Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
7614 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7614 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1528-09-16Thomas van Zwanenburch, zaliger, in leven presbyter en kanunnik te Geervliet, diens executeurs van zijn testament ten behoeve van de armen.Baernt Vinne Jansz, (koper van goed 1); Lenaert Vranckensz, tollenaer van Geervliet en heiligegeestmeester van de Heilige Geest te Geervliet (koper van goed 2, 5, 8, 10, 14 en 16); Dirick Mathijsz, (koper van goed 3); Pieter Willemsz, (koper van goed 4, 9, 11 en 13); Claes de Ruijter, (koper van goed 6 en 7) Jacob Jansz, (koper van goed 12 en 17); Claes van Dam, (koper van goed 15); Cornelis Willemsz van der Bronchorst, (koper van goed 18 en 27); Claes Jacobsz, (koper van goed 19); Mr. Florijs Zeeman, advocaat voor het Hof van Holland (koper van goed 20, 21, 23, 24 en 26); Mr. Jan de Jonge, (koper van goed 22) Aernt Cornelisz, (koper van goed 25);Geervliet; Hoenderhoek; 1 gemet in Hoenderhouck gelegen in een stuk groot 14 gemeten toebehorende Adriaen van Dorp of zijn kinderen, Vastaert Willemsz en Jacob heerman en in gebruik bij Lenaert Cornelis Kraelken (= goed 1); Geervliet; Hoenderhoek; 1 gemet in Hoenderhoek gemeen gelegen in een stuk van 14 gemeten toebehorende Jacob Heerman en Vastaert Willemsz en in gebruik bij Lijsbeth Aernt Louffs weduwe (= goed 2); Simonshaven; Hoge Heininge; 6 gemeten land in Heer Simonshaven gelegen daaraan de dijk ten zuid ligt, de weg zuidwest, Meijnert noortwest, de Hoge heininge in het oosten en in gebruik bij Cornelis Tonisz (= goed 3); Braband; Hekelingseweg; 4 gemeten land luttel min of meer gelegen in Brabandt, de Hekelingse weg ten zuiden, de Breenweg ten westen en in gebruik bij Thonis van der Werve (= goed 4); Simonshaven; Slaagweg; 5 gemeten 1 lijn land in Heer Simonshaven gelegen en is genoemd "Die Welle Weije", in het zuiden Ampgert, de Slaagweg in het westen en Oostenrijk in het oosten (= goed 5); Geervliet; Fikkershil; 1 1/2 gemeten land genoemd "Die Broodkist" in Fikkershil gelegen met in het westen de Heindijk (= goed 6); Geervliet; Fikkershil; 2 1/2 gemeten land gelegen in Fikkershil, de Biertsekerk in het zuiden, Kempe tot Spijkenisse jaargetijden in het noorden, de kerk van Heer Simonshaven in het oosten en de Heindijk in het westen (= goed 7); Geervliet; Fikkershil; 2 1/2 gemeten en 60 roeden land in Fikkershil, de Biertsekerk in het zuiden, en de kerk van Simonshaven in het noorden, Oostenrijk in het oosten, en de kerk van Biert in het westen (= goed 8); Geervliet; Fikkershil; 1 1/2 gemeten en 37 1/2 roeden land in Fikkershil gelegen in een stuk van 6 1/2 gemeten land gemeen gelegen met de kerk van Biert en Matena (= goed 9); Geervliet; Kaperskoek; 7 gemeten land (= goed 10); Geervliet; Hogeland; 5 gemeten en 1 lijn land in het Hogeland (= goed 11); Geervliet; Danckaartsweg; 8 lijn land in de hoek van Dankaarstweg, de polderweg in het oosten (= goed 12); Geervliet; Vriesweg; 1 gemet land met in het oosten de Vriesweg (= goed 13); Geervliet; Konijnendijk; 8 gemeten land met in het zuiden de Konijnendijk, in het westen de Danckertseweg. (= goed 14); Geervliet; Tolstraat; een huis en erf in de Tolstraat met in het oosten de Heerweg (= goed 15); Geervliet; Singel; een huis en erf staande op de Singel met de Singel daaraan begrenst, in het noordwesten de veste van Geervliet (= goed 16); Geervliet; Heerweg; een landstede met 3 gemeten pacht land met in het westen de Heerweg (= goed 17); Geervliet; een rentbrief van 2 pond hollands per jaar en ten laste van Coman Jan Adriaensz (= goed 18); Geervliet; een rentbrief van 2 pond hollands per jaar, gekocht op 08-05-1509 en ten laste van Adriaen Pietersz (= goed 19); Geervliet; een rentbrief van 20 stuivers het jaar, gekocht op 06-01-1506 en ten laste van Jan Bestekindt (= goed 20); Geervliet; een rentbrief van 36 stuivers per jaar gekocht in 1521 en ten laste van Lenaert Adriaensz (= goed 21); Geervliet; een rentbrief van 4 rijnsgulden per jaar, gekocht in 1521 en ten laste van Adriaen Jacobsz die Ruijter (= goed 22); Geervliet; een rentbrief van 21 rijnsgulden per jaar, gekocht op 30-09-1522 en ten laste van Adriaen Pietersz (= goed 23); Geervliet; een rentbrief van 6 rijnsgulden per jaar en ten laste van Jan en Adriaen IJemants (= goed 24); Geervliet; een rentbrief van 5 rijnsgulden per jaar en ten laste van Nel en Maerten Pietersz (= goed 25); Geervliet; een rentbrief van 30 stuivers per jaar en ten laste van Cornelis den Hollander (= goed 26); Geervliet; een rentbrief van 20 stuivers per jaar en ten laste van Steven die Metselaar zijn huis (= goed 27);
1530-11-03Jonkvrouw Jozijne Cruiningen, weduwe van IJsbrant van Schoten, zaliger, en de 7 kleine kinderen bij de voorschreven IJsbrant geprocreeerd.Gerijt heer tot Assendelft, ridder, eerste raad ordinaris van het Hof van Holland Gerijt van SparwoudeTexel; Munickhoven: 4 hoet gerst zijnde leengoed (de Kennemerlandse rentmeester reikt jaarlijks vier hoed gerst van keizerswegen uit de Domeinen en de Munickhoven van Texel); De Hofstede van Tetrode: 3 morgen land van de Hofstede van Tetrode.
1530-11-03Jonkvrouw Jozijne Cruiningen, weduwe van IJbrant van Schoten, zaliger, en de kleine kinderen bij de voorschreven IJsbrant geprocreerd.Jonkvrouw Marie van Assendelft, weduwe van Jan van MatenesseHilligersberg; Rotte en de Brochterwatering: Een hofstede met land groot 55 morgen daaraf de helft leengoed is gehouden van de graaf van Nassou als heer van Palanen (=Polanen) en van de Lecke en de ander helft eigen goed liggende met het voorschreven leen pro indiviso tussen de; een hofstede met 55 morgen land.
