Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
3654 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 3654 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1533-04-21Mr. Evert de Veer, raad van de Secretenraad van de keizerlijke majesteit in de Kazelarij van Brabant, wonende te BrusselOt van Malsen, secretaris van het Hof van Holland1)Wijk; Wijkerbroek; 13 hond land in Wijkerbroek, de Alemkade ligt oostwaarts en strekt tot de Veenrebroek dat westwaarts ligt. 2)Wijk; Wijkerbroek; 4 morgen land in Wijkerbroek, de Alemkade ligt oostwaarts en strekt tot de Veenrebroek dat westwaarts ligt, met aan de noordzijde de prelaat en het ambtsland van Middelburg
1533-06-09Jan Veen Claesz, zaliger, poorter van Leiden, diens weduwe zich bevindt in het klooster "Lopsen" buiten Leiden.Mr. Nicolaes Nartelmeij, advocaat, en Mr. Nicasius Hanneman, advocaat, en Mr. Cornelis Jansz, advocaat, die het gezamelijk gekocht hebben.Leiden; Copenijesteeg; een huis en erf met ververij en diens toebehoren op de hoek van de Copenijesteeg.
1533-07-14Dirck Jan van Soucke (Soucken), zaliger, en Jonkvrouw Jiliane Dirck Jan van Souke (Soucken) zijn weduwe, wonende te Delft, erfgenamen onder beneficie van inventaris van: Thomas Bueckelaer, zaligerBertoult van Assendelft, koper van de lijfrente van 11 karolus gulden het jaar Cornelis Aertsz, van Dordrecht, koper van de 2 morgen griendland, en zoals blijkt uit de aantekening d.d. 31-07-1533 onder de akte geschreven, ten behoeve van Jan Gerijtsz van Rul.Schobbelansdambacht; Molensteeg; 2 morgen griendland ten zuiden daarvan ligt de Molensteeg; Schobbelandsambacht; een erfelijke lijfrente van 11 gulden per jaar van 15 gulden op 5 morgen griendland met een boomgaard van Pieter Vinck dat belast met deze rente van 15 gulden.
1533-09-10Margriete Egbaert Heijnouts, wonende te Vere, weduwe van Aernt van Hatten, zaliger.Jan van HattenVere; Beestenmarkt; het huis en erf genoemd "De Samson" op de Beestenmarkt, met aan de zuidzijde de Breestraat, aan de zuidzijde de Stedevest(ing) en aan de noordzijde de Herenstraat
1533-10-06Jonkvrouw Juliane Boeckelaers, weduwe van Dirck Jan Soucken, zaliger.Jan de Heuter (ook als Heuijter)Strijen; Oudstrijen; 25 morgen land in gebruik bij Beijen Willemsz; Strijen; Oudstrijen; 10 morgen en 4 hond land in gebruik bij de weduwe van Willem Adriaensz
1533-10-27Cornelis Aelbrechtsz alias Slokgen, en zijn huisvrouw te Alphen.Jan Huijgez, van Leiderdorp, namens zijn broer Willem HuijgezAlphen; Arleveen; een huis en erf te Arleveen, strekkende uit de Rijn achter aan de Heerweg en bewoont door Elisabeth van Leeuwen
1534-04-27Jan Godertsz, te Vlijmen, en zijn huisvrouw Engel Jan Godertsz huisvrouw.Heijnrick Hamer, te Den Bosch, voor zichzelf en namens de weduwe en erfgenamen van Hubert Hamer, zaliger.Vlijmen; Vijfhoven; 1 morgen land strekkende van de gemene straat tot de wateringe toe, belast met de heer zijn grondaccijns; Vlijmen; Horrick; 1 morgen land in de Horrick, belast met de heer zijn grondacijns en 11 vaten roggen ten behoeve van het klooster van Sinte Baernout te Heusden.
1534-06-01Anthonis Jansz, timmerman, wonende binnen GorinchemWillem Jansz BoonGorinchem; Haven; een huis en erf binnen Gorinchem gelegen in het graafschap van Benthem het ligt er in het oosten ervan, strekkende van de zelfde Haven tot de stadsmuur, belast met o.a. een eeuwigdurende herenaccijns van 15 stuivers; dit huis en erf.
