Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Kaart van Holland en Utrecht 4.ZHPB4.34

Hof van Holland: Decreten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
11275 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 11275 gevonden
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1523-02-27Anthonis Janszn, wijlen;en diens wijlen huisvrouw Cornelia Heijnricsdr; en hun erfgenamen en als eigenaren van het huis in het Voorhout te Den Haag en tevens in hun bezit zijnde 9 percelen van losrente, waarvan twee rentebrieven in het 9e perceel?; Geerijt van Heemskerck; en zijn huisvrouw Cornelia van Oestee; de bezitters van hun grond zijn: Huijch Adriaen Huijchszn en Pieter van Borrendam; wonende in Zierikzee, zie akte van condemnatie d.d. 23-12-1507 betreft losrente van perceel 1. Katherijne van Treslong, jonkvrouw, weduwe van wijlen Michiel de Baenreijns (ook wel Beoiren?); met haar voorzoon Lodewijck van den Werve, zie akte van condemnatie losrente van perceel 2; Michiel Gerrits, en zijn zoon Dirick Michielszn, mitsgaders Dirrick Bossaert, zie akte van condemnatie d.d. 25-09-1505 betreft losrente van perceel 3; Michiel Gerritsz, wijlen diens weduwe, met haar zoon Dirick Michielszn, mitsgaders Gielis Bossaert Michielszn, priester,Marijtgen Michielsdr, zie akte van condemnatie d.d. 11-12-1505 betreft losrente van perceel 4; Michiel Geeritsz, zaliger diens weduwe met Dirick Michielszn; en Mr. Gerijt Bossaert; en Maritgen Michielsdr, zie akte van condemnatie d.d. 24-07-1506 betreft losrente van perceel 5; Michiel Gerijts,wijlen diens weduwe met Dirck Michielszn en Maritgen Michielsdr zie akte van condemnatie d.d. 10-12-1507 betreft losrente van perceel 7; Gerijt Janszn,en Adriaen Janszn,beiden wonende in het ambacht van het Hof van Delft; en Vrederick Claeszn, en Pieter Claeszn, beiden wonende in het am bacht van Hodenpijl, zie akte van condemnatie d.d. 06-08-1505 betreft losrente van perceel 8; Michiel van den Bouchorst; rentebrieven via transport sprekende op Jan Dircxszn; en Dirick Claeszn; van hen beiden zijn de woningen belast met rentebrieven behorend bij van perceel 9; Pieter Claeszn, was op 13-05-1481 schout te Wassenaar, betreft rentebrief d.d. 13-05-1481; en de ander rentebrief van anno 1441 beide behorend bij perceel 9.Mr. Willem Bouwens, van het huis met erf in de Voorstraat te Den Haag; Mr. Willem Aggerus, van het 1e perceel losrente; Mr. Florijs Zeeman van het 2e per ceel losrente; Bertoult Assendelft, secretaris ordinaris van het Hof, betreffende 3e, 4e, 6e, 7e en 8e perceel losrente en de 2 rentbrieven betreffende het 9 perceel; Jacop Stapaert (ook wel Stalpert) schepen te Den Haag betreffende het 5e perceel losrente.Den Haag; Voorhout, huis met erf met aan de westzijde een steeg en aan de noord zijde het Voorhout, eigenaren de erfgenamen van de voornoemde Anthonis Jansz zaliger met nog negen percelen losrenten, waarvan: Agger in Zeeland;44 gemeten land behorend bij perceel 1, Agger in Zeeland; 30 gemetten land behorend bij perceel 1. Rijswijk; huis, erf en boomgaarden, behorende bij perceel 2. Rijswijk; 2 huizen, behorend bij perceel 2. Rijswijk; Picxwoude; 4 morgen land genoemd de Picxwoude; 4 morgen land behorend bij perceel 2. Voorschoten; 3 morgen land behorend bij perceel 3. Zoeterwoude; 24 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6, en 7, met uitzondering van de kerkmeesters van Zoeterwoude die daarin 9 morgen land in erfleen hebben. Zoeterwoude; 3 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6, en 7. Voorschoten; 2 morgen land behorend bij perceel 4, 5, 6 en 7. Delft; in het ambacht van het Hof van Delft; huis, erf, berg en geboomte behorend bij perceel 8. Delft; in het ambacht van het Hof van; 7 morgen en 2 hond land behorend bij perceel 8. Dijkshoorn; huis, geboomte en erf behorend bij perceel 8. Wassenaar; woningen, behorend bij perceel 9.
