Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de boedelrekeningen download index (ZIP, 180.56 KB)
1170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1170 gevonden
Boedel vanDatum boedelrekening
De nalatenschap van Aetiana Maria van Scaghen, vrouwe van Peursum, haar aangekomen uit de erfenis van jonkheer Johan van Mathenesse, heer van Lisse, Giessen enz. Erfgenamen : Voor een derde deel jonkheer Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst enz. Voor een derde deel vrouwe Anna van Mathenesse, vrouwe van Scaghen. Voor een derde deel jonkvrouwe Odilia van Wassenaer, vrouwe van Loenersloot en jonkheer Johan van Wassenaer te zamen18-12-1664
De nalatenschap van Aetiana Maria van Scaghen, vrouwe van Peursum, haar aangekomen uit de erfenis van jonkheer Johan van Mathenesse, heer van Lisse, Giessen enz. Erfgenamen : Voor een derde deel jonkheer Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst enz. Voor een derde deel vrouwe Anna van Mathenesse, vrouwe van Scaghen. Voor een derde deel jonkvrouwe Odilia van Wassenaer, vrouwe van Loenersloot en jonkheer Johan van Wassenaer te zamen18-12-1664
De nalatenschap van Aetiana Maria van Scaghen, vrouwe van Peursum, haar aangekomen uit de erfenis van jonkheer Johan van Mathenesse, heer van Lisse, Giessen enz. Erfgenamen : Voor een derde deel jonkheer Cornelis van Mathenesse, heer van Hazerswoude, Lockhorst enz. Voor een derde deel vrouwe Anna van Mathenesse, vrouwe van Scaghen. Voor een derde deel jonkvrouwe Odilia van Wassenaer, vrouwe van Loenersloot en jonkheer Johan van Wassenaer te zamen18-12-1664
Pieter de Vlamingh van Outshoorn, sergeant-majoor en kapitein in dienst van de Staten.19-06-1665
Johanna Emmerentia van der Hal, overleden januari 1652, en Gerrit Witte Souburch, overleden september 1652.27-10-1665
Pupil: Amant Witte Souburg (ook Souburch), zoon van Witte Souburg en Susanna Louijse de Castello.10-12-1665
Pupil: Witte Souburch (Souburg) zoon van Gerrit Souburch en Elisabeth Halqueet (Halkeet).10-12-1665
Catarina Clara van Bardens, dochter van jonker Arent van Bardens.11-02-1666
Goederen van de kinderen van jonkheer Arent van Bardens.13-02-1666
Pupil: Het nagelaten weeskind van Willem Adriaense van der Saen.25-02-1666
Cornelis Cornelisse Clinckert, erfgenaam van zijn grootmoeder Maertje Jans.07-10-1666
Het Gasthuis te Heusden.10-12-1666
Het Gasthuis van Heusden.10-12-1666
Het Gasthuis van Heusden.10-12-1666
Johan Beelaerts (overleden), in leven burgemeester van Heusden en Catharina van Berlicum (overleden).11-12-1666
Nalatenschap van Willem Jacobszn Gijssenburgh en Aeffje Pieters Pollema.08-03-1667
Pupil: Hendrickje Jans Haselaer, dochter van Jan Pieterse Haselaer, beheerder van de bank van lening te Vlaardingen en deurwaarder van het Hof van Holland, gehuwd geweest met Theuntje Claesdochter, die later huwde met Aernout Yemandtse Zeewijck zoon Nicolaas, die een dochter had, genaamd Hendrickje Nicolaes Haselaer. Beide Hendrickjes krijgen ieder de helft van de nalatenschap.14-03-1667
Mattheus Bulwer, Engels koopman te Dordrecht.14-06-1667
Jacob Oudaert (overleden), gewezen kapitein ter zee op het oorlogschip "Utrecht", gehuwd geweest met Maria van Matenesse (overleden), gewoond hebbende te Brielle.22-11-1667
Anthonij Sijmonszn. van Waerden, koopman te Amsterdam, aldaar overleden d.d. 6 september 1666. Gehuwd geweest met Margarita Jans Gracht, eerder weduwe van Sijmon Jansz. Walis.07-03-1668
Betreft: Verkoop van goederen van Maximiliaen de Harteijn (Hartain) en Catharina van Lochorst, heer en vrouwe van Marquet.14-06-1668
Betreft: Verkoop van goederen uit het bezit van Maximiliaen de Hartain, heer van Marquet.14-06-1668
Geertruijt Hofflant, weduwe van Boudewijn van Braeckel, Kinderen : Albertus en Petrus.13-11-1668