1534-07-31Doe Pietersz, en zijn huisvrouw, wonende te MaaslandJan Heijnricxsz, rentmeester van de exploten en secretaris van het Hof van HollandMaasland; Heerweg; een huizinge en erf staande in het dorp van Maasland gelegen aan de zuidzijde de Heerweg, met nog 5 1/2 morgen land achteraan het voornoemde huis gemeender vuur en aarde met Doe Heijnrcxsz zelf en Jorijs Heijnricsz zijn zwager als erfgenamen van Lijsbeth Pieter Doensz weduwe diens moeder, met nog 4 morgen land in de bruikweer van zijn landen omtrent en aan het voornoemde huis en erf gelegen, gelegen aan de noordzijde de Schie, met aan de westzijde Doe Pietersz zelf met 6 1/2 morgen land gemeender vuur met Andries van Bronchorst raad van het Hof van Holland en het convent van Sinte Anna te Delft, met nog de helft van 12 morgen land gelegen tussen de twee Vlieten, strekkende van de Grote Vaart tot de Middelweg toe, met nog de helft van 3 1/2 morgen land genoemd "De Paardekamp", strekkende van de Middelwateringe tot jonge Neel Woutersz land toe, gemeender vuur en aarde met de commandeur van Maasland, met nog de helft van 2 1/2 morgen land waarvan de andere helft toebehoort Jorijs Heijnricxsz de zwager van Doe Heijnricxsz gelegen gemeender vuur en aarde met deze Doe Pietersz!, strekkende van de Gaach tot Allis Voechten land toe, met aan de noordzijde de Sluisvliet, met nog de helft van 2 morgen land waarvan de andere helft toebehoort de voornoemde Jorijs Heijnricxsz, gelegen tussen de twee Vlieten met aan het oosteinde de Middelwateringe; van dit alles verkocht een huis met erf, berg, schuur en geboomte met nog 16 morgen land.
1534-12-22Jan van Barrij (ook als Barri), en zijn huisvrouw, wonende te Den HaagMr. Balthasar Lievensz Hogelande, advocaat van het Hof van HollandWassenaar; Papeweg; 3 morgen hooiland bij de hoop zonder maat genoemd "De Biescamp" gelegen aan de westzijde van de Papeweg in het tweede strekweer over de brug aan de zuidzijde van de banwetering, belendt aan de westeinde De Bueckelaer en aan het oosteinde een kamp van 9 hond land, strekkende tot aan de voornoemde Papeweg.
1535-01-11De erfgenamen van Jacop Hobbez, zaliger, gewoond in de Wolff (= de Wolsack) te Delft.Kors Willemsz, wonende te DelftDelft; op de hoek van de Koestraat: Het huis genoemd "Den Wolsack" op de hoek van de Koestraat gelegen aan de noordzijde van die straat
1535-03-15Jannetgen Jansdr, alias Neel Betten, huisvrouw van Cornelis Wittesz, wonende te Bodegraven; haar zoon is Maertijn Cornelis.Thomas Cachapijn, procureur-postulant voor het Hof van HollandBodegraven; Rijndijk; een huis en erf staande binnen Bodegraven aan de hoek en weg van de Rijndijk met een boomgaard gelegen voor over de weg van dezelfde Rijndijk
1535-04-05De weduwe van Philips van der Laen, zaliger; Jonkvrouw Katherijne Pietersdr, wonende te Leiden, en haar twee zonen, met name: Jacob van der Laen, en Jacob van der Laen de jonge.Mr. Reijnier Brunt, raad en procureur-generaal van het Hof van HollandUithoorn; Rijn; 30 morgen land belendt aan de zuidzijde de Rijn en aan de noordzijde de weg van Oudshoorn, in gebruik bij Marthijsz Jacobsz tot Alphen
1535-04-05De weduwe van Philips van der Laen, zaliger; Jonkvrouw Katherijne Pietersdr, wonende te Leiden, en haar twee zonen, met name: Jacob van der Laen, en Jacob van der Laen de jonge.Adriaen van SonneveltUithoorn; Rijn; 22 morgen land bij de zuidzijde van de Rijn en de noordzijde van de weg van Oudshoorn met ook over de weg land, dit alles in gebruik bij Pieter Euwoutsz.
