Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: rotterdam

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
579 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 579 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1524-07-18Machtelt Cornelis Gerrijtsz weduwe, wonende te Oudewater.Jacob Ghijsbertsz, alias Coppert, van RotterdamOudewater; Stedestraat; een huis met 2 gevels met aan de oostzijde Stedestraat met er achter de IJssel; Oudewater; Stedestraat; een huis met aan de oostzijde de Stedestraat, met er achter de IJssel en ten oosten gelegen een huis met gang.
1524-09-28Pieter Willemsz, metselaar, poorter van LeidenDirck Alewijnsz, poorter en inwoner van Rotterdam; Willem Jacobsz, buurman in Zevenhuizen.Zevenhuizen; Landscheiding; 18 morgen land strekkende van de Landscheiding tot de uitwateringe; Zevenhuizen; een woning met huis, berg en beplanting met 22 morgen land; Zevenhuizen; een erf met een schuur erop; Zevenhuizen; 16 morgen land en een halve.
1526-10-04Zaliger Pieter van der Molen (ook als Moelen en Muelen), in zijn leven rentmeester van Beoostersceld (= ten Ooster Schelde), diens weduwe en minderjarige kinderen.Jacob Willemsz, buurman van Den Haag (koper van goed 1, 3, 7, 8 en 10); Dieric van Waeveren (koper van goed 2); Jacob Beijersz (koper van goed 4, 5 en 9); Mr. Pieter van Rotterdam, advocaat (koper van goed 6).Elkerzee; Heerweg; huis met schuren en buren met 16 gemeten plusminus 8 roeden koren land, in het zuiden en noorden de Heerweg (= goed 1); Elkerzee; Heerweg;, bij het huis 5 gemeten plusminus 11 roeden korenland met in het noorden de Heerweg (= goed 2); Elkerzee; Heerweg; nog 3 gemeten en 71 roeden weiland (= goed 3); Ellemeet; Heerweg; nog 1 gemet 32 roeden land (= goed 4); Noordwelle; 3 gemeten 119 roeden land (= goed 5); Ellemeet; Heerweg; 1 gemet 25 roeden, met in het oosten de Heerweg (= goed 6); Ellemeet; Heerweg; 2 gemet plusminus 15 roeden met in het oosten Onze Lieve Vrouwe te Ellemeet en in het westen de Heerweg (= goed 7); Ellemeet; Heerweg; 89 roeden weiland met in het westen de Heerweg (= goed 8); Ellemeet; Heerweg; nog 1/2 gemet 30 roeden tezamen met Coste Jansz en in het oosten de Heerweg (= goed 9); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 56 roeden land met in het westen de Heerweg (= goed 10) Elkerzee; Heerweg; 6 1/2 gemet plusminus 15 roeden weiland (= goed 11a); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 46 roeden weiland, met in het westen en noorden het Gasthuis van Elkerzee (= goed 11b); Elkerzee; Heerweg; 257 roeden weiland (= goed 12); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 4 roeden land met in het zuiden de Heerweg (= goed 13); Elkerzee; Heerweg; 3 1/2 gemet 57 roeden land met in het zuiden de Heerweg (= goed 14); Elkerzee; Heerweg; 3 gemet 11 1/2 roeden land met in het zuiden de Heerweg en in het westen Onze Lieve Vrouwe (= goed 15); Elkerzee; Heerweg; 1/2 gemet 24 roeden land met in het oosten het Godshuis van Elkerzee en in het westen en noorden Onze Lieve Vrouwe (=goed 16); Elkerzee; Heerweg; 215 roeden land met in het oosten het Godshuis van Noordwelland en in het zuiden de Heerweg (= goed 17);
1530-11-03Jonkvrouw Jozijne Cruiningen, weduwe van IJbrant van Schoten, zaliger, en de kleine kinderen bij de voorschreven IJsbrant geprocreerd.Jonkvrouw Marie van Assendelft, weduwe van Jan van MatenesseHilligersberg; Rotte en de Brochterwatering: Een hofstede met land groot 55 morgen daaraf de helft leengoed is gehouden van de graaf van Nassou als heer van Palanen (=Polanen) en van de Lecke en de ander helft eigen goed liggende met het voorschreven leen pro indiviso tussen de; een hofstede met 55 morgen land.
