Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1532-11-26Mr. Jacob Jutphaes, advocaat, zijn huisvrouw is Jonkvrouw Katherina Jansdr; Dirck Jansz van Alcmair, haar broer blijkt volgens de akte ook eigenaar te zijn voor de helft, die ze samen gemeen hebben.Heijnrick Bugge, van DelftWateringen; Kwintsheul; De helft van 13 morgen land gemeen met die van Conincxvelt
1533-01-15Gerijt Dircxsz Hamel, wonende te Heusden, zoon van Theodorus Hamel, en van Geijle Jans Bruijnstensdr, zaliger, kleinzoon van Jan Bruijstensz, zaliger, en van Cornelia Jan Bruijstens zijn weduwe.Jasper van der Mota, procureur, namens Adriaen Jansz Kegelair, wonende in Elshout in het land van Heusden.Oudheusden; Vutkens (ook als Rutkens); 3 delen van 8 morgen land gelegen in de Vutkens (ook als Rutkens) met westwaarts daarvan het abdijland van Berne, strekkende van de straat achter tot de weteringe toe
1533-01-15Andries Dircsz Hamel, van HeusdenMr. Thomas Brandelin, advocaat, van wegen en namens Adriaen Jansz Kegelair, wonende in de Elshout in het land van Heusden.Oudheusden; Oude Maas; een vierde deel van 5 morgen land gelegen aan de steenoven, strekkende van de Oude Maas tot de hooibroeksteeg toe
1533-04-21Mr. Evert de Veer, raad van de Secretenraad van de keizerlijke majesteit in de Kazelarij van Brabant, wonende te BrusselOt van Malsen, secretaris van het Hof van Holland1)Wijk; Wijkerbroek; 13 hond land in Wijkerbroek, de Alemkade ligt oostwaarts en strekt tot de Veenrebroek dat westwaarts ligt. 2)Wijk; Wijkerbroek; 4 morgen land in Wijkerbroek, de Alemkade ligt oostwaarts en strekt tot de Veenrebroek dat westwaarts ligt, met aan de noordzijde de prelaat en het ambtsland van Middelburg
1533-06-09Jan Veen Claesz, zaliger, poorter van Leiden, diens weduwe zich bevindt in het klooster "Lopsen" buiten Leiden.Mr. Nicolaes Nartelmeij, advocaat, en Mr. Nicasius Hanneman, advocaat, en Mr. Cornelis Jansz, advocaat, die het gezamelijk gekocht hebben.Leiden; Copenijesteeg; een huis en erf met ververij en diens toebehoren op de hoek van de Copenijesteeg.
1533-07-14Dirck Jan van Soucke (Soucken), zaliger, en Jonkvrouw Jiliane Dirck Jan van Souke (Soucken) zijn weduwe, wonende te Delft, erfgenamen onder beneficie van inventaris van: Thomas Bueckelaer, zaligerBertoult van Assendelft, koper van de lijfrente van 11 karolus gulden het jaar Cornelis Aertsz, van Dordrecht, koper van de 2 morgen griendland, en zoals blijkt uit de aantekening d.d. 31-07-1533 onder de akte geschreven, ten behoeve van Jan Gerijtsz van Rul.Schobbelansdambacht; Molensteeg; 2 morgen griendland ten zuiden daarvan ligt de Molensteeg; Schobbelandsambacht; een erfelijke lijfrente van 11 gulden per jaar van 15 gulden op 5 morgen griendland met een boomgaard van Pieter Vinck dat belast met deze rente van 15 gulden.
1533-07-21Jonkvrouw Juliana, Dirck Jan Soucken zijn weduwe, wonende te Delft.Cornelis Aertsz van der Hoech, koper van de 5 morgen land buiten de Haechpoort in de Vrijenban en van de 7 morgen land buiten de Oostpoort van Delft Jan de Heuter (ook als Heuijter), koper van de rest van de verkochte goederenDelft; Haechpoort; 5 morgen land buiten de Haechpoort in de Vrijenban. Rijswijk; een woning groot 15 morgen land met huis, berg en geboomte en nu uit de huur en gebruikt bij Jan de Vlieger; Delft; Vrijenban; 4 morgen land buiten de Haechpoort in Vrijenban; Delft; Ruynen; 8 1/2 morgen land liggende op Ruynen, in gebruik bij Claes Mathijsz; Delft; Hoenipijl; 6 1/2 morgen land liggende in Hoenipijl, in gebruik bij Fop Cornelisz; Delft; Oostpoort; 7 morgen land liggende buiten de Oostpoort; Delft; Oude Delft; een huis gelegen aan de Oude Delft Delft; Pondtmarkt; de rente op die Cuijpershuis van Marij aan de Pondtmarkt Delft; Marktveld; de rente op de Keijzershuis van Alewijn op het Marktveld Delft; Molsteeg; de rente op het huis van Mr. Huijch staande in de Molsteeg Delft; Gasthuislaan; de rente op het huis genoemd "In de Snijdersschaere" in de Gasthuislaan; Delft; Haechpoort; de rente op het huis waarin Pieter Jansz woont buiten de Haechpoort.
