Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3267/1551/179

Meer resultaten

Verwijzing akte 3267/1551/179

Datum decreet 1551-12-14

Decreet Onwillig

Namen impetranten Margriete van Vooren,Jannetje van Vooren, dochters van wijlen jonge Jan van Vooren te Gorcum, gehuwd geweest met Catharina, dochter van Engelbert Barentsz, poorteres van Schoonhoven

Namen eigenaren Vrienden en verwanten van de kinderen van Huibrecht Jacobsz: Gerrit van der Molen, gemachtigd door Adriaentje, de weduwe van Jacob Pietersz van Rotterdam en haar kinderen Willem Cornelisz en Jan Jacobsz te Oudewater
Pieter Heynricxsz; Aeltje Egberts, weduwe van Claes Egbertsz; Aernst Gerrytsz, te Schoonhoven

Namen kopers Reyer Jacobsz, gemachtigd namens impetranten

Onroerend- en roerend goed Helft van de jaarlijkse losrente op een hoofdsom van 162 Carolusguldens en 10 stuivers

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3267

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in