1533-07-21Jonkvrouw Juliana, Dirck Jan Soucken zijn weduwe, wonende te Delft.Cornelis Aertsz van der Hoech, koper van de 5 morgen land buiten de Haechpoort in de Vrijenban en van de 7 morgen land buiten de Oostpoort van Delft Jan de Heuter (ook als Heuijter), koper van de rest van de verkochte goederenDelft; Haechpoort; 5 morgen land buiten de Haechpoort in de Vrijenban. Rijswijk; een woning groot 15 morgen land met huis, berg en geboomte en nu uit de huur en gebruikt bij Jan de Vlieger; Delft; Vrijenban; 4 morgen land buiten de Haechpoort in Vrijenban; Delft; Ruynen; 8 1/2 morgen land liggende op Ruynen, in gebruik bij Claes Mathijsz; Delft; Hoenipijl; 6 1/2 morgen land liggende in Hoenipijl, in gebruik bij Fop Cornelisz; Delft; Oostpoort; 7 morgen land liggende buiten de Oostpoort; Delft; Oude Delft; een huis gelegen aan de Oude Delft Delft; Pondtmarkt; de rente op die Cuijpershuis van Marij aan de Pondtmarkt Delft; Marktveld; de rente op de Keijzershuis van Alewijn op het Marktveld Delft; Molsteeg; de rente op het huis van Mr. Huijch staande in de Molsteeg Delft; Gasthuislaan; de rente op het huis genoemd "In de Snijdersschaere" in de Gasthuislaan; Delft; Haechpoort; de rente op het huis waarin Pieter Jansz woont buiten de Haechpoort.
1533-10-06Mr. Jan van Almonde, geordonneerd curator van de onmondige kinderen van Mr. Frans Dircsz, zaliger, in zijn leven procureur; Dirck Fransz, voor zichzelfMr. Claes Boeckelaer, advocaat, en Jacob Cornelisz Ballemaecker, en Dirck Jansz, elk is voor één derde koper.Rotterdam; Charlois; een tiende deel van de uiterste gorzen die nog onbedijkt zijn in Charloisland
1533-10-06Jonkvrouw Juliane Boeckelaers, weduwe van Dirck Jan Soucken, zaliger.Jan de Heuter (ook als Heuijter)Strijen; Oudstrijen; 25 morgen land in gebruik bij Beijen Willemsz; Strijen; Oudstrijen; 10 morgen en 4 hond land in gebruik bij de weduwe van Willem Adriaensz
1534-07-31Mr. Anthonis van der Bronchorst, zijn huisvrouw is Trijnken JoostendrMr. Huijch van Eijnden, als koper van de 21 morgen land te Rijswijk; Mr. Abel van Colster, raadordinaris van het Hof van Holland, als koper van de 10 morgen 2 hond 18 roeden land met huis, schuur en geboomte; Mr. Franchois van Geertsberge, procureur, als koper van het land en de twee woningen in Den HaagRijswijk; Rijswijkerbroek; 22 morgen land, in gebruik bij Jan Colen en Claes Colen gebroeders voor de som van 15 ponden vlaams en 2 koppels cappoenen of 15 stuivers het jaar, tevens belast met herenaccijns van Assouwe en onlosbare rente; Rijswijk; 10 morgen 2 hond 18 roeden land, met huis, schuur en geboomte daarop staande, in gebruik bij Jan Colen en belast met een onlosbare rente; Den Haag; Aan de zuidzijde van het Hagehoudt (=Haagse Bos): Een woning met huis, berg en geboomte daarop staande, groot in 3 stukken omtrent 9 morgen land, in gebruik bij Thielman Jansz, belast met o.a. een erfhuur ten behoeve van de keizerlijke majesteit; Den Haag; Noordeinde; een huis en erf met opstal, met aan de zuidzijde Mr. Cornelis van der Capelle en aan de noordzijde Mr. Pieter van Rotterdam, advocaat, strekkende achter uit westwaarts op tot aan het erf van Willem Goud en het Sint Nicolaes Gasthuis.