1523-03-23Heylwich Zoeten, weduwe van Ghijsbrecht van der Huelen.Mr. Floris Zeeman, advocaat.Oude Tonge; Molenpolder; 29 gemet land in de Molenpolder met aan het zuideinde en westeinde de zeedijk en in het noorden de Hellenschedijk en de heerweg
1523-03-23Pieter Allertszn, zaliger, diens kinderen en erfgenamenPieter Olenszn (ook wel als Oeloffszoon)Den Haag; De Plaats; het huis met erf genaamd "De Sterre" op de Plaats met aan het zuideinde de plaatse en aan het noordeinde de Stinksteeg
1523-03-23Dirck Lenaertsz, wonende te Amsterdam.Mr. Jacop Meister, advocaatAmsterdam; Kerkstraat; een huis genaamd "In de Walvisch" gelegen aan de oostzijde van de Kerkstraat
1523-04-14Lourijs Pietersz, wonende in de ambachte van ZegwaardBalthazar Heijnricsz, taalman te Leiden; Albarent van Noorden, taalman te Leiden; Jacop Roelofsz, taalman te Leiden.Zegwaard; Roggeveen=Ruckenveen: Huis met erf op het Ruckenveen; Zegwaard; Roggeveen=Ruckenveen; 2 weren land op Ruckenveen tot aan de Groenenweg; Zegwaard; Zegwaardseweg; Een stuk land op Zegwaardseweg tot de Groenenweg
1523-04-27Pieter van der Molen (ook wel als Muelen), zaliger, in zijn leven rentmeester van de keizerlijke majesteits domeinen en beden van Boosterschelt in Zeeland; diens weduwe en kinderen wonen in Burgh op Walcheren; de gewezen weduwe Clara Claes Heijndricxsdr, is hertrouwd met Claes Sijmonsz Vocht (ook als Vacht).Pieter Claesz Manet, overman, als deken van de naam Jezus; Ariaen Pouwelsz, leertouwer; Mr. Lieven Harentsz.; Dierick Danesz, namens Willem Claesz.; Jacob Zoetemansz.; Jacob van Sherooskercke, die het overgedragen heeft aan Heijnrick van den Werve, rentmeester van Beresterschelt (=Westerschelde); Lenert Pieter Domasz.; Jan Lievensz van Caets (ook als Cats), schout; Sijmon Adriaensz.; Lieven Wittelle.; Mr. Frans Claesz; Thomas IJsboutsz.; Jan Slinter.; Cornelis Claesz.; Jan Willemsz.; Jacob van Shoerskercke.; Pieter Witte Cornelis.Zierikzee; Poortstraat; het huis van Pieter Jan Baghinnen in de Poortstraat; de erfpacht erop: Zierikzee; Grootsloop; het huis van de heer Anthonis in de Grootsloop; de erfpacht erop. Zierikzee; Vijsloop; het huis van Cornelis Jacop Sijmonsz weduwe staande in de Vijsloop; de erfpacht erop. Zierikzee; Melkmarkt; het huis van Anthonis Cornelis Gillisz staande op de Melkmarkt; de erfpacht erop Zierikzee; Haven; het huis van Adriaen Hugo Spaen staande op de Haven; de erfpacht erop. Zierikzee; Brugge; het huis genaamd "De Moriaan" voor de Brugge; de erfpacht erop. Zierikzee; de goeden van IJe Willemsz; de erfpacht erop Zierikzee; Barnadijten; het huis van zaliger Pieter van der Molen staande voor de Barnadijten, gelegen binnen deze vier landgermercken met ten westen en noorden de herenstraat; het huis. Poortambacht; Goeslage; een stuk korenland groot 5 gemet 16 roeden met ten zuiden Sint Jan te Bordendam, ten westen en noorden de herenweg. Poortambacht; Jannijsse; daarvan een stuk korenland groot 5 gemet 79 roeden. Poortambacht, Grachtweg; een stuk korenland groot 1 gemet 104 roeden bij de vierkante toren aan de Grachtweg, ten westen de drie koningen; Poortambacht; Bagijnepoort; een stuk korenland groot 1/2 gemet 19 roeden buiten de Bagijnepoort. Poortambacht; Hellecopweg; een stuk korenland groot 1 gemet 31 roeden aan de Hellecopweg met ten westen de bagijnenhof in Zierikzee en ten noorden de vaart. Poortambacht; Zuijtdijck; een stuk korenland groot 1 gemet 125 roeden in Zuijtdijck met ten westen de herenweg. Poortambacht; Castellamstone; een stuk weiland groot 1/2 gemet 21 roeden in Castellamstone met ten westen en noorden de heerweg. Noordgouwe; Dreischor; huis, bos en land met duivenhuis groot 33 gemet in Dreischor, ten oosten de wateringe en ten westen de herenweg en ten noorden het klooster van Sion; Noordgouwe; Landgemercken; 11 gemet land binnen deze Landgemercken (land destijds gekocht bij de hoop). Duvendijck; Mekedijke; een stuk korenland groot 1 gemet en 52 roeden ten oosten van de Mekedijke en ten zuiden het klooster te Sion Duvendijk; Weghelijn;een stuyk land groot 1 gemet 51 roeden ten westen van een weghelijn. Kerckwerve; Herenweg; een stuk land groot 2 1/2 gemet 16 roeden met in het oosten de Herenweg. Haemsteden, Pierkenswecken; een stuk weiland groot 1 1/2 gemet 66 roeden binnen deze vier landgemercken met in het oosten Pierkenswecken. Haemsteden, Kempenswecken; een stuk weiland groot 2 gemet 20 roeden in Kempenswecken deze landgemercken ten oosten af Kempenswecken Haemsteden, Harmenshock; een stuk weiland groot 2 gemet 7 roeden in Harmenshock. Haemsteden, Landgemercken; een korenland groot 3 gemet 32 roeden gelegen binnen deze Landgemercken met ten oosten de heerweg Zuidwelland, Landgemercken; een stuk korenland en weiland dat vrone is, groot 4 gemet 70 roeden gelegen binnen deze Landgemercken. Burch, Het klooster te Leliendelle; een stuk land groot 1/2 gemet 51 roeden met ten oosten het klooster te Leliendelle en ten zuiden de herenweg. Burch; Het klooster te Leliendalle; een stuk weiland groot 2 roeden met in het noorden het klooster te Leliendalle.