1533-09-10Margriete Egbaert Heijnouts, wonende te Vere, weduwe van Aernt van Hatten, zaliger.Jan van HattenVere; Beestenmarkt; het huis en erf genoemd "De Samson" op de Beestenmarkt, met aan de zuidzijde de Breestraat, aan de zuidzijde de Stedevest(ing) en aan de noordzijde de Herenstraat
1533-10-06Mr. Jan van Almonde, geordonneerd curator van de onmondige kinderen van Mr. Frans Dircsz, zaliger, in zijn leven procureur; Dirck Fransz, voor zichzelfMr. Claes Boeckelaer, advocaat, en Jacob Cornelisz Ballemaecker, en Dirck Jansz, elk is voor één derde koper.Rotterdam; Charlois; een tiende deel van de uiterste gorzen die nog onbedijkt zijn in Charloisland
1533-10-06Jonkvrouw Juliane Boeckelaers, weduwe van Dirck Jan Soucken, zaliger.Jan de Heuter (ook als Heuijter)Strijen; Oudstrijen; 25 morgen land in gebruik bij Beijen Willemsz; Strijen; Oudstrijen; 10 morgen en 4 hond land in gebruik bij de weduwe van Willem Adriaensz
1533-10-27Cornelis Aelbrechtsz alias Slokgen, en zijn huisvrouw te Alphen.Jan Huijgez, van Leiderdorp, namens zijn broer Willem HuijgezAlphen; Arleveen; een huis en erf te Arleveen, strekkende uit de Rijn achter aan de Heerweg en bewoont door Elisabeth van Leeuwen
1534-04-27Jan Godertsz, te Vlijmen, en zijn huisvrouw Engel Jan Godertsz huisvrouw.Heijnrick Hamer, te Den Bosch, voor zichzelf en namens de weduwe en erfgenamen van Hubert Hamer, zaliger.Vlijmen; Vijfhoven; 1 morgen land strekkende van de gemene straat tot de wateringe toe, belast met de heer zijn grondaccijns; Vlijmen; Horrick; 1 morgen land in de Horrick, belast met de heer zijn grondacijns en 11 vaten roggen ten behoeve van het klooster van Sinte Baernout te Heusden.
1534-06-01Anthonis Jansz, timmerman, wonende binnen GorinchemWillem Jansz BoonGorinchem; Haven; een huis en erf binnen Gorinchem gelegen in het graafschap van Benthem het ligt er in het oosten ervan, strekkende van de zelfde Haven tot de stadsmuur, belast met o.a. een eeuwigdurende herenaccijns van 15 stuivers; dit huis en erf.
1534-07-21Willem Goudt, ontvanger-generaal van Holland (was al koper van het goed, doch nog geen eigenaar)Willem GoudtWijkerbrouck; Heusdensevliet; 7 morgen land gelegen in het eerste weer, daar waar de oude Cornelis Jansz op woont, genoemd "De Bieshovel", met aan het oosteinde van de Heusdensevliet, aan de zuidzijde de Midgraaf, aan het westeinde de Nieuwesteeg die het gescheid is van de Wijckerkade en Veenrebrouck; Wijkerbrouck; Heusdensevliet; 6 morgen land gelegen in het derde weer gemeen met Machtelt van Gendt in gebruik bij Cornelis Jansz, met aan het oosteinde de Heusdensevliet, aan het westeinde de Nieuwesteeg; Wijkerbrouck; Heusdensevliet, 10 morgen land gelegen in het negende weer, met aan aan het oosteinde de Heusdensevliet, aan de zuidzijde de parochie van Genderen met 14 hond land, aan het westeinde de Nieuwesteeg; Veenrebrouck; Nieuwesteeg; 10 morgen land gelegen in het eerste weer, strekkende langs de Nieuwesteeg van de Mitgraaf af tot de Heusdensevliet, met aan het aan de oostzijde de Nieuwesteeg, aan het westeinde ook het klooster van "Den Donck" en aan het zuideinde de Mitgraaf; Veenrebrouck; Dwarskade; 8 morgen land of daar omtrent, strekkende aan de dwarskade af tot de Heusdensevliet; Veenrebrouck; Dwarskade; 4 morgen land daarnaast oostwaarts strekkende vande van de dwarskade tot de Heusdensevliet; Veenrebrouck; Dwarskade; 2 morgen waarvan oostwaarts gelegen het land van het klooster "Van den Donck", strekkende van de dwarskade tot de eerste dwarssloot; Veenrebrouck; Dwarssloot; 17 morgen land met het huis waarin Jan Gerritsz in woont, gelegen in twee weren aaneen, strekkende vande Mitgraaf over de dwarskade tot de eerste dwarssloot; Veenrebrouck; Smaelweer; vier morgen gelegen in het Smaalweer, strekkende van de mitgraaf tot de dwarskade, met aan de westzijde de zusters van Waalwijk;