1536-03-05Aechte Jacop Oel Heijnesz weduwe, de naam in de akte ook vermeld als Aechte Jacop Goel Heijnesz weduwe, en ook vermeld als Aechte Coppen Oelen weduweJan Herrij de Beaunoir, namens Mr. Hijpolites Jansz, advocaat voor het Hof van HollandDen Haag; De Plaats; een huis en erf genoemd "Die Sterre", staande aan De Plaats, belendt aan de westzijde het huis "Van den Draeck" toebehorende Jan Heijndricxsz secretaris, aan de oostzijde Cornelis van den Bronchorst, aan de zuidzijde De Plaats, aan de noordzijde de Stinksteeg
1536-07-31De heer van Rammmeeloo, als voogd van Jaques QuarreDe heer van Rammmeeloo, als voogd van Jaques QuarreRotterdam; Katendrecht; het vierde deel van uitterlanden grondingen met alle toebehoren zo groot en klein als die eerst gekocht waren van Mr. Jan van Alkemade; Rotterdam; Charlois; het vierde deel van een griend zo groot en klein als die eerst gekocht waren van de kerk of de Helige Geest van Charlois en van heer Adriaen van Borsselen ridder
1538-01-28Willem van der Laen zaliger, diens weduwe Gertruijt Willem van der Laen, en Jan Claesz, zaliger, diens weduweHuijch Pietersz alias Huijch Coedijck, betreffende het huis in de Nieuwesteeg Claes Claesz, betreffende het huis bij de Witte- of HaagsepoortLeiden, Nieuwesteeg, een huis en erf; Leiden, Witte- of Haagsepoort, een huis of kamertje staande met weinig erf bij de Witte- of Haagsepoort, belendt aan de noordzijde de straat en aan de zuidzijde de sloot
1540-05-04Neeltgen Jacobsdr alias jonge Neel tveerwijff, veervrouw, wonende in Sommelsdijk, de naam komt in de akte ook voor als Neel Jansdr, alias Neel tveerwijff, in SommelsdijkPieter Lenertsz, priesterSommelsdijk, Haven, een huis en erf staande op de dijk omtrent de haven
1540-06-21Adriaen van der DoesWillem Pietersz, procureur-postulantRotterdam, Hoogstraat, het huis en erf genaamd "Engelenburch" vrij zonder iets daarop staande behalve de heer zijn recht, belendt aan de noordzijde de Hoogstraten en aan de zuidzijde de Haven
1541-07-30Aechte Coppen Oelen, in de akte wordt haar naam ook vermeld als Aechte Anthonijs Hobijcxdr, wonende te Dordrecht, weduwe van Jacob Goel Heijnen zaliger, die weduwnaar is geweest van Anthonie Eerste zaligerCornelis Heijnricxsz, van Zierikzee, betreffende goed nr: 1 en 3; Anthonis Suijs, betreffende het goed nr: 2; Claes Pietersz, tinnegieter van Zierikzee, betreffende het goed nr: 3; Mr. Claes Bueckelaer, betreffende de goederen nr: 4, 5 en 6; IJeman Claes Heijnricsz, van Zierikzee (het heerschap van Burch), betreffende goed nr: 7; Jacob Claesz, betreffende goed nr: 8; Pieter Pietersz Couwenburch, betreffende het goed nr: 9; Jan Paets, betreffende het goed nr: 10; Jan Nachtegael, betreffende de goederen nr: 11 en 12Zierikzee in diens poortambacht, Weldamme, Een stuk weiland groot 3 gemet preter 10 roeden in Weldamme in Moerbekevanck in gebruik bij Jan Bouwman (is goed nr: 1); Zierikzee in diens poortambacht, Nobelpoort, Een weide met heer Gielis Jansz Trompers cappelrije gemeen, het deel zijnde 2 gemet 20 roeden ingebruik bij Jan Bouwman, het land ligt buiten de Nobelpoort (is goed nr: 2); Zierikzee in diens poortambacht, Aerthil, Een stuk korenland genoemd "Balenmeet" groot 1 1/2 gemet 95 roeden in Jeenissebevanck in