Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3263/1538/104

Meer resultaten

Verwijzing akte 3263/1538/104

Datum decreet 1538-01-28

Decreet Onwillig

Namen impetranten Jacop van Lochorst, priester, te Leiden

Namen eigenaren Willem van der Laen zaliger, diens weduwe Gertruijt Willem van der Laen, en
Jan Claesz, zaliger, diens weduwe

Namen opposanten Willem van der Laen, zaliger, diens weduwe Geertruijt Willem van der Laen
Jan Claesz, zaliger, diens weduwe; De burgemeesters en regeerders van Leiden
De deken en het kapittel van Hogelande te Leiden; Huijch Pietersz alias Huijch Coedijck; Huijch Coedijck alias van Huijch Pietersz; Jacop Pietersz, van Rotterdam
Jan Sijmonsz, van Leiden; Gerrit van Lochorst, ridder; Joost Jacopsz; Joost Burgers, (is dat die Joost Jacopsz of iemand anders?)

Namen kopers Huijch Pietersz alias Huijch Coedijck, betreffende het huis in de Nieuwesteeg
Claes Claesz, betreffende het huis bij de Witte- of Haagsepoort

Bijzonderheden 1) De datum in de acte staat vermeld als 28-01-1537 stilo curie; 2) De 6 kamertjes in de Doelsteeg genoemd in de acte en ook te koop gesteld zouden volgens het gerecht van Leiden al eigendom zijn van Gerrit van Lochorst ridder en zijn door hetHof van Holland (zie blad 19 van de acte) uit het decreet gehaald en men kan over die kwestie voor het gerecht van Leiden gaan procederen

Onroerend- en roerend goed Leiden, Nieuwesteeg, een huis en erf; Leiden, Witte- of Haagsepoort, een huis of kamertje staande met weinig erf bij de Witte- of Haagsepoort, belendt aan de noordzijde de straat en aan de zuidzijde de sloot

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3263

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in