Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3266/1546/175

Meer resultaten

Verwijzing akte 3266/1546/175

Datum decreet 1546-07-19

Decreet Onwillig

Namen impetranten Bairnt van der Houf (ook als Verhoeff en Verhouff); Floer Mannen; Zijmon Peru (ook als Perusz); Evert Claesz, als gasthuismeesters van Gouda, het Sint Katharijnen Gasthuis binnen.

Namen eigenaren Kors Diricxsz, wonende te Nieuwerkerk a.d. IJssel.

Namen opposanten Kors Diricsz, wonende te Nieuwerkerk a.d. IJssel; Gerijt Gerijtsz, poorter te Gouda, ten behoeve van zijn dochter, Alijt Gerijts; Neeltgen Dirck Reijsz weduwe, wonende te Gouda; Pouwelsz Florisz, poorter te Gouda; Aetgen (ook als Aeltgen) Roeloffsdr, weduwe van jonge Claes Splinters zaliger, als aktie en transport hebbende van Gerijt Jorijsz; Coman Willem Willemsz, wonende te Gouda, als aktie en transport hebbende van Gerijt Airnt van Diemen Heijnricxsz wonende te Gouda, zaliger diens erfgenaam; Willem Willemsz; Jacob Joost Ailbrechtsz, wonende te Gouda; Jan Heije Gerijtsz, wonende te Gouda; IJde Rommersz, wonende te Gouda, als aktie en transport hebbende van Dirick Heijnricxsz; Ghijbert (ook als Ghijsbrecht) Jansz, wonende te Gouda, voor zichzelf en als vervangende zijn zusters weeskind Jacob Claesz, zowel opposant als eerste koper, poorter te Rotterdam; NN. jonkvrouw van Diemen, wonende te Rotterdam.
Elijsbeth Adriaan Verleck weduwe (ook vermeld als Zoelens weduwe), wonende te Rotterdam; Jan Doensz, wonende te Rotterdam, als voogd van de weeskinderen van Cornelis Mol, zaliger; Dirck Barentsz (ook als Bairntsz), wonende te Rotterdam, en Heijnrick Govertsz, als voogden van de weeskinderen van Cornelis Adriaensz; Aetgen (ook als Ailtgen) Jansdr, wonende te Rotterdam, weduwe van
Dirick Thuemsz (ook als Thomasz en Thoemsz) zaliger, als aktie en transport hebbende van Margriete Dirck Alewijnsz weduwe; Frans Adriaensz, wonende te Zevenhuizen; Jan Pieter Maertsz, wonende te Zevemhuizen; Joorijs Rommertsz, en
Huijch Airtsz, als heiligegeestmeesters van Nieuwerkerk a.d. IJssel; de Heilige Geest te Nieuwerkerk a.d. IJssel; Jan Pietersz, schout te Niuewerkerk a.d. IJssel; Frans Jansz, molenaar, te Nieuwerkerk a.d. IJssel; Willem Cornelisz, molenaar, te Nieuwerkerk a.d. IJssel; Cornelis Diricsz, en Dammas Diricsz, als voogden van
Lenaert Allertsz en Dirick Allertsz, zonen van de eerste koper Jacob Claesz te Rotterdam; Quijrijn Cornelisz,

Namen kopers Jan Paetsz,

Bijzonderheden De veiling werd op 29-04-1546 gehouden te Gouda ten huize van Gerijt Bouwensz in de "Oliphant".

Onroerend- en roerend goed Nieuwerkerk a.d. IJssel, Cortelandt, een woning, berg, schuur, bepotinge en beplantinge, en 31 morgen 2 1/2 hond wei- en hooiland gelegen in het Cortelandt, strekkende van de Zevenhuizense landscheidingsweg af tot de dijk toe.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3266

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in