het Aerthil, is gebaand bij Michiel Cornelisz warmoesman, is uit de pacht en ligt nu te driesch (is goed nr: 3); Zierikzee in diens poortambacht, Galgebevanck, Een stuk korenland groot 2 gemet 80 roeden in het Galgebevanck, is uit de huur en is gebruikt bij Michiel Cornelisz warmoesman per jaar de hoop (is goed nr: 4); Zierikzee in diens poortsambacht, Blockvanck, Een weide met Huijbrecht Pieter Hubrechtsz gemeen en Maijken Lourijs Jacob Ploijen weduwe het deel daarvan zijnde groot 1 gemet 120 roeden in het Blockvanck, in gebruikt geweest bij Pieter Gielisz nu in gebruik bij Heijn Cornelisz (is goed nr: 5); Zierikzee in diens poortambacht, Cattemeedebevanck, Een stuk land groot 3 gemet 75 roeden in gebruik bij Jan Huijgensz, pachter was Jan Bouwman, bij de westzijde van de weg in het Cattemeedebevanck (is goed nr: 6); Zierikzee in diens poortambacht, Noordschelleke, Een weiland groot 1 gemet 75 roeden in Noordschelleke, in gebruik bij Jan Bouwman het jaar de hoop (is goed nr: 7); Zierikzee in diens poortambacht, Zuidhavenpoort, Een ijdel of ledig erf daar een zoutkeet op gestaan heeft, de Zuidhavenpoort van Zierikzee daarvan ligt het land er buiten van; belendt in het zuiden Selke of Solleke, in het noorden de weg (is goed nr: 8); Zierikzee in diens poortambacht, Noordhavenpoort, 5 delen van een ledig erf daar het zesde deel competeert de erfgenamen van Anthonis eerste huisvrouw was van Jacop Goel Heijnenz, de Noordhavenpoort van Zierikzee het land ligt daarbuiten van, belendt in het oosten de Sellinghen en in het westen de straat (is goed nr: 9); Zierikzee, Zuidhavenpoort, Een huis met erf met in het zuiden de achterstraat en in het noorden de Heerstraat met de Haven, bij de Zuidhavenpoort bij de, met een Spijker daar naast en een poort of pat (is goed nr: 10); Zierikzee, Potstraat, Een huis in de Potstraat belast met een geestelijke erfpacht van 7 schellingen groten vlaams het jaar, belend in het zuiden de Heerstraat, strekkende noord af tot een water genoemd "De Vroen" (is goed nr: 11); Zierikzee, Potstraat, Een huis belast met 5 schellingen groten het jaar min 4 penningen ten behoeve van het kapittel van Zierikzee, belendt in het oosten het voornoemde huis (goed nr: 11) aan de noordzijde van de Potstraat (naast het huis in goed nr: 11 beschreven) en aan het zuiden de straat (is goed nr: 12); Kerkwerve, Moer, 8 gemet 50 roeden weiland gelegen in het vijfde deel van Kerkwerve in Zierikzee in het Moer in het Wannebevanck, binnen deze landmerken (is goed nr: 13)
1544-02-11Evert Aertsz de Smit, buurman van Den HaagEvert Aertsz de Smit, buurman van Den Haag.Rotterdam, Oude Wateringe te Ketel, 5 1/2 morgen land den hoop zonder maat, weleer toebehoord hebbende Jacob Cornelisz en het laatst gepossedeerd bij Jacob Mathijsz te Schiedam, belendt aan de noordzijde het convent van Sinte Barbaren te Delft, aan de oostzijde Sgravenlandt, aan de westzijde de Oude Wateringe over de Oude Dijk
1546-07-19Kors Diricxsz, wonende te Nieuwerkerk a.d. IJssel.Jan Paetsz,Nieuwerkerk a.d. IJssel, Cortelandt, een woning, berg, schuur, bepotinge en beplantinge, en 31 morgen 2 1/2 hond wei- en hooiland gelegen in het Cortelandt, strekkende van de Zevenhuizense landscheidingsweg af tot de dijk toe.