1523-12-19Pieter van der Moelen (ook als Muelene), zaliger, in zijn leven rentmeester generaal van Beoosterschelt in Zeeland, waarvan kinderen die als voogden hebben Jan Danckertsz, als administrerende voogd, en Mr. Lieven Anthonis Blocx, als toeziend voogd, en Mr. Frans Claesz van Sandijck, als toeziend voogd, en Mr. Joost Bets, pensionaris der stede Dordrecht, als oppervoogd Claere Claes Heijnrijcxdr, is de gewezen weduwe van Pieter van der Moelen, haar tegenwoordige man is Claes Sijmonsz Vocht (ook als Vacht), te MiddelburgMr. Florijs Zeeman; Jacob van Sheerooskercke; IJman Claes Hendrijcxsz; Jacob Beijersz; Cornelis Cornelisz; Sijmon Adriaensz; Heijnrick van den Werve, rentmeester; Jan Splinter.Noordwelle; Noorddijk; een stuk korenland groot 6 gemet 18 roeden aan de Noorddijk met in het noorden de dijk; Noordwelle, Noorddijk; een stuk korenland groot 5 gemet 5 roeden aan de Noorddijk met in het noorden de dijk en ten westen van het voorgaande land; Noordwelle, Nieuwendijk; het stuk korenland groot zijnde 5 gemet 65 roeden in Nieuwendijk het land is gekomen van Pier Hadde (ook wel als Pier Haill); Noordwelle; Herenweg; het stuk korenland groot zijnde 3 1/2 gemet 25 roeden in het noorden Herenweg het stuk land is gekomen van Cornelis Mens/Meus Heijnesz; Noordwelle; Vronewest; een stuk korenland groot 1 gemet 42 roeden met in de zuiden en westen ervan Vronewest Noordwelle; Herenweg; een stuk weiland groot 3 gemet plus min 30 roeden met in het noorden ervan de Herenweg; Noordwelle; een stuk korenland groot 3 1/2 gemet 80 roeden Noordwelle; Helle (ook wel als Halle); een stuk korenland groot 4 gemet 30 roeden in de Helle (ook wel als Halle); Elkerzee; Herenweg; een stuk weiland groot 1 gemet 105 roeden met in het noorden ervan de Herenweg; Elkerzee; een stuk korenland groot 1 1/2 gemet 5 roeden; Elkerzee; Herenweg; een stuk korenland groot 6 1/2 gemet 60 roeden met in het noorden ervan de Herenweg Ellemeet (ook als Allemeer); Kerk; een stuk korenland groot 1 1/2 gemet 85 roeden bezaaid met koren met in het oosten de kerk; Ellemeet; een stuk korenland groot 1 1/2 gemet 42 roeden; Ellemeet; Herenweg; een stuk korenland groot 5 gemet 25 roeden met ten zuiden ervan de Herenweg; Ellemeet; Herenweg; een stuk korenland groot 1 gemet 105 roeden met ten noorden ervan de Herenweg Ellemeet; Herenweg; een stuk korenland groot 5 1/2 gemet 110 roeden met gerst erop met ten oosten ervan de Herenweg; Elkerzee; Herenweg; een stuk weiland groot 5 gemet 75 roeden met ten westen ervan de Herenweg; Elkerzee; een stuk korenland groot 1 gemet 80 roeden; Duivendijke; een stuk korenland groot 1 1/2 gemet 51 roeden; Duivendijke; een stuk korenland groot 1 gemet 51 roeden Kerkwerve; een stuk land groot 2 1/2 morgen gemeen gelegen met Herman Mathijsz.
1524-01-12Otte Heijnricxsz, met zijn vrouw, wonende te AlkmaarAelbrecht AerntszAlkmaar; Houtille; een huis gelegen in de Houtille en over de straat ligt met aan de westzijde een steeg gaande aan een meend.
1524-06-21Pieter Willemsz, metselaar en poorter wonende te op de Ouden Rijn te LeidenDirck Jansz van LeijdenLeiden; Donkersteeg; en huis met 2 kleine kamers op de hoek van de Donkersteeg, strekkende van de straat tot achter in de Maren met aan een kant de Rijn, zijnde te leen gehouden van het huis Wassenaar.
1524-07-18Machtelt Cornelis Gerrijtsz weduwe, wonende te Oudewater.Jacob Ghijsbertsz, alias Coppert, van RotterdamOudewater; Stedestraat; een huis met 2 gevels met aan de oostzijde Stedestraat met er achter de IJssel; Oudewater; Stedestraat; een huis met aan de oostzijde de Stedestraat, met er achter de IJssel en ten oosten gelegen een huis met gang.
1524-09-28Pieter Willemsz, metselaar, poorter van LeidenDirck Alewijnsz, poorter en inwoner van Rotterdam; Willem Jacobsz, buurman in Zevenhuizen.Zevenhuizen; Landscheiding; 18 morgen land strekkende van de Landscheiding tot de uitwateringe; Zevenhuizen; een woning met huis, berg en beplanting met 22 morgen land; Zevenhuizen; een erf met een schuur erop; Zevenhuizen; 16 morgen land en een halve.
