Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3339/1630/041

Meer resultaten

Verwijzing akte 3339/1630/041

Datum decreet 1630-10-02

Decreet Willig

Namen impetranten Cornelis Gerritsz, wonende te Hillegom

Namen eigenaren Dr. Johan Basius, raad en meester van de rekeningen in Holland, en Jonathan van Luchtenburch, raad en rentmeester-generaal van de Domeinen van Noord-Holland, als daartoe gecomitteerd zijnde door de heren van de rekeningen in Holland en dat tot profijt van dezelfde rekeningen van de Graaflijkheid van Holland

Onroerend- en roerend goed Hilligom; Geestlanden; 8 morgen 423 roeden geestlanden verdeeld in: 1) 6 morgen 281 roeden, belend in het westen en noorden de Graaflijkheidswildernis, in het oosten Hendrick van Berckenrode en Dirck Jacobsz van der Loth; 2) 2 morgen 1 hond 43 roeden, belend in het noorden Hendrick van Berckenrode, in het oosten Maerten Puijchaver, hoogheemraad van Rijnland, in het westen de Graaflijkheidswildernis en in het zuiden Michiel Arentsz van der Swan en Aris Thonisz. En dat volgens de gemeten kaart van Hendrick Sijmonsz van Duijndam, gezworen landmeter bij het Hof geadmitteerd en residerende te Haarlem. Belast met een erfhuur van 3 groot 1 duit per jaar, aankomende de erfgenamen van Philips Doubleth. Nog 4 penningen erfhuur staande op een gedeelte genoemd "Schootgenslant". Nog 6 penningen erfhuur per jaar. Nog 2 stuivers en 1 blank erfhuur en aankomende de erfgenamen van Philips Doubleth. Nog met de helft van 2 stuivers en 1 blank per jaar erfhuur, blijvende niettemin het voorgeschreven land in het geheel voor de gehele erfhuur verbonden. Bedragende de voorschreven lasten in alles tezamen 6 stuivers en 6 penningen. Verder is het land vrij en niet verder belast, anders dan de heer zijn recht en als buurland, het vangen van konijnen

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3339

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in