1551-12-14Vrienden en verwanten van de kinderen van Huibrecht Jacobsz: Gerrit van der Molen, gemachtigd door Adriaentje, de weduwe van Jacob Pietersz van Rotterdam en haar kinderen Willem Cornelisz en Jan Jacobsz te Oudewater Pieter Heynricxsz; Aeltje Egberts, weduwe van Claes Egbertsz; Aernst Gerrytsz, te SchoonhovenReyer Jacobsz, gemachtigd namens impetrantenHelft van de jaarlijkse losrente op een hoofdsom van 162 Carolusguldens en 10 stuivers
1552-12-12Jonge Jan Willemsz, te Nieuwerkerk aan de IJsselClaes Jansz, klerk van Jan Paedts, uit naam van Jacob Willemsz VermijNieuwerkerk aan de IJssel, in Korteland, 3,5 morgen land en erf
1553-07-31Gerryt Aertsz Hofflandt, baljuw en schout van BleiswijkGeraerdt, heer van Assendelft, ridder, eerste raad presiderende in het Hof van HollandRotterdam, buiten de Goudse Poort, 8 morgen land strekkend van de Rotte tot de buurweg
1555-10-14Floris van Wijngaerden, te RotterdamJohan van Dam, griffier Hof van HollandRente van 100 Carolusguldens van 40 groten Vlaams 't stuk, gehypothekeerd op de heerlijkheid van IJselmonde met toebehoren, in leen van de heer van Pieters sem ambachtsheer van IJselmonde (onversterfelijk erfleen)
1557-02-01Anthonis Dircxsz, te JacobswoudeMr. Pieter van Rotterdam, advocaat Hof van HollandJacobswoude (ambacht), 2,5 morgen land genaamd de Wildernisse
1559-03-04Gieliszn. Carlier uit HaarlemGieliszn. Carlier uit Haarlem,te Overschie een huis "in den Hoogen ban " met erf, 2 kameren, hooiberg en lijnbaan gelegen ten zuiden van de kerk, aan de noordzijde belent aan de Heerwech.
1560-07-23Anthonie Pieterszn.uit DelfshavenGherrit Allaertszn. uit Den Haag"t Huis Den Gulden Rooster" met erf te Delfshaven,belent ten oosten aan de Heer straete en de haven, aan de zuidzijde "der stede plaetse" en aan de noordzijde Joseph Corneliszn. strekkende tot aan de Creek.
1560-09-02de weduwe van Pieter Jacobszn. BomCornelis Pieterszn. Beaumonteen huis met omgevallen schuur gelegen te Schoenderloo (bij Delfshaven) met een omheind plaatsje ten oosten, strekkend tot aan de sloot toe. het huis heeft ook nog een plaatsje aan de westzijde dat de dijk af loopt tot aan de Maasoever.
1562-07-13Jacob Bruyneel, schout te AlkemadePieter van Rotterdam, advocaat Hof van HollandDe Kaag (dorp), huis en erf met poort (W. heerstraat)
1563-03-13Steven Reyersz, wever te ZoetermeerHeynrick Aelbrechtsz, te DelftRotterdam, Oppert, huis en erf
1563-05-23Marcelis Adriaensz, te Den HaagJan Heynricxsz Bock, deurwaarder; Mr. Pieter van Rotterdam, advocaatOude Tonge, 1) in 't Zuyer (Zuider) Nieuweland, stuk zaailand groot 14 gemeten (O. 's heren dijk), 2) stuk zaailand groot 10 gemeten
1564-03-26Eeuwoudt Diricxzoon Nootdorp, wonend in Scheveningen1) Jan, Heynrickszn Bock,deurwaarder van deze Hove. 2) Idem 3) Idem.1) Delft, Voldersgracht, naast het huis genaamd:"Den Rooden Fonteyn", 1/10 deel in huis en erf. 2) Nootdorp, 1/10 deel in 5 morgen land, en in 1 1/2 morgen land. 3)Hoogeveen, 1/10 deel in 3 1/2 morgen land en in 3 morgen land.
