gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Namen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goedDatum decreet
Hermen Croonwijn.Amsterdam, Leidsestraat zuidzijde, op de hoek van de Kerkstraat, daar de Gekroonde Kuijper in de gevel staat, huis met erf.18-07-1669
Jacobus Pickenoij, bestelder van de Haagsse brievenAmsterdam, Jonkerstraat noordzijde, voor aan de hoek recht over de kistemaker, huis en erf met aan de achterzijde de gemeenen Baansteeg18-07-1669
Jochem Jonghbloet, meester-breukmeester (arts) te AmsterdamAmsterdam, Nieuwezijds Achterburgwal westzijde, tegenover de stadspaardenstal eertijds genaamd "Coppenburch", een huis met erf08-07-1669
Harmen Hendricks, "Opslager van de asch"Amsterdam, Tichelstraat nr 3, een huis met erf08-07-1669
01-07-1700
01-07-1700
Jan de Witt.Amsterdam, Lindenstraat "daar de Reijgers" in de gevel staan, twee huizen naast elkaar met drie achterhuizen met erf06-12-1736
Jan Guillod.Amsterdam, Oudeschans of Oosterse kaaij, tussen de dwarsgracht en de tweede Uilenburgerdwarsstraat tegenover de Montelbaans toren, een derde part in een huis of pakhuis met erf.14-03-1737
Jan Willem Bock.Den Haag, Noordeinde oostzijde, een huis met erf en tuin belendend aan de Herenstraat.08-01-1737
Evert Cock, wijnkoper in Den Haag.Den Haag, Singel van 't hof op de gravelijkheidsgrond, een huis met erf belendend aan de Beek en ten noorden aan de voorschreven Singel of de Herenstraat.18-06-1669
Joan Gouwenberch,Amsterdam, Anjeliersgracht, aan het zuidelijke eind van deze gracht, een huis met erf.18-06-1669
Harmen Dircksz Mulder, loodgieter te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht oostzijde, tegenover de Elandstraat waar het schild van Frankrijk uithangt, een huis met erf.15-07-1669
Dick Hellemans, wijnkoper te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht oostzijde tussen de Runstraat en Berenstraat, waar de toren van Amesfoort (zonder r ) uithangt, een huis met erf15-07-1669
Jacob Lambrechtszn, huistimmermanAmsterdam, Looiersstraat, aan het zuidelijke einde hiervan, een huis met erf15-07-1669
Reijnier Mertens Moor, MeesterknechtAmsterdam, Elandsgracht noordzijde tussen de eerste en de tweede brug, een huis met drie achterhuizen allen met erf15-07-1669
Jacob Jochemsz Bierdrager.Amsterdam, Rozengracht noordzijde tussen de tweede en laatste brug, tegenover het glashuis.15-07-1669
Joost de Haen.Amsterdam, buiten de Leidse poort op de Heiligeweg tussen de Pesthuisbrug en de Overtoom, een ververij alwaar het Witte Paard voor stond, met woningen en verdere betimmeringen alsmede enige woningen die apart worden verhuurd, alsmede een grote tuin en erven.15-07-1669
Barent Ghijsen, meester-kleermaecker alhierAmsterdam, Zeedijk, een huis met erf genoemd het Vergulde Klaverblad van Vieren.15-07-1669
Gerrit Sloterdijck.Amsterdam, Rapenburg op de hoek van de Peperstraat, een huis met erf22-07-1669
Christoffel Hendricks meester-beeldhouwerAmsterdam, Peperstraat zuid-oostzijde, een huis met erf22-07-1669
Hendrik Egbertszn, waegdraeger in t klapmutsenveenAmsterdam, Madelievenstraat tussen de Egelantiersgracht en de Egelantiersstraat, een huis met erf22-07-1669
Jacob van Aveckgeest, blauwsteen koperAmsterdam, Prinseneiland, een dreef met getimmerte daarop staande - breed 48 voet en lang 125 voet- met een wal daarvoor gelegen- breed eveneens 48 voet en lang 55 voet22-07-1669
Pieter Adriaenszn Buijck, Linnen koperAmsterdam, Lindendwarsstraat, alwaar de Vergulde Roemer uithangt, een huis met erf.22-07-1669
Ditmar Huijerman,Amsterdam, Jonkerstraat, naast t wapen van Vrieslant, een huis met erf22-07-1669
Jacob Stratsie, schipperAmsterdam, Middelstraat aan de zuidzijde alwaar het Groene Bos in de gevel staat, een huis met erf22-07-1669
Jan Dircxzn de Leeuw,voor de helftAmsterdam, Brouwersgracht noordzijde, 't laatste pakhuis genaamd de Leeuw, waarvan de wederhelft toebehoort aan Isaac de Leeuw, beschuitbakker22-07-1669