1535-04-07De weduwe jonkvrouw Katherijne Pietersdr en het weeskind Vinchent Jansz van Jan Claesz Jansz van Bakenes, zaliger, poorter te Leiden.Mr. Abel van Coulster, raadordinaris van het Hof van HollandWarmond; Zijl; het zesde deel van ongeveer 48 morgen land gemeen met de erfgenamen van Bruninck Spruijt en de erfgenamen van Florijs van Adrichem, belendt o.a. aan de zuidzijde de Zijl.
1535-05-24Reijer Willemsz, vogelkoper, te LeidenLouris Willemsz, wonende in de Diefsteeg te LeidenLeiden; Marendorp; een huis en erf op de zuidhoek van de Oormensteeg in Onze-Liever-Vrouwe parochie waarin nu Katherine van Honthorst in woont.
1535-05-24Dirck Michielsz, te Leiden, als erfgenaam van zijn ouders: Michiel Gerijtsz, zaliger en diens weduwe.Thomas Cachapijn, procureur-postulant van het Hof van HollandLeiden; Hogenwoerd; een heel huis en een half huis en erf met hun toebehoren staande op de Hogenwoerd in de parochie van Sinte Pieterskerk, strekkende van de straat tot achter in de Nieuwe Rijn belast met 2 onlosbare renten.
1535-05-24De erfgenamen van Kersten Gerijtsz, zaliger, te Noordwijk, zoals zijn weduwe Machtelt Kersten Gerijtsz weduwe, en haar onmondige kinderen.Dirck Adriaensz, poorter te Leiden, betreffende het goed te Noordwijk; Mr. Jacob van Jutfaes, betreffende het goed te Rijnsburg.Rijnsburg;Kerkstraat;een huis en erf staande binnen Rijnsburg op de westenhoek van de Kerkstraat Noordwijk; een huis en erf staande binnen Noordwijk genoemd "Den Oijvaer' met de erop rustende lasten.
1535-09-20Allaert Jansz, te UitgeestWillem Pietersz, procureur-postulant voor het Hof van HollandUitgeest; Heerweg; een huis en erf belendt aan de zuidzijde de geest en ander bouwland, aan de westzijde een slop en aan de noordzijde de Heerweg.
1535-11-08Gerrit Kerstansz alias Coman Gerijt, in Sint MertenJan van den Graeff (ook als Grave), namens: Lievin Lose, tot ZierikzeeDen Haag; De Plaats; een huis en erf staande aan de Plaats genoemd "Up te trappen" belendt aan de oostzijde Zeger Evers de Suijers huis en erf, aan de westzijde het huis van Jan Adriaens alias Gorinchem en aan de noordzijde De Plaats en aan de zuidzijde het erf van Claes van Dam.
1536-03-05Aechte Jacop Oel Heijnesz weduwe, de naam in de akte ook vermeld als Aechte Jacop Goel Heijnesz weduwe, en ook vermeld als Aechte Coppen Oelen weduweJan Herrij de Beaunoir, namens Mr. Hijpolites Jansz, advocaat voor het Hof van HollandDen Haag; De Plaats; een huis en erf genoemd "Die Sterre", staande aan De Plaats, belendt aan de westzijde het huis "Van den Draeck" toebehorende Jan Heijndricxsz secretaris, aan de oostzijde Cornelis van den Bronchorst, aan de zuidzijde De Plaats, aan de noordzijde de Stinksteeg
1536-05-22Jacop Joostensz van Haarlem (had het goed al eerder gekocht maar via dit decreet pas eigenaar)Jacop Joostensz van Haarlem (was al koper)Haarlem; Spaarn; een huis en erf strekkende aan de achterzijde met een poort
1536-06-13Quirijn Adriaensz, wonende in VossemeerJan Cornelis Zuijtwindt, burgemeester en poorter van de stad TholenTholen; Noorddijk; de helft van een meestove op de Noorddijk