1524-11-28Mr. Joost Clomp, (barbier)Cornelis FranszGorinchem; Langendijk; een huis met aan de westzijde de heerstraat genoemd de Langendijk, in het oosten de haven, aan de noordzijde de ververssteiger
1524-11-28Mr. Gerijt Jorijsz, licentiaat in de rechten, wonende in het huis aan het Toernooiveld te Den Haag.Mr. Claes Berthelmeeusz, advocaat van het Hof van HollandDen Haag; Toernooiveld; een huis met erf op de hoek van het Toernooiveld, dat aan de westzijde ligt en aan de noordzijde de Nieuwestraat
1524-12-05Gerijt Jacopsz, te Leiden, hijzelf als fegutief te Montfoort, zijn vrouw woont te Leiden, zijn broer is: Pieter Jacopsz, met diens huisvrouw te Leiden.Anthonis ClaeszLeiden; Hoge Woertspoort; een huis, schuur, erf en oliemolen, de Hoge Woertspoort ligt aan het westen ervan en de stedestraat aan de andere kant met achterin de Rijn
1525-09-28Gerijt Mathijsz, wonende te WateringenEngel Mathijsz, zaliger, diens weduwe met haar kinderen, wonende te WateringenOnder de gerechte van Wateringen behorende ter kerke van Monster; een woning met zekere bergen, bomen, eigenland, 42 morgen huurwaarts luttel min of meer, de helft van zekere beesten o.a. koeien, ploeg, wagen en alle tilbare have tot de woning en land behorende, met aan het zuideinde belend door de herenweg en in het noordeinde de vrouwe of het klooster Van den Lee.
1525-12-11Adriaens Anthonisz, zaliger, occupeurs van zijn goederen zijn: Mr. Adriaen Jacopsz, als erfgenaam van zijn broer en Willem Jacopsz, zaliger, aartsdeken van Sint Pieter, zowel voor zichzelf als vervangende zijn zuster: Mourijne Jacopsz; Adriaen Sijmonsz, ook zijnde occupeur.Claes DommiszMiddelburg; Lange Delft; de helft en één twaalfde van een huis en erf met een pakhuis genoemd "De IJseren Hoet" in Lange Delft
1526-02-07Pieter Moelen (ook als Muelen), zaliger, gewezen rentmeester van Beoosterschelt in Zeeland, diens weduwe en kinderen.Jan SuijsNoordgouwe; Herenwateringe; huis, bos, duivenhuis en omtrent 42 gemeten land, het bos is belast met een akte van tienden ten behoeve van de heer Van Ravesteijn met de Herenwateringe in het oosten en de herenweg in het westen gelegen
1526-04-23Lucie Wolfaertsdr, wonende op het Spui te Den Haag; weduwe van Adriaen Thol, en haar zus; Evertgen Wolfaertsdr, huikmaakster; wonende in de Schoolstraat te Den Haag;weduwe van Jacob Cornelisz Vinck. Hun gekoren voogd is: Joost Gans, eerder hadden als gekoren voogd: Jan Beecheem.Jan Stapels, betreffende het huis van Lucie Wolfaertsdr op het Spui te Den Haag Claes van den Bosch (ook als Bossche), deurwaarder van het Hof van Holland, betreffende het huis van Evertgen Wolfaertsdr in de Schoolstraat te Den Haag, die het huis weer overdraagt aan Jan Stapels, dus de uiteindelijke nieuwe eigenaar van beide huizen.Den Haag; Spuistraat; een huis met erf in de Spuistraat met aan de zuidzijde de Herenstraat; Den Haag, Schoolstraat; een huis en erf met een kamer daaraan op de hoek van de Schoolstraat, met aan de westzijde de Herenstraat.
1526-06-14Dirck Jacopsz, te GorinchemDirck Dircksz, van der GoudeHaastrecht; IJsseldijk; vijf morgen land gemeen en onverdeeld met ander vijf morgen toebehorende Aernt Jacopsz, het land ter plaatse genoemd "beneden Haastrecht" bij de IJsseldijk tot de Stolwijkerkade toe strekkende, met aan de oostzijde het gemenen land van buiten Haastrecht.
