gahetNA in het Nationaal Archief

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
7614 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 7614 gevonden
Namen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goedDatum decreet
Hermen Croonwijn.Amsterdam, Leidsestraat zuidzijde, op de hoek van de Kerkstraat, daar de Gekroonde Kuijper in de gevel staat, huis met erf.18-07-1669
Jacobus Pickenoij, bestelder van de Haagsse brievenAmsterdam, Jonkerstraat noordzijde, voor aan de hoek recht over de kistemaker, huis en erf met aan de achterzijde de gemeenen Baansteeg18-07-1669
Jochem Jonghbloet, meester-breukmeester (arts) te AmsterdamAmsterdam, Nieuwezijds Achterburgwal westzijde, tegenover de stadspaardenstal eertijds genaamd "Coppenburch", een huis met erf08-07-1669
Harmen Hendricks, "Opslager van de asch"Amsterdam, Tichelstraat nr 3, een huis met erf08-07-1669
01-07-1700
01-07-1700
Jan de Witt.Amsterdam, Lindenstraat "daar de Reijgers" in de gevel staan, twee huizen naast elkaar met drie achterhuizen met erf06-12-1736
Jan Guillod.Amsterdam, Oudeschans of Oosterse kaaij, tussen de dwarsgracht en de tweede Uilenburgerdwarsstraat tegenover de Montelbaans toren, een derde part in een huis of pakhuis met erf.14-03-1737
Jan Willem Bock.Den Haag, Noordeinde oostzijde, een huis met erf en tuin belendend aan de Herenstraat.08-01-1737
Evert Cock, wijnkoper in Den Haag.Den Haag, Singel van 't hof op de gravelijkheidsgrond, een huis met erf belendend aan de Beek en ten noorden aan de voorschreven Singel of de Herenstraat.18-06-1669
Joan Gouwenberch,Amsterdam, Anjeliersgracht, aan het zuidelijke eind van deze gracht, een huis met erf.18-06-1669
Harmen Dircksz Mulder, loodgieter te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht oostzijde, tegenover de Elandstraat waar het schild van Frankrijk uithangt, een huis met erf.15-07-1669
Dick Hellemans, wijnkoper te AmsterdamAmsterdam, Prinsengracht oostzijde tussen de Runstraat en Berenstraat, waar de toren van Amesfoort (zonder r ) uithangt, een huis met erf15-07-1669
Jacob Lambrechtszn, huistimmermanAmsterdam, Looiersstraat, aan het zuidelijke einde hiervan, een huis met erf15-07-1669
Reijnier Mertens Moor, MeesterknechtAmsterdam, Elandsgracht noordzijde tussen de eerste en de tweede brug, een huis met drie achterhuizen allen met erf15-07-1669
Jacob Jochemsz Bierdrager.Amsterdam, Rozengracht noordzijde tussen de tweede en laatste brug, tegenover het glashuis.15-07-1669
Joost de Haen.Amsterdam, buiten de Leidse poort op de Heiligeweg tussen de Pesthuisbrug en de Overtoom, een ververij alwaar het Witte Paard voor stond, met woningen en verdere betimmeringen alsmede enige woningen die apart worden verhuurd, alsmede een grote tuin en erven.15-07-1669
Barent Ghijsen, meester-kleermaecker alhierAmsterdam, Zeedijk, een huis met erf genoemd het Vergulde Klaverblad van Vieren.15-07-1669
Gerrit Sloterdijck.Amsterdam, Rapenburg op de hoek van de Peperstraat, een huis met erf22-07-1669
Christoffel Hendricks meester-beeldhouwerAmsterdam, Peperstraat zuid-oostzijde, een huis met erf22-07-1669
Hendrik Egbertszn, waegdraeger in t klapmutsenveenAmsterdam, Madelievenstraat tussen de Egelantiersgracht en de Egelantiersstraat, een huis met erf22-07-1669
Jacob van Aveckgeest, blauwsteen koperAmsterdam, Prinseneiland, een dreef met getimmerte daarop staande - breed 48 voet en lang 125 voet- met een wal daarvoor gelegen- breed eveneens 48 voet en lang 55 voet22-07-1669
Pieter Adriaenszn Buijck, Linnen koperAmsterdam, Lindendwarsstraat, alwaar de Vergulde Roemer uithangt, een huis met erf.22-07-1669
Ditmar Huijerman,Amsterdam, Jonkerstraat, naast t wapen van Vrieslant, een huis met erf22-07-1669
Jacob Stratsie, schipperAmsterdam, Middelstraat aan de zuidzijde alwaar het Groene Bos in de gevel staat, een huis met erf22-07-1669
Jan Dircxzn de Leeuw,voor de helftAmsterdam, Brouwersgracht noordzijde, 't laatste pakhuis genaamd de Leeuw, waarvan de wederhelft toebehoort aan Isaac de Leeuw, beschuitbakker22-07-1669
Janse Hoefnich,Amsterdam, Engelsesteeg, alwaar de Hooiwagen in de gevel staat, een huis met erf22-07-1669
Johan van der Bosch capiteijnDen Haag;Poten zuidzijde, een huis met erf20-12-1625
Clement de Jong.Amsterdam, Kalverstraat bij de Dam, daar de gekroonde Koustkaert (?Koestaart?) uithangt, huis met erf en achterhuis strekkende voor uit de Kalverstraat tot achter aan de woning van Schepen Jan Six19-10-1668