Janse Hoefnich,Amsterdam, Engelsesteeg, alwaar de Hooiwagen in de gevel staat, een huis met erf22-07-1669
Jan Geesdorp en Joachim VerhulstDelft, Oude Delft, een klein huis met erf en daarnaast een groot huis met erf08-12-1625
Johan van der Bosch capiteijnDen Haag;Poten zuidzijde, een huis met erf20-12-1625
Willem OlphertsZijbelhuizen;in de jurisdictie van Haringkarspel, een huis met erf12-01-1626
Reger Arentszn Boot koopman te DelftSchiedam;een huis met erf12-01-1626
Jacob Reijnierszn de Swaen uit GoudaWaddinxveen;ten westen van het dorp, 15 margen veenland zowel water als land bestaande uit een gedeelte van zestalff (5 1/2) margen strekkende van de Goot tot Back watering daarnaast een huis, barch, schuur, bepooting en beplanting25-01-1626
Bastiaen Joppen hij koopt dus z'n bezit terugOude Tonge;een huis met erf staande en gelegen aan de oostzijde van de Voorstraat19-01-1626
Thomas Jacobsz HaringSloten;een huis met erf strekkende van de Gemeeneweg tot achter aan t erf van Henrick Arents- met een vrije uitgang tot op t kerckhoff23-01-1626
Alewijn AndrieszKatwijk aan de Rijn;een huis met erf en lijbaan belendt ten zuiden aan het buurpad naar de kerk, ten westen de heerweg16-02-1626
Claes Willemsz,bakker te BlijswijkNieuwerkerk;IJsseldijk, een huis met erf, ten westen aan de school van Nieuwerkerk16-02-1626
Jasper Adriaensz te MoordrechtMoordrecht;een huis met erf aan de Veenweg16-02-1626
Cornelis van Hijselenden uit naam van de impentrantBergambacht;een huis met erf belendt de Herenstraat ofte wech, oostwaerts ter halver sloot toe.02-03-1626
Pauwels MelsMiddelharnis (in de banne van ) een boomgaard ende plantage groot omtrent een gemeth lands, belendt ten oosten aan t gemeenen rijpath en 's Heeren watering, ten zuiden aan den Dreef ofwel 't Uytpadt van de kinderen van Jan den Brake.23-03-1626
Lenert Aerentsz Ouwerkerk te ZegwaertZoetermeer; 2 margen weiland met een huis, bargh, schuur, potingen en de plantagien daarop staande, belendt aan de noordzijde Cornelis Mouricxsz in Segwaert en Claes Claesz en ten zuid-oostzijde Baertgen Dircxdochter strekkende van de Groene weg af tot Baertgen Dircxs lant ten westen.09-03-1626
Moorscheveen een huis, erf, schuur en bargh16-03-1626
Johannes Vroon, bedienner des goddelijken woorts tot MoordrechtMoordrecht;een huis met erf16-03-1626
Gerrit Bouwensz van Hijselendoorn, schout van BoskoopSluipwijk (hier genoemd Slupick); 2 1/2 margen en een 1/2 hond land bij de platten weg23-03-1626
Cornelis FranssenAarlanderveen (in de ambacht van); een huis met bepoting, beplanting en schuren gelegen aan de Lage Rijndijk23-03-1626
Jan Arentsz van Leeuwen,en Dirck Meens ten behoeve van Cornelis Meens zijn broerBoskoop;een huis met erf aan het kerkhof23-03-1626
Cornelis Anthoniezoon Burchdeurwaarder van dit hofLisse;een huis met erf met geboomte- ten noordwesten belendend aan de kleine beek30-03-1626
Dirck Jansz Huydenraet,uit naam van Pierre Bergiere geseyt du ClouDen Haag;Houtstraat, huis belendt ten zuiden en ten westen de Herenstraat30-03-1626
Clement de Jong.Amsterdam, Kalverstraat bij de Dam, daar de gekroonde Koustkaert (?Koestaart?) uithangt, huis met erf en achterhuis strekkende voor uit de Kalverstraat tot achter aan de woning van Schepen Jan Six19-10-1668
Jan Coelbier; heeft geboden 650,-- guldens.Nieuwerkerk, strekkende van de Buurtweg tot het land van Frans Janssen; een huis met erf en twee mats land en alles wat daar bij hoort,en ten noorden aan de Kerksloot, item nog 3 mat lands eveneens daar gelegen.30-10-1668
Doede Lievens de Prins.Amsterdam, Noordermarkt, huis met erf; Anjeliersgracht aan de noordzijde, een tweede huis daar tegenwoordig de Wolff uithangt.07-12-1668
vorige
12...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in