1526-07-23Jan Claes Diercxsz, wonende met zijn vrouw te BoskoopMr. Cornelis Morsch, advocaat van het Hof van HollandBoskoop; Leechboscooperwech; vijf morgen land genoemd "Leechboscoop" met de Leechboscooperwech aan de noordzijde liggende en aan de zuidzijde de Zijde
1526-09-04Mr. Evert de Vere (ook als Veer)Ot JanszWijkerbroek; Heusden; 5 1/2 morgen land in omtrent tien morgen land met de kerk van Heusden in het zuiden, strekkende van de Wijcxenwaterganck tot Veenrebroouck toe
1526-10-04Zaliger Pieter van der Molen (ook als Moelen en Muelen), in zijn leven rentmeester van Beoostersceld (= ten Ooster Schelde), diens weduwe en minderjarige kinderen.Jacob Willemsz, buurman van Den Haag (koper van goed 1, 3, 7, 8 en 10); Dieric van Waeveren (koper van goed 2); Jacob Beijersz (koper van goed 4, 5 en 9); Mr. Pieter van Rotterdam, advocaat (koper van goed 6).Elkerzee; Heerweg; huis met schuren en buren met 16 gemeten plusminus 8 roeden koren land, in het zuiden en noorden de Heerweg (= goed 1); Elkerzee; Heerweg;, bij het huis 5 gemeten plusminus 11 roeden korenland met in het noorden de Heerweg (= goed 2); Elkerzee; Heerweg; nog 3 gemeten en 71 roeden weiland (= goed 3); Ellemeet; Heerweg; nog 1 gemet 32 roeden land (= goed 4); Noordwelle; 3 gemeten 119 roeden land (= goed 5); Ellemeet; Heerweg; 1 gemet 25 roeden, met in het oosten de Heerweg (= goed 6); Ellemeet; Heerweg; 2 gemet plusminus 15 roeden met in het oosten Onze Lieve Vrouwe te Ellemeet en in het westen de Heerweg (= goed 7); Ellemeet; Heerweg; 89 roeden weiland met in het westen de Heerweg (= goed 8); Ellemeet; Heerweg; nog 1/2 gemet 30 roeden tezamen met Coste Jansz en in het oosten de Heerweg (= goed 9); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 56 roeden land met in het westen de Heerweg (= goed 10) Elkerzee; Heerweg; 6 1/2 gemet plusminus 15 roeden weiland (= goed 11a); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 46 roeden weiland, met in het westen en noorden het Gasthuis van Elkerzee (= goed 11b); Elkerzee; Heerweg; 257 roeden weiland (= goed 12); Elkerzee; Heerweg; 1 gemet 4 roeden land met in het zuiden de Heerweg (= goed 13); Elkerzee; Heerweg; 3 1/2 gemet 57 roeden land met in het zuiden de Heerweg (= goed 14); Elkerzee; Heerweg; 3 gemet 11 1/2 roeden land met in het zuiden de Heerweg en in het westen Onze Lieve Vrouwe (= goed 15); Elkerzee; Heerweg; 1/2 gemet 24 roeden land met in het oosten het Godshuis van Elkerzee en in het westen en noorden Onze Lieve Vrouwe (=goed 16); Elkerzee; Heerweg; 215 roeden land met in het oosten het Godshuis van Noordwelland en in het zuiden de Heerweg (= goed 17);
1526-11-26Aernt van NoordenFlorijs Jacobsz, burgemeester van LeidenAlphen, in de ban van -; Hoger Burg; 4 1/2 morgen land zijnde leengoed, gehouden van Gerijt van Poelgeest wonende te Rijswijk, strekkende van de Hoger Burch tot in de Rijn, gemeen gelegen met nog 2 morgen 30 gaarden verscheidende eigenaren toebehorende.
1526-12-22Doe Pieterszoon, wonende te Maasland.Jan Kerijn, bode te Delft, namens: Jan de Heuter (ook als Houter), schout te Delft.Ambacht van Maasland; Gaagweg; 4 morgen land gelegen in de woning van Doe Pietersz, belend aan de zuidzijde de Gaagweg, aan de westzijde de Zusters van Sint Agatha te Delft, aan de noordzijde de Schie, aan de oostzijde Thijman Willemsz; deze 4 morgen land.
1527-01-08Dammas Adriaensz, wonende buiten Loosduinen.Jonkvrouw Adriane van Rijswijck, te Den Haag.In de ambacht van Monster; een huis met ongeveer 12 of 13 morgen geestland gelegen ten westen van Loosduinen.
1527-04-01Thomas Boeckelaer, zaliger, in zijn leven rentmeester particulier van Zuid-Holland en daarna rentmeestergeneraal van de voorzaten van de Keizerlijke Majesteit, diens erfgenamen bij beneficie van inventaris.Mr. Frans van Geertsberge, die het overdraagt aan: Jan van Barrij, secretaris van het Hof van Holland.In het land van Strijen; Numansgors; het 1/16 en 1/32 deel van Numansgors
1527-05-07Mr. Evert de VeerMr. Cornelis Joostensz, namens: Mr. Claes van den Heijde.Int land van Heusden, Wijckerbroeck; 5 1/2 morgen land gelegen in een perceel landen groot ongeveer 10 morgen, belendt zuidwaarts de kerk van Genderen, strekkende van de Wijcksenwatergang tot Veenrebroek toe en in gebruik bij Anthonis Jansz alias Thonis mitten Baerde.
1527-07-29Jan Luijt (Luijtgens), te Grotebroek (Hoogkarspel) in West-FrieslandHercke Huijsmans, wonende te Bovenkarspel.Bovenkarspel; een rentebrief van 140 rijnsgulden sprekende op alle goederen van Hercke Huijsmans te Bovenkarspel
1527-10-10Mr. Andries van Hargem, zaliger, diens erfgenamen; De domeinen van de Keizerlijke Majesteit.De procureur-generaal namens de Keizerlijke Majesteit (volgens onderling akkoord), de helft van Craijesteijn; Mr. Andries van Hargem, zaliger, diens erfgenamen (volgens onderling akkoord), Houwingen in plaats van de afgestane helft van Craijesteijn aan de Keizerlijke Majesteit.De Visserijen en vogelrijen in de ambacht van Craijesteyn; De visserijen en vogelrijen in de ambacht en vedronken land van Houwingen.
