Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3337/1629/043

Alle resultaten

Verwijzing akte 3337/1629/043

Datum decreet 1629-07-13

Decreet Willig

Namen impetranten Wijnant Schol, te Den Haag

Namen eigenaren Wijnant Schol, te Den Haag

Namen opposanten Johan Honneur, ontvanger van de verpondingen over Den Haag; Pieter de Handschoewercker, Procureur voor het Gerecht van Den Haag; Lenaert Symonsz, bakker, man van Adriaentgen Cornelisdochter voorheen weduwe van wijlen Lenaert Jacobsz de Ruyter, eveneens bakker te Den Haag.

Namen kopers Anneke Symonsdochter weduwe van wijlen Dirck Cornelisz Muyser; de erfgenamen van wijlen Dirck Cornelis Muyser.

Bijzonderheden Reden van oppositie: Johan Honneur: het huis zou verbonden blijven voor de verschenen onbetaalde verpondingen. Pieter de Handschoewerker: De impetrant heeft verkocht aan Dirk Jansz Lagerlant, koopman te Delft. De helft van de zuidmuur van het verkochte huis, dient in dezelfde staat gebracht te worden als daarin geboord en getimmerd wordt. Adriaentge Cornelisdr.: Jan van Wouw, ontvanger van de vier Collegien heeft destijds het huis gekocht van impetrante. Regeling over de afvoer van het water, dat destijds geregeld is nl. opgevangen in een zinkput. Nu moet het weer geregeld worden. Verder dat de reparatie van de waterpomp altijd gedeeld werd tussen de twee eigenaren.

Onroerend- en roerend goed Den Haag, Noordeinde, Westzijde, ten oosten van de Heerstraat, een huis en erf

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3337

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in