1534-07-31Mr. Anthonis van der Bronchorst, zijn huisvrouw is Trijnken JoostendrMr. Huijch van Eijnden, als koper van de 21 morgen land te Rijswijk; Mr. Abel van Colster, raadordinaris van het Hof van Holland, als koper van de 10 morgen 2 hond 18 roeden land met huis, schuur en geboomte; Mr. Franchois van Geertsberge, procureur, als koper van het land en de twee woningen in Den HaagRijswijk; Rijswijkerbroek; 22 morgen land, in gebruik bij Jan Colen en Claes Colen gebroeders voor de som van 15 ponden vlaams en 2 koppels cappoenen of 15 stuivers het jaar, tevens belast met herenaccijns van Assouwe en onlosbare rente; Rijswijk; 10 morgen 2 hond 18 roeden land, met huis, schuur en geboomte daarop staande, in gebruik bij Jan Colen en belast met een onlosbare rente; Den Haag; Aan de zuidzijde van het Hagehoudt (=Haagse Bos): Een woning met huis, berg en geboomte daarop staande, groot in 3 stukken omtrent 9 morgen land, in gebruik bij Thielman Jansz, belast met o.a. een erfhuur ten behoeve van de keizerlijke majesteit; Den Haag; Noordeinde; een huis en erf met opstal, met aan de zuidzijde Mr. Cornelis van der Capelle en aan de noordzijde Mr. Pieter van Rotterdam, advocaat, strekkende achter uit westwaarts op tot aan het erf van Willem Goud en het Sint Nicolaes Gasthuis.
1534-07-31Doe Pietersz, en zijn huisvrouw, wonende te MaaslandJan Heijnricxsz, rentmeester van de exploten en secretaris van het Hof van HollandMaasland; Heerweg; een huizinge en erf staande in het dorp van Maasland gelegen aan de zuidzijde de Heerweg, met nog 5 1/2 morgen land achteraan het voornoemde huis gemeender vuur en aarde met Doe Heijnrcxsz zelf en Jorijs Heijnricsz zijn zwager als erfgenamen van Lijsbeth Pieter Doensz weduwe diens moeder, met nog 4 morgen land in de bruikweer van zijn landen omtrent en aan het voornoemde huis en erf gelegen, gelegen aan de noordzijde de Schie, met aan de westzijde Doe Pietersz zelf met 6 1/2 morgen land gemeender vuur met Andries van Bronchorst raad van het Hof van Holland en het convent van Sinte Anna te Delft, met nog de helft van 12 morgen land gelegen tussen de twee Vlieten, strekkende van de Grote Vaart tot de Middelweg toe, met nog de helft van 3 1/2 morgen land genoemd "De Paardekamp", strekkende van de Middelwateringe tot jonge Neel Woutersz land toe, gemeender vuur en aarde met de commandeur van Maasland, met nog de helft van 2 1/2 morgen land waarvan de andere helft toebehoort Jorijs Heijnricxsz de zwager van Doe Heijnricxsz gelegen gemeender vuur en aarde met deze Doe Pietersz!, strekkende van de Gaach tot Allis Voechten land toe, met aan de noordzijde de Sluisvliet, met nog de helft van 2 morgen land waarvan de andere helft toebehoort de voornoemde Jorijs Heijnricxsz, gelegen tussen de twee Vlieten met aan het oosteinde de Middelwateringe; van dit alles verkocht een huis met erf, berg, schuur en geboomte met nog 16 morgen land.