1528-06-08Mr. Jan Hetersatius (ook als Hetersen), priester, residerende te Rijnsburg.Pieter van Nes, procureur, namens: Jeroen van der BouchorstRijnsburg; binnen de ambacht van Oegstgeest: Een huis en erf binnen de ambacht van Oestgeest op de Oudenvliet, belendt in het oosten de Schoolsteeg, in het zuiden de Oudevliet en in het noorden het kerkhof van de Abdij van Rijnsburg
1528-06-16Lodewijck van de Werve, zaliger, diens erfgename is zijn nicht: Jkvr..e Marie van Domburch, wonende te Rijswijk op het huis De Werve, huisvrouw van Jacob van Eijl, heer van Gheijsteren.Mr. Frans (ook als Vranck) Boot, advocaat voor het Hof van Holland.Wateringen; Zwet; 4 morgen leengoed van 18 morgen leengoed behorende in totaal tot de Grafelijkheid van Holland, strekkende noord van de Heerweg opwaarts tot achter het Zwet met behoud van een noodweg zoals die resterende 14 morgen en in pacht bij Phillips Jansz.
1528-07-31Marijken Claesdr, weduwe van zaliger Cornelis Diericxsz alias Laech HaestrechtHeijnrick Florijsz, wonende op die gekochte hoeve te Haastrecht.Haastrecht; De polder van Roosendaal: Een halve hoeve land gelegen in de polder van Roosendaal gemeender voor met de weduwe een erfgenamen van Florijs Pietersz, strekkende van de Hoenkoperdijk tot de diepte van de IJssel
1528-09-16Thomas van Zwanenburch, zaliger, in leven presbyter en kanunnik te Geervliet, diens executeurs van zijn testament ten behoeve van de armen.Baernt Vinne Jansz, (koper van goed 1); Lenaert Vranckensz, tollenaer van Geervliet en heiligegeestmeester van de Heilige Geest te Geervliet (koper van goed 2, 5, 8, 10, 14 en 16); Dirick Mathijsz, (koper van goed 3); Pieter Willemsz, (koper van goed 4, 9, 11 en 13); Claes de Ruijter, (koper van goed 6 en 7) Jacob Jansz, (koper van goed 12 en 17); Claes van Dam, (koper van goed 15); Cornelis Willemsz van der Bronchorst, (koper van goed 18 en 27); Claes Jacobsz, (koper van goed 19); Mr. Florijs Zeeman, advocaat voor het Hof van Holland (koper van goed 20, 21, 23, 24 en 26); Mr. Jan de Jonge, (koper van goed 22) Aernt Cornelisz, (koper van goed 25);Geervliet; Hoenderhoek; 1 gemet in Hoenderhouck gelegen in een stuk groot 14 gemeten toebehorende Adriaen van Dorp of zijn kinderen, Vastaert Willemsz en Jacob heerman en in gebruik bij Lenaert Cornelis Kraelken (= goed 1); Geervliet; Hoenderhoek; 1 gemet in Hoenderhoek gemeen gelegen in een stuk van 14 gemeten toebehorende Jacob Heerman en Vastaert Willemsz en in gebruik bij Lijsbeth Aernt Louffs weduwe (= goed 2); Simonshaven; Hoge Heininge; 6 gemeten land in Heer Simonshaven gelegen daaraan de dijk ten zuid ligt, de weg zuidwest, Meijnert noortwest, de Hoge heininge in het oosten en in gebruik bij Cornelis Tonisz (= goed 3); Braband; Hekelingseweg; 4 gemeten land luttel min of meer gelegen in Brabandt, de Hekelingse weg ten zuiden, de Breenweg ten westen en in gebruik bij Thonis van der Werve (= goed 4); Simonshaven; Slaagweg; 5 gemeten 1 lijn land in Heer Simonshaven gelegen en is genoemd "Die Welle Weije", in het zuiden Ampgert, de Slaagweg in het westen en Oostenrijk in het oosten (= goed 5); Geervliet; Fikkershil; 1 1/2 gemeten land genoemd "Die Broodkist" in Fikkershil gelegen met in het westen de Heindijk (= goed 6); Geervliet; Fikkershil; 2 1/2 gemeten land gelegen in Fikkershil, de Biertsekerk in het zuiden, Kempe tot Spijkenisse jaargetijden in het noorden, de kerk van Heer Simonshaven in het oosten en de Heindijk in het westen (= goed 7); Geervliet; Fikkershil; 2 1/2 gemeten en 60 roeden land in Fikkershil, de Biertsekerk in het zuiden, en de kerk van Simonshaven in het noorden, Oostenrijk in het oosten, en de kerk van Biert in het westen (= goed 8); Geervliet; Fikkershil; 1 1/2 gemeten en 37 1/2 roeden land in Fikkershil gelegen in een stuk van 6 1/2 gemeten land gemeen gelegen met de kerk van Biert en Matena (= goed 9); Geervliet; Kaperskoek; 7 gemeten land (= goed 10); Geervliet; Hogeland; 5 gemeten en 1 lijn land in het Hogeland (= goed 11); Geervliet; Danckaartsweg; 8 lijn land in de hoek