Doede Lievens de Prins.Amsterdam, Noordermarkt, huis met erf; Anjeliersgracht aan de noordzijde, een tweede huis daar tegenwoordig de Wolff uithangt.07-12-1668
Jacob Janszn Boon; beeldhouwerAmsterdam, Wolvertstraat, een huis met erf eertijds getekend met nummer 2911-12-1668
Abraham Palestein,Zegwaard, in de ambacht van, 2 mergen 5 hont teelland genaamd "het noord oost schinkelveer" ten noorden en belendend aan de Schinkelweg15-11-1668
Abraham van AlewijnSloterdijk, in de banne van de buitendijk 6 morgen, 100 roeden land26-07-1669
Jan Tijebbes, makelaar te AmsterdamAmsterdam, Oudewal, het tweede huis van het Schippersstraatje "daer de werelt in de gevel staet"31-07-1669
Cornelis Corneliszn CooijmanNaarden, Keverdijk naast t land van t weeshuis 2 mergen 360 roeden land31-07-1669
Adriaen Janszn Tes, wijnkoperAmsterdam, Prinsengracht tussen de Laurier- en de Rozenstraat "waar de Ringelenburch in de gevel staat", een huis met erf.31-07-1669
Abraham van Oldenhoven.Amsterdam, Herengracht, een huis en erf gelegen aan de oostzijde bezuiden de Molensteeg, met ''het wapen van Noortgouwe'' in de gevel.26-06-1690
Jan Geurtsen; Dr. Johannes Suit.Amsterdam, Rozenstraat, een huis en erf met een tuin getekend met no. 3, gelegen tussen de twee eerste bruggen aan de zuidzijde.26-06-1690
Jan RoelantszenCatwijk, een woning als huis, schuren, barg en geboomte alwaar bovengenoemde Jacob Hendriksen placht te wonen. Het huis staat op 9 hond land strekkende van de Catwijker weg noordwaarts tot aan de Catwijker wetering en nog 9 hond land gelegen achter Nieuwkoop strekkende van de Catwijkse Zijtwinde tot 't land van Dirck Ariën Vermeers toe.06-06-1606
Jan Jansz wonende in de KetelRijswijckerhoek; een huis, barg en schuur, staande op 20 margen lants, alsmede geboomte belent aan de zuidzijde de Zwet en aan de noordzijde de Vliet.20-07-1606
Cornelis Jansz KongeSpijkenisse;aan de Heren Zeedijk een huis met erf, berg, schuur, stookketel en 4½ gemeten land het goed was belast ten gunste van Willem Corneliszn. Voorstad.19-07-1606
Baernt Janszen, wijnkuiper en burger van DordrechtDordrecht; een huis genaamd "de Crabbe".12-05-1606
meester Jacob van Baertwijck de jonge in Den Haag, voor de eerste partij, Adriaen Ariensz timmerman te Monster voor de tweede partij, meester Jacob van Baertwijck de jonge voor de derde partij, Jan Pietersz Conix voor de vierde partij.Monster;(1), 2 margen land genaamd Huijgen Pooten, bij de zuid Polanensteeg ten zuiden van de Boomwatering. (2), 3 margen land gelegen bij de hierboven genoemde landen, ten oosten van de steeg, ten noorden van de Boomwatering. (3), 17 hond land belent ten oosten "de armen en de cruijsgilden tot Monster" ten zuiden de Molenweg en ten noorden van de Rijnweg. (4), 3 margen land gelegen bij de Rijnweg06-05-1606
Franchoijs Doubert uit Den HaagVoorhout van Den Haag, de helft van zeker huis, erf en schuur belend ten noorden de Denneweg14-04-1606
Jonkheer Gerard Poelgeest, heer tot Homade (Hoogmade) Koudekerke, als administrateur en rentmeester van 't huis van Rijnsburch.Rijnsburg; aan de Groeneweg belend ten westen 14 morgen land17-03-1606
Pieter Willemsz VlamingDen Haag aan de Spoeijstraat (Spuistraat ?) een huis, erf en gang met ten westen de Heerenstraat belendend met een vrije uitgang strekkende op de Volderslaan03-03-1606
Cornelis van Cuijck (of Kuijck), advocaat voor dit hof.Wassenaar, woningen en land met bepotingen en beplantingen groot 20 margen, een deel weiland, een deel hooiland een deel geestland in 7 diverse percelen als 3 1/2 margen weiland waarop stonden de huizen, stallingen, schuren, bargen, boomgaarden en 2 kleine huisjes en nog veel meer.03-03-1606
Nicolaes Zwijs, koopman te Amsterdam.Oosterwijck, t'Huis staande en gelegen in de banne van Wijk aan Duin, met 30 morgen land daar toebehorend en al t'andere goed van heden en in de toekomst zal worden gebruikt als onderpand van de hypotheek02-02-1606
Jacob Cornelisz de Haes.Zoeterwoude; Een tuin met tuinhuisjes en alles wat daar bij hoort, dit alles in 7 stukken verdeeld en afgescheiden, gelegen buiten de Hoog Woertse poort van Leiden achter de gemeene sloot, strekkende de Rijndijk tot in de tuin toe.23-01-1606
Dirck WillemszVoorburg; een stuk hooiland groot 4 morgen 4 hond, strekkende van de Buitenscheiding tot aan de Veenwatering.
vorige
12...153
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in