Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten - Zoeken: wilhelmina

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
57 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 57 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1613-05-24Jonkheer Hugo van Mierop, heer van Calslagen, Joachim van Mierop, ontvanger generaal van Holland en West-Friesland, en jonkvrouw Maria van Mierop, de weduwe van jonkheer Pieter van Loon zaliger, in zijn leven ruwaard en baljuw van de landen van Putten; jonkheer Willem de Hartoge, heer van Orstmale, als gekozen voogd (van wie?)Jonkheer Charles van der Noot, kolonel en gouverneur van Sluis in VlaanderenAartswoude en Hoogwoude, de hoge en lage heerlijkheden van de vrijheden van Aartswouderban en Hoogwouderban zover het schoutambacht en schependom in West-Friesland strekte
1620-07-14Wilhelmina Heijmans, weduwe wijlen Jan Aertszn Lap.Tentidius (Teutidius) Riccen.Den Haag, Buijtenhof: 1/4 part in een huis en erf.
1625-05-16Mr. Jacob Letting,doctor in de rechten te Leiden,erfgenamen van wijlen IJsbrant van der Does;en ook van Mr. Dirck Verdoes;in zijn leven controleur generaal van de Atillerie;Mr.Arnoult Vinne;rector in de triviale school in Den Haag en doctor in de rechten, als man en voogd van jongvrouwe Maria van der Does en Cornelis de Keijser,gehuwd met jongvrouwe Wilhelmina van der Does;Cornelis de Keijser met Mr.Jacob Vette;licentiaat in de rechten en notaris te Leiden,als voogden over Sijmonvan der Does en Dirck van der Does,minderjarige kinderen van wijlen IJsbrant van der Does en wijlen jongevrouwe Johanna de Kempenare, laatst huisvrouw van Mr.Jacob Letting;doctor Arnolt Vinne en Cornelis de Keijser.Johan van Goch, ridder en griffier van de hoogmogende heren staten generaalRijswijk (ambacht);aan de tolbrug tussen Delft en Den Haag in de Broekpolder, een woning land met schuren, berging en boomgaard ± 33 margen
1627-06-28Gerrit HellinghKoper perceel 1: Johan Berck, Ridder Ambassadeur ordinaris van de Hoge Mogende Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden bij de republiek van Venetie. Koper perceel 2: is Philips Apertsz van Beverwijck, Schepen van de stad Dordrecht. Koper van percelen 3, 4 en 5 is Adriaen van Beaumont Jansz. Koper van perceel 6 is Adriaen Crijnen Huyser. Koper van perceel 7 is Pieter Cornelis Swanenburch, koopman te Utrechts'Gravendeel, jurisdictie van in de dijkagie van Bonaventura, enkele percelen land. Perceel 1: weide en zaailand, 15 morgen en 227 roeden groot. Perceel 2: een perceel land, groot 5 morgen en 34 roeden groot in de Zwijndrechtse waardonder de jurisdictie van Hendrick Yden Sandelijn (= Hendrik Ido Ambacht) , Arie Pietersz Ambacht. Peceel 3: een boomgaard, weide en zaadland, met een huis en barch, groot 7 morgen en 3 hont, gelegen als Perceel 2. Perceel 4 weide en zaadland, genaamd de de "Tap".Perceel 5: nog 2 morgen zaailand gelegen achter perceel d, uitkomende aan de Vrongelijweg. Perceel 6: Een stuk land, groot 3 morgen, gelegen als perceel perceel 3, noordoost het Capittel van de Grote kerk van Dordrecht. Zuidwest de Commeweg. Noordwest de heilige geest van Dordrecht. Peceel 7: nog een perceel land, groot 3 morgen, gelegen als perceel perceel 3.
1640-03-20Michiel Monserate, wonende te Den HaagAeltgen Gijsbrechtsdochter en Neeltgen Gijsbrechtsdochter, reeds wonende in het huis.Den Haag, noordzijde van de Gedempte gracht (Lange gracht?), zuid de Herenstraat, huis en erf.