Pupil: Annitgen Aerjaens, dochter van Aerjaen Claese Specketer wonende te Wognum.25-04-1669
Pieter van Beaumondt, overleden 25 september 1665, gehuwd geweest met Suavia van Vlooswijck, overleden 15 april 1667.18-09-1669
Johan Beelaerts (overleden), in leven burgemeester van Heusden en Catharina van Berlicum.12-12-1669
De nalatenschap van Lamberta Coddenoort voor de helft toekomende aan Willem van der Burch, de kinderen van Pieter van der Burch en Magdalena van der Burch, gehuwd met Diederick van Roosendael. De andere helft is voor de kinderen van Magdalena van der Burch.27-01-1671
Fideïcommissaire nalatenschap van Margareta van Valckenburgh, weduwe van Marcus de Vogelaer. Erfgenamen: de kleinkinderen van Jacob Hooghcamer en Sara van Rietveld. Vruchtgebruiker: Jacob Hooghcamer30-06-1671
Willem baron van Renesse van Baer, heer van Bleijenburg gehuwd met Anna, baronesse van Renesse van Baer, vrouwe van Bleijenburgh.04-01-1672
Pieter Doubleth.23-02-1672
Pupillen: Martha, Catharina, Cosijn Johannes, Magdalena Houbroke, kinderen van Magdalena Hemelscours, overleden d.d. 17 december 1670, weduwe van Jacob Houbroke, gewoond hebbende te 's-Gravenhage.16-03-1672
Pupil: Arjen Pieterszn van der Eijck, zoon van Pieter Aernts van der Eijck.05-05-1672
Floris van Alckemade.29-07-1672
Pupillen: Martha, Catharina, Cosijn Johannes en Magdalena Houbroke, kinderen van Magdalena Hemelscours, overleden d.d. 17 december 1670, weduwe van Jacob Houbroke gewoond hebbende te 's-Gravenhage.05-01-1673
Pupillen: Joachim, Cornelis, Jacobus, Amaranthe en Charlotte d'Aumale d'Haucourt, kinderen en erfgenamen van vrouwe Anna van Cuijck van Mijerop en Markies d' Aumale d'Haucourt.16-01-1673
Pupillen: de minderjarige erfgenamen van Joseph Dinant.20-04-1673
Johan Beelaerts (overleden) in leven burgemeester van Heusden, en Catharina (Cathalina) van Berlicum (overleden).17-05-1673
Johan Beelaerts (overleden) in leven burgemeester van Heusden, en Catharina (Cathalina) van Berlicum (overleden).17-05-1673
Pupillen: Joachim, Cornelis, Jacobus, Amaranthe en Charlotte d'Aumale d'Haucourt, kinderen en erfgenamen van vrouwe Anna van Cuijck van Mijerop en Markies d' Aumale d'Haucourt.15-02-1674
Pupil: Anna Catharina Kar, dochter van William Kar, kapitein en Sara Tol, beiden overleden d.d. oktober 1666 te Sas van Gent.16-06-1674
Johan Beelaerts (overleden), in leven burgemeester van Heusden en Cathalina van Berlicum (overleden).21-06-1674
Catharina van Born, dochter en enige erfgenaam van Mr. Pieter van Born, raadsheer te Brabant, en Sara van Zuijtlant.10-12-1675
Gijsbert, heer van Mathenesse, Riviere etc.28-04-1676
Emont Pieck, heer van der Does, uit erfenis van Gijsbert, heer van Mathenesse, Riviere etc.28-04-1676
Betreft de nalatenschap van Willem van Vreedenburgh, oud-schepen van Schieland, hem toegevallen uit de nalatenschap van zijn grootmoeder Elisabeth van Bijlwerff, weduwe van Pieter Prins. Erfgenaam van Willem van Vreedenburgh is Willem Voorburgh, zoon van Jacob Voorburgh (overleden) en Maria van Vreedenburgh.28-04-1676
Jacques Auguste du Thou, ambassadeur van de koning van Frankrijk.30-07-1676
Betreft de verkoop van de navolgende goederen :30-07-1676
Pupillen: Joachim d'Aumale d'Haucourt, heer van Haucourt, Cornelis (overleden d.d. 8 juni 1673) Jacob, Amarante en Sophia Charlotte d'Aumale d'Haucourt, kinderen en erfgenamen van vrouwe Anne van Cuijck van Mijerop en markies d'Aumale d'Haucourt.08-01-1677
Pupillen: De kinderen en erfgenamen van vrouwe Anna van Cuijck van Mijerop en markies d'Aumale d'Haucourt.16-02-1677
Betreft de verkoop van goederen en effecten van Leonard van Hoffwegen, secretaris te Ottoland, gehuwd met Christina Banen, wonende te Lekkerkerk. Onder authorisatie van het HvH d.d. 15 maart 1675.03-06-1677
123...24
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in