1533-07-21Jonkvrouw Juliana, Dirck Jan Soucken zijn weduwe, wonende te Delft.Cornelis Aertsz van der Hoech, koper van de 5 morgen land buiten de Haechpoort in de Vrijenban en van de 7 morgen land buiten de Oostpoort van Delft Jan de Heuter (ook als Heuijter), koper van de rest van de verkochte goederenDelft; Haechpoort; 5 morgen land buiten de Haechpoort in de Vrijenban. Rijswijk; een woning groot 15 morgen land met huis, berg en geboomte en nu uit de huur en gebruikt bij Jan de Vlieger; Delft; Vrijenban; 4 morgen land buiten de Haechpoort in Vrijenban; Delft; Ruynen; 8 1/2 morgen land liggende op Ruynen, in gebruik bij Claes Mathijsz; Delft; Hoenipijl; 6 1/2 morgen land liggende in Hoenipijl, in gebruik bij Fop Cornelisz; Delft; Oostpoort; 7 morgen land liggende buiten de Oostpoort; Delft; Oude Delft; een huis gelegen aan de Oude Delft Delft; Pondtmarkt; de rente op die Cuijpershuis van Marij aan de Pondtmarkt Delft; Marktveld; de rente op de Keijzershuis van Alewijn op het Marktveld Delft; Molsteeg; de rente op het huis van Mr. Huijch staande in de Molsteeg Delft; Gasthuislaan; de rente op het huis genoemd "In de Snijdersschaere" in de Gasthuislaan; Delft; Haechpoort; de rente op het huis waarin Pieter Jansz woont buiten de Haechpoort.
1533-10-06Mr. Jan van Almonde, geordonneerd curator van de onmondige kinderen van Mr. Frans Dircsz, zaliger, in zijn leven procureur; Dirck Fransz, voor zichzelfMr. Claes Boeckelaer, advocaat, en Jacob Cornelisz Ballemaecker, en Dirck Jansz, elk is voor één derde koper.Rotterdam; Charlois; een tiende deel van de uiterste gorzen die nog onbedijkt zijn in Charloisland
1534-07-21Willem Goudt, ontvanger-generaal van Holland (was al koper van het goed, doch nog geen eigenaar)Willem GoudtWijkerbrouck; Heusdensevliet; 7 morgen land gelegen in het eerste weer, daar waar de oude Cornelis Jansz op woont, genoemd "De Bieshovel", met aan het oosteinde van de Heusdensevliet, aan de zuidzijde de Midgraaf, aan het westeinde de Nieuwesteeg die het gescheid is van de Wijckerkade en Veenrebrouck; Wijkerbrouck; Heusdensevliet; 6 morgen land gelegen in het derde weer gemeen met Machtelt van Gendt in gebruik bij Cornelis Jansz, met aan het oosteinde de Heusdensevliet, aan het westeinde de Nieuwesteeg; Wijkerbrouck; Heusdensevliet, 10 morgen land gelegen in het negende weer, met aan aan het oosteinde de Heusdensevliet, aan de zuidzijde de parochie van Genderen met 14 hond land, aan het westeinde de Nieuwesteeg; Veenrebrouck; Nieuwesteeg; 10 morgen land gelegen in het eerste weer, strekkende langs de Nieuwesteeg van de Mitgraaf af tot de Heusdensevliet, met aan het aan de oostzijde de Nieuwesteeg, aan het westeinde ook het klooster van "Den Donck" en aan het zuideinde de Mitgraaf; Veenrebrouck; Dwarskade; 8 morgen land of daar omtrent, strekkende aan de dwarskade af tot de Heusdensevliet; Veenrebrouck; Dwarskade; 4 morgen land daarnaast oostwaarts strekkende vande van de dwarskade tot de Heusdensevliet; Veenrebrouck; Dwarskade; 2 morgen waarvan oostwaarts gelegen het land van het klooster "Van den Donck", strekkende van de dwarskade tot de eerste dwarssloot; Veenrebrouck; Dwarssloot; 17 morgen land met het huis waarin Jan Gerritsz in woont, gelegen in twee weren aaneen, strekkende vande Mitgraaf over de dwarskade tot de eerste dwarssloot; Veenrebrouck; Smaelweer; vier morgen gelegen in het Smaalweer, strekkende van de mitgraaf tot de dwarskade, met aan de westzijde de zusters van Waalwijk;
1534-07-31Mr. Anthonis van der Bronchorst, zijn huisvrouw is Trijnken JoostendrMr. Huijch van Eijnden, als koper van de 21 morgen land te Rijswijk; Mr. Abel van Colster, raadordinaris van het Hof van Holland, als koper van de 10 morgen 2 hond 18 roeden land met huis, schuur en geboomte; Mr. Franchois van Geertsberge, procureur, als koper van het land en de twee woningen in Den HaagRijswijk; Rijswijkerbroek; 22 morgen land, in gebruik bij Jan Colen en Claes Colen gebroeders voor de som van 15 ponden vlaams en 2 koppels cappoenen of 15 stuivers het jaar, tevens belast met herenaccijns van Assouwe en onlosbare rente; Rijswijk; 10 morgen 2 hond 18 roeden land, met huis, schuur en geboomte daarop staande, in gebruik bij Jan Colen en belast met een onlosbare rente; Den Haag; Aan de zuidzijde van het Hagehoudt (=Haagse Bos): Een woning met huis, berg en geboomte daarop staande, groot in 3 stukken omtrent 9 morgen land, in gebruik bij Thielman Jansz, belast met o.a. een erfhuur ten behoeve van de keizerlijke majesteit; Den Haag; Noordeinde; een huis en erf met opstal, met aan de zuidzijde Mr. Cornelis van der Capelle en aan de noordzijde Mr. Pieter van Rotterdam, advocaat, strekkende achter uit westwaarts op tot aan het erf van Willem Goud en het Sint Nicolaes Gasthuis.