1534-09-22Willem Zonderdanck, zaliger, diens weduwe en kinderen.Joest Zasbout, raad ordinaris van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 1; Ot van Malsen, betreffende goed nr: 2; Mr. Vranck Boot, advocaat, betreffende goed nr: 3; Frans Duijck Pietersz, betreffende goed nr: 4 en 5; Mr. Jan de Jonge, griffier van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 6; Mr. Guilain Zegersz, raad van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 7; Philips van Vuijtwijck, secretaris van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 8; Pieter van Nes, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende goed nr: 9; Mr. Cornelis Cappella, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende goed nr: 10.1). Den Haag; Hagehoud, benoorden het -; een stuk land van ongeveer 20 morgen en geboomte daarop staande benoorden het Hagehoud, met opstal en lasten, met aan de zuidzijde de Bijweg, het Heilig Sacraments Gasthuis, de getijden van Den Haag en in gebruik bij Pieter Adriaensz Groen (= goed nr: 1) 2).Den Haag; Nieuwstraat; een huis en erf met alles wat aard en nagelvast is en met de lasten daarop, met schuur en uitgang, gelegen tegenover het stadhuis (schepenhuis) van Den Haag, met aan de oostzijde de Herenstraat en aan de westzijde Pieter Willemsz met zijn poort en de geburen van de Schoolstraat (= goed nr: 2) 3). Den Haag; Hagehoud, bezuiden het -; een kamp gelegen bezuiden het Hagehoud, met de helft van een rijstuin alles wei- of hooiland, tezamen groot 12 1/2 morgen volgens gegevens van het Hofboek, waarvan de wederhelft toebehoort de huisvrouw van Mr. Vranck Boot, met aan de westzijde gelegen die Canozie en aan de zuidzijde de Scheidinge; dit kamp en de helft van die 5 kampen met toebehoren en de lasten daarop staande (= goed nr: 3) 4). Wassenaar; de eeuwig durende rente van 2 pond hollands het jaar berustende op het land van Dirck Bel in de ambacht van Wassenaar (= goed nr: 4) 5). Wassenaar; de eeuwig durende rente van 2 pond 8 penningen het jaar berustende op 1 1/2 morgen land van Dirck Bel gelegen in de ambacht van Wassenaar (= goed nr: 5) 6). Den Haag; Hagehoud, benoorden het -; de erfhuur rente van 6 pond hollands het jaar berustende op ongeveer 4 morgen land benoorden het Hagehoud en bewoont door Cornelis Claesz bij de Ashoop (= goed nr: 6) 7). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 1 pond hollands het jaar berustende op het huis en erf van Pieter Ghijsbrechtsz op de Voldersgracht, nu toebehorende Vries Aernsz (= goed nr: 7) 8). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 3 schellingen 6 penningen hollands het jaar berustende op het huis en erf van Pieter Ghijsbrechtsz op de Voldersgracht, nu toebehorende Vris Aernsz (= goed nr: 8) 9). Den Haag; Noordeinde; de rente van 48 schellingen 6 peningen hollands het jaar berustende op de tuin van Pouwel Dircxsz op het Noordeinde (= goed nr: 9) 10). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 48 schellingen 6 penningen hollands het jaar op het huis met de meesterie van Cornelis Jansz op de Voldersgracht (= goed nr: 10).
1534-12-22Jan van Barrij (ook als Barri), en zijn huisvrouw, wonende te Den HaagMr. Balthasar Lievensz Hogelande, advocaat van het Hof van HollandWassenaar; Papeweg; 3 morgen hooiland bij de hoop zonder maat genoemd "De Biescamp" gelegen aan de westzijde van de Papeweg in het tweede strekweer over de brug aan de zuidzijde van de banwetering, belendt aan de westeinde De Bueckelaer en aan het oosteinde een kamp van 9 hond land, strekkende tot aan de voornoemde Papeweg.
1535-01-11De erfgenamen van Jacop Hobbez, zaliger, gewoond in de Wolff (= de Wolsack) te Delft.Kors Willemsz, wonende te DelftDelft; op de hoek van de Koestraat: Het huis genoemd "Den Wolsack" op de hoek van de Koestraat gelegen aan de noordzijde van die straat
1535-03-08Adriaen Claesz, van SchipluidenAdriaen Claesz, van Schipluiden (was al koper daarvan)Wateringen; een woning, schuur, berg en geboomte met 17 morgen land daartoe behorende
1535-03-15Jannetgen Jansdr, alias Neel Betten, huisvrouw van Cornelis Wittesz, wonende te Bodegraven; haar zoon is Maertijn Cornelis.Thomas Cachapijn, procureur-postulant voor het Hof van HollandBodegraven; Rijndijk; een huis en erf staande binnen Bodegraven aan de hoek en weg van de Rijndijk met een boomgaard gelegen voor over de weg van dezelfde Rijndijk
1535-04-05De weduwe van Philips van der Laen, zaliger; Jonkvrouw Katherijne Pietersdr, wonende te Leiden, en haar twee zonen, met name: Jacob van der Laen, en Jacob van der Laen de jonge.Mr. Reijnier Brunt, raad en procureur-generaal van het Hof van HollandUithoorn; Rijn; 30 morgen land belendt aan de zuidzijde de Rijn en aan de noordzijde de weg van Oudshoorn, in gebruik bij Marthijsz Jacobsz tot Alphen
1535-04-05De weduwe van Philips van der Laen, zaliger; Jonkvrouw Katherijne Pietersdr, wonende te Leiden, en haar twee zonen, met name: Jacob van der Laen, en Jacob van der Laen de jonge.Adriaen van SonneveltUithoorn; Rijn; 22 morgen land bij de zuidzijde van de Rijn en de noordzijde van de weg van Oudshoorn met ook over de weg land, dit alles in gebruik bij Pieter Euwoutsz.
