Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: munster

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
9 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 9 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1526-10-04Zaliger Pieter van der Molen (ook als Moelen en Muelen), in zijn leven rentmeester van Beoostersceld (= ten Ooster Schelde), diens weduwe en minderjarige kinderen.Jacob Willemsz, buurman van Den Haag (koper van goed 1, 3, 7, 8 en 10); Dieric van Waeveren (koper van goed 2); Jacob Beijersz (koper van goed 4, 5 en 9); Mr. Pieter van Rotterdam, advocaat (koper van goed 6).Elkerzee; Heerweg; huis met schuren en buren met 16 gemeten plusminus 8 roeden koren land, in het zuiden en noorden de Heerweg (= goed 1); Elkerzee; Heerweg;, bij het huis 5 gemeten plusminus 11 roeden korenland met in het noorden de Heerweg (= goed 2); Elkerzee; Heerweg; nog 3 gemeten en 71 roeden weiland (= goed 3); Ellemeet; Heerweg; nog 1 gemet 32 roeden land (= goed 4); Noordwelle; 3 gemeten 119 roeden land (= goed 5); Ellemeet; Heerweg; 1 gemet 25 roeden, met in het oosten de Heerweg (= goed 6); Ellemeet; Heerweg; 2 gemet plusminus 15 roeden met in het oosten Onze Lieve Vrouwe te Ellemeet en in het westen de Heerweg (= goed 7); Ellemeet; Heerweg; 89 roeden weiland met in het westen de Heerweg (= goed 8); Ellemeet; Heerweg; nog 1/2 gemet 30 roeden tezamen met Coste Jansz en in het oosten de Heerweg (= goed 9); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 56 roeden land met in het westen de Heerweg (= goed 10) Elkerzee; Heerweg; 6 1/2 gemet plusminus 15 roeden weiland (= goed 11a); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 46 roeden weiland, met in het westen en noorden het Gasthuis van Elkerzee (= goed 11b); Elkerzee; Heerweg; 257 roeden weiland (= goed 12); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 4 roeden land met in het zuiden de Heerweg (= goed 13); Elkerzee; Heerweg; 3 1/2 gemet 57 roeden land met in het zuiden de Heerweg (= goed 14); Elkerzee; Heerweg; 3 gemet 11 1/2 roeden land met in het zuiden de Heerweg en in het westen Onze Lieve Vrouwe (= goed 15); Elkerzee; Heerweg; 1/2 gemet 24 roeden land met in het oosten het Godshuis van Elkerzee en in het westen en noorden Onze Lieve Vrouwe (=goed 16); Elkerzee; Heerweg; 215 roeden land met in het oosten het Godshuis van Noordwelland en in het zuiden de Heerweg (= goed 17);
1623-01-11Cornelis Jansz van Munster, beenhakker en viskoper in DordrachtClaes Aertsz, schrijnwerker te DordrechtDordrecht, Vismarkt, een visstal
1628-07-25Jan Harmansz Pot, te AmsterdamHendrick van Ruijff, kruidenier te AmsterdamAmsterdam, Haarlemerstraat, tegenover het West-Indisch huis, een leeg erf, breed 20 voeten lang: aan de westzijde 64½ voeten en aan de Oostzijde 62½ voeten.
1629-01-31Jonker Hendrick van Wijngaerden wonend op het ''Huis den Emer'' bij BredaHeidelwich van Oostruij, vrouwe van Serooskerke, ten behoeve van Jan Liens.Zierikzee, de halve ambachtsheerlijkheid van Westkerke (goed 1); Scherpenisse, de helft van 50 gemeten Ambacht (goed 2); Westkerke, 15½ gemeten thienden in de parochie van Westkerke (goed 3).
1644-06-27Gerrit Burchertz wonend in 't sticht vna MunsterPieter Rogiersz steenkoper uit Amsterdameen huis mer erf genaamd "den zilveren balck" gelegen buiten aan de Heiligenweg met 6 woningen en een tuin breed ongeveer 65 voet aan de Heiligenwegsloot
1681-12-09Abraham Hendricksz, winkelier, wonende te Amsterdam, in huwelijk met Annitge Bartels, dochter en medeerfgenaam van Eva Olpherts, weduwe van Bartel Alderts, in zijn leven bontwerker te Amsterdam.Jan Gerritsz Meynen, meester-kleermaker.Amsterdam, op de noordzijde van de Noordermarkt, huis en de erve, waar Munster uithangt.
1694-07-30Harman Scheper, Pasteibacker, als gemachtigde van Maria Rudolphssn Brinckman, weduwe van wijlen Anthonij Schuijt te Antwerpen (voor 1/6 part) en Franchoijs van Hillegard, koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Susanna de Bruijn, weduwe en erfgenaam (voor 1/6 part) van wijlen Jacob Kuijff; en Elisabeth Bennemans, weduwe en erfgenaam van wijlen Mattheus Brinckman; Willem Bost, getrouwd met Maria Hendricx, wonende te Emmerich; Davidt Warnardts, wonende te Munster; zoon van wijlen Matheus Warnardts; Willem Reijlinghause genaamd Buschman, gehuwd met Anneke Warnardts Brinckman, wonende te Munster; Allen erfgenamen van hun oom Mattheus (Matheus) Brinckman (voor 4/6 part).Caspar Haselbergh.Amsterdam, aan de Grimmelsluis noordzijde, tegenover de Nes, genaamd Het Blauwe Huijs: Huis en erf
1723-05-04De erfgenamen van Margareta van Asewijn douariere van Munster te RuinenJohan van Kuyckhooven koopman wonende te PapendrechtNieuw-Beijerland, 1) woning, boomgaard en land zijnde vrij en allodiaal goed groot 59 mergen 304 roeden; belend ten oosten de watering, ten westen de Dronkreek, ten zuiden de Nieuwe Beijerlandse Dijk en ten noorden de Plaatsenweg; 2) Nog een partij land, meest teelland, groot 11 morgen, 219 roeden, gelegen onder Beijerland, ten oosten de "gemeenelandsweg", ten westen de Dronkreek, ten zuiden partij no. 1, en ten noorden de nieuwe Piershilse Weg
1769-02-03De erven van wijlen Hendrik Meijbeek.Philippus Stork en Hendrica Helena van Munster, echtelieden.Amsterdam, Ronde Bagijnenhof, op de hoek van de beek: Huis en erf.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in