1537-02-20Aechte Anthonisz Hobicxdr, weduwe van Jacop Oel Heijnesz, zaliger, haar naam in de akte ook vermeld als Aechte Coepen Oelen weduweMr. Maerten Huijsman, priester en kanunnik, te MiddelburgOoltgensplaat; Noordergors; 70 gemet land waarvan verkocht 16 gemet en 100 roeden dijkkersland gelegen in het Noordergors, belendt aan de westzijde Jan Boijes erfgenamen, aan de oostzijde Willem Simonsz, aan de noordzijde de Zeedijk en aan de zuidzijde de Ouden Plaatsendijk; Oltgensplaat; die gorsinge tot de 16 gemet en 100 roeden dijkkerland behorende
1537-07-31Pieter Danielsz, schipper o.a. op Brugge, wonende te Gouda.Daniel Huijch Snel, te GoudaGouda, Sluis, Een huis genoemd "tHemelrijck", belendt westwaarts de Stadstraat, noordwaarts Twijfstraat/Twijsstraet en zuidwaarts het water van de Sluis
1537-09-03Dirck Willemsz, priester, wonende te Alkmaar, zoon van Willem Jacopsz, zaliger, en diens weduwe; Marijken Willem Jacopsz weduweLijsbeth Floris Claesz weduweAlkmaar, Fnidsen, de helft van 2 huizen staande op Fnidzen, belendt in het noorden de Herenstraat
1537-09-03Claes Lourijs, te Alkmaar, als curator en voogd van Maritgen Jacopsdr, weduwe van Willem Jacopsz, zaligerLijsbeth Floris Claesz weduwe, zij is nu via dit decreet bezitster van de gehele 2 huizen geworden, in de akte wordt de geschiedenis van deze huizen aangehaald met gegevens uit akten te Alkmaar d.d 19-02-1404, d.d. 18-12-1455 en d.d. 20-04-1471Alkmaar, Fnidsen, De helft van 2 huizen staande op Fnidsen onder één dak, belendt in het noorden de straat van Fnidsen, waarvan het grote huis bewoond is door Jan IJsbrant Doensz en het kleine huus door Oelof Jansz tinnegieter
1537-11-13Mr. Gerijt Jorisz de Bije, advocaat bij het Hof van Holland, wonende te Den HaagMr. Balthazar van Hogelande, advocaat van het Hof van HollandAlmkerk, een woning, hofstede, bergen, geboomte, landen en grienden, tezamen groot 32 morgen in gebruik geweest bij Jan Jansz van Almkerk, nu in gebruik bij Jan van Aelst
1537-11-19Jan Evertsz, met zijn huisvrouw, wonende te UtrechtMr. Claes Beuckelair, en Mr. Aernt van Boijemer, secretaris van het Hof van Holland, en Mr. Willem Pietersz, procureur van het Hof van Holland, en Mr. Adriaen van Lanel, procureur van het Hof van Holland, die op 18-12-1537 gezamelijk al deze landen die ze via dit decreet hadden gekocht overdragen en transporteren aan Nicolaes Meurisse, zijnde nu de enige eigenaar van het onroerend goed in deze akte genoemdLoosdrecht, Rommersland, 5 akkers land gekocht van Jan Pouwelsz gelegen bij Rommersland; Loosdrecht, Roeloff Aertszdijck, 8 akkers land gelegen naast Roeloff Aertszdijck; Loosdrecht, Oude Dijk, 7 akkers land doorgaande van de weer aan de Oude Dijk of alzo als het gekomen is van Jan Jacopsz Claesz; Loosdrecht, Oude Dijk, 5 akkers land doorgaande aan de oude dijk; Loosdrecht, 11 akkers hooiland, de laaste zomer gebruikt Jasper de bastaard van Mijnen; Loosdrecht, 8 akkers hooiland genoemd " Boomkersland" gekomen van Willem Baertsz; Loosdrecht, 5 akkers land te weerwaarts gelegen en gekomen van de jonge Dirck Brugge; Loosdrecht, 16 akkers land gelegen te weerwaarts als voren; Loosdrecht, te weerwaarts 2 akkers land gelegen aan de westzijde van de voorschreven 16 akkers land