1535-04-07De weduwe jonkvrouw Katherijne Pietersdr en het weeskind Vinchent Jansz van Jan Claesz Jansz van Bakenes, zaliger, poorter te Leiden.Mr. Abel van Coulster, raadordinaris van het Hof van HollandWarmond; Zijl; het zesde deel van ongeveer 48 morgen land gemeen met de erfgenamen van Bruninck Spruijt en de erfgenamen van Florijs van Adrichem, belendt o.a. aan de zuidzijde de Zijl.
1535-05-24Reijer Willemsz, vogelkoper, te LeidenLouris Willemsz, wonende in de Diefsteeg te LeidenLeiden; Marendorp; een huis en erf op de zuidhoek van de Oormensteeg in Onze-Liever-Vrouwe parochie waarin nu Katherine van Honthorst in woont.
1535-05-24Dirck Michielsz, te Leiden, als erfgenaam van zijn ouders: Michiel Gerijtsz, zaliger en diens weduwe.Thomas Cachapijn, procureur-postulant van het Hof van HollandLeiden; Hogenwoerd; een heel huis en een half huis en erf met hun toebehoren staande op de Hogenwoerd in de parochie van Sinte Pieterskerk, strekkende van de straat tot achter in de Nieuwe Rijn belast met 2 onlosbare renten.
1535-05-24De erfgenamen van Kersten Gerijtsz, zaliger, te Noordwijk, zoals zijn weduwe Machtelt Kersten Gerijtsz weduwe, en haar onmondige kinderen.Dirck Adriaensz, poorter te Leiden, betreffende het goed te Noordwijk; Mr. Jacob van Jutfaes, betreffende het goed te Rijnsburg.Rijnsburg;Kerkstraat;een huis en erf staande binnen Rijnsburg op de westenhoek van de Kerkstraat Noordwijk; een huis en erf staande binnen Noordwijk genoemd "Den Oijvaer' met de erop rustende lasten.
1535-09-20Allaert Jansz, te UitgeestWillem Pietersz, procureur-postulant voor het Hof van HollandUitgeest; Heerweg; een huis en erf belendt aan de zuidzijde de geest en ander bouwland, aan de westzijde een slop en aan de noordzijde de Heerweg.
1535-11-08Gerrit Kerstansz alias Coman Gerijt, in Sint MertenJan van den Graeff (ook als Grave), namens: Lievin Lose, tot ZierikzeeDen Haag; De Plaats; een huis en erf staande aan de Plaats genoemd "Up te trappen" belendt aan de oostzijde Zeger Evers de Suijers huis en erf, aan de westzijde het huis van Jan Adriaens alias Gorinchem en aan de noordzijde De Plaats en aan de zuidzijde het erf van Claes van Dam.