1642-10-10Geertruyt Brinckhoffs, weduwe van: Nanningh Nanninghsz Wijnberch, geassisteerd door: Samuel van der Geer, haar voogdWilhelmina van de (of den) Heuvel, huisvrouw van:Joachum van OosterzeeAmsterdam, op de hoek van de Liesdel (Leysde), huis en erf, genaamd "Jopen biervat", ten westen van de Oudezijds Voorburgwal, achter uitkomend op het Pieter de Costerssteegje.
1650-06-03Anna de Ram, weduwe van Anthony van Bergen, erfgenaam van Cornelis Harmansz; Jonffr. Quirina Dijdens, huisvrouw van Gillis de Vogelaer; Adriaen van Ackerlaecken, gemachtigde ten behoeve van de (klein)kinderen van Maria HarmansAdriaan Banck; Wilhelmina DilburchAmsterdam, Herengracht westzijde, huis en erf waar de "Burch" boven de deur staat; aan de zuidzijde: Dirck Roodenburch en Sieuwert Adriaensz aan de noordzijde, achter grenzend aan de schutting van de weduwe van Willem van Loon; naast het huis een krimp van 11 voet breed, waar de huizen van de Brouwersgracht op uitkomen.
1656-03-20Jonckvr. Alida Bonsers, weduwe van wijlen Jan Jacobsz. van Wouw.Cornelis van der Beecke; Wilhelmina van Doorn, weduwe van Huijbrecht de Kinder, helberdier van zijne HoogheidDen Haag, St. Jacobskerk, aan de zuidzijde, een huis en erf.
1665-03-02Cornelis Willemsz van den End (of Ent, Endt) als borg voor de erfgenamen van Dirck FoppenDirck Heuft, te Dordrecht's-Gravendeel (dorp), huis en erf
1666-09-17Willem van Alphen, secretaris van de Hove van Holand, voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Margareta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen Heijnenoort; Cornelis van Rijsoort, advocaat van de Hove van Holland, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulant, getrouwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van Vrouwe van Cralingen.Burgemeester Vis te Rotterdam.Rotterdam, vanaf de Binnenweg oostwaarts tot aan de wateringe, 4 morgen, 300 roeden land
1666-09-17Willem van Alphen, secretaris van de Hove van Holand, voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Margareta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen Heijnenoort; Cornelis van Rijsoort, advocaat van de Hove van Holland, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulant, getrouwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van Vrouwe van Cralingen.Arnout Paets, wonende te RotterdamRotterdam, oostwaarts van het land van Mathijs van Versilde, 3 morgen en 300 roeden land.
1666-09-17Willem van Alphen, secretaris van de Hove van Holand, voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Margareta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen Heijnenoort; Cornelis van Rijsoort, advocaat van de Hove van Holland, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulant, getrouwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van Vrouwe van Cralingen.Jan Joosten Bras, wonende te RotterdamRotterdam, strekkende van de Coolseweg noordwaarts tot het land van juffrouw Navander, 3 morgen en 300 roeden land.
1670-07-04Vigilius van Schroijestein, voor hemzelf en als voogd over het nagelaten weeskind van Cecilia van Schroijestein, verwekt door Gerrit van der Burgh; Gerard van Schroijestein, getrouwd met Catharina van Schroijestein; Wilhelmina van Arckel, weduwe van zaliger Nicolaes de Otter, als moeder en voogdesse over Nicolaes den Otter, Maria den Otter en Wilhelmina den Otter, allen wonende te Utrecht.Woudt Blanckert, Raedt en Vroedtschap der stad Rotterdam.De Group, annex de Westmaas (een polder), 4/5 deel van 19 morgen en 12 roeden lands, zowel weiland als bouwland en een hofstede genaamd: de Schovenmakershofstede. De voornoemde impretanten hebben deze goederen gekregen uit het testament van Jacob de Geijn.
