Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3296/1601/069

Meer resultaten

Verwijzing akte 3296/1601/069

Datum decreet 1601-12-20

Decreet Willig

Namen impetranten Willem van den Brouck, de curator boedel van wijlen joffr. Magdalena de Coninck
de weduwe van Johan van Meurs

Namen eigenaren Willem van den Brouck, de curator boedel van wijlen joffr. Magdalena de Coninck de weduwe van Johan van Meurs

Namen kopers Jacob de Vries (1,8); Mathijs Adriaensz (2); Gerrit Neuy(3); Jan Jansz (4), snijder; Cornelis Henricxsz (5), gareelmaker; Aeltje Fransdr. (6); Adriaen Cornelisz van Hoffwegen (7); Jacob Bertelmeusz (9,12); Niclaes Pouwelsz Cramerheyn en Laurent Cornelisz Gelder (elk de helft van perceel10); Gerrit Danielsz(11)

Onroerend- en roerend goed Zwijndrecht, ambacht van Schobbeland, diverse percelen: 1) 125 roe land (Z. Capelleweer, N. Langeweg), 2) 125 roe land (O. eerste perceel van 125 roe, Z. en N. idem), 3) 125 roe land (O. tweede perceel van 125 roe, Z. en N. idem), 4) 159 roe land (O. boomgaard van derde perceel, Z. en N. idem), 5) 100 roe land (O. vierde perceel van 159 roe, Z. en N. idem), 6) 100 roe land (O. vijfde perceel van 100 roe, Z. en N. idem), 7) 100 roe land (O. zesde perceel van 100 roe, Z. en N. idem), 8) 100 roe land (O. zevende perceel van 100 roe, Z. en N. idem), 9) 200 roe land (O. achtste perceel van 100 roe, Z. en N. idem), 10) 600 roe land (O. negende perceel van 200 roe, Z. en N. idem), 11) 300 roe land (O. tiende perceel van 600 roe, N. en Z. idem), 12) 514 roe land in 5 partijen (O. elfde perceel van 300 roe, Z. en N. idem, W. stuk land van Jacob Bertelmeusz, genaamd de Lauris)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3296

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in