Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen - Zoeken: testamenten

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de boedelrekeningen download index (ZIP, 180.56 KB)
54 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 54 gevonden
Boedel vanDatum boedelrekening
Alida Jacoba Mouthaan, curanda.13-09-1758
Anna Maria Tromp, vrouwe van Nieuwland etc., (overleden 7 januari 1717), weduwe van Cornelis Gants, heer van Nieuwland, Bommenede, Blois etc.13-12-1740
Arij van Rooden, pupil, zoon van wijlen Cornelis van Rooden voor één zevende deel mede-erfgenaam van Emmerentia de Vassij, weduwe van Hendrik Teijlaert, eerder weduwe van Adriaen van Rooden.30-07-1727
Bavina Grave, weduwe van Fredrick Forster en overleden d.d. 27 april 1685.03-07-1687
Bernardus Kraaijvanger.03-05-1735
Cornelis Luijken.18-12-1770
Cornelis van Beekhoven, wonende te Overschie onder de "poorterije der stad Delft".27-06-1793
Dirk Fiool, Modesta Fiool en Maria Hillegonda Fiool, nagelaten kinderen van ds. Petrus Fiool (zoon van Dirk Fiool sr.) en Willemijna van Bleijvenburg.17-07-1733
Elisabeth Walchert, overleden juli 1691, curanda. Erfgenaam: Abraham Walchert, zoon van Abraham Walchert, broer van Elisabeth Walchert.23-09-1695
Fideïcommissaire boedel van Susanna Studler van Zurck, vrouwe van Valkenburg, overleden augustus 1699, gehuwd geweest met Daniel van Hulsenbeeck. Erfgenamen: Susanna Leonora de Hertoghe, (dochter van S. Studler van Zurck en Daniel van Hulsenbeeck), gehuwd met Josephus de Rencurel.05-02-1778
Frans Adam Carelson (overleden), inzake zijn beheer van de boedel van Theodorus Antonius Rijnjack.27-02-1771
Gerard van der Schans.01-10-1723
Gerepudieerde boedel van Nicolaas Daniel Wolfganck (overleden 26 mei 1791). Tot de boedel behoorde o.m. het procureurskantoor, dat publiek verkocht werd.22-05-1792
Hendrick van Alckemade van Berckenrode, heer van Berckenrode en de Groote Lindt etc., overleden 4 april 1690, gehuwd geweest met wijlen vrouwe Cornelia van Bam.15-07-1692
Jacob Pereira.30-07-1722
Jan David Cellier, Oud-Raad in het Hof van Politie en Criminele Justitie der kolonie van Suriname13-07-1785
Jan David Cellier, overleden 8 juli 1773 en gewoond hebbende in Suriname.19-07-1775
Jean David Cellier.01-08-1791
Lijsbeth Arendz. van Noort, echtgenote van wijlen Bastiaan van Kampen (overleden d.d. 24 april 1778).17-12-1778
Margaretha Seller, weduwe van mr. Andries Hofland (overleden).21-09-1775
Mr. Marten Hartingh de Champvent, advocaat voor den Hove van Holland en Johanna Maria van Breugel, echtelieden.10-12-1771
Nalatenschap van Abraham Castano, overleden februari 1720.27-01-1722
Nicolaas Kann, in leven President van de Raad van Brabant.09-02-1696
Philip van Rooden, pupil, zoon van wijlen Philip van Rooden, voor één zevende deel mede-erfgenaam van Emmerentia de Vassij, weduwe van Hendrik Teijlaert, eerder weduwe van Adriaen van Rooden.30-07-1727
Pieter Engelse Cats (of Cas.)13-07-1689
Pieter van Driel, overleden 28 juli 1708 te Poortugaal.15-10-1710
Pupil: David Steinvoort, zoon van Adriaen Steinvoort (overleden).11-10-1680
Pupil: David Steinvoort, zoon van Adriaen Steinvoort (overleden).23-07-1683
Pupil: Digna Borgers, dochter van wijlen Abraham Borgers.11-06-1692