1566-03-03Jan Gerritszn Vuijtrecht, metselaar te Rotterdam; en Claes Janszoon, zijn procureur.Aert Heynricxzoon, Houtkoopman te GoudaRotterdam, Houttuin tussen het Stadhuis en de Heerenstraat, huis en erf
1576-07-23Procureur-generaal Hof van Holland, namens Pieter Hanneman, rentmeester van de geannoteerde goederen in SchielandClaes Jacobsz Meuyt, brouwer te DelftRotterdam, Oppert, huis en erf, toebehoord hebbend aan Joris Dircxsz
1576-07-30Jhr. Willem van Roon, nu te NieropVranck van MoyalenAlblasserwaard, 1) stuk land van 17 gemeten 2 lijnen 45,5 roe met huis, erf en geboomte (N. en N.O. de Waardse heerweg, Z. en Z.O. de Waardse dijk), 2) Roon, 5 gemeten land (W. Drogendijk)
1576-12-03Pieter Michelsz, te Rotterdam als erfgenaam van Michel ClaeszIJsbrant Dircxsz, te Leiden (1); Heyndrick Pietersz, te Zevenhuizen (2)Zevenhuizen, 1) 9 morgen land met poting en planting gelegen aan de Rotte, strekkend van de kade oostwaarts tot de wetering, 2) 1/2 morgen binnen de wetering, strekkend oostwaarts vanaf de wetering
1577-09-02Job Aerntsz, uit naam van zijn vrouw Adriaentgen, weduwe van wijlen Cornelis Pietersz Jonge (of Jonghe), schout te BleiswijkCornelis Claes Lambrechtsz te LeidenBleiswijk, in de polder van Hofmolen, huis, erf en beplanting met ca. 5 morgen land, strekkend van de landscheiding oostwaarts tot de Afterweg en verder strekkend van de Afterweg oostwaarts tot de Hoefweg.
1577-09-24Adriaen Allertsz te Zoetermeer, oom en voogd van het minderjarig weeskind van Maerten Claesz Bosch te Bleiswijk1). Claes Huygensz Gael, burgemeester te Leiden; 2). Jan van Graeve, deurwaarder Hof van Holland.Bleiswijk (in het ambacht en heerlijkheid van-): 1). huis en erf met 7 morgen land gelegen tussen de Hoefweg en de Dwarsvaart + nog 4 morgen land tussen de Dwarswaert en de Oude Lee; 2). nog 7 hond land tussen de Landscheiding en het land van Mathijs Cornelis
1578-05-15Symon Cornelisz en Lijsbeth Cornelisdr, kinderen van wijlen Cornelis Sijmonsz te Rotterdam, vertegenwoordigd door: Gerrit van Corsberghen, procureurAdriaen PieterszRotterdam, Westnieuwland, huis en erf, gelegen aan de haven, later "pave" genoemd.
1579-06-22Cornelis Michielsz, te RotterdamCornelis Dirck Baerntsz, te RotterdamHillegersberg (ban van), 4,5 morgen land
1582-07-30De erfgenamen van wijlen Elysabeth van Zijl,Pyeter Janssoon de Beenen, poorter te RotterdamOmvoerden in den ambachte van Hillegersberg, aan de Rottekade zeekere wooning huis, schuur, geboomte, en 35 mergen lants.
