Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de boedelrekeningen download index (ZIP, 180.56 KB)
1170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1170 gevonden
Boedel vanDatum boedelrekening
Gerardus Nicolaas Groen, gewezen secretaris van de Zeekrijgsraad. Huurder van de buitenplaats "Noorderbeek" aan de Beeklaan te 's-Gravenhage, curandus.23-04-1804
Pupillen: Dirk Hermanus Welsink en Maria Jacoba Welsink, kinderen van Hendrik Welsink (overleden) en Johanna van den Steenweg; de pupillen zijn kleinkinderen van Hendrik en Alida Herbers.23-03-1804
Christiaan Plaat, in leven directeur van 's-Lands Drukkerij in Den Haag, overleden 30 juni 1798; was gehuwd met Maria Reijtenbach. (Zes minderjarige kinderen).22-03-1804
Jacobus de Wit en zijn echtgenote Johanna Brosel, curandi. Beroep kamerbewaarder of deurwaarder later bode van de Hooge Militaire Vierschaar.03-01-1804
Mr. Hendrik Rijnsdorp, curandus.22-12-1803
Abraham Ephraim.28-11-1803
Fonds gedespicieerd tot Soulaas van Behoeftigen door wijlen mr. David Jan Thilenus.16-05-1803
Begraafplaats "Ter Navolging" bij Scheveningen. Directeuren: Johan Meerman, Rudoph van Olden, IJsbrand de Kock C.f.18-03-1803
Johannes Closter, gewezen sous-brigadier van de Vorst van Nassau (overleden 3 januari 1801). Enig erfgenaam; Jörgen Schiotte Closter, koninklijk waagmeester te Sevenburg op Fühnen.16-02-1803
George Philip Anders, bode, curandus.06-12-1802
Gerard Amelis van Hogeveen, curandus.29-07-1802
Pieter Roskes, gewezen notaris, die zijn boedel wegens insolventie heeft afgestaan ter liquidatie. Gehuwd met Anna Pielat.02-04-1802
Theodorus Daniël Dolegius de Kedts Houtman klerk en zijn echtgenote Maria Magdalena Speirman, curandi.. Betreft curatele de rekening behelst alleen de inkomsten uit hoofde van zijn functie en de uitgaven door de curatoren gedaan.22-02-1802
Louise Uranie Moliere, curanda. Ten tijde van het onder curatele stellen geen bezittingen, maar d.d. 23 juni 1800 gerechtigd tot een deel van de erfenis van Isaac Crommelin.19-01-1802
Abraham Ephraim, gehuwd met Rebecca Joseph Machiel. Daar Ephraim en zijn vrouw niet in gemeenschap van goederen gehuwd waren, is het aandeel van de vrouw niet in de boedel opgenomen.18-12-1801
De erfgenamen van Catharina van der Kun, overleden te Rotterdam d.d. 3 augustus 1786. w.o. Daniël Blankevoord en zijn kinderen. Verdere erfgenamen niet genoemd.09-12-1801
Debora Muilman, weduwe van mr. Godefridus Mol, curanda.29-10-1801
Dirk de Wit, curandus.30-07-1801
Henrietta Cornelia des Vilattes, dochter van Jan Henry des Vilattes en Cornelia Lubertina van der Weijden, pupil.27-07-1801
Mr. Constantinus van Son, curandus.21-07-1801
Mr. Gerard Beelaerts van Wieldrecht, secretaris van de Reekenkamer van Holland en West-Friesland, curandus.02-06-1801
Abraham Haak, klerk van het Provinciaal Comité van Holland, wonende in de Molstraat te 's-Gravenhage, curandus25-02-1801
Mr. Jacques Bergeon (overleden), die met J.P.J. du Bois en Nicolaas Overklift heeft opgericht in 1771: 1. Een lijfrentekas. 2. Een tontinekas. 3. Een overlevingskas.11-09-1800
Mr. Jacques Bergeon (overleden), die samen met Jacobus van der Hoek en Johannes Gerardus Swaan heeft opgericht de "Eerste Haagsche Twintigjaarige Negotiatie" d.d. 1 januri 1772.11-09-1800
Mr. Jacques Bergeon (overleden), die met J.P.J. du Bois en Nicolaas Overklift heeft opgericht in 1771: 1. Een lijfrentekas. 2. Een tontinekas. 3. Een overlevingskas11-09-1800
Gerepudieerde boedel van mr. Jan Gabriel Zanders, in leven solliciteur-militair en agent, in Den Haag.16-07-1800
Charles Bernard de Saumaise.14-07-1800
Wijlen Mr. Paulus Hendrik Willem de la Fargue, luitenant in dienst van de Bataafse Republiek, en zijn echtgenote Anna Leonora Henriëtta Sander.12-12-1799
Catharina van der Kun (overleden).25-09-1799
Mr. Constantinus van Son, curandus.22-07-1799
Jan Verschooten (overleden), gehuwd geweest met Dirkje Docters (overleden).21-06-1799
Mr. Adam(us) Johan de Roij, curandus.11-01-1799
Helena Vermeer, pupil, dochter van wijlen Abraham Vermeer.20-11-1798
Mr. Hendrik Reijnsdorp.25-07-1798
Herman Schneider, overleden 11 mei 1793, in leven klerk van het Hoogduitse Departement van Z.H. de Prins van Oranje Nassau. Herman Schneider was geassocieerd met Lucas Albert Kramp.20-07-1798
Aron Israël Suasso, alias Jeronimo Lopes Suasso, legataris.18-05-1798
Hendrik Wins, gehuwd met Hendrica van Echten.03-05-1798
De Firma Johannes de Bruine, Jan d'Arnaud Davidsz. en Arnoldus Gerardus Kusell (overleden).26-04-1798
Mr. Librecht Jacob Hooreman, overleden 27 maart 1792 en zijn echtgenote Anna Cornelia Steenis, overleden 7 mei 1796, curandi.14-04-1798
Mr. Petrus Eduard Witteboll, curandus.15-03-1798
Kaatje Imminck, weduwe van Klaas Santbergen, bode bij de Generaliteit, curanda.13-03-1798
Adrianus Bonnier Jzn., Commies ten Comptoire-Generaal van de Generaliteit, curandus.09-03-1798
Mr. Hendrik Reijnsdorp, curandus.17-02-1798
Mr. Petrus Theodorus van Hamel gehuwd met Johanna Knobbout, curandus.09-02-1798
Geen.30-01-1798
Abraham Ephraim te 's-Gravenhage, curandus.21-12-1797
Nicolaas Baartmans, curandus.09-11-1797
Generale Nederlandsche Lijfrenten Compagnie te Amsterdam, bestaande uit 3 Stichtingen n.l. 1.Ultimatum est. 2. In Melius fervat. 3. Magnos et Parvos mors truculente rapit.30-10-1797
Abraham Ephraim, curandus.17-10-1797
Mr. Gerard van Zelder van Beveren, curandus, overleden d.d. 21 mei 1795, gehuwd geweest met Johanna Catharina de Thomeeze.15-09-1797
vorige
12...24
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in