Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de boedelrekeningen download index (ZIP, 180.56 KB)
1170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1170 gevonden
Boedel vanDatum boedelrekening
Andries Pickerin, erfgenaam van zijn zuster Elisabeth Pickerin (overleden d.d. 20 december 1716.)26-07-1720
Angelica de Herder (overleden), weduwe van Pieter Groffij.09-03-1728
Angelica den Herder, weduwe van kapitein Pieter Groffij.07-12-1730
Anna Block, gewoond hebbende te Leiden en aldaar overleden d.d. 18 november 1721, weduwe van Johannes Minne. Erfgenamen de kinderen van Willem Nolthenius en Catharina de Wit.22-09-1722
Anna Douw (overleden).27-07-1740
Anna Douw, overleden d.d. 12 juni 1717.12-06-1736
Anna Douw.21-03-1715
Anna Machteld Leurmans, weduwe van Adriaan van Staveren, curanda.
Anna Machteld Leurmans, weduwe van Adrianus van Staveren (overleden 10 juli 1768).14-11-1769
Anna Maria Foreest, weduwe van Anthonij van Ansum.26-09-1786
Anna Maria Tromp, vrouwe van Nieuwland etc., (overleden 7 januari 1717), weduwe van Cornelis Gants, heer van Nieuwland, Bommenede, Blois etc.13-12-1740
Anna Petronella van Schuijlenburch (overleden), weduwe van Jan Henrij van Heemskerk, heer van Achtienhoven en Den Bosch.04-03-1767
Anna van de Kolck, erfgename van Maria Harmens van de Kolck.01-05-1687
Anna van Nieuwpoort (overleden), weduwe van Hendrick van Bueren.28-07-1688
Annetje Franse van der Staelen (overleden) weduwe van Govert Hogerbaars.20-05-1726
Annetje Franse van der Staelen (overleden), weduwe van Govert Hogerbaers.24-05-1726
Anthonij Hartigvelt, curandus.06-03-1727
Anthonij Sijmonszn. van Waerden, koopman te Amsterdam, aldaar overleden d.d. 6 september 1666. Gehuwd geweest met Margarita Jans Gracht, eerder weduwe van Sijmon Jansz. Walis.07-03-1668
Antoine Mann, buitengewoon gezant van de Landgraaf van Hessen Cassel (overleden 3 december 1761).22-11-1763
Arend van Noord, curandus.08-02-1779
Arend van Noord, curandus.17-01-1783
Arend van Noord, curandus.09-12-1784
Arend van Noort, (overleden 13 januari 1789 te Loosduinen), curandus.01-03-1790
Arend van Noort, curandus.27-12-1780
Arend van Noort, overleden te Loosduinen 13 januari 1789, curandus.17-01-1791
Arent de Wael van Bolten, curandus.(Overleden 1776).16-09-1796
Arent van Daalen, commies, gehuwd met Anna de Willem. Kinderen Susanna, Anna, Clementia en Michiel.12-03-1686
Arent van Dalen (overleden) gewezen commies.
Arent van Dalen, commies. Zoon: Michiel van Dalen.01-06-1683
Arent van Noort, curandus.19-12-1786
Arent van Noort, curandus.18-12-1788
Arij van Rooden, pupil, zoon van wijlen Cornelis van Rooden voor één zevende deel mede-erfgenaam van Emmerentia de Vassij, weduwe van Hendrik Teijlaert, eerder weduwe van Adriaen van Rooden.30-07-1727
Aron de Pinedo, curandus.06-07-1780
Aron Israël Suasso, alias Jeronimo Lopes Suasso, legataris.18-05-1798
Auditeur Dedel (overleden) en zijn echtgenote Emmerentia van de Beveren (overleden). Pupil: Carel Dedel.12-05-1690
Balthazar Boers, (overleden d.d. 29 mei 1790).10-01-1792
Barend Karsseboom (overleden), onderkoopman van de V.O.C.04-04-1772
Barend Wesseling, marktschipper.29-09-1738
Barold Schultens en Anna Maria van Nispen.09-03-1774
Barold Schultens, overleden te Leerdam op 28 december 1791.09-03-1792
Baron van Pfau, buitengewoon gezant van de Hertog van Wirtenberg, overleden 4 februari 1748.31-07-1748
Bartholomeus Planta (overleden d.d. 4 maart 1786.)25-10-1787
Bartholomeus Planta, als curator (tezamen met Abraham Gerard Muller) van de boedel van mr. Arent de Waal van Boedel, aangesteld bij akte HvH d.d. 29 maart 1776.29-06-1786
Bartholomeus van der Mast, overleden te Bennebroek, weduwnaar van Sara Lieftingh.02-06-1691
Bartholomeus van Swinderen, stempelsnijder van het Klein Zegel van Holland.17-07-1776
Bavina Grave, weduwe van Fredrick Forster en overleden d.d. 27 april 1685.03-07-1687
Begraafplaats "Ter Navolging" bij Scheveningen. Directeuren: Johan Meerman, Rudoph van Olden, IJsbrand de Kock C.f.18-03-1803
Bernardus Kraaijvanger03-05-1735
Bernardus Kraaijvanger.17-07-1732
Bernardus Kraaijvanger.03-05-1735
123...24
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in