1537-11-26Nanninck Pietersz, te SpanbroekCornelis Sandelin, secretaris van het Hof van HollandSpanbroek, Zandwerf, 3 1/2 morgen land
1537-11-26Mariken Jacopsdr, weduwe van Willem Jacopsz, zaliger, en haar zoon Dirck Willemsz, priester, wonende te AlkmaarFlorijs Claesz weduwe, van GoudaKoedijk, Bergen; Een rente van 6 1/2 rijnsgulden het jaar verschijnende jaarlijks te mei, te lossen met 108 rijnsgulden, sprekende op de goederen van Heijnrick Reijersz alias Noem Heijn wonende te Koedijk
1537-12-03Jacopmijne Cornelisdr, wonende te Middelburg, weduwe en boedelhoudster van Mr. Pieter Garssou Loo (de naam komt in akte ook voor als Loo en als Loe), zaliger, in zijn leven baljuw van Middelburg; Mr. Pieter Garzij (de naam komt in de akte ook voor als Garsia, Garsia, Garzijde, Garsie) de La, zaligerMr. Cornelis Jansz, advocaat van het Hof van HollandMiddelburg, Korte Delft, Een huis en hofstede daar nu in woont Passchier de Roije tapijtserijemaicker, belegen aan de oostzijde en westzijde Jacop in den Apotheecke, aan de noordzijde Sijmon Jansz Vacht en aan de zuidzijde de Herenstraat
1538-01-28Korstiaen JanClaes AdriaenszLeiden, Hogewoerd, Een huis met erf en zijn toebehoren op de Hogewoerd gelegen in de parochie van Sinte Pieterskerk
1538-01-28Willem van der Laen zaliger, diens weduwe Gertruijt Willem van der Laen, en Jan Claesz, zaliger, diens weduweHuijch Pietersz alias Huijch Coedijck, betreffende het huis in de Nieuwesteeg Claes Claesz, betreffende het huis bij de Witte- of HaagsepoortLeiden, Nieuwesteeg, een huis en erf; Leiden, Witte- of Haagsepoort, een huis of kamertje staande met weinig erf bij de Witte- of Haagsepoort, belendt aan de noordzijde de straat en aan de zuidzijde de sloot
1539-07-28Mr. Gerijt Jorijsz de Bije, zaliger, en Margriete Engebrechtsdr van EsbrouckCornelis Heijnricxsz, en zijn broer Sijmon Heijnricxsz; Pieter van Goidtwegen, met zijn broer Dirck Govertsz, met diens zoon Claes Clamp, te Den HaagVriezekoop, Doeijssen, Bij de -goed 1: 19 morgen land zijnde 3 percelen;Vrieze koop, Dracht, Bij de -goed 2: 6 morgen land zijnde 2 percelen; Rijnsaterwoude, Overbijert, Bij de -goed 3: 5 1/2 land morgen zijnde 2 percelen
1539-08-04Mr. Gerijt Jorijsz Bije, zaliger, en zijn huisvrouw Margriete Engebrechtsdr van ElsbrouckJan van DamDen Haag; Vismarkt; huis met erf op de Vismarkt met aan de noordzijde 's Herenstraat
1539-08-15Mr. Gerijt van den Laen, gekocht namens zijn broer Claes van den Laen, van Philippis Reijersz, te ZoeterwoudeMr. Cornelis Jansz van Alckmaar, advocaat, ten behoeve van Mr. Willem Pijnssen, raadordinaris van het Hof van HollandZoeterwoude, Stomperweg, 17 morgen land aan de zuideinde de Stomperweg of watering; Zoeterwoude of Stompwijk, Stompwijkerweg, goed 1: 2 morgen land in het noordeinde de Meerburgerwatering en in het zuideinde de Stompwijkerweg
1539-11-03Lieven Gerijtsz, zaliger, te Gouda, diens erfgenamenAdriaen Anthonisz, te BergambachtBergambacht, Lekdijk, de helft van 5 morgen land belendt ten zuiden door de Lekdijk en aan de noordzijde dat huisweer