1673-03-24Willem van Alphen, Secretaris van dit Hof, Gestelde Voocht over over de kinderen van wijlen Margarieta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen, mitsgaders Mr. Cornelis van Rijsoort, advocaat voor dit Hof, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulandt gehuwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van de voorschreven Vrouwe van Cralingen.Anthonij van Aeckeren, Brouwer in "den Aecker" binnen de stad Rotterdam sinds (09-01-1766)In de heerlijkheid van Kralingen, in de Voorpolder: 1). 6 mergen, 81 hond, 2). 4 mergen, 9 roeden.
1673-03-24Willem van Alphen, Secretaris van dit Hof, Gestelde Voocht over over de kinderen van wijlen Margarieta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen, mitsgaders Mr. Cornelis van Rijsoort, advocaat voor dit Hof, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulandt gehuwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van de voorschreven Vrouwe van Cralingen.Arij Janssn Leeuwen, en Jan Laurissn Knecht.In de heerlijkheid van Kralingen, in de Voorpolder: 5 mergen, 219 roeden, was vroeger verhuurd aan Molenaer, Theunis Jacobs.
1673-03-24Willem van Alphen, Secretaris van dit Hof, Gestelde Voocht over over de kinderen van wijlen Margarieta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen, mitsgaders Mr. Cornelis van Rijsoort, advocaat voor dit Hof, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulandt gehuwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van de voorschreven Vrouwe van Cralingen.Emmerick van Wercken.In de heerlijkheid van Kralingen, in de Voorpolder: 2 mergen, 386 roeden, was vroeger verhuurd aan Aeckeren, Anthonij van, Brouwer in de Aecker te Rotterdam
1673-03-24Willem van Alphen, Secretaris van dit Hof, Gestelde Voocht over over de kinderen van wijlen Margarieta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen, mitsgaders Mr. Cornelis van Rijsoort, advocaat voor dit Hof, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulandt gehuwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van de voorschreven Vrouwe van Cralingen.Pieter Ariens Schouten, en Arien Janssen PiswerffIn de heerlijkheid van Kralingen, in de Voorpolder; 2 mergen, 92 roeden, was vroeger verhuurd aan Egbert Gerritsen Herbst
1673-03-24Willem van Alphen, Secretaris van dit Hof, Gestelde Voocht over over de kinderen van wijlen Margarieta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen, mitsgaders Mr. Cornelis van Rijsoort, advocaat voor dit Hof, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulandt gehuwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van de voorschreven Vrouwe van Cralingen.Eewout, Blanckert.In de Heerlijkheid van Kralingen, in de Voorpolder: 1). 5 mergen, 423 roeden, was vroeger verhuurd aan Cornelis Dircxsz Kater. 2). 4 mergen 70 roeden, vroeger verhuurd aan Bruijn Claessen.
1673-03-24Willem van Alphen, Secretaris van dit Hof, Gestelde Voocht over over de kinderen van wijlen Margarieta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen, mitsgaders Mr. Cornelis van Rijsoort, advocaat voor dit Hof, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulandt gehuwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van de voorschreven Vrouwe van Cralingen.Thomas Puut, Schepen van de Stad RotterdamIn de heerlijkheid van Kralingen, in de Voorpolder: woning, 12 mergen, 477 roeden land; NB de woning was/is eigendom van de gebruikster wijlen Marietgen Pieters Piswerff, lest Weduwe van wijlen Jacob van Schaeckenbosch, en wordt apart getaxeerd en betaald
1673-03-24Willem van Alphen, Secretaris van dit Hof, Gestelde Voocht over over de kinderen van wijlen Margarieta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen, mitsgaders Mr. Cornelis van Rijsoort, advocaat voor dit Hof, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulandt gehuwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van de voorschreven Vrouwe van Cralingen.Leendert Janssen Timmers.In de heerlijkheid van Kralingen, in de Voorpolder: Woning, 5 mergen 512 roeden land, NB de woning was/is in gebruik door Egbert Gerritssn Herbst.
