Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

In deze index zijn de decreten opgenomen die verleend zijn door het Hof van Holland in de periode 1523-1810. De index verwijst naar de registers van decreten die te vinden zijn in de inventarisnummers 3259-3500 van het archief van het Hof van Holland, archiefinventaris 3.03.01.01.

Welke gegevens vind ik in deze index?

In deze index zijn per decreet de namen van de verkopende partij opgenomen, de namen van de kopers en een beschrijving van de roerende en onroerende goederen die werden verkocht. Voor zover bekend is ook de datum van het decreet opgenomen. Daarnaast worden ook de andere partijen genoemd die bij de verkoop betrokken waren: de impetranten en de opposanten. Bij een onwillige verkoop kan de impetrant de curator zijn. Opposanten zijn dan vaak familieleden van de verkopende partij. Ten slotte vind u bij elk decreet een bronverwijzing. Deze verwijzing geeft aan waar in het archief van het Hof van Holland het betreffende decreet te vinden is.

Hoe kan ik zoeken in deze index?

U kunt in deze index kiezen voor de opties eenvoudig en uitgebreid zoeken. Bij eenvoudig zoeken kunt u een trefwoord in het zoekveld invullen. Dit kan de naam van de kopende of verkopende partij zijn, of de naam van een bepaald huis dat is verkocht. Hierbij kunt u de periode beperken. Er worden dan alleen treffers gegevens die binnen de periode vallen die u heeft aangegeven.

Bij uitgebreid zoeken heeft u de mogelijkheid om specifiek op naam van de impetrant, de opposant, de kopende of verkopende partij te zoeken. Ook hier kunt u de periode beperken.

Wat doe ik als ik het juiste decreet heb gevonden?

Wanneer de juiste treffer in het resultatenscherm verschijnt, klikt u op de treffer. In het volgende scherm krijgt u aanvullende informatie over het decreet. Ook krijgt u de bronverwijzing naar het originele archiefstuk. Let op: de decereten van het Hof van Holland zijn niet digitaal beschikbaar. U kunt deze stukken alleen inzien op de studiezaal van het Nationaal Archief. Wanneer u op de bronverwijzing klikt, komt u in de archiefinventaris van het het Hof van Holland. Vanaf hier kunt u de gewenste inventarisnummers reserveren voor uw volgende bezoek aan onze studiezaal.

Waarom heb ik het gezochte decreet niet gevonden?

Deze index bevat alleen de decreten die tussen 1523 en 1810 werden verleend. De decreten van vóór 1523 werden geregistreerd in de civiele sententieregisters. Weet u zeker dat het door u gezochte decreet in de periode valt, maar heeft u toch niets gevonden? Probeer dan nog eens op andere trefwoorden te zoeken, of probeer een spellingsvariant van de naam.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in