Pupil: Elisabeth Morris (in de eerste afrekening genoemd Marija Morris), dochter van Benjamin Morris (overleden 16 juli 1688) en Anna van der Neth.07-10-1698
Pupil: Geertruijd Maria van IJperen, dochter van Anthonij van IJperen en erfgename van Simon Bocket (overleden 2 juni 1707).23-02-1711
Pupil: Geertruijd Maria van IJperen, dochter van Anthonij van IJperen, erfgename van Simon Bocket (overleden 2 juni 1707).23-02-1711
Pupil: Hendrick Havenaer, zoon van wijlen Johannes Havenaer, meesterkleermaker.02-05-1691
Pupil: Jacob van der Sleijden, voor een zesde deel erfgenaam van Yda Amsterdam.16-02-1750
Pupil: Justinus van Rintelen, erfgenaam van Christina de l'Espee.25-01-1696
Pupil: Willem Surendonck, zoon van Petrus Surendonck, in leven rector v/d Latijnse school te Middelburg. Willem Surendonck was erfgenaam van zijn zusters Anna Surendonck, overleden 4 augustus 1698 en Cornelia Surendonck, overleden 13 mei 1699.08-10-1699
Pupil: Willem Surendonk, zoon van Petrus Surendonk en Magdalena Trouwers.12-11-1699
Pupillen: Cornelia en Sara Lipsius, minderjarige kinderen van Nicolaes Lipsius en wijlen Margreta Wemmerius, mede-erfgenamen van wijlen Martinus Fenacolius, predikant te Mil.
Pupillen: Cornelis en Dirck Ackersdijck, zonen van Wilhelmus Ackersdijck, predikant te Oude Tonge in de heerlijkheid Grijsoord en gehuwd met Elisabeth van der Plas.31-05-1688
Pupillen: De kinderen van Christiaen Pieters van der Horst (overleden) en Anna Wilting(h)s, hertrouwd met Pieter Cruger.18-05-1689
Pupillen: Dingentje en Jacomintje Huijbrechts Oom.14-07-1695
Pupillen: Hendrick Blommendael, Adriana Blommendael (gehuwd met Benjamin Boers), Brecht Blommendael, Beatrijs Blommendael, Cornelis Blommendael (overleden september 1690), kinderen van Nicolaes Blommendael en Anna de Veth (overleden 5 mei 1690).30-09-1699
Pupillen: Jacobus en Petronella Cambier, minderjarige kinderen van Jacobus Cambier, solliciteur militair en Judith Brackman en Joannes Cambier, minderjarige zoon van Jacobus Cambier en Judith ter Haer.07-11-1685
Pupillen: Jacobus, Petronella en Joannes Kambier, minderjarige kinderen van wijlen Jacobus Kambier, solliciteurmilitair in Den Haag.12-11-1693
Pupillen: Jan en Cornelis Groen, kinderen van ds. Petrus Groen en Jacoba van der Sleijden, samen voor een zesde deel erfgenamen van Yda Amsterdam.16-02-1750
Pupillen: Johanna Maria Dorothea, Anna Johanna Rosine en Maria Christina de Montaigne, kinderen van Moses de Montaigne, mede-erfgenamen van Anna Vincentia de Montaigne, douairière baronesse du Mont.28-11-1731
Pupillen: Johannes en Jacobus van der Vlijm, kinderen van Adriaen van der Vlijm en Johanna van Kervel.21-02-1695
Pupillen: Johannes Lover de Graeff, Jan, Michiel en Barbara de Gruijtter, minderjarige erfgenamen van, Catharina Coenradus van Crevelt, weduwe van Ferdinandus Molckeman van Wijnendael, notaris.23-04-1689
Pupillen: Joseph Murray en George Murray Mellegund, kinderen van Robbert Murray, luitenant-generaal en gouverneur van de stad Doornik, en Margrieta Theresia Bonnink.06-09-1743
Pupillen: Nicolaes, Johannis en Lena Jans Goutswaert, kinderen van Johannis Claeszn Goutswaert en Maria Jans Kip (overleden) en kleinkinderen en erfgenamen van Lena Wilms de Jonge en Jan Kip.16-11-1712
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in