Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3391/1663/106

Meer resultaten

Verwijzing akte 3391/1663/106

Datum decreet 1663-07-31

Decreet Willig

Namen impetranten Jan Joosten van Lubecq, de weduwnaar van Catharina Davits, die weduwe en boedelhoudster was van Govert Jansz

Namen eigenaren Jan Joosten van Lubecq, de weduwnaar van Catharina Davits, die weduwe en boedelhoudster was van Govert Jansz

Namen kopers Jan Koocker, meester-huistimmerman met last van Jacobus Wiltschut, secretaris van de Assurantiekamer van Amsterdam

Bijzonderheden Verkoper is zelf bewoner van het onroerend goed

Onroerend- en roerend goed Ouderkerk (gerecht), aan de zuidzijde van de ringsloot van de Diemermeer, een huis, erf en getimmerte erop met een stuk land genaamd de Omval strekkend oostwaarts vanaf de Amstel, met de troktafel en andere tafels en banken die vast waren plus de schuit

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3391

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in