1534-09-22Willem Zonderdanck, zaliger, diens weduwe en kinderen.Joest Zasbout, raad ordinaris van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 1; Ot van Malsen, betreffende goed nr: 2; Mr. Vranck Boot, advocaat, betreffende goed nr: 3; Frans Duijck Pietersz, betreffende goed nr: 4 en 5; Mr. Jan de Jonge, griffier van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 6; Mr. Guilain Zegersz, raad van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 7; Philips van Vuijtwijck, secretaris van het Hof van Holland, betreffende goed nr: 8; Pieter van Nes, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende goed nr: 9; Mr. Cornelis Cappella, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende goed nr: 10.1). Den Haag; Hagehoud, benoorden het -; een stuk land van ongeveer 20 morgen en geboomte daarop staande benoorden het Hagehoud, met opstal en lasten, met aan de zuidzijde de Bijweg, het Heilig Sacraments Gasthuis, de getijden van Den Haag en in gebruik bij Pieter Adriaensz Groen (= goed nr: 1) 2).Den Haag; Nieuwstraat; een huis en erf met alles wat aard en nagelvast is en met de lasten daarop, met schuur en uitgang, gelegen tegenover het stadhuis (schepenhuis) van Den Haag, met aan de oostzijde de Herenstraat en aan de westzijde Pieter Willemsz met zijn poort en de geburen van de Schoolstraat (= goed nr: 2) 3). Den Haag; Hagehoud, bezuiden het -; een kamp gelegen bezuiden het Hagehoud, met de helft van een rijstuin alles wei- of hooiland, tezamen groot 12 1/2 morgen volgens gegevens van het Hofboek, waarvan de wederhelft toebehoort de huisvrouw van Mr. Vranck Boot, met aan de westzijde gelegen die Canozie en aan de zuidzijde de Scheidinge; dit kamp en de helft van die 5 kampen met toebehoren en de lasten daarop staande (= goed nr: 3) 4). Wassenaar; de eeuwig durende rente van 2 pond hollands het jaar berustende op het land van Dirck Bel in de ambacht van Wassenaar (= goed nr: 4) 5). Wassenaar; de eeuwig durende rente van 2 pond 8 penningen het jaar berustende op 1 1/2 morgen land van Dirck Bel gelegen in de ambacht van Wassenaar (= goed nr: 5) 6). Den Haag; Hagehoud, benoorden het -; de erfhuur rente van 6 pond hollands het jaar berustende op ongeveer 4 morgen land benoorden het Hagehoud en bewoont door Cornelis Claesz bij de Ashoop (= goed nr: 6) 7). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 1 pond hollands het jaar berustende op het huis en erf van Pieter Ghijsbrechtsz op de Voldersgracht, nu toebehorende Vries Aernsz (= goed nr: 7) 8). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 3 schellingen 6 penningen hollands het jaar berustende op het huis en erf van Pieter Ghijsbrechtsz op de Voldersgracht, nu toebehorende Vris Aernsz (= goed nr: 8) 9). Den Haag; Noordeinde; de rente van 48 schellingen 6 peningen hollands het jaar berustende op de tuin van Pouwel Dircxsz op het Noordeinde (= goed nr: 9) 10). Den Haag; Voldersgracht; de rente van 48 schellingen 6 penningen hollands het jaar op het huis met de meesterie van Cornelis Jansz op de Voldersgracht (= goed nr: 10).
1535-03-08Adriaen Claesz, van SchipluidenAdriaen Claesz, van Schipluiden (was al koper daarvan)Wateringen; een woning, schuur, berg en geboomte met 17 morgen land daartoe behorende
1536-01-24Mr. Gerijt Jorijs de Bije, advocaat van het Hof van Holland, eigenaar hiervoor was: Jan van Bassedonne, en daarvoor was de eigenaar: Mr. Dirck van Rijswijk.Thomas Cachapijn, procureur-postulant voor het Hof van HollandAlmkerk; Altenae, in het land van -; een hofstede, bergen, geboomte, grienden en landen tezamen groot 32 morgen in gebruik geweest bij Jan Jansz van Almkerk en nu in gebruik bij Jan van Aelst, met de lasten erop berustende
1536-05-22Jan Adriaensz, brouwer, betreffende de hofstad; Walraven van Daelem, heer tot Spijck, betreffende de 18 morgen; Corstiaen Adriaensz, betreffende de 6 kamers; Mr. Thielman Pietersz, betreffende het ledig erf;Jan Adriaensz, brouwer, betreffende de hofstad; Walraven van Daelem, heer tot Spijck, betreffende de 18 morgen; Corstiaen Adriaensz, betreffende de 6 kamers; Mr. Thielman Pietersz, betreffende het ledig erf.Gorinchem; Haven; een huis en hofstad met brouwerij staande en gelegen binnen Gorinchem op de Langedijk buitendijks met een erf, strekkende van de Haven af tot de Stedestraat toe. Gorinchem; 18 morgen land; Gorinchem; Watergang; 6 kamers staande en gelegen in Mechtelt van Amerongssteeg aan de westzijde van de watergang; Gorinchem; Krijtstraat; een ledig erf daar oostwaarts gelegen is de Stedestraat, westwaarts de Stedemuur of Vesten zuidwaarts van de Stedestraat te weten een toegang tot de Vesten.
1536-06-16Pieter Simonsz, poorter te HaarlemPieter Simonsz, poorter te HaarlemLisse; Speck; 2 weiden gelegen in Lisserambacht achter de hofstede Van der Speck, groot 4 morgen 2 hond; Lisse; Speckerlaan; 2 croften gelegen ter zijde van de hofstede Van der Speck met hun boomgaarden elzen en anders daarop staande groot 5 morgen en zijn goeden van de Graaflijkheid van Holland, welke parcelen aan elkander gelegen zijn in het vierkant, belendt aan de oostzije Speckerlaan aan de zuidzijde de Lijdweg aan de westzijde Claes Willemsz aan de noordzijde de wildernis en Boort Pietersz; Lisse; 2 akkers gelegen voor aan het hek van de hofstede Van der Speck, groot 4 morgen en 3 hond; Lisse; Lijtweg; een akker en een wei bij de hofstede Van der Speck groot 1 morgen 3 hond, belendt aan de oostzijde, de pastorie van Sassenheim, aan de zuidzijde de Heerweg, aan de noordzijde de Lijtweg; Lisse; Beek; een stuk land gelegen in de ban van Lisse genoemd "t Veenken" groot 1 morgen 2 hond, belendt aan de oostzijde de banheininge, aan de noordzijde de Beek; Lisse; Matenesse; een halve veen met zulke akkeren rijstuinen gelegen in Lisse naast het huis van Mathenes groot 2 morgen, belendt aan de zuidzijde de Poel, de al genoemde rijstuinen aan de noordzijde en de rijstuinen met de akkeren zijn belendt aan de zuidzijde de Ven, aan de noordzijde de Heerweg; deze landen; alle bovengenoemde landen en parcelen worden gebruikt bij de weduwe van Hughe Claesz; Lisse; Broek; alle landen in de Broek van Liserambacht groot 14 morgen, waarvan 6 gebruikt worden bij de weduwe van Hughe Claesz en met de Canmakerskamp belendt aan de oostzijde, de Meer aan de zuidzijde, de kerk van Lisse aan de westzijde de plokkeblomen aan de noorzijde; Lisse; Meer; 11 hond gebruikt bij Dirck Dircxsz en belendt de Meer aan de zuidzijde, het Hofland aan de westzijde en de noordzijde; Lisse; Broekweg; een stuk land genoemd "De Graftkamp" daar gebruiker van is Dirck Dircxsz en is groot 2 morgen 2 hond, belendt de Benslot aan de zuidzijde, het convent Van der Lee aan de westzijde en de Broelweg aan de noordzijde; Lisse; N.B. in welke 14 morgen mede gecompeteerd is een stuk land genoemd "De Beecamp" groot 3 1/2 morgen daar de naaste belenden van zijn de kerk van Lisse en Dirck Pietersz aan de oostzijde, de Broekweg aan de zuidzijde, Theeus Claesz aan de westzijde en de Beek aan de noordzijde en wordt gebruikt bij de weduwe van Hughe Claesz; Lisse; Legeveen; een stuk land genoemd "De Loster" groot 3 morgen in gebruik bij Dirck Dircxsz en belendt aan de noordzijde de Legeveen; Lisse; N.B. al deze voor vermeldde landen waren al naar één koper gegaan
