Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen - Zoeken: testamenten

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de boedelrekeningen download index (ZIP, 180.56 KB)
54 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 54 gevonden
Boedel vanDatum boedelrekening
Alida Jacoba Mouthaan, curanda.13-09-1758
Anna Maria Tromp, vrouwe van Nieuwland etc., (overleden 7 januari 1717), weduwe van Cornelis Gants, heer van Nieuwland, Bommenede, Blois etc.13-12-1740
Arij van Rooden, pupil, zoon van wijlen Cornelis van Rooden voor één zevende deel mede-erfgenaam van Emmerentia de Vassij, weduwe van Hendrik Teijlaert, eerder weduwe van Adriaen van Rooden.30-07-1727
Bavina Grave, weduwe van Fredrick Forster en overleden d.d. 27 april 1685.03-07-1687
Bernardus Kraaijvanger.03-05-1735
Cornelis Luijken.18-12-1770
Cornelis van Beekhoven, wonende te Overschie onder de "poorterije der stad Delft".27-06-1793
Dirk Fiool, Modesta Fiool en Maria Hillegonda Fiool, nagelaten kinderen van ds. Petrus Fiool (zoon van Dirk Fiool sr.) en Willemijna van Bleijvenburg.17-07-1733
Elisabeth Walchert, overleden juli 1691, curanda. Erfgenaam: Abraham Walchert, zoon van Abraham Walchert, broer van Elisabeth Walchert.23-09-1695
Fideïcommissaire boedel van Susanna Studler van Zurck, vrouwe van Valkenburg, overleden augustus 1699, gehuwd geweest met Daniel van Hulsenbeeck. Erfgenamen: Susanna Leonora de Hertoghe, (dochter van S. Studler van Zurck en Daniel van Hulsenbeeck), gehuwd met Josephus de Rencurel.05-02-1778
Frans Adam Carelson (overleden), inzake zijn beheer van de boedel van Theodorus Antonius Rijnjack.27-02-1771
Gerard van der Schans.01-10-1723
Gerepudieerde boedel van Nicolaas Daniel Wolfganck (overleden 26 mei 1791). Tot de boedel behoorde o.m. het procureurskantoor, dat publiek verkocht werd.22-05-1792
Hendrick van Alckemade van Berckenrode, heer van Berckenrode en de Groote Lindt etc., overleden 4 april 1690, gehuwd geweest met wijlen vrouwe Cornelia van Bam.15-07-1692
Jacob Pereira.30-07-1722
Jan David Cellier, Oud-Raad in het Hof van Politie en Criminele Justitie der kolonie van Suriname13-07-1785
Jan David Cellier, overleden 8 juli 1773 en gewoond hebbende in Suriname.19-07-1775
Jean David Cellier.01-08-1791
Lijsbeth Arendz. van Noort, echtgenote van wijlen Bastiaan van Kampen (overleden d.d. 24 april 1778).17-12-1778
Margaretha Seller, weduwe van mr. Andries Hofland (overleden).21-09-1775
Mr. Marten Hartingh de Champvent, advocaat voor den Hove van Holland en Johanna Maria van Breugel, echtelieden.10-12-1771
Nalatenschap van Abraham Castano, overleden februari 1720.27-01-1722
Nicolaas Kann, in leven President van de Raad van Brabant.09-02-1696
Philip van Rooden, pupil, zoon van wijlen Philip van Rooden, voor één zevende deel mede-erfgenaam van Emmerentia de Vassij, weduwe van Hendrik Teijlaert, eerder weduwe van Adriaen van Rooden.30-07-1727
Pieter Engelse Cats (of Cas.)13-07-1689
Pieter van Driel, overleden 28 juli 1708 te Poortugaal.15-10-1710
Pupil: David Steinvoort, zoon van Adriaen Steinvoort (overleden).11-10-1680
Pupil: David Steinvoort, zoon van Adriaen Steinvoort (overleden).23-07-1683
Pupil: Digna Borgers, dochter van wijlen Abraham Borgers.11-06-1692