1673-03-24Willem van Alphen, Secretaris van dit Hof, Gestelde Voocht over over de kinderen van wijlen Margarieta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen, mitsgaders Mr. Cornelis van Rijsoort, advocaat voor dit Hof, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulandt gehuwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van de voorschreven Vrouwe van Cralingen.Pieter Arentse Baes.In de heerlijkheid Kralingen, in de Voorpolder: woning, 40 mergen 321 roeden land, NB alles was gepacht door de koper Pieter Arentse Baes.
1673-03-24Willem van Alphen, Secretaris van dit Hof, Gestelde Voocht over over de kinderen van wijlen Margarieta van Assendelft, in haar leven Vrouwe van Cralingen, mitsgaders Mr. Cornelis van Rijsoort, advocaat voor dit Hof, als last en procuratie hebbende van Frans Willem Ingenieulandt gehuwd met Johanna Wilhelmina du Faget, mede nagelaten dochter van de voorschreven Vrouwe van Cralingen.Adriaen den Adel, secretaris van het land van Cool, wonende te RotterdamIn de heerlijkheid van Kralingen, in de Voorpolder: Woning, 6 mergen 428 roeden land, en een perceel van 11 mergen 286 roeden. NB alles was gepacht door Cornelis Pleunen van Dijck.
1674-05-31Susanna Coubreur, weduwe en boedelhoudster van Hendrick Meijert, moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen door haar man voornoemd verwekt; Daniel van Meijert; Johannes van Meijert; Hendrick van Meijert; Abraham van Meijert en Sijmon Kerffbijl, getrouwd met Anna Valentina van Meijert, allen meerderjarige kinderen en erfgenamen van Hendrick van Meijert voornoemd.Elisabeth Blom en Wilhelmina Blom, zusters.Amsterdam, Konincxgracht aan de oostzijde, een huis en erf.
1676-05-20Johanna Vijgh, weduwe van Jacob Pieck.Abraham Deu Forest, koopman te Leiden.Leiderdorp;in de polder van Achthoven aan de lagezijde van de Rijn; hofstede omtrent 29 morgen land
1677-05-13Jacob Jacobs Verlaen,broeder en wettige voogd over Merichie Verlaen, de oude, en over Merichie Verlaen, de jonge, en over Willem Jacobs Verlaen, en Hendrick Jacobs Verlaen, minderjarige kinderen van Jacob Hendricxz Verlaen,en Ceetie Willems in hun leven echtelieden, mitsgaders de schout en weesmannen van Teckoop als oppervoogden van deze voornoemde kinderenMr. Barnhard Swaerdecroon, voor 2/3 part, en Wilhelmina Swaerdecroon, voor 1/3 partTekkop (Teckoop), 32 morgen weide- en kennipland met betimmeringen en beplantingen, ook omvattende 3 mergen Leenland, leenroerig aan het huis van Nieuwenrode.