van Dankaarstweg, de polderweg in het oosten (= goed 12); Geervliet; Vriesweg; 1 gemet land met in het oosten de Vriesweg (= goed 13); Geervliet; Konijnendijk; 8 gemeten land met in het zuiden de Konijnendijk, in het westen de Danckertseweg. (= goed 14); Geervliet; Tolstraat; een huis en erf in de Tolstraat met in het oosten de Heerweg (= goed 15); Geervliet; Singel; een huis en erf staande op de Singel met de Singel daaraan begrenst, in het noordwesten de veste van Geervliet (= goed 16); Geervliet; Heerweg; een landstede met 3 gemeten pacht land met in het westen de Heerweg (= goed 17); Geervliet; een rentbrief van 2 pond hollands per jaar en ten laste van Coman Jan Adriaensz (= goed 18); Geervliet; een rentbrief van 2 pond hollands per jaar, gekocht op 08-05-1509 en ten laste van Adriaen Pietersz (= goed 19); Geervliet; een rentbrief van 20 stuivers het jaar, gekocht op 06-01-1506 en ten laste van Jan Bestekindt (= goed 20); Geervliet; een rentbrief van 36 stuivers per jaar gekocht in 1521 en ten laste van Lenaert Adriaensz (= goed 21); Geervliet; een rentbrief van 4 rijnsgulden per jaar, gekocht in 1521 en ten laste van Adriaen Jacobsz die Ruijter (= goed 22); Geervliet; een rentbrief van 21 rijnsgulden per jaar, gekocht op 30-09-1522 en ten laste van Adriaen Pietersz (= goed 23); Geervliet; een rentbrief van 6 rijnsgulden per jaar en ten laste van Jan en Adriaen IJemants (= goed 24); Geervliet; een rentbrief van 5 rijnsgulden per jaar en ten laste van Nel en Maerten Pietersz (= goed 25); Geervliet; een rentbrief van 30 stuivers per jaar en ten laste van Cornelis den Hollander (= goed 26); Geervliet; een rentbrief van 20 stuivers per jaar en ten laste van Steven die Metselaar zijn huis (= goed 27);
1528-10-12Belije Gillisdr van Zoutelande, zaliger, weduwe van: Jacob Jacobsz, zaliger, tante van Gillis van Zoutelande; Willem van Crompvliet, zaliger, oom van Gillis van Zoutelande, als borg geweest zijnde; Willem Gillis van Zoutelande, zaliger, vader van Gillis van Zoutelande; Jan van Zeventer, borg geweest voor Belije van Zoutelande; Mr. Gillis van Zoutelande, als erfgenaam van zijn tante Belije Gillisdr van Zoutelande.Mr. Gilis van ZoutelandeHaarlem; Schalkwijkerpoort; een stuk land gelegen buiten Haarlem aan de Schalkwijkerpoort groot ongeveer 8 morgen ten westen het Spaan, met als gebruiker Pieter Jansz Scepebreker voor de helft en Lijsbeth Pieter Luijtgensweduwe gebuikster voor de andere helft; deze 8 morgen land.
1529-00-00Willem HenrijxszPieter van DijckVlaardingen; een huis met een nieuwe kamer
1529-04-06Cornelis Maertensz, wonende in Papsou, ( is Paapswoude = Abstwoude)Aernt Pietersz, en zijn broer Cornelis Pietersz, beiden wonende in Papsou.Abtswoude; In de ambachte van Papsou; een huis en erf met bomen, 3 schuren en 2 bergen, mitsgaders een griend daaraan met al zijn toebehoren
1529-04-06Jan Jansz van Gulick, rentmeester, wonende te Delft, echtgenoot van Hillegont DomenGeerijt Willemsz in de Roeter, buurman van Den HaagNieuwerkerk aan de IJssel; IJssel; de helft van een viertel land belendt ten oosten het IJsselmeer? en ten zuiden de rivier de IJssel en de helft van anderhalf viertel land belendt in het noorden het IJsselmeer en in het zuiden de rivier de IJssel, beide parcelen liggen gemeen met Gerijt Willemsz in de Roeter buurman van Den Haag en zijn in gebruik bij Adriaen Claesz; de helft van deze 2 1/2 viertal land.
1529-04-06Cornelis Maertsz, wonende te Papsouw.Aernt Pietersz, en Cornelis Pietersz, gebroeders, wonende in Papsouw.Delft; Papsouw; een huis en erf met bomen, 3 schuren, 2 bergen en een griend daaraan met alle toebehoren
1529-09-28Jan Huijgensz, wonende te Dordrecht.Screvel van DiemenDordrecht; Torenstraat en Rijdijk; vijf huizen te weten: twee huizen naast elkaar gelegen op de Rijdijk met nog een 3e huis en oliemolen daar achteraan staande, strekkende van de Rijdijk tot achter in de Stedegracht, nog twee andere huisjes staande en uitgaande voor in de Torenstraat strekkende tot achter aan de Stedegracht; deze 5 huizen.
