Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
579 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 579 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1768-10-24Johannes Gerhardus Jeegers.Seeger Steensel.Voorburg, Herenstraat noordzijde, over de Hofstede "Hofwijck" op het Westeind van het dorp Voorburg: Huis en erf, met koetshuis, stalling, en verdere getimmerte
1771-06-19Arent Bakhuijzen, procureur te Amsterdam, en Cornelis Pické, Med. Dr. te Rotter dam, cum sociis: Gerrit Pické, zijn minderjarige zoon; Jan Pické, zijn zoon, in huwelijk verwekt aan wijlen Anna Margaretha Kamper; Hendik Kraijesteijn, en Nicolaas Cornelis van Rotterdam, kooplieden te Rotterdam; als last en procuratie van Hendrik Geerling, nu in Oost Indië, en ook een zoon van wijlen Anna Marga retha Kamper en Wijlen Hendrik Geerling, haar eerdere echtgenoot. Allen erfgenamen van de voornoemde Anna Margaretha Kamper.Jacob Parré en Jan Habick.Amsterdam, Groenburgwal tegenover de Saaijhal: Huis en erf.
1776-06-24Ananias de Bosson, procureur te Zevenbergen.Boudewijn van Putten te Engelenoord.Zevenbergen, Lange weg in de Oude Polder, noordzijde: Hofstede cum annexis en landerijen, met 30 bunders land.
1786-07-17Johannes Ebbe, notaris en makelaar, te Den HaagAlbertus van Olst, te Den Haag; Jan Roojens, te RotterdamDen Haag, 1) Hofsingel zuidzijde, huis en erf, van ouds genaamd "De Wijnhaven" thans "Graaf van Buuren"; 2) Hofsingel zuidzijde, huis en erf, van ouds genaamd "Brabants Post Comptoir"
1793-12-02Willem van Soest te WoubruggeIsaac Samson junior ten behoeve van Isaac Benedictus te RotterdamWoubrugge, Esselickerwoude 3e ban, Veenderpolder, partij land, bestaande uit 2 akkers, 150 roeden en 400 roeden
1794-03-17Abraham Haak junior te Den Haag; Jan de Quak Jansz. te RotterdamJan Hendrik Kramp te Voorburg ten behoeve van Willem SchoutenVoorburg, Voorburgstraatje (Het Geldelose Pad), een perceel bestaande uit tuin en huis en salon genaamd "Ons Genoegen", de achterzijde gelegen aan de Delft sche Trekvaart
1794-04-11Maria Vriends weduwe van Daniel Vijgh in leven te Leiden; Pieter Vijgh te Rot terdam;Gerard van Nijmeegen te Rotterdam gehuwd met Suzanna Catharina Vijgh Pieter van Dijk Jansz. te Amsterdam; Grietje van Stolk te Amsterdam; Agatha de Veer te Haarlem weduwe van Pieter Boudewijns; Cornelia de Veer te Amsterdam weduwe van Dirk Jansen;Jan Cornelis Valk te Leiden;Cornelis de Vries te Amster dam gehuwd met Helena van Dijk; Jan Overbeek te Haarlem gehuwd met Johanna van Dijk te Haarlem; Jan van Dijk Adriaansz;te Amsterdam; Helena van Dijk overleden weduwe van Jacob Havenaar; Bartha Vijgh te Haar lem weduwe van Cornelis WildschutPetronella Standaart weduwe van Pieter SlagregenAmsterdam, Herengracht westzijde, op de hoek van Brouwersgracht, huis en erf
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagJan PistorDen Haag, Hofstraat oostzijde, huis en erf en tuin en grote wijnkelder, zijnde het logement genaamd "De Goude Leeuw"
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagHendrik WeeberDen Haag, Hofstraat westzijde, huis en erf
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas van SonDen Haag, Bezuidenhoutseweg, onder Haagambacht even buiten Den Haag, huis en erf en tuin
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagG. Reijtenbagh ten behoeve van J. LuraghieDen Haag, Nieuwe Haven, het 4e huis van de Nieuwe Middelstraat of de zogenaamde Hekkelaan, huis en erf en tuin
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagP.H. Meulman voor en ten behoeve van hem zelf als van Hendrik Riemers;Barend Lammers; R. van den AsDen Haag;Uilebomen of Zuidbinnensingel noordzijde, blok huizen en erven gena amd den Ezelenberg, betaande uit 2 huizen voor aan de straat en 18 huizen in een poort of gang
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas van Son ten behoeve van Pierre Jouhanneau de La Regnere en ZoonenDen Haag,Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, huis en erf