1536-07-31De heer van Rammmeeloo, als voogd van Jaques QuarreDe heer van Rammmeeloo, als voogd van Jaques QuarreRotterdam; Katendrecht; het vierde deel van uitterlanden grondingen met alle toebehoren zo groot en klein als die eerst gekocht waren van Mr. Jan van Alkemade; Rotterdam; Charlois; het vierde deel van een griend zo groot en klein als die eerst gekocht waren van de kerk of de Helige Geest van Charlois en van heer Adriaen van Borsselen ridder
1536-07-31Joris Aertsz, snijder, wonende te Nieuwkoop bij PijnackerJoris Aertsz, snijder, wonende te Nieuwkoop bij PijnackerNieuwkoop bij Pijnacker; Nieuwkoopseweg; een woning belendt aan de westzijde de Nieuwkoopseweg, aan de oostzijde de Catwijckerzijden
1537-03-01Mr. Gerrit van der LaenMr. Gerrit van der LaenWassenaar, Zuijtwijk, een woninge met 31 morgen land gelegen onder het Berckerijs genoemd "Moddenwoninge" breder in het vennencourt gespecificeerd
1537-05-19Mr. Heijman van de Ketel, klerk-ordinaris van de Kamer van de Rekeningen in HollandMr. Heijman van de Ketel, klerk-ordinaris van de Kamer van de Rekeningen in Holland (was al koper)Dordrecht, Heerstraat, Een zeker huis en erf, aan de oostzijde het huis van zaliger Anthonis die Voirspraicke, aan de westzijde het huis genoemd "Blijenburch", aan de zuidzijde de Heerstraat en in het noorden een gelijke straat of heerweg
1537-06-04Adriaen Stalpairt (ook als Stalpert), rentmeester van Kennemerland en VrieslandAdriaen Stalpairt (ook als Stalpert), rentmeester van Kennemerland en Vriesland (was al koper)Voorschoten en Wassenaar, Rosenburg, het huis -; de hofstede Rosenburch met bouwhuizen, schuren, bergen, boomgaarden, elst en geboomte daarop staande met 51 (dus geen 21 zoals op blad 1 staat) morgen land gelegen in de ban van Voorschoten en 19 morgen Venen daar achteraan gelegen in de ban van Wassenaar en dit al bij de hoop zonder maat alles voor vrij eigen en onbelaste goeden mitsgaders de korentienden, zwaantienden en de smaltienden van de Donck die men tot een goede onversterffelijke erfleen houdt van de heer van Wassenaar en waarvan de helft van de smaltienden toekomt aan de pastorie van Voorschoten
1537-06-11Mr. Anthonis van der BronchorstMr. Adriaen Brasser, advocaat van het Hof van HollandHaarlem, Haarlem, de stad-; een rente van 21 karolus gulden het jaar staande op de stede van Haarlem te kosten de penninck zestien volgens inhoud van een rentbrief van 24 karolus gulden het jaar sprekende op Margriete en Baerte Claesdochters die Mr. Anthonis van der Bronchorst is aangekomen bij huwelijk van zijn huisvrouw zaliger
1537-07-31Jan Bol Jacopsz, te DordrechtJan Bol Jacopsz, te Dordrecht (was al koper)Dordrecht, Scroe, Scroe-ambacht met zijn zoutmate en toebehoren binnen Dordrecht
1537-07-31Cornelis Pouwelsz, zaliger, te Leiden, diens weduwe en erfgenamenWillem Jacopsz (koper van het goed te Leiden); Mr. Abel van Colster, raad-ordinaris van het Hof van Holland (koper van het goed te Benthuizen)Leiden, Marendonk, Een zeker huizinge erf brouwerij en oliemolen met toebehoren, schuren en 2 kamertjes of huiskens staande omtrent de voorschreven huizinge en erf staande in Marendonk bij de "Roeden Steen", belendt achter over de gracht een schuur en aan het einde daarvan een steeg die het voorschreven huis mede gebruikt. Noch aan het eind van die steeg 2 buren, strekkende voor uit die straat met een poort uitkomende in Sint Nicolaasteeg; Benthuizen, Benthuizerweg, 3 morgen land in Benthoorn belendt aan de oostzijde de Benthoornseweg, aan het westeinde de Oostwillick
1537-12-10Cornelis Pouwelsz, zaliger, diens weduwe en erfgenamen, te LeidenMr. Gerijt Jorijsz, als koper van goed nr: 1; Gerrit Jansz, als koper van goed nr: 2; Gerijt van Sijl, als koper van goed nr: 3; Quirijn Allaertsz, als koper van goed nr: 4Rijnsaterwoude, Vriesecoop, de helft van ongeveer 40 morgen land gelegen in de ambacht van Reijnsterwou en Vriesecoop genoemd "Sheerenlant", a). waarvan 3 morgen gelegen zijn in Vriesecoop, belendt aan de oostzijde Aelbrecht Huijgesz en Pieter Dircksz, aan de westzijde Jan Dirck Adriaensz, strekkende uit de Drecht tot aan de Vrieseweg; b). 3 morgen gelegen in Vriesecop, belendt aan de oostzijde Jan Huijgesz, aan de westzijde Jan Dircxz, strekkende uit de Drecht aan de Vrieseweg; c). 6 morgen gelegen in Vriesecoop, strekkende van de dijk tot achter de watering van der Aar; d). 6 morgen gelegen in Denssen strekkende van de dijk tot Wouwerland; e). de helft van 5 1/2 morgen gelegen in Reijnsterwou daarvan de noordzijde, strekkende van de oever/vener buitenweg tot aan Jan Boeten of Pieter Claesz land (= goed nr: 1); Ter Aar, Denssen, Een woning met huis en geboomte erop staande en ongeveer 17 morgen land daaraan behorende, belendt aan de westzijde in het Denssen, strekkende oostwaarts in der Aar (= goed nr: 2); Ter Aar, Aar, Een woning met huis, berg en geboomte daarop staande en ongeveert 9 morgen land daaraan behorende gelegen in der Aar, belendt aan de westzijde in het Denssen, strekkende oostwaarts in de Aar (= goed nr: 3); Rijnsaterwoude, Buitenweg, 5 morgen land, belendt aan de westzijde de oever/vener buitenweg en is in huur bij Huijch Willemsz (=goed nr: 4)
1539-11-26Gerijt Jacopsz, die het gekocht had van zaliger Gerijt KorstenszGerijt Jacopsz, diens erfgenamen, kopers gebleven via dit decreet van het Hof van Holland, met verplichting de kooppenningen af te dragenMaasland, Stenendijk, de helft van 9 1/2 morgen en 64 roeden land te Maasland bij het westeinde van de stenendijk