1678-07-27Wilhelmina Jacobs Pays, weduwe van Jan Jochums Plaegh;voor haar zelf als procuratie hebbende van Jacob Jacobs Bruijcker.Jacob Popta, Schepen der stad Amsterdam.Amsterdam;dorp buitenveldert; parceel land huis groot 7 1/2 mat van 500 roeden het madt
1683-04-09Daniel van den Bossche, notaris in Den Haag; Cornelis van der Beets; Mr. Jacob Habius, in zijn leven advocaat voor deze Hove, laatst in procuratie hebbende van Adam van der Duyn, heere van Schravemoer, als medeerfgenaam van de nagelaten goederen van wijlen Nicolaes van den Boeckhorst en Wilhelmina van der Noot, in haar leven heere en vrouwe van Wimmenum, voor haar zelf en nog rato caverende voor de verdere medeerfgenamen van haar, en volgens speciale acte van authorisatie bij Jacob van Coeverden, heere van Stoevelaar, ordinaris gedeputeerde ter vergaderinge van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, als vader en voogd over Borchart Amelis van Coeverden, minderjarige zoon , erfgenamen onder beneficie van inventaris van wijlen Unico van Ripperde, in zijn leven heere van Hengelo Bocxbergen.Alexander de Coninck, wonende te Leiden, voor de kinderen van Daniel de Coninck.Woningen, hooibergen, landerijen in de vrije heerlijkheid van Noordwijk, aan de hoek van de Achterweg of Drie Sprongh aldaar, groot volgens de meting en de kaarte van Mr. Johannes Douw, landmeester van Rijnland, 32 mergen, 3 hond en 10 roeden, daarbij gevoegd nog 6 mergen 351 roeden aan de voorschreve woningen, te samen nu groot 39 mergen 61 roeden, alle bestaande in de partijen, de woninge met 3 mergen 354 roeden land, met 1 mergen 386 roeden aan de zuidwestzijde gelegen; 2/ 1 mergen en 70 roeden teelland op een partije, naast gelegen; 3/ 1 mergen 220 roeden teelland aan de noordoostzijde; 4/ 3 mergen 10 roeden weiland, de laan van 70 roeden, belend de zelve laan ten zuidwesten het weiland, waar de woningen daar stonden; 5/ nog omtrent 1 mergen weiland in een partije van 945 roeden, geseyt wiert de abdije Leeuwenhorst, omtrent 4 en 1/2 hond, gelegen naast; 6/ 1 mergen 188 roeden weiland, gelegen naast en noordoosten de abdije van Leeuwenhorst; 7/ 2 mergen en 60 roeden weiland, 3 mergen 456 roeden teelland in verscheidene partijen, 4 mergen 93 roeden teelland in drie partijen, gelegen aan de andere aan noordzijde van de Heereweg, 1 mergen 282 roeden teelland, 1 mergen 190 roeden weiland, 2 mergen 67 roeden weiland, gelegen dichtbij de voorschreve woningen en de abdije van Reijnsburch, 5 mergen 5 hond 70 roeden hooiland in twee partijen, groot het eene 3 mergen 22 roeden en het andere 2 mergen 548 roeden, gelegen achter de woninge, ten zuidwesten de abdije van Reijnsburch; 8/ nog 1 mergen 292 roeden wei of hooiland, genoemd De Roscamp, gelegen de voorgaande partijen omtrent de Maassloot, belend aan de een zijde ten noordoosten de abdije van Leeuwenhorst, strekkende van de Maassloot tot aan de Scheisloot {sluis}; 9/ 3 mergen 24 roeden wei of hooiland, genaamd De Heeren, gelegen omtrent de voorgaande partijen over en belend ten noordwesten de Maassloot, 319 roeden teelland, gelegen ten wederzijde van de Heereweg. Alle landen van 39 mergen 61 roeden, was genoemd, boven voorschreve woningen en de landerijen bij de voornoemde Coninck nog gekocht was zekere partije wei of hooiland, groot 2 mergen 432 roeden, genaamd De Heeren, gelegen in heerlijkheid van Noordwijk en belend ten noordwesten een andere partijen uit gemelde boedel van heere en vrouwe van Wimmenum, ten zuidwesten de abdije van Reijnsburch; 10/ nog 1 laan, groot 172 roeden, genaamd De Heerlaan, strekkende van de Hoogweg tot aan de voorschreve Maassloot, te samen groot 3 mergen en 4 roeden.
1686-07-29Thomas Arskine {Arskin}, kapitein ten dienste in deze landen en Wilhelmina Edmont, weduwe van Louis Arskin, in zijn leven commandeur van Maastricht.Mr. Nicolaes van AssendelftKralinger polder onder Maastricht, strekkende uit De Gaag, noordwaarts op tot in de scheidinge wateringe, 6 mergen en 3 of 4 hond land.
1691-12-21Adriaan Vroesen; Susanna KnaauSamuel van der Laan, oud-kapitein van de burgercompagnie te RotterdamWeyland van Bodegraven, bij de nieuwe brug; woning met achterhuis, hooiberg, en verder timmeragie + bepotingen en beplantingen, groot 28 morgen, met wei-, hooi- en bouwland.