1583-01-24Pieter Janssn Stucker, Stierman tot Catwijck op Zee.Vranck Dircxsn, (impetrant)Katwijk, zeker huis en erf, met alles wat Aard- en Nagelvast is
1583-03-17Heyltgen Pancraesdr, weduwe van wijlen Mathijs Heynricxsn, mitsgaders: nn Willemszn, de voogden van de naargelaten weeskinderen van: Jacob NN, geprocreert aan : Engeltgen Mathijsdr,Pontiaen Janszn, tot LeidenIn de ban van Zoeterwoude: Percelen van goeden: afgebrande woning met 12 margen, 4 hont lant, met potingen, beplantingen, in vijf percelen: 1).5 1/2 margen met afgebrande woning, 2). 3 margen 2 hont, 3). 2 margen 2 hont, 4).1 margen 1 hondt, 5). 2 hondt
1583-12-12Pieter Jan Bouesz, te Zuidland; Willem Jansz van Melissant en Adriaen Claesz, schout van ZuidlandWillem Jansz van Melissant, te RotterdamZuidland, 1) bij de Cruysweg, 2 gemeten land (ZW. Middellantsche dwarsweg, ZO. Capittel van Geervliet)
1584-07-23Jan Jansz Verbarck alias Jan Cijtges of Chijtges, schipper te Rotterdam, en zijn moeder Sijtje Lodewijcxsdr., de weduwe van schoenmaker Pyeter JanszJan Jansz, van Rotterdam (Verbarck?)Rotterdam, Hoogstraat, in het westvierendeel genaamd Vlissingen, huis met toebehoren (Z. heerstraat)
1586-12-01Heynrick Egbertsz, te RotterdamDirck de Vries, koopman te MiddelburgRotterdam, Hoffsteeg, huis en erf genaamd de Gloyenden Oven
1587-11-09Jan Cornelis Elandtsz, te Poortugaal (1); Eeuwout Jansz van der Stock, te Rotterdam (2)Joost de Coninck, procureur Hof van Holland, ten behoeve van de impetrantePoortugaal (dorp), 1) 13 lijnen land (N. kerkweg), 2) 11 lijnen land (O. Molenweg, W. brede Vlyetschen weg)
1592-07-21Mr. Gillis de Glarges, advocaat Hof van Holland als procureur van jhr. Johan Grauwert, als man en voogd van joffr. Josina van Bronckhorst, wonend in Oost-FrieslandPieter Gabrielsz en Gerrit Gabrielsz (broers), te ZegwaardOverschie (bedrijve van), in twee polders, de Nieuwe en Zestienhovense polder geheten, een weer of perceel land strekkend van de Rotterdamse weg door genoemde polders tot aan de landskade
1592-07-27Gerrit Jansz Evengroen, te ZevenhuizenGerrit van den Burch, procureur Hof van HollandZevenhuizen, in het zuideinde, huis en erf met poting en planting (W. heerweg)
1594-03-21Anthonis Geenen of Gheenen, in de heerlijkheid van Rhoon; Adriaen Geenen en Witte Bastiaens, beiden als borg en wonend te CharloisJoost Jacobsz van HeenvlietRhoon en Pendrecht, huis, erf, berg, schuur en geboomte (O. de Kadijk, N. de Plompert, W. de Koedoot)
1596-01-15Claes Dircxsz Crijger, aan de Waddinxveense brugGerrit Jansz Stempel, te GoudaGouda, in de Bloemendaal (polder), aan de Waddinxveense brug op de grond van de jonge Cornelis van Crimpen te Rotterdam, een huis, schuur en barg (Z. de bruggeweg, W. de Gouwe, O. de Goukade)
1596-02-09Cornelis Jansz van Delft, notaris te Amsterdam, in plaats van Lambrecht Vloetz vervangend curator van de nagelaten goederen van Aechtge Gerritsdr., huisvrouw van Jacob Pietersz Bock; Mr. Jan van Wittendael, met irrevocabele procuratie van Jacob Pietersz BockWillem (Dircxsz?), brouwer van Hoorn (1); Dirck Jansz Comans (2); Pieter Coman Louwen (3 en 4)Alkmaar, Leede (op de), 1) huis en erf met tuin erachter genaamd de Vergulden Bock, met poort uitkomend op de oude veste*, 2) Oude Gracht, een stenen kamer gehuurd door Maria Bouwensdr., strekkend van de straat tot de tuin van het huis de Bock, 3) nog een stenen kamer in huur bij Jannetje Jacobsdr., 4) een derde stenen kamer door Jannetje Coman Piet(ersdr.?), staande naast de vorige kamer
1596-05-20Jhr. Davit van Valckesteyn, te Den HaagJacob de Vries, deurwaarder Hof van HollandDen Haag, Padtmoes, huis en erf met 2 roe erf erachter, zijnde het middelste huis van drie huizen (O. en W. de twee andere huizen van de eigenaar)
1596-12-09Heynrick Herrentsz, te ZierikzeeHubrecht Verbeecke, te Bergen op ZoomZierikzee, aan de haven, huis en erf (W. de Coppellestraat)
vorige
12...12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in