Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gebruik

In deze index zijn de boedelrekeningen, aanwezig in het archief van het Hof van Holland, archiefinventaris 3.03.01.01, opgenomen aan de hand van een beschrijving van de boedelrekening. Deze boedelrekeningen dateren uit de periode 1637 tot en met 1811.

Welke gegevens vind ik in deze index?

In de index vindt u de beschrijving van de boedelrekeningen. In deze beschrijving is opgenomen om wiens boedel het ging, wie als beheerder optrad, welke goederen zich in de boedel bevonden, de data van het oudste en het nieuwste aanwezige stuk en een bronverwijzing. Deze bronverwijzing geeft aan in welk inventarisnummer van het archief van het Hof van Holland de boedelrekening zich bevindt en op welk folionummer de boedelrekening in dit inventarisnummer is terug te vinden.

Hoe kan ik zoeken in deze index?

In de titels van de boedelrekeningen zijn alleen de namen opgenomen van de personen van wiens boedel de rekening werd opgemaakt. Bij eenvoudig zoeken kunt u daarom als trefwoord de naam van de gezochte persoon invullen. Soms zijn in de titel ook de namen van (overleden) echtgenoten en de namen van kinderen opgenomen.

Bij uitgebreid zoeken kunt u ook zoeken op naam van de beheerder of op de datum van de boedelrekening. Deze datum kunt u ook tussen twee data in laten vallen.

Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaten filteren. Wanneer de naam, waarop u heeft gezocht, vele treffers oplevert, kunt u hier de resultaten te beperken door alleen resultaten van een bepaalde beheerder of van een bepaalde datum te selecteren.

Wat doe ik als ik de juiste boedelrekening heb gevonden?

Wanneer de gezochte boedelrekening in uw zoekresultaten is verschenen, kunt u hierop klikken. Op het volgende scherm vind u aanvullende informatie over deze boedelrekening. Let op: de boedelrekeningen van het Hof van Holland zijn niet digitaal te raadplegen. U kunt de boedelrekeningen alleen inzien op de studiezaal van het Nationaal Archief. Wanneer u klikt op de bronverwijzing komt u in de archiefinventaris van het archief van het Hof van Holland. Hier kunt u het inventarisnummer reserveren voor uw volgende bezoek aan onze studiezaal of een scan van de boedelrekening bestellen.

Waarom heb ik de juiste boedelrekening niet gevonden?

Bij lang niet alle boedelrekeningen is duidelijk om wiens boedel het gaat. Zo zijn er bijvoorbeeld boedelrekeningen van openbare verkopingen waar geen naam van de boedelhouder wordt genoemd. Wellicht kunt u via de archiefinventaris van het archief van het Hof van Holland alsnog de gezochte boedelinventaris opsporen.

Denkt u eraan dat namen niet altijd op dezelfde manier werden gespeld. Wanneer u geen treffers krijgt op de door u gezochte naam, probeer dan nog eens een spellingsvariant.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in