Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de boedelrekeningen download index (ZIP, 180.56 KB)
1170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1170 gevonden
Boedel vanDatum boedelrekening
Wouter van Steenbergen en Anna Maria de Greeff.30-09-1748
Wolf Abraham, baron van Gensdorff, geheime Raad en extra-ordinaris envoyé van de Koning van Polen.27-07-1729
Willemina van Meegen, inzake haar aandeel in de erfenis van haar vader Francois van Meegen.29-03-1770
Willemina van Meegen, gevangen op de Voorpoorte van het Hof van Holland.29-03-1770
Willem, baron van der Duijn.17-11-1779
Willem van Dam, (in leven denunciateur van het uur van elve van het Hof van Holland) en Maria Colmer.24-05-1702
Willem van Belle, kamerbewaarder bij de Raad van State, overleden februari 1784.23-02-1785
Willem Smallegange, overleden te Makassar d.d. 9 september 1716.21-11-1731
Willem Smallegange (overleden).10-03-1730
Willem Pouwelszoon Vosch (overleden), gewoond hebbende aan de Maasdijk.
Willem Lodewijk van Wassenaar, heer van Starrenburg, dijkgraaf en hoogbaljuw van Rijnland.08-12-1796
Willem Jan van Alphen, notaris en procureur.12-12-1746
Willem Hooft, raad en oud-burgemeester van Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland, kastelein, baljuw en dijkgraaf van de stad, landen en grote waterschappen van Woerden. Pupillen: Jonkheer Willem Ferdinand Mogge van Haamstede en jonkvrouwe Maria Mogge van Haamstede, erfgenamen van Willem Hooft, oud-burgemeester van Delft etc.etc..09-05-1750
Willem Hooft, raad en oud-burgemeester van Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland, kastelein, baljuw en dijkgraaf van de stad, landen en grote waterschappen van Woerden. Pupillen: Jonkheer Willem Ferdinand Mogge van Haamstede en jonkvrouwe Maria Mogge van Haamstede, erfgenamen van Willem Hooft, oud-burgemeester van Delft etc.etc..01-11-1750
Willem Hooft, raad en oud-burgemeester van Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland, kastelein, baljuw en dijkgraaf van de stad, landen en grote waterschappen van Woerden. Pupillen: Jonkheer Willem Ferdinand Mogge van Haamstede en jonkvrouwe Maria Mogge van Haamstede, erfgenamen van Willem Hooft, oud-burgemeester van Delft etc.etc..12-11-1750
Willem Hooft, raad en oud-burgemeester van Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland, kastelein, baljuw en dijkgraaf van de stad, landen en grote waterschappen van Woerden. Pupillen: Jonkheer Willem Ferdinand Mogge van Haamstede en jonkvrouwe Maria Mogge van Haamstede, erfgenamen van Willem Hooft, oud-burgemeester van Delft etc.etc..12-11-1750
Willem Hooft, raad en oud-burgemeester van Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland, kastelein, baljuw en dijkgraaf van de stad, landen en grote waterschappen van Woerden. Pupillen: Jonkheer Willem Ferdinand Mogge van Haamstede en jonkvrouwe Maria Mogge van Haamstede, erfgenamen van Willem Hooft, oud-burgemeester van Delft etc.etc..13-11-1750
Willem Hooft, raad en oud-burgemeester van Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland, kastelein, baljuw en dijkgraaf van de stad, landen en grote waterschappen van Woerden. Pupillen: Jonkheer Willem Ferdinand Mogge van Haamstede en jonkvrouwe Maria Mogge van Haamstede, erfgenamen van Willem Hooft, oud-burgemeester van Delft etc.etc..13-11-1750
Willem Hooft, raad en oud-burgemeester van Delft, baljuw en dijkgraaf van Delfland, kastelein, baljuw en dijkgraaf van de stad, landen en grote waterschappen van Woerden. Pupillen: Jonkheer Willem Ferdinand Mogge van Haamstede en jonkvrouwe Maria Mogge van Haamstede, erfgenamen van Willem Hooft, oud-burgemeester van Delft etc.etc..13-11-1750
Willem baron van Renesse van Baer, heer van Bleijenburg gehuwd met Anna, baronesse van Renesse van Baer, vrouwe van Bleijenburgh.04-01-1672
Willem Abraham Westerhoff, zoon van Catharina Vrijdag en ds. Westerhoff.
Willem Abraham Westerhoff, curandus.03-10-1793
Wilhelmus Laurentius Schaap, zoon van Catharina Maria Blauw, weduwe van Regnerus Schaap en later gehuwd met Jan Lebreton van Doeswerf, (mede-erfgenaam in de helft van de boedel).22-04-1732
Wilhelmus Franciscus Nooms, heer van Aerlanderveen.03-04-1691
Wilhelmus Franciscus Nooms, heer van Aerlanderveen, curandus.05-11-1693
Wilhelmus Franciscus Nooms, heer van Aarlanderveen.05-06-1710
Wijlen Witte van der Weij, belastinggaarder, overleden 13 oktober 1692.25-11-1693
Wijlen Wijnand Adriaan Wierts, in leven luitenant-kolonel, wonende te Wijck.