1720-10-17Thomas van Volbergen, te Dordrecht, en Wilhelmina van Sevender, de weduwe en boedelhoudster van Tymon van Volbergen, in zijn leven majoor in dienst van dit Land, en nog als moeder en voogdes van haar minderjarige zoon Jacob Johannes van Volbergen, alsmede Judith van Volbergen en Petronella van Volbergen, allen wonend te RijswijkNicolaes ThierensRijswijk;bij de Hoornbrug, hofstede of woning, met huis,beplanting en boomgaar den met de landen daaraan behorende,te samen 20 mergen 450 roeden (Allodiaal goed), (Noord de Vliet of Cleyweg, Zuid en Oost de Hoornbrug en Delftse trekvaart, West steen plaats)
1722-06-19Philips Christoffel Mente, Ritmeester in dienst van dit Land, wonend te Arnhem, gehuwd met Maria Anna van Heuckelum dochter en voor de helft mede erfgenaam van wijlen Willen van Heuckelum, in zijn leven luitenant generaal in dienst van dit LandReijer Vrancken voor Martina Wilhelmina Goris weduwe van Frederick van Heuckelom,Oud-Beijerland; vierde part in 14 mergen 500 roeden lands en een boomgaard.
1725-04-09Pieter Kraaymes;Margareta Kraaymes;Marya Kraaymes meerderjarige nagelaten kinderen van Francois Kraimes mitsgaders Johan Verhaast bij testament van Adri ana de Roy aangestelde voogd van Wilhelmina Kraimes de minderjarige dochter van Francois KraimesMr. Johannes Thomasz SlicherDen Haag, Buitenhof zuidzijde, huis en erf
1728-01-19Jan Schilt; Ulderick Wilhelm Polman, Heer van Snelgersma en Garmen etc. echtgenoot van Jeronima Alegonda Catharina Beninga, dochter en mede erfgename van Folkman Beninga; Beatrix Wilhelmina de Soete van Vilers.Mr. Jan Brasker, Oud- Burgemeester en Raad van Edam, gecommitteerde raad van Admiraliteit van AmsterdamDe Purmer, Westenweg, ¼ van kavel no. 25: 18 morgen en 365½ roeden land met huizen en beplanting (goed 1); Oostenweg, 1/4 van kavel nr 122: een stuk land van 5 morgen en 335 en 1/2 roeden met huizen en beplanting (goed 2); De Wogmeer, Verlaatsweg, 1/4 van kavel nr 24, een stuk land van 9 morgen en 156 roeden (goed 3).
1752-02-10Wilhelmina Armgarda Duca, barones du Tour en douariere van wijlen George Cornelis, markies de ThouarsMr. Pieter Boers, baljuw van beide KatwijkenValkenburg, hofstede Sonnevelt met plantages, vogelkooi en boomgaarden, plus huismanswoning met hooibergen, schuur en getimmerten, ca . 28 morgen waarvan 18 morgen onversterfelijk leen
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Pieter de Hoen, voor zijn meester Adrianus Hooft.Amsterdam, Oude Kerk noordzijde, grafstede in de zesde laag, nr. 87, graf.
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Arnoldus van Sprang, voor zijn meester Douwe Goethart.Amsterdam, Oude Kerk middelkerk in het doophuisje in de tiende laag, nr. 154, graf
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Pieter de Mortier, voor zijn meester Pieter de Hoen, Pieter deAmsterdam, Oude Kerk zuidzijde, in de drieëntwintigste laag, nr. 336, een graf
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Anthonij Ruygrock jr.Amsterdam, Oude Kerk, middelkerk in de veertiende laag, nr. 188, graf
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Mattheus Heggers.Amsterdam, Oude Kerk zuidzijde, in de twaalfde laag, nr. 170. graf
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Pieter Statema.Amsterdam, Oude Kerk zuidzijde, in de tweede laag, nr. 20 in de Voetboogskapel, graf
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Dirk van Schorrenbergh, voor Claudie Hendrick van Herwerden.Amsterdam, Oude Kerk zuidzijde, in de vierde laag, nr. 38, 39, twee graven.
