Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3264/1540/115

Meer resultaten

Verwijzing akte 3264/1540/115

Datum decreet 1540-05-04

Decreet Onwillig

Namen impetranten Cornelis Pietersz, brouwer tot Rotterdam; Pieter Cornelisz alias Bootgen, brouwer tot Delft

Namen eigenaren Neeltgen Jacobsdr alias jonge Neel tveerwijff, veervrouw, wonende in Sommelsdijk, de naam komt in de akte ook voor als Neel Jansdr, alias Neel tveerwijff, in Sommelsdijk

Namen opposanten Neeltgen Jacobsdr alias jonge Neel t veerwijff, veervrouw in Sommelsdijk; Heijn
rick van der Nat, priester; Pouwels van der Nat, gehuwd met de weduwe van
Jacop Jacopsz zaliger, in zijn leven rentmeester in Middelharnis; Pieter Lenertsz, priester, voor zichzelf en als gemachtigde van Dirckgen Bertouts, van Dordrecht, die weer gemachtigde is van haar man Gijsbrecht van Arckel; Andries Pietersz;
Dirck Willem, en Bouwen Jansz, Heilige Geestmeesters in Sommelsdijk; Heijn Been, rentmeester van De heer van Bredain/Bredam?, betreffende het veer bij Sommelsdijk

Namen kopers Pieter Lenertsz, priester

Onroerend- en roerend goed Sommelsdijk, Haven, een huis en erf staande op de dijk omtrent de haven

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3264

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in