraat, westzijde, een huis en erf genaamd "de oude zwaan". Ten westen de Achterstraat, ten oosten de Voorstraat.
1682-10-27De kinderen van de weduwe en de erfgenamen van Jan Cornelisz Ruyter en Willem Gerritsz van Velsen, zoon en de erfgenaam van Gerrit Willemsz van Velsen, medeprincipaal.Mr. Cornelis Copmoyer, rentemeester bij deze Hove.Stolwijk - Bovenkerk: 1/ Hofstede en de partijen van landen met alles daarop in en de nagelvast is, belend ten noorden de Bilwijckerkade; 2/ 1/2 in één stuk weiland, groot 2 mergen; 3/ 1/3 part in één stuk weiland met een hennepakkertje, te samen groot 2 mergen 1 hond medegelegen als vooren; 4/ 1/3 part in één stuk hooiland, groot 2 mergen 1 hond en 50 roeden, gelegen op Kort Schoonenwey, alle gelegen onder Stolwijk.
1751-07-26Adam Cornelisz Kock, wonend in 't Zuideinde buiten DelftAbraham van DuynRijswijk, Plaspoelpolder aan de Nieuwe Weg of Kleyweg, 3 morgen 3 hond land
1751-07-26Adam Cornelisz Kock, wonend in 't Zuideinde buiten DelftAbraham van DuynRijswijk, Plaspoelpolder aan de Nieuwe Weg of Kleyweg, een partij wei- en hooiland, groot ca. 2 morgen 200 roe
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in