Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3259/1524/013

Meer resultaten

Verwijzing akte 3259/1524/013

Datum decreet 1524-11-28

Decreet Onwillig

Namen impetranten Dierick Pel, zaliger, diens weduwe en kinderen.

Namen eigenaren Mr. Gerijt Jorijsz, licentiaat in de rechten, wonende in het huis aan het Toernooiveld te Den Haag.

Namen opposanten Mr. Gerijt Jorijsz, waarvan een dochter van zijn overleden huisvrouw; Frans Diricxsz, deurwaarder; Jasper de Beaunoir, secretaris bij het Hof van Holland
Cornelis Sael, procureur postulant; Dammas Heijnricxsz.

Namen kopers Mr. Claes Berthelmeeusz, advocaat van het Hof van Holland

Bijzonderheden 1) De impetranten hebben een acte van condemnatie van het Hof van Holland d.d. 26-04-1516 met executorie daarop verleend. 2) Door de procureurs van de impetranten en eigenaar wordt verschil van mening gemaakt over de wijze van arrest en beslaglegging voor verkoop ten behoeve van de schulden van de eigenaar.; De gedaagde partij verwijst via zijn procureur naar atikel 100 en 46 van instruktie van het Hof van Holland waardoor de deurwaarder van het Hof van Holland eerst beslag had moeten leggen op de mobile goederen die uit het gemeensterfhuis voortvloeien betreffende Mr. Gerijt Jorijsz en diens dochter en waarvan geld wegens verkochte huisraad berust onder de weduwe van zaliger Gillis van Amerongen en er ook geld en juwelen het sterfhuis toebehorende berusten onder Mr. Frans Coebel.
De eisende partij wijst via hun procureurs erop, dat indien er achterstallig geld tegoed is dat meteen verhaald kan worden door op het daarvoor gehypotekeerde goed te beslag te leggen en dat te koop doen stellen.

Onroerend- en roerend goed Den Haag; Toernooiveld; een huis met erf op de hoek van het Toernooiveld, dat aan de westzijde ligt en aan de noordzijde de Nieuwestraat

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3259

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in