1536-01-24Mr. Gerijt Jorijs de Bije, advocaat van het Hof van Holland, eigenaar hiervoor was: Jan van Bassedonne, en daarvoor was de eigenaar: Mr. Dirck van Rijswijk.Thomas Cachapijn, procureur-postulant voor het Hof van HollandAlmkerk; Altenae, in het land van -; een hofstede, bergen, geboomte, grienden en landen tezamen groot 32 morgen in gebruik geweest bij Jan Jansz van Almkerk en nu in gebruik bij Jan van Aelst, met de lasten erop berustende
1536-03-05Aechte Jacop Oel Heijnesz weduwe, de naam in de akte ook vermeld als Aechte Jacop Goel Heijnesz weduwe, en ook vermeld als Aechte Coppen Oelen weduweJan Herrij de Beaunoir, namens Mr. Hijpolites Jansz, advocaat voor het Hof van HollandDen Haag; De Plaats; een huis en erf genoemd "Die Sterre", staande aan De Plaats, belendt aan de westzijde het huis "Van den Draeck" toebehorende Jan Heijndricxsz secretaris, aan de oostzijde Cornelis van den Bronchorst, aan de zuidzijde De Plaats, aan de noordzijde de Stinksteeg
1536-05-22Jacop Joostensz van Haarlem (had het goed al eerder gekocht maar via dit decreet pas eigenaar)Jacop Joostensz van Haarlem (was al koper)Haarlem; Spaarn; een huis en erf strekkende aan de achterzijde met een poort
1536-05-22Jan Adriaensz, brouwer, betreffende de hofstad; Walraven van Daelem, heer tot Spijck, betreffende de 18 morgen; Corstiaen Adriaensz, betreffende de 6 kamers; Mr. Thielman Pietersz, betreffende het ledig erf;Jan Adriaensz, brouwer, betreffende de hofstad; Walraven van Daelem, heer tot Spijck, betreffende de 18 morgen; Corstiaen Adriaensz, betreffende de 6 kamers; Mr. Thielman Pietersz, betreffende het ledig erf.Gorinchem; Haven; een huis en hofstad met brouwerij staande en gelegen binnen Gorinchem op de Langedijk buitendijks met een erf, strekkende van de Haven af tot de Stedestraat toe. Gorinchem; 18 morgen land; Gorinchem; Watergang; 6 kamers staande en gelegen in Mechtelt van Amerongssteeg aan de westzijde van de watergang; Gorinchem; Krijtstraat; een ledig erf daar oostwaarts gelegen is de Stedestraat, westwaarts de Stedemuur of Vesten zuidwaarts van de Stedestraat te weten een toegang tot de Vesten.
1536-06-13Quirijn Adriaensz, wonende in VossemeerJan Cornelis Zuijtwindt, burgemeester en poorter van de stad TholenTholen; Noorddijk; de helft van een meestove op de Noorddijk
1536-06-16Pieter Simonsz, poorter te HaarlemPieter Simonsz, poorter te HaarlemLisse; Speck; 2 weiden gelegen in Lisserambacht achter de hofstede Van der Speck, groot 4 morgen 2 hond; Lisse; Speckerlaan; 2 croften gelegen ter zijde van de hofstede Van der Speck met hun boomgaarden elzen en anders daarop staande groot 5 morgen en zijn goeden van de Graaflijkheid van Holland, welke parcelen aan elkander gelegen zijn in het vierkant, belendt aan de oostzije Speckerlaan aan de zuidzijde de Lijdweg aan de westzijde Claes Willemsz aan de noordzijde de wildernis en Boort Pietersz; Lisse; 2 akkers gelegen voor aan het hek van de hofstede Van der Speck, groot 4 morgen en 3 hond; Lisse; Lijtweg; een akker en een wei bij de hofstede Van der Speck groot 1 morgen 3 hond, belendt aan de oostzijde, de pastorie van Sassenheim, aan de zuidzijde de Heerweg, aan de noordzijde de Lijtweg; Lisse; Beek; een stuk land gelegen in de ban van Lisse genoemd "t Veenken" groot 1 morgen 2 hond, belendt aan de oostzijde de banheininge, aan de noordzijde de Beek; Lisse; Matenesse; een halve veen met zulke akkeren rijstuinen gelegen in Lisse naast het huis van Mathenes groot 2 morgen, belendt aan de zuidzijde de Poel, de al genoemde rijstuinen aan de noordzijde en de rijstuinen met de akkeren zijn belendt aan de zuidzijde de Ven, aan de noordzijde de Heerweg; deze landen; alle bovengenoemde landen en parcelen worden gebruikt bij de weduwe van Hughe Claesz; Lisse; Broek; alle landen in de Broek van Liserambacht groot 14 morgen, waarvan 6 gebruikt worden bij de weduwe van Hughe Claesz en met de Canmakerskamp belendt aan de oostzijde, de Meer aan de zuidzijde, de