1540-01-22Heijnrick vander Does, schildknaap, had alles al verkocht aan Claes van Heussen, te Haarlem, doch deze wilde in verband met ontbreken van waarborg, de koop en eigendom via dit decreet van het Hof bevestigd hebbenClaes van Heussen, te Hillegom, was al koper maar wegens gebrek aan waarborg is de koop via decreet bevestigdZoeterwoude, goed 1: 1/5 deel van 7 morgen land; goed 2: Zoeterwoude, Meerburgerwatering. Op -, 1/5 deel van 2 1/2 morgen land; goed 3: Leiderdorp, 3 1/2 morgen land gelegen in een weer of kamp genaamd "Mathijsweer"; goed 4: Hillegom, een rente gehypotekeerd op een huis en erf genaamd "Steenvoordershuis c.q. Steendervoordenshuis"; goed 5: Hillegom, een rente gehypotekeerd op Huijgens van Houtenshuis en erf
1540-07-12Claesken Claes Maertsdr, te De Lier, weeskind van Claes Maertensz, zaliger, in zijn leven wonende te Haarlem, in het verleden was dat onroerend goed van haar, en namens haar gekocht door Jan van Alckmade, hoogheemraad van RijnlandClaesken Claes Maertsdr, te De Lier, weeskind van Claes Maertensz, zaliger, in zijn leven wonende te Haarlem, in het verleden was dat onroerend goed van haar, en namens haar gekocht door Jan van Alckmade, hoogheemraad van RijnlandDe Lier, Molenweg, een gerechte vierdedeel van 21 morgen en 2 hond land, daarvan 3 delen toebehorende Jan, Pieter, Jan Maertszzonen, Aechte Pieter Dircxdr huisvrouw van Mr. Willem van Oijen doctor in de beide rechten en Claesken Claesdr, elk voor een derde deel, belendt het oosteinde die Zuijtzijde en het westeinde De Liermolenweg en nog het westeinde Jorijs Lambrechtsz met pachtland en aan de noordzijde die Leeden of 's-Gravenzandsewateringe, in gebruik bij Engel Jansz
1540-07-31Sijmon Willemsz van Castricum, zaliger, in zijn leven pater van het Sint Agnieten convent in Den Haag, overleden in Den Haag daar waar hij ongeveer 40 jaar heeft gewoondSijmon Willemsz van Castricum, zaliger, in zijn leven pater van het Sint Agnieten convent in Den Haag, overleden in Den Haag daar waar hij ongeveer 40 jaar heeft gewoondDen Haag; Sint Agnieten convent, alle goederen van pater Sijmon Willemsz van Castricum zaliger, deze zijn nog niet verkocht maar via dit decreet vrijgesteld van eventuele schuldeisers om de goederen later te kunnen verkopen ten behoeve van de armen
1541-07-12Frederick Heijnricsz, poorter van Haarlem, als zijnde al koper van het onroerend goedFrederick Heijnricsz, poorter van Haarlem, als zijnde al koper van het onroerend goedHaarlem, Spaarne. Op de -, huis en erf zijnde een brouwerij, belendt west en oost van het Spaarne tot aan de achterstraat en belast met het servituut om een goot te onderhouden
1541-07-30Mr. Adriaen van der Bije Joostensz alias Caescooper, wonende nu te Haarlem als eigenaar van de goederen, waarvan hij enkele slecht gedeeltelijk bezit en rest eigendom zijn van zijn broer en zustersMr. Adriaen van der Bije Joostensz alias Caescoper, als eigenaar gebleven van de niet verkochte goederen maar wel genoemd en vermeld in dit decreet en genoteerd bij het onroerend goed, betreffende de goederen nr: 4, 5, 9, 10, 14 en 15 Mr. Jan van Vuijtrecht, betreffende goed nr: 1 en 2; Claes Aelwijnsz, en Simon die Bruse (ook als Bruijser/Braijser), gezamenlijk van het goed nr: 6 Katherijn Powels, weduwe van; Jorijs Claesz, zaliger, betreffende de goederen nr: 3 en 11; Claes Gielisz, betreffende het goed nr: 7; Cors Woutersz, betreffende het goed nr: 13; Neel Costensz, betreffende het goed nr: 12; Sijmon Fensz, betreffende het goed nr: 8Delft, Vrijenban, Madeslootligt. Goed 1: het derde deel van 4 morgen 1 hond en 20 gaarden land, gelegen in een kamp van 12 morgen vast aan de zuidpoort van Delft in gebruik bij Nout Eeuwoutsz, de Delftsevaart ook wel genoemd de Schie ligt aan het oosteinde, Madeslootligt aan het westeinde; Delft, Vrijenban, Papsouwseweg. Goed 2: Het derde deel van 4 1/2 morgen land gelegen bij de galg van Delft in een kamp van 9 morgen land gemeen met de erfgenamen van jonkvrouw Sonderdanck, Papsouwseweg ligt aan de westzijde, aan de oostzijde de Schieweg, aan de noordzijde "theerscip" van Crimpen; Kethel, goed 3: een derde deel van een morgen land gelegen in een kamp van 4 morgen gemeen met de erfgenamen van Jorijs Claesz; Kethel, Vlaardingerweg. Goed 4: Vlaardingerweg daaraan gelegen het derde deel van 9 hond land zijnde vrij spaeland van geen ongeld en gelden en gelegen op de Harge, in gebruik bij Jan Jorisz Post; Kethel, Goed 5: het derde deel van een half morgen in Joris Jans woning, in gebruik bij Joris Jansz; Kethel, Poldervaart, goed 6: een derde deel van 30 hond land gelegen in Floris Jan Walichs woninge in een kamp van 15 morgen land, in gebruik bij Claes Aelwijnsz en Simon die Bruijser, Poldervaart ligt aan het oosteinde, de Abdisse van Rijnsburch aan de zuidzijde, de Kethelvaart aan het westeinde; Vlaardingen, Groeneweg, goed 7: het derde deel van 20 hond land gelegen in Boeckelskamp gemeen met de heer van Naaldwijk, in gebruik bij Claes Gielisz, Groeneweg ligt aan de noordzijde, de Poeldijksewateringe ligt aan het zuideinde; Vlaarding, goed 8: een derde deel van 21 hond land in Daniels Dirc woninge nu Simon Fensz woninge en ligt achter zijn huis en in gebruik bij hem; Vlaardingen, Groeneweg. Goed 9: het derde deel van 7 hond land gemeender vuur en aarde en belendt met de 20 hond land van goed nr: 9 en de 7 hond van goed nr: 10, in gebruik bij Claes Boon, Groeneweg ligt er aan; Vlaardingen, Groeneweg, goed 10: Het derde deel van 7 hond land gelegen binnen Vlaardingen gemeender vuur en aarde met de Heilige Geest binnen Vlaardingen en Dammes Geerloffsz, in gebruik bij Lenaert Cornelisz binnen Vlaardingen, Groeneweg aan de noordzijde, de Poeldijksewateringe aan de zuidzijde; Vlaardingen, Goed 11: Het derde deel van 6 hond land gelegen in Huijch Gerritsz woning nu Jorijs Claesz woning, in gebruik bij de erfgenamen van deze Jorijs Claesz; Vlaardingen, goed 12: Het derde deel van 4 hond land waarvan de voornoemde 6 hond in goed nr: 11 westwaarts ligt, in gebruik bij Neel Costinsz; Vlaardingen, Oudewateringe, goed 13: De helft van 5 morgen 1 hond land 32 gaarden en zekere boutelen landen gelegen in Jacob Heijnricxsz woning nu Cors Woutersz woning en gelegen in een kamp van 14 morgen land gemeen aan de noordzijde met de grafelijkheid van Holland, in gebruik bij deze Cors Woutersz, Pudewateringe ligt aan de oostzijde, de weg aan het westeinde; Zouteveen, goed 14: een morgen land in Daniel Dircxsz woninge en is gibberland, in gebruik bij Anthonis Dirck danielsz; Zouteveen, goed 15: Het derde deel van 4 1/2 morgen land gelegen in Jan Dammas woninge, in gebruik bij deze Jan Dammas.
