Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1805-09-30Thomas Debman, schipper op het schip The IndustryLodewijk Kemp Nz. ten behoeve van Torquin Enge, Deens burger wonend te Aarendalh in NoorwegenDordrecht, de schoener genaamd The Industry gelegen aan de stad Dordrecht, met complete inventaris zoals een sloep en een boot, drie zware kabels, een partij oud touwwerk, twee zware ankers etc.
1805-12-13John Williams Hope; Pieter de Smeth; Hendrik Tammesz Beth; Johannes BethWillem Joseph van Brienen van de Groote Lindt, 4/13 deel; Cornelis Hartsen 4/13 deel; Olfert Molenaar, 4/13 deel; Jacobus Hancock, 1/13 deel, allen wonend te AmsterdamAmsterdam, op stadsgrond op de Zoutkeetsgracht strekkend van 't Blaauwe Hooft tot achter aan het bolwerk van de Schans voorbij de molen de Vervanger, 1) lijnbaan genaamd de Walvis met huis, stallen voor acht paarden, een teerstoof met twee verdiepingen, teerhuis, pakhuis voor berging van teer en touwwerk, plus zolders voor hennep, schijven, garens en turf, 2) twee hechte sterke pakhuizen genaamd de Kas en de Walvis
1805-12-13John Williams Hope c.s.Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt voor 4/13de part; Cornelis Hart sen voor 4/13de part; Olfert Molenaar voor 4/13de part; Jacobus Hancock voor 1/13de partAmsterdam, Lijnbaan genoemd "De Walvis" met huis, stal voor 8 paarden, teer stoof van 2 verdiepingen, teerhuis, pakhuis voor opslag van teer en touwwerk, zolder voor hennep, schijven, garens, turf etc, staande op stadsgrond achter in op de Zoutkeetsgracht, strekkend voor van het Blauwe Hoofd tot achter aan het bolwerk van de Schans voorbij de molen "De Vervanger" en nog 2 pakhuizen, "genaamd "De Kas", "De Walvis"en het pakhuis "De Walvis" "(sic), gelegen op stadsgrond op de Zoutkeetsgracht
1806-12-11Mr.Albert Hendrik Pieter Hubert en Mr.Willem Joseph van der Muelen, advocaten te Amsterdam en door de schepenen van de stad Amsterdam aangesteld als curatoren van de boedel en nalatenschap van Johanna Bouman, bij leven vrouw van Hendrik AausIsabella Maria Claus, de weduwe van Gerrit Willem GoudaAmsterdam, Kalverstraat, 't tweede huis vanaf de Gapersteeg zijnde een winkelhuis en erf (D6, G29, nr. 220)
1806-12-11Johanna Bouman zaligerIsabella Maria Claus weduwe van Gerrit Willem GoudaAmsterdam, Kalverstraat, winkelhuis en erf, het tweede huis vanaf de Gapersteeg, getekend D6 Gr 29, no. 220
1808-03-24Frans Hendrik Gelhuis, te Schoonrewoerd, via zijn procureur Adrianus de BasJohannes Theodorus Obeloo, te AmsterdamAmsterdam, Oude Spiegelstraat zuidzijde, huis en erf waar Vulcanus in de gevel staat
1808-07-04Jan Bernard Kramer, zoon en erfgenaam ab intestato van wijlen Charlotta Willemina Susanna Charon St. Germain, weduwe en erfgename van Jan Kramer, bij leven oud-schout en secretaris van Vlaardingen en daar overleden op 19-3-1803Pierre Renard, te Den HaagDen Haag, Lange Houtstraat oostzijde, huis en erf, wijk K nr. 269 (N. de grote sociëteit)
1808-11-14Catharina van Houten, de weduwe en boedelhoudster van Andries van Thiel en wonend binnen de stad WeespAlida Vree, de weduwe en bij testament de enige erfgename van Jan Maghiel Smit (oorspronkelijk koper maar inmiddels overleden)Weesp, het Zandpad buiten de Gijnpoortsbrug bij het Amsterdamse Buiten Veen, 1) huis en erf en stalling zijnde het logement de Drie Roskammen, 2) een tuin met huis en erf en stalling plus wagenhuis en getimmerten (opstallen) vanouds genaamd Over Raar-op (O. buitensingel van Weesp)
1808-12-12John Plant Bower, wonend onder het ambacht van KralingenRobert TwissKralingen, Oudendijk noordzijde, 1/3 deel van een buitenplaats met herenhuis en koetshuis, stalling, oranjehuis, tuinmanswoning, steenkoepel en een tuinhuis waarvan een deel ingericht als looierij