1539-12-15Louwerijs de Veer, wonende met zijn huisvrouw te GorinchemMr. Nicasius Hanneman, en Mr. Aelbrecht Jansz, beiden advocaten van het Hof van HollandEmmichoven, Burchgraeff, 6 1/2 morgen land met een drift koeien erop met aan de noordzijde de Burchgraeff
1540-01-19Adriaen van der DoesAlijt van der Does, de zus van de eigenaar; Adriaen van der Does, voor haarzelfLisse, goed 1:1/3 deel van woningen, met huis berg en geboomte met 40 morgen land de hoop zonder maat. De 40 morgen bestaat uit; goed 2: Lisse; 2 1/2 morgen land met aan het zuidoosten de banheiningen of de schouwsloot en aan het zuidwesten de buijerweg en aan het noordwesten o.a. de wildernisse; goed 3: Lisse, 11 hond land met aan het zuidoosten de banheininge; goed 4: Lisse, een tcroft groot 2 1/2 morgen, belendt aan het noordoosten de buijerweg en aan het zuidoosten de beek en aan het noordwesten de wildernisse; goed 5: Lisse, een loesterkamp groot 3 1/2 morgen land, met aan het zuidoosten de wildernisse en aan het zuidwesten de delft en aan het noordwesten de hoge veen; goed 6: Lisse, een loesterkamp groot 2 morgen, belendt aan het noordoosten de delft en aan het zuidwesten de wildernis; goed 7: Lisse, 3 kampen gelegen aan elkaar tesamen groot 9 morgen, belendt aan het zuidoosten de brouckweg en aan het noordwesten de graft; goed 8: Lisse, een kamp genaamd "de Calffcamp" groot 10 hond, belendt aan het zuidoosten het meer en aan het noordwesten de kerk van Lisse; goed 9: Lisse, een stukje veen in de lage veen, groot 9 morgen, belendt aan het noordwesten de vaart; goed 10: Lisse, een stukje veen groot 8 morgen, belendt aan het noordoosten de Delft en voorts alom de vaart; goed 11: Lisse, een kamp genaamd "de Poelcamp" groot 3 morgen, belendt aan het zuidoosteinde de brouckweg; goed 12: Lisse, 11 hond land, belendt aan de noordoostzijde en aan de zuidoostzijde de quadenweg; goed 13: Lisse, de beterschap van de helft van 13 morgen en 5 hond land, daarvan 9 morgen gelegen in twee kampen aan elkaar genaamd "de Grevelinge" en aan het noordeinde het 's-Gravenwater
1540-02-16Mr. Claes van Berckel, wonende te Medemblick op het huis en slot aldaar, gewoond hebbende te Leiden in het huis aan de Nieuwesteeg; Alijt van Paenderen Claes van Heussen.Henrick Cornelisz, priester; Seger Huijgensz; Jan Bouwens Paets, schepen te Leiden; Mr. Frans Adriaensz; Jan van Eijndegeest, schepen te Leiden; Huijbrecht Pietersz, eerste deurwaarder van het Hof van Holland tot behoef van Abel van Coulster, ridder, raadordinaris van het Hof van Holland; Aernt GerijtszLeiden, goed 1: Nieuwesteeg strekkende oostwaarts aan de Voldersgracht, een half huis met erf in de Nieuwesteeg strekende oostwaarts aan de Voldersgracht; Leiden, goed 2: Klein Hove op de zesde streek naast de hoek, een raam met erf; Leiden, goed 3: Klein Hove op de elfde streek op de hoek van de Zijdgracht, een raam met erf; Leiden, goed 4: Oude Hove op de zesde streek naast de geven hoek, een raam met erf; Leiden, goed 5: Kijfhove op de zevende streek op de hoek,een raam en erf; Leiden, goed 6: Kijfhove op de zevende streek naast de hoek, een raam en erf; Leiden, goed 7: Kijfhove op de vierde streek op de hoek aan de muur, een half raam en erf.