1529-12-20Jan Luijt, wonende binnen Hoogkarspel in de jurisdictie van Grootebroek.Dirck Elbersz, gewezen schout van Grootebroek.Den Hout; een rente van 4 rijnsgulden min een oert het jaar sprekende op Garbrant IJsbrantsz; Den Hout; een rente van 1 philippus gulden het jaar sprekende op Jan Harmansz; Den Hout; een rente van 1 rijnsgulden het jaar sprekende op Nanne Jansz; Hoogkarspel; een rente van 1 rijnsgulden het jaar sprekende op Pieter Dirck Ziertsz; Hoogkarspel; een rente van 12 braspenningen het jaar sprekende op Jacob Olfertsz nu overgedragen aan Aeff Pieters weduwe, te lossen het hoofdgeld met 2 ponden groten vlaams.
1529-12-20Gillis van ValckensteijnMr. Phillips Duboes, advocaat in HollandSimonshoven; Wolschierschenweg; 7 gemeten land genoemd "Kerkeweij", met de aan de zuidzijde Wolschierschenweg en aan de oostzijde Wijepsland
1530-02-07Cornelis Danielsz, en zijn huisvrouw: Jaepgen van de Poel (van den Poel), gewezen weduwe van: Jan van Diemen, zaliger.Harman HarmanszDordrecht; Gravenstraat; een huis met erf genaamd "Ratinge" met eraan grenzend twee huisjes met erven met de Gravenstraat ernaast gelegen en gelegen bij de Nieuwenhaven en de Voorstraat alias "die Poortzijde"
1530-11-03Jonkvrouw Jozijne Cruiningen, weduwe van IJsbrant van Schoten, zaliger, en de 7 kleine kinderen bij de voorschreven IJsbrant geprocreeerd.Gerijt heer tot Assendelft, ridder, eerste raad ordinaris van het Hof van Holland Gerijt van SparwoudeTexel; Munickhoven: 4 hoet gerst zijnde leengoed (de Kennemerlandse rentmeester reikt jaarlijks vier hoed gerst van keizerswegen uit de Domeinen en de Munickhoven van Texel); De Hofstede van Tetrode: 3 morgen land van de Hofstede van Tetrode.
1530-11-03Jonkvrouw Jozijne Cruiningen, weduwe van IJbrant van Schoten, zaliger, en de kleine kinderen bij de voorschreven IJsbrant geprocreerd.Jonkvrouw Marie van Assendelft, weduwe van Jan van MatenesseHilligersberg; Rotte en de Brochterwatering: Een hofstede met land groot 55 morgen daaraf de helft leengoed is gehouden van de graaf van Nassou als heer van Palanen (=Polanen) en van de Lecke en de ander helft eigen goed liggende met het voorschreven leen pro indiviso tussen de; een hofstede met 55 morgen land.
1531-02-02N.N. Claesz alias Olislager, poorter en inwoner van Schiedam.Jan Ockersz, poorter en inwoner van Dordrecht.Schiedam; Goijstraat; een huis met erf in de Goijstraat, met aan de zuidzijde de loods hangend over het erf van Neel Foijen, aan de westzijde achteruitgaande op de Haven en aan de oostzijde de Herenstraat
1532-03-11Jan Cornelisz, schout tot Wateringen, wonende te WateringenJorijs Wolfairtsz, die het bij het aftrekken van de zegel van de was het goed opstaande voet overdraagt aan: Adriana Rutgersdr, brouwster en poorteres te Delft.Wateringen; Wateringsedorp; een huis met erf belast jaarlijks met 16 hoenderen ten behoeve van de heer van Arrenburch als heer van Naaldwijk, Wateringen etc. het Wateringsedorp ligt aan de westzijde, de banweg aan de zuidzijde en de kloosterweide aan de westzijde
1532-04-09Gerijt Dircsz Hamel, tot Heusden.Adriaen Jansz Kegelaer, wonende in de ElshoutDoeveren; Oijen; 2 morgen een hond gemeen liggende met nog 2 morgen genoemd "het Sluijtermeer" de kerk Oijen is daarvan westwaarts gelegen aan het land dat uitstrekt van de dijk tot de Oude Aa toe,
1532-06-18Mr. Adam van Nispen, wonende met zijn jonckwijff op het huis Typelaer buiten BredaWouter van Emmickhoven, ook bekend volgens de akte als Wouter Zegersz, ambachtsheer van EmmikhovenAlmkerk; Waardhuizen; 12 morgen min 1 hond land genoemd "De Hoge Weyde" met de Herenstraat in het noorden, waarvan mogelijk 6 morgen min 2 hond nog leengoed kunnen worden.
1532-06-18Dirck de Wael van Roesenburch, en zijn huisvrouw Aerntgen Dirck de Wael van Roesenburch.Mr. Thomas Brandelin, van wegen Jacob Beijers, deurwaarder van het Hof van HollandOverveen; Herenweg; een huis en erf met de Herenweg aan de noordzijde en de leprozen van Haarlem aan de oost- en zuidzijde
1532-07-30Mr. Evert de Veer, raad in de Secretenraad van de keierlijke majesteit (raad van de keizerlijke majesteit in de Kanselarijen Brabant), wonende te Brussel, zijn factoor, gemachtigde en bewindhebber van zijn goederen nu is Aert Vervoert, te Woudrichem.Mr. Adriaan van der GoesVeen; Veenrebroek; 9 morgen land genoemd "Smaelreweer" en in gebruik bij Evert Jansz en Jan Gerritsz als pachters, strekkende uit het zuiden van de mitgrave af noordwaarts tot Aelreban toe
vorige
12...226
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in