1809-02-07Johan Casimir Bier, weduwnaar en enige erfgenaam van Johanna Hermina Grundmans, eerder weduwe van Johan Christiaan SchneyerHendrik Bier, broer van Johan Casimir BierAmsterdam, Uilenburg in de achterstraat op 't zogenaamde Kok en Hofje, huis en erf (getekend nr. 4, 5 en 6) en houten loods (getekend nr. 18)
1809-05-19Johannes Eduard Waterham te Amsterdam, als speciale gemachtigde van I.J.C. de la Sabloniere samen met de nu overleden J.O. van Ingen, bij leven oud-burgemeester en lid van de municipaliteit van de stad Kampen, bij testamentaire beschikking van Sara Wilhelmina Bredius, de weduwe van Willem Frederik Knuth en geassisteerd door Mr. W.I. Nessink, oud-burgemeester van Kampen als haar gekozen voogd (momber), nu als overgebleven executeur van haar testament en redderaar van haar boedelHenrietta Everdina Visscher, gescheiden van Justus Hendrik van HeeckerenAmsterdam, Camperhoofd, huis en erf genaamd het Vlasvat
1809-07-28Jan Francois van Eck als procureur van Johanna Roelofs, weduwe van Theodorus van Effen; Christiaan Jacob Knipschaar; Thomas Bruijn en Mr. Marius van Ommeren te Amsterdam als executeur testamentairG.van Bleyenburgh en S.van Bleyenburgh voor Bernardus Hermans te AmsterdamAmsterdam, Oudeschans naast het hoekhuis op de Oude Waal schuin tegenover de Montelbaanstoren, een hecht, sterk winkelhuis en erf waar een timmermanszaak wordt gedaan (D2, G26, nr. 46), wijk 11 nr. 2935, groene nr. 2935)
1810-02-20Hendrik Maaham Bollard als procureur van Johannes Deodatus Remmers te Amsterdam en Lucas Slotemaker te Middelharnis, executeurs testamentair en beheerders van de nalatenschap van Engelina Maria de la Noy, de weduwe van George Diemel, wonend te Middelharnis en tevens voogden van haar minderjarige erfgenamenJan Dekkers (1); Johan Martin Alkens (2); Samuel Dekkers (3)Amsterdam, Raamstraat tegenover het Leidse Kerkhof, 1) een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 15, nieuw nr. 6600 blauw), 2) een huis en erf (getekend D8, G28, nr.16 nieuw nr. 6599 blauw, en 3) nog een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 17, nieuw nr. 6598 blauw
1810-02-20Johannes Deodatus Remmers te Amsterdam en Lucas Slotemaker te Middelharnis als executeurs testamentair en beheerders van de nalatenschap van Engelina Maria de la Noy, de weduwe van George Diemel wonend te Middelharnis en tevens voogden van haar minderjarige erfgenamenJan Dekkers (1); Johan Martin Alkens (2); Samuel Dekkers (3)Amsterdam, Raamstraat tegenover het Leidse Kerkhof, 1) een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 15, nieuw nr. 6600 blauw), 2) een huis en erf (getekend D8, G28, nr.16 nieuw nr. 6599 blauw, en 3) nog een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 17, nieuw nr. 6598 blauw
1810-02-20Johannes Deodatus Remmers te Amsterdam en Lucas Slotemaker te Middelharnis als executeurs testamentair en beheerders van de nalatenschap van Engelina Maria de la Noy, de weduwe van George Diemel wonend te Middelharnis en tevens voogden van haar minderjarige erfgenamenJan Dekkers (1); Johan Martin Alkens (2); Samuel Dekkers (3)Amsterdam, Raamstraat tegenover het Leidse Kerkhof, 1) een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 15, nieuw nr. 6600 blauw), 2) een huis en erf (getekend D8, G28, nr.16 nieuw nr. 6599 blauw, en 3) nog een huis en erf (getekend D8, G28, nr. 17, nieuw nr. 6598 blauw