Pupil: Elisabeth Morris (in de eerste afrekening genoemd Marija Morris), dochter van Benjamin Morris (overleden 16 juli 1688) en Anna van der Neth.07-10-1698
Pupil: Geertruijd Maria van IJperen, dochter van Anthonij van IJperen en erfgename van Simon Bocket (overleden 2 juni 1707).23-02-1711
Pupil: Geertruijd Maria van IJperen, dochter van Anthonij van IJperen, erfgename van Simon Bocket (overleden 2 juni 1707).23-02-1711
Pupil: Hendrick Havenaer, zoon van wijlen Johannes Havenaer, meesterkleermaker.02-05-1691
Pupil: Jacob van der Sleijden, voor een zesde deel erfgenaam van Yda Amsterdam.16-02-1750
Pupil: Justinus van Rintelen, erfgenaam van Christina de l'Espee.25-01-1696
Pupil: Willem Surendonck, zoon van Petrus Surendonck, in leven rector v/d Latijnse school te Middelburg. Willem Surendonck was erfgenaam van zijn zusters Anna Surendonck, overleden 4 augustus 1698 en Cornelia Surendonck, overleden 13 mei 1699.08-10-1699
Pupil: Willem Surendonk, zoon van Petrus Surendonk en Magdalena Trouwers.12-11-1699
Pupillen: Cornelia en Sara Lipsius, minderjarige kinderen van Nicolaes Lipsius en wijlen Margreta Wemmerius, mede-erfgenamen van wijlen Martinus Fenacolius, predikant te Mil.
Pupillen: Cornelis en Dirck Ackersdijck, zonen van Wilhelmus Ackersdijck, predikant te Oude Tonge in de heerlijkheid Grijsoord en gehuwd met Elisabeth van der Plas.31-05-1688
Pupillen: De kinderen van Christiaen Pieters van der Horst (overleden) en Anna Wilting(h)s, hertrouwd met Pieter Cruger.18-05-1689
Pupillen: Dingentje en Jacomintje Huijbrechts Oom.14-07-1695
Pupillen: Hendrick Blommendael, Adriana Blommendael (gehuwd met Benjamin Boers), Brecht Blommendael, Beatrijs Blommendael, Cornelis Blommendael (overleden september 1690), kinderen van Nicolaes Blommendael en Anna de Veth (overleden 5 mei 1690).30-09-1699
Pupillen: Jacobus en Petronella Cambier, minderjarige kinderen van Jacobus Cambier, solliciteur militair en Judith Brackman en Joannes Cambier, minderjarige zoon van Jacobus Cambier en Judith ter Haer.07-11-1685
Pupillen: Jacobus, Petronella en Joannes Kambier, minderjarige kinderen van wijlen Jacobus Kambier, solliciteurmilitair in Den Haag.12-11-1693
Pupillen: Jan en Cornelis Groen, kinderen van ds. Petrus Groen en Jacoba van der Sleijden, samen voor een zesde deel erfgenamen van Yda Amsterdam.16-02-1750
Pupillen: Johanna Maria Dorothea, Anna Johanna Rosine en Maria Christina de Montaigne, kinderen van Moses de Montaigne, mede-erfgenamen van Anna Vincentia de Montaigne, douairière baronesse du Mont.28-11-1731
Pupillen: Johannes en Jacobus van der Vlijm, kinderen van Adriaen van der Vlijm en Johanna van Kervel.21-02-1695
Pupillen: Johannes Lover de Graeff, Jan, Michiel en Barbara de Gruijtter, minderjarige erfgenamen van, Catharina Coenradus van Crevelt, weduwe van Ferdinandus Molckeman van Wijnendael, notaris.23-04-1689
Pupillen: Joseph Murray en George Murray Mellegund, kinderen van Robbert Murray, luitenant-generaal en gouverneur van de stad Doornik, en Margrieta Theresia Bonnink.06-09-1743
Pupillen: Nicolaes, Johannis en Lena Jans Goutswaert, kinderen van Johannis Claeszn Goutswaert en Maria Jans Kip (overleden) en kleinkinderen en erfgenamen van Lena Wilms de Jonge en Jan Kip.16-11-1712
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in