Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3323/1622/037

Meer resultaten

Verwijzing akte 3323/1622/037

Datum decreet 1622-05-13

Decreet Willig

Namen impetranten Jhr.Frans Ernst van Mandersloot voor zichzelf en met procuratie van zijn broer Jhr.Vittus Otto van Mandersloot,erfgenamen van hun oudoom Jhr.Ernst van Man dersloot;Jhr.Johan Stapel en Anthonis Gogreve namens zijn echtgenote voor zich zelf en ook namens Baltasar Stapel hun minderjarige broeder en zwager; Jacob Bo
ot, procureur van de Hoge Raad van Holland alsook notaris te Den Haag met pro curatie van Jhr. Jan van Berthry Ruyter onder de compagnie van prins Henrick van Nassau,gehuwd met Jvr.Marie Stapel tesamen erfgenamen van Henrick Stapel de oude en Henrick Stapel de jonge

Namen eigenaren Jhr.Frans Ernst van Mandersloot voor zichzelf en met procuratie van zijn broer Jhr.Vittus Otto van Mandersloot,erfgenamen van hun oudoom Jhr.Ernst van Man dersloot;Jhr.Johan Stapel en Anthonis Gogreve namens zijn echtgenote voor zich zelf en ook namens Baltasar Stapel hun minderjarige broeder en zwager;Jacob Bo
ot, procureur van de Hoge Raad van Holland alsook notaris te Den Haag met pro curatie van Jhr. Jan van Berthry Ruyter onder de compagnie van prins Henrick van Nassau gehuwd met Jvr.Marie Stapel tesamen erfgenamen van Henrick Stapel de oude en Henrick Stapel de jonge

Namen opposanten Adriaen Cornelisz Visch, te Waddinxveen, als man en voogd van Maritje Joosten dr.,eerder huisvrouw en weduwe van Jan Henricxsz van Eyck; Symon Corsten en Claes Jansz, secretaris te Aarlanderveen, als voogden van de kinderen van Hen drick Bouwens en Griete Corstendr.,de weduwe en erfgename van Bouwen Adria ensz; Evert Pietersz; Pieter Gijsbrechtsz;Pieter Cornelisz alias Pieterneel Huyberts z; Thijs Warboutsz en Warbout Thijsz; Willem Pietersz; Joris Huybrechtsz van Eyck als vader en voogd van Aeltje Jorisdr.; Cornelis Gerritsz Gowichgen; Gijs brecht Adriaensz alias Groote Gijs Adriaensz, timmerman; Willem Harmansz voor zichzelf en voor zijn zoon Cornelis Willemsz; Willem Pietersz voor zichzelf en ver vangende zijn broer Thijs Pietersz; Jan Corstensz; Cornelis Pietersz voor zichzelf en namens de weduwe en erfgenamen van Bouwen Adriaensz en zijn oom Maerten Evertsz; Warbout Thijsz en Thijs Warboutsz; Jan Jansz; Jan Kae voor zichzelf en voor zijn zwager, de molenaar Pieter Willemsz, en Grietje Jansdr., weduwe van Gijs Jansz; Pieterneel Hubertsz; Willem Jansz Kits; Evert Pietersz; meester Jacob Roeloffsz, chirurgijn, voor zichzelf en de weduwe en erfgenamen van Dirck Mau risz, de vader van zijn echtgenote; Ghijsbert Gijsbertsz Cleyn; IJsbrant Pietersz voor zichzelf en namens zijn zoon en zwager Claes IJsbrantsz resp. Cornelis Dircx sz; Jacob Cornelisz; Pieter Gijsbrechtsz, timmerman; Laurens Roelen; Warbout Pietersz en Cornelis Pietersz, beiden voor zichzelf en voor hun broer Claes Pieters z; Willem Willemsz; Cornelis Jacobsz Prins; Jan Cornelisz Coster; Claes Jansz, oud-secretaris van Aarlanderveen en voogd van de weeskinderen van Hendrick Bouwensz, voor zichzelf en de weduwe van Hendrick Bouwensz; Maerten Jansz alias Groote Maerten en Gerrit Jansz Groten voor zichzelf en zijn zwager Dirck Willemsz, allen ingelanden van de Vrije Houve (= Vrijenhoeven); Dirck Mathijsz, molenaar in Aarlanderveen; Geertje Cornelisdr.; Aernt Clamp de jonge, wonend te Bremen als erfgenaam pro parte en met procuratie van de andere mede erfgenam en van Aert Clamp de oude; de ingelanden van Oudshoorn en de dijkgraaf en hoge heemraden van Rijnland

Namen kopers Vrouwe Margareta van Mechelen

Onroerend- en roerend goed 1) hoge heerlijkheid van Vrijhoeven met baljuwschap, korentienden, turfmaat, de doorvaart en erfpachten en nog 27 morgen wei- en hooiland met 't recht van de erfpacht van 43 morgen veenland, 2) ambachtsheerlijkheid van Aarlanderveen, schoutambt, secretarisambt, bodeambt, gifte van de scholasterijen en kosterijen, 't derde deel van de turfmaat, het recht van de tienden op horstpachten, van de wind aldaar, 3) ambachtsheerlijkheid van Oudshoorn en de Gnephoek met schoutambt, secretarisambt en bodeambt en een derde van de korentienden en smaltienden, de turfmaat en vijftiende van de sluis van de molenaarswatering aldaar

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3323

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in