Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen, Beheerder: David Bijsterveldt, Rombout Coster (overleden) en Jacob Hendrik Velsen, curatoren, aangesteld bij akte HvH d.d. 28 juni 1762, (geëindigd met de dood van D. Bijsterveldt op 23 januari 1787. Na de dood is mr. Hendrik Philippus Heeneman aangesteld bij akte HvH d.d. 2 april 1787.

Meer resultaten

Beheerder David Bijsterveldt, Rombout Coster (overleden) en Jacob Hendrik Velsen, curatoren, aangesteld bij akte HvH d.d. 28 juni 1762, (geëindigd met de dood van D. Bijsterveldt op 23 januari 1787. Na de dood is mr. Hendrik Philippus Heeneman aangesteld bij akte HvH d.d. 2 april 1787.

Boedel van Alida (ook genoemd Aletta) Johanna Velsen, dochter van wijlen Cornelis Velsen, in leven klerk ter secretarie van Holland, en Jacoba Smaling, overleden d.d. 28 mei 1762 te 's-Gravenhage en aldaar gewoond hebbende.

Onroerende goederen 1. De helft van een huis en erf op Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. 2. De helft van een huis en erf op de Keizersgracht in Amsterdam. 3. De helft van een stuk land in de ban van Wijk aan Duin in Wijkerbroek, genaamd "de Loet", groot 1411 roeden. 4. De helft van een stuk land, in de ban van Wijk aan Duin in Wijkerbroek, genaamd "Sijme Wijen kamp", groot 1044 roeden. 5. De helft in een kroft zaadland, gelegen in de ban van Heemskerk, genaamd "de Streng kroft", groot 1138 roeden. 6. De helft in een stuk land in Wijk aan Duin, genaamd "het Vinkeveld" of " Bos van Kuijk", groot 1810 roeden. 7. De helft van een stuk land met een vinkenplaats, in Wijk aan Duin, groot 450 roeden. 8. De helft van een stuk land, gelegen in Wijk aan Duin, genaamd "de Sieke Ven", groot 1098 roeden. 9. De helft van een stuk land, gelegen in Wijk aan Duin, in de Munnikenweiden, groot een koegang, genaamd "het Vlietgras". 10. De helft van een stuk land, gelegen in de ban van Wijk aan Duin op de Geest, genaamd "de Kruijs kroft", groot 1033 roeden. 11. De helft in een stuk land, gelegen in Wijk aan Duin op de Geest, genaamd "het Dwersland van Tijs Hendriks", groot 1485 roeden. 12. De helft van een stuk land in Wijk aan Duin, naast de Bankenlaan, genaamd "Tuin van Mies", groot ruim 600 roeden. 13. De helft van een stuk land, dat een elstbosje geweest is, in Wijk aan Duin. 14. De helft van een stuk land in Wijk aan Duin genaamd "de Pette kroft", groot 1318 roeden. 15. Een stuk land gelegen naast het "de Pette kroft" in Wijk aan Duin ten oosten van de Lage Hoflanderweg, ook genaamd "de Pette kroft", groot 1386 roeden. 16. Een stuk land in Wijk aan Duin, genaamd "het Binnenland van Dirk Claasz Groot", groot 1230 roeden. 17. Een stuk land, genaamd "de Grote Akker" in de ban van Wijk en Duin, binnendijks in Wijkerbroek, groot 2184 roeden. 18. Een stuk land, naast "de Grote Akker" in Wijkerbroek, genaamd "de Haverkamp", groot 1080 roeden. 19. Een stuk land genaamd "het Boeleland", in Wijk aan Duin, groot 2559½ roeden. 20. Een stuk land naast het Boeleland in Wijk aan Duin, ook genaamd "het Boeleland", groot 1600 roeden. 21. Een stukje land aan de Bankenlaan, genaamd "het Binnenland van Orsel", groot ruim ½ morgen. 22. Een graf in de Grote Kerk in Haarlem. 23. Een graf in de kerk te Spaarndam.

Roerende goederen Contant geld, goud- en zilverwerk, obligaties enz., meubelen en verder huisraad, kleding enz.

Datum boedelrekening Waarschijnlijk september 1785.

Oudste stuk Inventaris d.d. 4 augustus 1762.

Jongste stuk Kwitantie januari 1794.

Verwijzing Hof van Holland nr 237 fo 126vo e.v. en nr 197 fo 173.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 4421, (01a)

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in