1541-07-30Aechte Coppen Oelen, in de akte wordt haar naam ook vermeld als Aechte Anthonijs Hobijcxdr, wonende te Dordrecht, weduwe van Jacob Goel Heijnen zaliger, die weduwnaar is geweest van Anthonie Eerste zaligerCornelis Heijnricxsz, van Zierikzee, betreffende goed nr: 1 en 3; Anthonis Suijs, betreffende het goed nr: 2; Claes Pietersz, tinnegieter van Zierikzee, betreffende het goed nr: 3; Mr. Claes Bueckelaer, betreffende de goederen nr: 4, 5 en 6; IJeman Claes Heijnricsz, van Zierikzee (het heerschap van Burch), betreffende goed nr: 7; Jacob Claesz, betreffende goed nr: 8; Pieter Pietersz Couwenburch, betreffende het goed nr: 9; Jan Paets, betreffende het goed nr: 10; Jan Nachtegael, betreffende de goederen nr: 11 en 12Zierikzee in diens poortambacht, Weldamme, Een stuk weiland groot 3 gemet preter 10 roeden in Weldamme in Moerbekevanck in gebruik bij Jan Bouwman (is goed nr: 1); Zierikzee in diens poortambacht, Nobelpoort, Een weide met heer Gielis Jansz Trompers cappelrije gemeen, het deel zijnde 2 gemet 20 roeden ingebruik bij Jan Bouwman, het land ligt buiten de Nobelpoort (is goed nr: 2); Zierikzee in diens poortambacht, Aerthil, Een stuk korenland genoemd "Balenmeet" groot 1 1/2 gemet 95 roeden in Jeenissebevanck in het Aerthil, is gebaand bij Michiel Cornelisz warmoesman, is uit de pacht en ligt nu te driesch (is goed nr: 3); Zierikzee in diens poortambacht, Galgebevanck, Een stuk korenland groot 2 gemet 80 roeden in het Galgebevanck, is uit de huur en is gebruikt bij Michiel Cornelisz warmoesman per jaar de hoop (is goed nr: 4); Zierikzee in diens poortsambacht, Blockvanck, Een weide met Huijbrecht Pieter Hubrechtsz gemeen en Maijken Lourijs Jacob Ploijen weduwe het deel daarvan zijnde groot 1 gemet 120 roeden in het Blockvanck, in gebruikt geweest bij Pieter Gielisz nu in gebruik bij Heijn Cornelisz (is goed nr: 5); Zierikzee in diens poortambacht, Cattemeedebevanck, Een stuk land groot 3 gemet 75 roeden in gebruik bij Jan Huijgensz, pachter was Jan Bouwman, bij de westzijde van de weg in het Cattemeedebevanck (is goed nr: 6); Zierikzee in diens poortambacht, Noordschelleke, Een weiland groot 1 gemet 75 roeden in Noordschelleke, in gebruik bij Jan Bouwman het jaar de hoop (is goed nr: 7); Zierikzee in diens poortambacht, Zuidhavenpoort, Een ijdel of ledig erf daar een zoutkeet op gestaan heeft, de Zuidhavenpoort van Zierikzee daarvan ligt het land er buiten van; belendt in het zuiden Selke of Solleke, in het noorden de weg (is goed nr: 8); Zierikzee in diens poortambacht, Noordhavenpoort, 5 delen van een ledig erf daar het zesde deel competeert de erfgenamen van Anthonis eerste huisvrouw was van Jacop Goel Heijnenz, de Noordhavenpoort van Zierikzee het land ligt daarbuiten van, belendt in het oosten de Sellinghen en in het westen de straat (is goed nr: 9); Zierikzee, Zuidhavenpoort, Een huis met erf met in het zuiden de achterstraat en in het noorden de Heerstraat met de Haven, bij de Zuidhavenpoort bij de, met een Spijker daar naast en een poort of pat (is goed nr: 10); Zierikzee, Potstraat, Een huis in de Potstraat belast met een geestelijke erfpacht van 7 schellingen groten vlaams het jaar, belend in het zuiden de Heerstraat, strekkende noord af tot een water genoemd "De Vroen" (is goed nr: 11); Zierikzee, Potstraat, Een huis belast met 5 schellingen groten het jaar min 4 penningen ten behoeve van het kapittel van Zierikzee, belendt in het oosten het voornoemde huis (goed nr: 11) aan de noordzijde van de Potstraat (naast het huis in goed nr: 11 beschreven) en aan het zuiden de straat (is goed nr: 12); Kerkwerve, Moer, 8 gemet 50 roeden weiland gelegen in het vijfde deel van Kerkwerve in Zierikzee in het Moer in het Wannebevanck, binnen deze landmerken (is goed nr: 13)
1542-01-16Aernt Jorijsz van SchoonhovenAernt Jorijsz van SchoonhovenMaasland, in de ambachte van, Schipluiden, De windkorenmolen staande te Schipluiden, met het molenhuis en het erf daaraan behorende, belast met 3 pond 2 schellingen 6 penningen groot vlaams het jaar
1542-07-31Pieter van Saliniseenen Pieter van SalinisHaarlem; Spaarne; Een huis en erf staande en gelegen op het Spaarne met 2 kamers uitgaande in de Berckerodesteeg
1542-10-23Lourijs Pietersz, poorter te DelftLourijs Pietersz, poorter te DelftMaasland; Maasdijk; 13 morgen land gelegen in een weer land in Zuid-Maasland groot 25 morgen daarmede eigenaars van zijn het Oude Gasthuis te Delft met 5 1/2 morgen land, de kerk met de Heilige Geest van Maasland met 4 morgen land, het weeskind van Heijn Doensz met 2 1/2 morgen land, belendt zijnde het gehele parceel aan o.a. de oostzijde met de Oostkade en aan de westzijde de Maasdijk
1543-10-04Adam Heijnricxsz, poorter te Delft; Louwerens Pietersz, poorter te DelftAdam Heijnricxsz, poorter te Delft, en; Louwerens Pietersz, poorter te DelftHodenpijl, Woudweg, 6 morgen land, belendt aan de zuidzijde de Heilige Geest te Delft, aan de noordzijde de Woudweg, aan het oosteinde de wateringe achter Dijckxhoorn en aan het westeinde Lotswateringe; Hodenpijl, Schipluidensevaart, 3 morgen land, belendt aan de noordzijde de Heilge Geest te Delft, aan de oostzijde de Schipluidensevaart en aan het westeinde Lotswateringe; Hodenpijl, Woudweg, 4 morgen land, belendt aan de oostzijde de Lotswateringe met west en zuideinde de Heilige Geest te Delft en aan de noordzijde de Woudweg; Hof van Delft, Woudweg, 3 weer hofland in 11 1/2 weer groot 20 morgen met huis, schuur, berg en geboomte daarop staande, belendt aan de oostzijde de woning van Zijmon Petersz die hij gebruikt van Ael Lodewijcxsz van Leiden en het convent van Conincxvelt, aan de zuidzijde de Woudweg, aan het noordeinde het leen van Marijken de Voocht; Het Woud, 1/3 part van 44 morgen leen gelegen op Het Woud; Poeldijk, Het Zet, 11 hond hofland gelegen in de Poeldijck op het Wout, belendt aan de oost en zuidzijde het convent van Sion buiten Delft en aan de noordzijde het Zwet; Den Hoorn, Den Hoornseweg, 1 morgen hofland gelegen voor Den Hoorn, belendt aan de westzijde Den Hoornseweg
1544-01-16Jan Jansz van Schellinckwoude, poorter van HaarlemJan Jansz van Schellinckwoude, poorter van HaarlemHaarlem, Het Zand, een huis en erf staande op de hoek van de Sint Bavokerk aan Het Zand, waarvan het kerkhof onder het huis loopt, strekkende achter met een poort op de beek tussen o.a. de huizen toebehorende de Sint Bavokerk
