Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3278/1576/391

Meer resultaten

Verwijzing akte 3278/1576/391

Datum decreet 1576-07-23

Decreet Onwillig

Namen impetranten Dieuwertje Doensdr., weduwe van Jacob Jacobsz Duyn, te Rotterdam

Namen eigenaren Procureur-generaal Hof van Holland, namens Pieter Hanneman, rentmeester van de geannoteerde goederen in Schieland

Namen kopers Claes Jacobsz Meuyt, brouwer te Delft

Onroerend- en roerend goed Rotterdam, Oppert, huis en erf, toebehoord hebbend aan Joris Dircxsz

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3278

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in