Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3362/1649/074

Meer resultaten

Verwijzing akte 3362/1649/074

Datum decreet 1649-11-24

Decreet Willig

Namen impetranten 1) Hester van Buijren, weduwe en boedelhoudster van Pieter Outgersz Nicolaeszoon, voor de helft; Outger Claesz, koopman te Amsterdam, gehuwd met Helena van Buijren voor de andere helft. 2) Outger Claesz, koopman te Amsterdam, echtgenoot van Helena van Buijren

Namen eigenaren 1) Hester van Buijren en Helena van Buijren c.s. 2) Outger Claesz

Namen kopers 1) Jovr. Anna van Nieupoort, moeder van Hester van Buyren; 2) meester Johan Copes

Onroerend- en roerend goed 1) Monster, in de ambacht van- , een klein kampje weiland, van ouds genaamd het "Gantelweijtgen", groot 4 hont, 97 roeden; ten oosten en noorden: het land van de abdij van Rijnsburg, ten zuiden: de Gantel en ten westen: een zekere scheidingssloop waarover de koopster zal mogen "vlonderen" naar een andere wei van haar. Plus nog 167 roeden, 8 voeten land die op 2-1-'49 door meester Pieter Florisz, landmeter te Delfland afgestoken is om daarvan een laan te maken van 15½ voet breed aan de Poeldijkseweg, tot een breedte van 14 voet tot aan de Gantel; 2) Monster (in de ambacht van-) 2 morgen, 4 hond, 52 roeden weiland, genaamd de "Kerckwey", belend ten oosten de Poeldijkselaan, ten zuiden van de achterhuizen van Poeldijk en het dijkje van Hester van Buren, nu verkocht aan de heer van Waelsdorp, gemerkt van de letter D.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3362

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in