1544-02-11Evert Aertsz de Smit, buurman van Den HaagEvert Aertsz de Smit, buurman van Den Haag.Rotterdam, Oude Wateringe te Ketel, 5 1/2 morgen land den hoop zonder maat, weleer toebehoord hebbende Jacob Cornelisz en het laatst gepossedeerd bij Jacob Mathijsz te Schiedam, belendt aan de noordzijde het convent van Sinte Barbaren te Delft, aan de oostzijde Sgravenlandt, aan de westzijde de Oude Wateringe over de Oude Dijk
1544-12-22Rene van Chalon en Nassou, graaf van Nassou, als erfgenaam van zijn vader; Hendrick, graaf van Nassou, zaliger, ook stadhoudergeneraal geweest van Holland (maar niet tijdens overdracht en transport in 1538 deze acte genoemd).Lek, Amers, Het recht van de erfpacht van de gehele visserij in de Lek beginnende van Harpershoofd gelegen beneden Ammers tot de Zijde of de Zijdwinde toe, van die van Oudemunster in erfpacht gehouden; Lek, Lekkerkerk, de helft van de visserij gelegen in de Lek, beginnende van de kerk van Lekkerkerk nederwaarts tot in de mond van de Lek toe, voor Krimpen en vandaar nederwaarts tot Bolnessersloot toe; Lek, Waal, de twee delen van de visserij strekkende van de mond van de Lek opwaarts tot de mond van de Waal toe; Waal, Papendrecht, Twee delen van de erfpacht, gehad en gehouden hebbende van de heer van Assendelft, van de gehele visserij, strekkende van de mond van de Waal opwaarts tot het hoofd van Papendrecht en Galgord toe; Merwede, Papendrecht, Twee delen erfpacht, gehouden van de keizerlijke majesteit, van zanden en platen gelegen in de Merwede tussen het hoofd van Papendrecht en de mond van de Lek, het derde deel is in bezit van de heer van Assendelt verkregen van de keizerlijke majesteit als graaf van Holland; 1) En dit al zonder prejudicie en onvermindert het recht welk de heer van Pieterschem bij de institutie van het proces tussen hem als impetrant voor het leenhof van Holland ongedecideerd tegen de impetranten van het decreet als gedaagden hangende pretendeert te hebben in de visserij voor de ambachtsheerlijkheid van Ridderkerk, zo ver de zelfde zijne ambachtsheerlijkheid strekkende is van het zuidoosten daar ingaande van het midden van een huis staande op de oostdam daar de heerlijkheid van Zwijndrecht zuidoostwaarts aankomt, neergaande noordwestwaarts tot het midden van Wellaartsdijk toe, daar de heerlijkheid van IJsselmonde aankomt over al binnen de voornoemde limieten te halve diepe toe; 2) Onvermindert ook en zonder prejudicie van alzulke gerechtigheid als Goitschalck van Outheusden zo hij procedeert sustineert hem te competeren in de visserij sprekende tot de ambachtsheerlijkheid van Alblasserdam en zijn gevolgde Papendrecht oostwaarts gelegen, de oostdam zuidwaarts en de heerlijkheid van Ridderkerk zuidwaarts en westwaarts, Lekkerland noordwaarts en Alblasserdam noordoostwaarts, strekkende over al tot het diepe toe; 3) Behoudende en onvermindert ook het recht het welk de weduwe en erfgenamen van zaliger Bouwen Oom sustineren hen te competeren tot de visserij langs de kanten van de heerlijkheid van Papendrecht tot het diepe van de Merwede toe; 4) En onvermindert en zonder prejudicie van alzulke gerechtigheid als die Mr. Thielman Schoick sustineert hem te competeren in de visserij van de Pelsaert, het Roode Sant en anders gelegen tussen de Pelsaert en het Roode Sant voornoemt binnen de heerlijkheid en jurisdictie van Papendrecht.
1544-12-22Claes Jansz Persijn, secretaris en rentmeester van de exploiten van het Hof van HollandClaes Jansz Persijn, secretaris en rentmeester van de exploiten van het Hof van HollandDen Haag; De Plaats; Een huis met erf strekkende uit het zuidoosten van De Plaats noordwaarts tot aan "t Stincksteechgen" toe, met aan de zuidwestzijde Claes Jansz van Persijn en aan de noordoostzijde Jan van Barrij; dit huis mer erf en toebehoren
1545-01-19Jan Jansz, en Pieterken Jans, weeskinderen van Jan Louris Maertensz, zaliger, en jonkvrouw Magdalena Vincentsdr van Nijerop, zaliger, waarvan de uitbetaler van de kooppenningen namens hen was; Joachim CornelisJan Jansz, en Pieterken Jans, weeskinderen van Jan Louris Maertensz, zaliger, en jonkvrouw Magdalena Vincentsdr van Nijerop, zaliger, waarvan de uitbetaler van de kooppenningen namens hen was; Joachim CornelisCabauw, Landescheiding van Lopik, 5 morgen 4 1/2 hond land met huis geboomte en bepotinge daarop staande en alles wat aard en nagelvast is, mitgaders ook van alzulke bergen als op de 6 morgen beneden deze landen staan de weeskinderen van zaliger Jan Louwereijs Maertsz toebehorende, gelegen in de ambacht van Cabau (= in Mr. Vincents gerechte als heer van Cabau en tressoir der keizerlijke majesteit) buiten Schoonhoven, strekkende van de landscheiding van Lopik tot in de Vroedijk/Broedijk toe
1545-06-02Adriaen van Zwieten, onmondige zoon van Cornelis van Sweetens, zaliger, en diens nagelaten weduweMr. Cornelis Suijs, raadsman van het Hof van HollandZoeterwoude; De ambachtsheerlijkheid van Zoeterwoude; De ambachtsheerlijkheid van Zoeterwoude, zijnde leengoed, echter de weduwe van Cornelis van Sweetens behoudt haar recht van usufruct zulks als haar competeert aan en op deze heerlijkheid
1545-06-18Floertgen Jansdr, wonende te Leiden, weduwe van wijlen Anthonis Jansz,Mr. Claes de Wilde, met Cornelis de Wilde, en met Quierijn Allartsz, als gezamelijke kopers van hun buurlandZoeterwoude; Puikesloot; 5 morgen land gelegen in een weer land groot 40 morgen gemeen met Cornelis Coenensz, Baertgen Jacobsdr, Cornelis die Wilde en Quierijn Allertsz, belendt aan het noordoosteinde Puijckesloot, aan de zuidwestzijde Zoeterwouderwateringe en in gebruik bij Joost Woutersz
1545-12-10Jan Jansz, van Leiden.Cornelis Wilde, en Quijrijn Allartsz, en Baertgen Jacobsz, gezamelijke kopers van hun buurland.Zoeterwoude (ambacht van), Puikesloot, 5 morgen land in een weer van 40 morgen land gemeen met Floertgen Jansdr, Baertgen Jacobsdr, Cornelis de Wilde en Quijrijn Allartsz, belendt aan het noordoosteinde Puijcksloot en aan de zuidzijde Zoeterwoudse wetering, in gebruik bij Joost Woutersz, met 2 morgen land gemeen gelegen die Philips Meeusz daarin heeft.