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Roosendaal ten behoeve van Johannes van RohreDen Haag,Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, huis en tuin en verdere getimmerte
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagJ. Nikkel ten behoeve van Carel KiehlDen Haag,Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 2 huisjes en erven, een aan de straat en de ander uitkomende in een gemeene poort
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas Son ten behoeve van Pierre Jouhannaeau de La Regnere en ZoonenDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, huis en erf
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas Son ten behoeve van Pierre Jouhannaeau de La Regnere en ZoonenDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 3 huisjes en erven, een aan de straat en twee uitkomende in een gemene gang
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagDavid Pino voor en ten behoeve van A. HollebeekDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 4 huisjes en erven, in een gemeen slop
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagBarent Lammers voor en ten behoeve van hem zelf als voor Reinier van den As en Philippus MeulmanDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 3 huisjes en erven, in de voornoemde slop
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagPieter Thomas van Son voor en ten behoeve van Pierre Jouhannaeau de La Regnere en ZoonenDen Haag, Uiterstegracht of Ammunitiehaven zuidzijde, 7 huisjes en erven, in een gemeen slop
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagJacobus Greij voor en ten behoeve van Albertus BlommersDen Haag, Bierstraat oostzijde, huis en erf
1798-12-10Bernardus Beekmans koopman in wijnen te Den HaagJohannes Holsteijn voor en ten behoeve van Willem PietersDen Haag, Guinea of Rijswijksestraatweg, in de bocht, huis en erf
1803-07-29Jacoba van Rij weduwe van Paulus van Lankhorst;Balladina van Rij te Den Briel; Wilhelmina van Rij te Den Briel beiden minderjarig en ongehuwd later meerjarig en ongehuwd genoemd erfgenamen van hun moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe vanWillem van Rij te Delftgeen koper vermeld1). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 22; 2). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 39; 3). Den Briel, rondom Kerkhof, no. 132
1804-04-09Jacoba van Rij, de weduwe van Paulus van Lankhorst; Balladina van Rij en Willemina van Rij als erfgenamen van hun overleden moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe van Willem van RijCornelis van Buuren, te BrielleBrielle, Nobelstraat westzijde nr. 22, huis en erf
1804-04-09Jacoba van Rij, de weduwe van Paulus van Lankhorst; Balladina van Rij en Willemina van Rij als erfgenamen van hun overleden moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe van Willem van RijWillem van Beugen, te BrielleBrielle, Nobelstraat westzijde nr. 39, een huis met erf
1804-04-09Jacoba van Rij, de weduwe van Paulus van Lankhorst; Balladina van Rij en Willemina van Rij als erfgenamen van hun overleden moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe van Willem van RijJacob Looy, te BrielleBrielle, Kerkhof rondom op nr. 132, huis en erf
1805-07-26Thomas Debman, schipper op het schip "The Industry", een schoner (schoener?), liggende in de stad Dordrechtgeen kopergeen onroerend goed
1805-09-30Thomas Debman, schipper op het schip The IndustryLodewijk Kemp Nz. ten behoeve van Torquin Enge, Deens burger wonend te Aarendalh in NoorwegenDordrecht, de schoener genaamd The Industry gelegen aan de stad Dordrecht, met complete inventaris zoals een sloep en een boot, drie zware kabels, een partij oud touwwerk, twee zware ankers etc.
1808-12-12John Plant Bower, wonend onder het ambacht van KralingenRobert TwissKralingen, Oudendijk noordzijde, 1/3 deel van een buitenplaats met herenhuis en koetshuis, stalling, oranjehuis, tuinmanswoning, steenkoepel en een tuinhuis waarvan een deel ingericht als looierij
1...1112
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in