1540-03-08Lieven Gerijtsz, poorter te Gouda, en Elisabeth Lieven Gerijtsz zijn huisvrouwLambrecht Gerijtsz, ten behoeve van Jan Gijsbrechtsz, wonende binnen Schoonhoven, betreffende het land; Gijsbrecht Adriaensz, koster tot Willigem, ten behoeve van Cors Heijnricxsz, molenaar, betreffende de molenSchoonhoven, goed 1: Sevender, een derde deel van negen morgen land in lijftocht geweest bij Emmetgen Gijsbrecht Pietersz weduwe; Schoonhoven, goed 2: Langerackerpoort, een derde deel van een windmolen in lijftocht geweest bij Emmetgen Gijsbrecht Pietersz weduwe buiten de Langerackerpoort
1540-05-04Neeltgen Jacobsdr alias jonge Neel tveerwijff, veervrouw, wonende in Sommelsdijk, de naam komt in de akte ook voor als Neel Jansdr, alias Neel tveerwijff, in SommelsdijkPieter Lenertsz, priesterSommelsdijk, Haven, een huis en erf staande op de dijk omtrent de haven
1540-05-28Jasper van Treslonge, wonende te Den Haag?Jan Badelet (ook als Bodelet), deurwaarder van het Hof van HollandOude Tonge; Noordnieuwland; 3 gemeten en 100 roeden vroonland gelegen in de polder genaamd Noordnieuwland, in pacht bij Pieter Corijnsz
1540-06-21Adriaen van der DoesWillem Pietersz, procureur-postulantRotterdam, Hoogstraat, het huis en erf genaamd "Engelenburch" vrij zonder iets daarop staande behalve de heer zijn recht, belendt aan de noordzijde de Hoogstraten en aan de zuidzijde de Haven
1540-09-20Herman Cornelisz Huijbert, zaliger, diens erfgenamenJan Hermansz Huijbert, ten behoeve van Willem Sijmonsz, burgemeester van ZierikzeeZierikzee, Potstraat, vijfzesde deel van het huis en erf genaamd "De Drie Koningen" strekkende tot aan de Prekers toe met een poort
1540-11-29Korstiaen Ottez, vroeger gewoond te Delft, nu te SchiedamDirck Adriaensz, poorter te DelftDelft, Int Schaeck, De schepenpenningbrief van Delft d.d. 15-04-1538 ook beroerende Jutte Jan Dircxdr en belast op het huis
1540-12-07Cornelis Pietersz, wonende te Enkhuizen, eigenaar van het huis in het Noordeinde; Gerrit Pietersz, wonende te Enkhuizen, eigenaar van het huis op de RietdijkAdriaen van Lanella, procureur-postulant voor het Hof van Holland, betreffende het 1/4 deel van het huis in het Noordeinde Pieter van Nes, procureur-postulant voor het Hof van Holland betreffende het 1/2 huis op de RietdijkEnkhuizen, Noordeinde. In het -, goed 1: een vierde deel van een huis binnen Enkhuizen in het Noordeinde, bewoont door Cornelis Aerntsz; Enkhuizen, Rietdijk. Op de - goed 2: De helft van een huis binnen Enkhuizen op de Rietdijk, bewoont door Gerijt Pietersz
1540-12-13Thijman Gerijtsz, zaliger, smit, en diens weduwe zaliger, wonende in hun leven te Leiden, waarvan de erfgenamen hun nagelaten kinderen zijnJan van Berendrecht, ten behoeve van Sijmon Dirck HobbezLeiden, Goed Gerijdesteeg in Marendorp in de parochie van Sinte Pancraes te Hogelande, op de hoek van de Goed Gerijdesteeg in Marendorp in de parochie van Sinte Pancraes te Hogelande een huis en erf met drie kamers daaraan staande
1541-01-11Dirck Michielsz, zaliger, wonende met zijn zus in zijn huis op de Rijn binnen Leiden, zijn erfgenamenMr. Frans Geertsberge, ten behoeve van Mr. Gerijt van der Laen, betreffende het huis te Leiden; Claes Adriaensz, betreffende de tuin te LeiderdorpLeiden, Binnen Leiden op de Rijn in de parochie van Sint Pieterskerk, goed 1: een huis daar de laviten of zijn aan de zuidzijde het hek, aan de noordzijde de Rijn of de straat, aan de oostzijde de Stinksteeg, belast met 9 stuivers en een oertgen het jaar ten behoeve van het weeshuis van de eerwaardige sacrament en Sint Katrijnen Gasthuis; Leiderdorp, Broerdijk buiten de Hogewoerdsepoort goed 2: een tuin met schuur belast met een erfpacht van 2 rijnsgulden het jaar met de houwe ten behoeve van het Convent van de Elfduizend Maagden te Warmond
123...74
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in