Wijlen vrouwe Maria van der Houve, echtgenote van Johan van Velsen. Erfgename: Haar dochter Hendrina van Velsen, gehuwd met Johan van der Does.28-03-1697
Wijlen Vincent Willem, des Heiligen Roomschen Rijks Grave van Hompesch, heer van Genderen, generaal van de cavallerie, gouverneur van Sluis en onderhorige forten en steden in Staats-Vlaanderen, Raad- en rentmeester generaal van de abdij van Leeuwenhorst, overleden te 's-Gravenhage d.d. 25 maart 1765. Erfgenamen: Vincent Gustaaff, graaf van Hompesch, Henriette Egerie Frederica, gravin van Hompesch, Anna Frederica, gravin van Hompesch en Louise Emilie van Hompesch.04-11-1779
Wijlen Susanne Huguetan, weduwe van Claude Renaud de la Piemente, overleden 10 december 1745. Erfgenamen: Margareta Huguetan, gravin van Gijldensteen, douairière van Don Antonio de Cassado, marquis de Monteleone, gehuwd met Christiaan Fredrich Wellmann.09-02-1747
Wijlen Pieter van Zoutelande.24-04-1695
Wijlen Philip Hoeuft van Oijen, luitenant-generaal van de cavalerie, overleden 15 december 1754.16-06-1758
Wijlen Petronella Vosbergen, weduwe van kolonel Henrison.
Wijlen mr. Thimon Boeij, in leven substituut-griffier en secretaris van het Hof van Holland, was gehuwd met Henrietta Antoinetta Hop.16-06-1779
Wijlen Mr. Paulus Hendrik Willem de la Fargue, luitenant in dienst van de Bataafse Republiek, en zijn echtgenote Anna Leonora Henriëtta Sander.12-12-1799
Wijlen mr. Johan van Tongeren. Erfgenamen: Voor een derde deel Daniel Pompejus van Assendelft. Voor een derde deel Catharina Wintvak, weduwe van Abraham van Tongeren, in leven kamerbewaarder, en haar kinderen Anna, Johan, en Catharina van Tongeren. Voor een derde deel Johan van Tongeren, Margareta van Tongeren en Reijnier van Clinkenbergh, gehuwd met de weduwe van Hendrik van Tongeren, kinderen van wijlen Louis van Tongeren.13-01-1700
Wijlen mr. Johan Anthony van Meerloo, advocaat voor het Hof van Holland en solliciteurmilitair in 's-Gravenhage, gehuwd geweest met Henrietta Havart.14-04-1785
Wijlen mr. Jacob Havius, advocaat, gehuwd geweest met wijlen Johanna van der Heijden en Maria Beeckman. Erfgenamen: de gezamenlijke voor- en nakinderen van Mr. J. Havius, o.a. Elisabeth Havius, voordochter van J. Havius en J. van der Heijden.21-02-1698
Wijlen mr. Gerad de Normandie, commies fiscaal van de gemene middelen in het Zuiderkwartier, gehuwd geweest met vrouwe Anna van Sonsbeek, vrouwe van Wissekerke.07-07-1749
Wijlen mr. Carel Brakman, solliciteurmilitair.04-04-1764
Wijlen mr. Bartholomeus Gerard van der Velde, gehuwd geweest met en gescheiden van A.A. van der Mieden.23-06-1784
Wijlen mr. Arend de Wael van Bolten, overleden april 1775.24-02-1778
Wijlen Maria Everts van Loendersloot, weduwe van Mr. Cornelis de Wit, gewoond hebbende te Nieuwveen en aldaar overleden. Erfgenamen: Steven de Wit, Lijsbeth de Wit en Jan Cornelis de Wit, kinderen van Mr. C. de Wit.20-10-1694
Wijlen Machelina Barents, weduwe van Willem Coenradts van Lin. Erfgenamen: o.a. Jan van Lin, Ida van Lin, weduwe van Jacob van Tol en haar dochter Clementia van Tol, Machelina van Lin, dochter van wijlen Willem van Lin en van Elisabeth de Jongh.29-10-1697
Wijlen Justus van der Hoeven, in leven luitenant- kolonel titulair en kapitein-luitenant in het regiment Garde Dragonders, overleden te 's-Gravenhage.08-03-1787
Wijlen Joseph Manuel d'Acosta, in leven consul generaal van Spanje.26-04-1724
Wijlen Johannes Vollenhove, agent van het Landschap Drente en klerk van de Generaliteits rekenkamer, overleden oktober 1693, gehuwd geweest met Maria Backer. Erfgenamen: Arnold Vollenhoven en zijn minderjarige broer en zusters.14-12-1695
Wijlen Jan Kersseboom, in leven oud-directeur in Bengalen.29-04-1778
Wijlen Jan Haket, gewoond hebbende te Wateringen.23-03-1763
vorige
12...24
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in