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Daniel Grommelin.Amsterdam, Engelse Kerk, grafstede nr. 16, graf
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Jacob van Hoek.Amsterdam, Nieuwe Kerk, grafstede in laag B, nr. 120.
1756-01-19Catharina Moreelze, voor zichzelf en als last en procuratie hebbende van Johannes de Keijser en Wilhelmina Anthonia van der Velde, echtelieden, en van Guillelmus Everardus Feij, als boekhouder van de Roomsche Armenkamer in de Donkersteech te Utrecht, en van Godefriedus Moreelze en Matthijs Honenbergh, als gemachtigden van Anna van Staeden, weduwe van Gijsbertus Sweerts, Pieter van Staeden, en Bregitta van Staeden, Johannes van den Bergh, Jan de Lanh en Jacobus Provo als executeurs testamentair, van Anna van Dijck, overleden.Anna van Staden (Staeden), weduwe van Gijsbertus Sweerts.(een van de eigenaren)Amsterdam, Oude Kerk, Binnenlandskapel in de vierde laag, nr. 30, graf, op naam van Jacob Geurtsen
1759-07-24Jacob Obbens; Jacobus van Ditmar, wonend op het Zaagmolenspad buiten de Utrechtse Poort,gehuwd met Willemina Obbens;met last en procuratie van Pieter Obbens; Isaack Obbens; Elisabeth Obbens; Sara Obbens; Maria Obbens; Sophia Obbens; Cornelia Obbens;(Adam Obbens die op d'Elmina op de kust van Guinee was overleden zonder kinderen), Wilhelmina, Sara, en Cornelia enige kinderen en erfgenamen ab intestato van Willemina Moymans en Abraham Obbens te Amsterdam.Coenraed Hulstede.Amsterdam, Nieuwstraat, zuidzijde, vijfde huis en erf ten oosten van de Nieuwezijds Voorburgwal, plus achterhuis en erf daar achter in de Geertruysteeg
1771-09-02Arnoldus Lutjes, administrateur van de erfenis met de last van fidei commis op haar kinderen van: Lubertus van Pothoven.Johannes Wouterus Poppen.Amsterdam, Prinsengracht, voor de Rheesluis: Huis en erf.
1771-09-02Arnoldus Lutjes, administrateur van de erfenis met de last van fidei commis op haar kinderen van: Lubertus van Pothoven.Neeltje Roos.Amsterdam, Binnenamstel, bij de Hooimarkt: Huis en erf.
1772-03-09Hendrik van Borssen, Enigste zoon en erfgenaam van zijn moeder, wijlen Johanna Smit, gehuwd geweest met Hermannus van Borssen en naderhand weduwe van wijlen Jurriaan Widde te Amsterdam.Frederik Carstens, en zijn huisvrouw: Wilhelmina Ophal.Amsterdam, Wittenburg, uitkomende door een eigen gang, aan de straat liggende langs de nieuwe Vaart: Huis en erf, zijnde twee woningen onder een dak.
1776-06-24Ananias de Bosson, procureur te Zevenbergen.Boudewijn van Putten te Engelenoord.Zevenbergen, Lange weg in de Oude Polder, noordzijde: Hofstede cum annexis en landerijen, met 30 bunders land.
1802-04-08J.O. van Ingen, oud-burgemeester en lid van de tegenwoordige municipaliteit van de stad Kampen; J.H. de la Sabloniere in qualiteit als [vermeld] bij de testamentaire dispositie van Sara Wilhelmina Bredius de weduwe van Willem Frederik van Knuth geassisteerd door Mr. W.J. Nessink, oud-burgemeester van Kampen en haar gekozen momber (voogd) als haar aangestelde executeurs testamentair en redderaars van haar boedelH. Snijders voor zijn meester Jurriaan DallenAmsterdam, Camperhoofd, huis en erf getekend nr. 45
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in