kerk van Lisse aan de westzijde de plokkeblomen aan de noorzijde; Lisse; Meer; 11 hond gebruikt bij Dirck Dircxsz en belendt de Meer aan de zuidzijde, het Hofland aan de westzijde en de noordzijde; Lisse; Broekweg; een stuk land genoemd "De Graftkamp" daar gebruiker van is Dirck Dircxsz en is groot 2 morgen 2 hond, belendt de Benslot aan de zuidzijde, het convent Van der Lee aan de westzijde en de Broelweg aan de noordzijde; Lisse; N.B. in welke 14 morgen mede gecompeteerd is een stuk land genoemd "De Beecamp" groot 3 1/2 morgen daar de naaste belenden van zijn de kerk van Lisse en Dirck Pietersz aan de oostzijde, de Broekweg aan de zuidzijde, Theeus Claesz aan de westzijde en de Beek aan de noordzijde en wordt gebruikt bij de weduwe van Hughe Claesz; Lisse; Legeveen; een stuk land genoemd "De Loster" groot 3 morgen in gebruik bij Dirck Dircxsz en belendt aan de noordzijde de Legeveen; Lisse; N.B. al deze voor vermeldde landen waren al naar één koper gegaan
1536-07-31De heer van Rammmeeloo, als voogd van Jaques QuarreDe heer van Rammmeeloo, als voogd van Jaques QuarreRotterdam; Katendrecht; het vierde deel van uitterlanden grondingen met alle toebehoren zo groot en klein als die eerst gekocht waren van Mr. Jan van Alkemade; Rotterdam; Charlois; het vierde deel van een griend zo groot en klein als die eerst gekocht waren van de kerk of de Helige Geest van Charlois en van heer Adriaen van Borsselen ridder
1536-07-31Joris Aertsz, snijder, wonende te Nieuwkoop bij PijnackerJoris Aertsz, snijder, wonende te Nieuwkoop bij PijnackerNieuwkoop bij Pijnacker; Nieuwkoopseweg; een woning belendt aan de westzijde de Nieuwkoopseweg, aan de oostzijde de Catwijckerzijden
1537-02-20Aechte Anthonisz Hobicxdr, weduwe van Jacop Oel Heijnesz, zaliger, haar naam in de akte ook vermeld als Aechte Coepen Oelen weduweMr. Maerten Huijsman, priester en kanunnik, te MiddelburgOoltgensplaat; Noordergors; 70 gemet land waarvan verkocht 16 gemet en 100 roeden dijkkersland gelegen in het Noordergors, belendt aan de westzijde Jan Boijes erfgenamen, aan de oostzijde Willem Simonsz, aan de noordzijde de Zeedijk en aan de zuidzijde de Ouden Plaatsendijk; Oltgensplaat; die gorsinge tot de 16 gemet en 100 roeden dijkkerland behorende
1537-03-01Mr. Gerrit van der LaenMr. Gerrit van der LaenWassenaar, Zuijtwijk, een woninge met 31 morgen land gelegen onder het Berckerijs genoemd "Moddenwoninge" breder in het vennencourt gespecificeerd
1537-05-19Mr. Heijman van de Ketel, klerk-ordinaris van de Kamer van de Rekeningen in HollandMr. Heijman van de Ketel, klerk-ordinaris van de Kamer van de Rekeningen in Holland (was al koper)Dordrecht, Heerstraat, Een zeker huis en erf, aan de oostzijde het huis van zaliger Anthonis die Voirspraicke, aan de westzijde het huis genoemd "Blijenburch", aan de zuidzijde de Heerstraat en in het noorden een gelijke straat of heerweg
1537-06-04Adriaen Stalpairt (ook als Stalpert), rentmeester van Kennemerland en VrieslandAdriaen Stalpairt (ook als Stalpert), rentmeester van Kennemerland en Vriesland (was al koper)Voorschoten en Wassenaar, Rosenburg, het huis -; de hofstede Rosenburch met bouwhuizen, schuren, bergen, boomgaarden, elst en geboomte daarop staande met 51 (dus geen 21 zoals op blad 1 staat) morgen land gelegen in de ban van Voorschoten en 19 morgen Venen daar achteraan gelegen in de ban van Wassenaar en dit al bij de hoop zonder maat alles voor vrij eigen en onbelaste goeden mitsgaders de korentienden, zwaantienden en de smaltienden van de Donck die men tot een goede onversterffelijke erfleen houdt van de heer van Wassenaar en waarvan de helft van de smaltienden toekomt aan de pastorie van Voorschoten
1537-06-11Mr. Anthonis van der BronchorstMr. Adriaen Brasser, advocaat van het Hof van HollandHaarlem, Haarlem, de stad-; een rente van 21 karolus gulden het jaar staande op de stede van Haarlem te kosten de penninck zestien volgens inhoud van een rentbrief van 24 karolus gulden het jaar sprekende op Margriete en Baerte Claesdochters die Mr. Anthonis van der Bronchorst is aangekomen bij huwelijk van zijn huisvrouw zaliger