1810-04-12Jacob Hendrik Ludwig te Amsterdam, voor en in naam van zijn huis van negotie; Anna Maria van Santen, de weduwe en enige universele erfgename van Johan Isaac Maurenbrecher te Emden; Jan IJver, Pieter Weinbach, Jan Pietersz en Jean Thomas Grietman, allen wonend te Amsterdam en executeurs van Madeleine la Campaigne, de weduwe van Isaac Jacques Bousquet, alsmede voogden van haar minderjarige dochter en beheerders van haar vaderlijke zowel als moederlijke goederenJan de RuiterAmsterdam, de Nes op de hoek van de Riviervismarkt, een huis en achterhuis plus een pakhuis met erf vanouds genaamd het Veldhoen en nu het logement Nieuw-Maltha (D1, G5, nr. 31)
1810-07-25Hendrik Rijssnijder, te AmsterdamDe erven van wijlen Jan Tetterode te weten: Jurriaan Tetterode; Anna Cornelia Tetterode, gehuwd met J. Danckertsz; Hester Cornelia Tetterode en Nicolaas Tetterode, allen wonend te AmsterdamBerkenwoude, Krimpenerwaard binnen de kring van de vervening, 7 morgen en 37,7 roeden land
1810-12-01Jacob George Alexander Clant als procureur van Jacob Nicolaas Warin en Johannes van Veen, beiden te Amsterdam, en als curatoren van de boedel van de weduwe van Anthony Hendrik KleijnzorgeJohannes van Veen, te AmsterdamAmsterdam, Leidsestraat tussen de Prinsengracht en Lange Leidsedwarsstraat, winkelhuis en erf (D8, G27, nr. 67, wijk 55, nieuw nr. 3060)
20-01-1659Hendrick Gerritsz, kleermaker te AmsterdamWillem harmensz Faber, cipier van de stad AmsterdamAmsterdam, verwersgraft, noordzijde, tegenover het Staelhoff,: huis en erf.
2670-11-04David CoorenbinderMaerten Willemsz, voor een/vierde part; Jan Cornelisz Roodenburgh, voor een/vierde part; Jacob Cornelisse Roodenburgh, getrouwd met Annetje Jans; + Dirck Pleunen Jonghste, getrouwd met Maertje Jans; + Jan Jacobsz van Dijck, getrouwd met Lijsbet Jans; Maerten Willemsz, Leendert Jansse Leeuwerschilt, tesamen testamentaire voogden over Willem, Arij en Erckje Jans, kinderen van Neeltje Arijens zaliger, dochter van Jan Willemsz Touw, tesamen de anderen helft.Overschie, 4 morgen land.
29-8-2006Nicolaes Blocq, makelaar te Amsterdam, met last van Bartholomeus Philipsz Mercier, koopman te AmsterdamBartholomeus Bouwens, uit naam van zijn moeder Trijntje Jans, de weduwe van Dirck JanszAmsterdam, Jonkerstraat zuidzijde, huis en erf waar de bokkington voor de luyffen (?) staat
3279-07-29Jan WillemszCors Adriaensz, brouwer te Delft, voor Rochus Grijp JoostenDelfgauw, 21 morgen, 5 hond, 52 of 53 gaarden/roeden hofland waarop het huis van impetrant stond, gelegen in 35 morgen land in Hoefslag van Vrourussensloot; ten oosten: de Overgauw, ten westen: de Delfgauwseweg; ten noorden: de Pijnackerse of Lange Watering; vanaf het Middelheck tot aan de Overgauw (of Puurgauw) + nog 8 morgen land in de Vrije Ban bij de Cromme Heul, ten oosten: de Delfgauwseweg; ten zuiden: het Koningsveld.
3365-03-04Adriaen Adriaensz van den Bommel, getrouwd met de weduwe van Jan Engelbrechtsz van der Sluijs te PiershilMr. Johan Comans, advocaat, als rentmeester van het weeshuis te Den HaagPiershil, 4 gemeten land naast de landerijen van het weeshuis van Den Haag, ten zuiden en noorden het land van burgemeester Welhoeck
ontbreekt
xx/01/1934Cornelis Arienssn Struijt te Nieuw Hellevoet, met bewilliging van zijn zwagers en vrienden, met name Sanderintgen Pietersdr, Jan Lenertssn Toutvenoort, Barent Jobssn , Aryen Jobssn en Jacob Janssn Hogendijck, gehuwd met soetgen JobsdrMaerten Eewoutssn SlappecorneNieuw Hellevoet, in het Weergors, in het stuk van 12 gemeten, aan de Hellevoetse dijk: Een stuk landts, 6 gemeten, bezaaid met tarwe; Idem, in het stuk van 9 gemeten: 3½ gemeten.
1...225226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in