Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten, Verwijzing akte: 3500/1808/004

Meer resultaten

Verwijzing akte 3500/1808/004

Datum decreet 1808-12-12

Decreet Onwillig

Namen impetranten Thomas Tofield, koopman te Rotterdam

Namen eigenaren John Plant Bower, wonend onder het ambacht van Kralingen

Namen opposanten Adriaan Schadée als ontvanger van de verpondingen over de jaren 1806, 1807 en 1808; Cornelis de Gilde, secretaris van het ambacht Kralingen en gaarder van het molengeld en verdere polderlasten; Mr. Jacob van Vredenburg als ontvanger generaal van de geestelijke goederen

Namen kopers Robert Twiss

Onroerend- en roerend goed Kralingen, Oudendijk noordzijde, 1/3 deel van een buitenplaats met herenhuis en koetshuis, stalling, oranjehuis, tuinmanswoning, steenkoepel en een tuinhuis waarvan een deel ingericht als looierij

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3500

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in