1537-07-31Pieter Danielsz, schipper o.a. op Brugge, wonende te Gouda.Daniel Huijch Snel, te GoudaGouda, Sluis, Een huis genoemd "tHemelrijck", belendt westwaarts de Stadstraat, noordwaarts Twijfstraat/Twijsstraet en zuidwaarts het water van de Sluis
1537-07-31Jan Bol Jacopsz, te DordrechtJan Bol Jacopsz, te Dordrecht (was al koper)Dordrecht, Scroe, Scroe-ambacht met zijn zoutmate en toebehoren binnen Dordrecht
1537-07-31Cornelis Pouwelsz, zaliger, te Leiden, diens weduwe en erfgenamenWillem Jacopsz (koper van het goed te Leiden); Mr. Abel van Colster, raad-ordinaris van het Hof van Holland (koper van het goed te Benthuizen)Leiden, Marendonk, Een zeker huizinge erf brouwerij en oliemolen met toebehoren, schuren en 2 kamertjes of huiskens staande omtrent de voorschreven huizinge en erf staande in Marendonk bij de "Roeden Steen", belendt achter over de gracht een schuur en aan het einde daarvan een steeg die het voorschreven huis mede gebruikt. Noch aan het eind van die steeg 2 buren, strekkende voor uit die straat met een poort uitkomende in Sint Nicolaasteeg; Benthuizen, Benthuizerweg, 3 morgen land in Benthoorn belendt aan de oostzijde de Benthoornseweg, aan het westeinde de Oostwillick
1537-09-03Dirck Willemsz, priester, wonende te Alkmaar, zoon van Willem Jacopsz, zaliger, en diens weduwe; Marijken Willem Jacopsz weduweLijsbeth Floris Claesz weduweAlkmaar, Fnidsen, de helft van 2 huizen staande op Fnidzen, belendt in het noorden de Herenstraat
1537-09-03Claes Lourijs, te Alkmaar, als curator en voogd van Maritgen Jacopsdr, weduwe van Willem Jacopsz, zaligerLijsbeth Floris Claesz weduwe, zij is nu via dit decreet bezitster van de gehele 2 huizen geworden, in de akte wordt de geschiedenis van deze huizen aangehaald met gegevens uit akten te Alkmaar d.d 19-02-1404, d.d. 18-12-1455 en d.d. 20-04-1471Alkmaar, Fnidsen, De helft van 2 huizen staande op Fnidsen onder één dak, belendt in het noorden de straat van Fnidsen, waarvan het grote huis bewoond is door Jan IJsbrant Doensz en het kleine huus door Oelof Jansz tinnegieter
1537-11-13Mr. Gerijt Jorisz de Bije, advocaat bij het Hof van Holland, wonende te Den HaagMr. Balthazar van Hogelande, advocaat van het Hof van HollandAlmkerk, een woning, hofstede, bergen, geboomte, landen en grienden, tezamen groot 32 morgen in gebruik geweest bij Jan Jansz van Almkerk, nu in gebruik bij Jan van Aelst
1537-11-19Jan Evertsz, met zijn huisvrouw, wonende te UtrechtMr. Claes Beuckelair, en Mr. Aernt van Boijemer, secretaris van het Hof van Holland, en Mr. Willem Pietersz, procureur van het Hof van Holland, en Mr. Adriaen van Lanel, procureur van het Hof van Holland, die op 18-12-1537 gezamelijk al deze landen die ze via dit decreet hadden gekocht overdragen en transporteren aan Nicolaes Meurisse, zijnde nu de enige eigenaar van het onroerend goed in deze akte genoemdLoosdrecht, Rommersland, 5 akkers land gekocht van Jan Pouwelsz gelegen bij Rommersland; Loosdrecht, Roeloff Aertszdijck, 8 akkers land gelegen naast Roeloff Aertszdijck; Loosdrecht, Oude Dijk, 7 akkers land doorgaande van de weer aan de Oude Dijk of alzo als het gekomen is van Jan Jacopsz Claesz; Loosdrecht, Oude Dijk, 5 akkers land doorgaande aan de oude dijk; Loosdrecht, 11 akkers hooiland, de laaste zomer gebruikt Jasper de bastaard van Mijnen; Loosdrecht, 8 akkers hooiland genoemd " Boomkersland" gekomen van Willem Baertsz; Loosdrecht, 5 akkers land te weerwaarts gelegen en gekomen van de jonge Dirck Brugge; Loosdrecht, 16 akkers land gelegen te weerwaarts als voren; Loosdrecht, te weerwaarts 2 akkers land gelegen aan de westzijde van de voorschreven 16 akkers land
1537-11-26Nanninck Pietersz, te SpanbroekCornelis Sandelin, secretaris van het Hof van HollandSpanbroek, Zandwerf, 3 1/2 morgen land
123...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in