Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3485/1717/001

Meer resultaten

Verwijzing akte 3485/1717/001

Datum decreet 1717-01-20

Decreet Willig

Namen impetranten Abraham de Paguie, luitenant kolonel ten dienste dezer landen, Herman Aarnout van Blommen, gehuwd met Johanna de Paguie, Gerrit van de Schepper, kapitein ten dienste dezer landen gehuwd met Catharina Lucia Hacquet, voor zichzelf en met procuratie van Charles Hacquet, kapitein in het regiment van de generaal Collier; Christina de Paguie, Cornelia Hacquet en Charlotte Hacquet, allen tesamen erfgenamen van zaliger Salomon de Paguie, in leven kolonel en commandant van het tweede bataljon guardes te voet van de Staten van Holland

Namen eigenaren Abraham de Paguie, luitenant kolonel ten dienste dezer landen, Herman Aarnout van Blommen, gehuwd met Johanna de Paguie, Gerrit van de Schepper, kapitein ten dienste dezer landen gehuwd met Catharina Lucia Hacquet, voor zichzelf en met procuratie van Charles Hacquet, kapitein in het regiment van de generaal Collier; Christina de Paguie, Cornelia Hacquet en Charlotte Hacquet, allen tesamen erfgenamen van zaliger Salomon de Paguie, in leven kolonel en commandant van het tweede bataljon guardes te voet van de Staten van Holland

Namen kopers Anthony Eelbo

Onroerend- en roerend goed Den Haag, Oostbuitensingel, een huis en erf,stalling en koetshuis, tuin en orangehuis (W. heerweg)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3485

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in