1546-04-12Agnes Claesdr van Paenderen zaliger, in leven als poorteres gewoond in de Damstraat op de hoek van de Appellaarsteeg te Haarlem, haar erfgenamen volgens haar testament.Dirck van Paenderen, wonende te Haarlem (van goed 1 en 2); Mr. Cornelis van Alckmaar, (van goed 3).Haarlem, Damstraat, een huis en erf in de Damstraat op de hoek van de Appellaarsteeg, belendt aan de oostzijde de Appelaarsteeg, strekkende voor uit de Damstraat. (is goed 1); Haarlemmerliede of Schalckwijck (in de ban van), Spaarne, een woning met 16 morgen land en andere daartoe behorende zaken, gelegen vast aan Haarlem, strekkende voor uit de Spaarne tot achter aan de Zomerweg. (is goed 2); Sparwoude (onder de ban van), Sparwouderlee, land in gebruik bij Maerten Gerijtsz, groot ongeveer 2 mat bij de hoop, belendt aan het westeinde de Sparwouderlee en belast met een lijfrente ten gunste van Kathrijne Dirxdr. (is goed 3).
1552-04-09Pieter Jacobsz van Buyten en zijn vrouw Marijtje Cornelisdr., inwoners van GoudaGerrit Pietersz Schouten, te DelftVlaardinger Ambacht, 5 morgen 1,5 hond land zijnde de helft van 11 morgen (O, watering, W. grote vaart)
1552-05-03Alijdt Baerntsdochter van Egbert Baerntsz, te SchoonhovenJacob DaedeszSchoonhoven, haar huis en erf aan de westzijde van de stad, strekkend van de haven tot aan de Kerkstraat
1552-05-23Dirck Jansz Wittebol, te HazerswoudeCornelis Dircxsz (1); Willem Willemsz (2,3); Pieter Jansz en Floris Gerrytsz (3); Dirck Willemsz (4); Adriaen Willemsz (5); Jan Pietersz (6)Hazerswoude (jurisdictie), Buytenwech, 1) stuk houtland groot ca. 3 morgen (Z. Voorweg, N. Nieuwe Vaart), 2) stuk houtland groot ca. 2 morgen 1,5 hond (Z. Nieuwe Vaart), 3) stuk houtland groot ca. 5,5 morgen 1 hond (Z. Voorweg, N. Oude Delft), 4) stuk houtland groot ca. 2 morgen (Z. Voorweg, N. Nieuwe Vaart), 5) stuk houtland groot ca. 4,5 morgen (W. Nieuwe Vaart, N. Oude Delft), 6) Binnenwech, stuk weiland groot 3 morgen 1,5 hond (Z. Achterweg, N. Voorweg)
1552-05-30Philips van Uytwijck, secretaris ordinaris Hof van HollandBartholomeus Cornelisz Vettert, te Bergen op ZoomDe Plate, in de Noordpolder annex St. Odulphusland, 54 gemeten 50 roe kostbaar land met dijkettingen
1553-02-07Jan Claesz Paen, deurwaarder en curator van de nagelaten boedel van wijlen Sander Jansz (Claesz) BlockJacob Willemsz Craen, te Hazerswoude (1); Claes Lambrechtsz, te Leiden (2,4); Gerryt Cornelisz (3); Adriaen Roeloffsz, secretaris van Hazerswoude (5)Hazerswoude, 1) 5 morgen 0,5 hond land genaamd de Gheeren (Z. gemene laan), 2) in de Waterganck, 4 morgen land strekkend van de Voorweg tot de Nieuwe Vaart), 3) 3,5 morgen land strekkend van de Nieuwe Vaart tot de Wersth Watering, 4) huis en erf met geboomte, barg en boomgaard (Z. heerweg), 5) een derde van 9 morgen land minus 1 hond strekkend van de Achterweg tot de landscheiding
1553-02-25Jooris Gerrytsz, gewoond hebbend te Eik-en-DuinenServaes Pietersz, priester te SchiedamEik-en-Duinen (ambacht), 1) woning met 9 morgen land en huis, berg en geboomte (N. banweg), 2) 8 hond weiland, 3) helft van 7 morgen land in Escamp (O. Middelwatering), 4) 2,5 roe land strekkend van impetrants henneptuin langs het land van heer Aernt Nachtegael, 5) in de Oost-Escamp, 16 hond land, 6) in de West-Escamp, 8 hond land (O. Nieuwe Watering), 7) in de West-Escamp, 6 morgen land genaamd de Hogemeent (O. Nieuwe Watering)
1553-04-12Jan Oom van Wijngaerden en Pieter van Halmale, curatoren van jonkvrouwe Margriete Beuckelaers, weduwe van Cornelis van Borsselen.Jan Oom van Wijngaerden en Pieter van Halmale, curatoren van jonkvrouwe Margriete Beuckelaers, weduwe van Cornelis van BorsselenDen Haag, Voorhout, huis en erf waar Cornelis van Borsselen gestorven is en bijbehorend huis waar de weduwe van Barent Oom van Wingaerden woont
1553-04-25Erckenraet Evertsdr., weduwe van Cornelis Dirck Domansz te DelftCornelis Pietersz, te Papswou (Abtswoude)Zouteveen, halve woning, schuur, barg en geboomte met de helft van 31 morgen land waarvan 27 morgen strekkend zuidwaarts tot aan de Zwet, en de resterende 4 morgen aldus belend is: W. 27 morgen, Z. de Zwet, O. heerweg.
1553-07-05Jan Symonsz, te SchipluidenAdriaen Joorisz, timmerman te SchipluidenMaasland (ban), parochie van Schipluiden, over de Gaag in de Houckcamp, 11 hond eigen land noordwaarts strekkend tot aan de Gaag (O. Zouteveense weg)
vorige
12...153
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in