Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen, Beheerder: Mr. Engelbert François van Berkel, mr. François Jacob Gallé en Gerard van der Ven, executeurs-testamentair, aangesteld bij akte HvH d.d. 4 december 1773.

Meer resultaten

Beheerder Mr. Engelbert François van Berkel, mr. François Jacob Gallé en Gerard van der Ven, executeurs-testamentair, aangesteld bij akte HvH d.d. 4 december 1773.

Boedel van Agnes Margaretha Albinus, overleden d.d. 5 december 1773, gehuwd geweest met mr. Coenraed van Heemskerk. (A.M. Albinus was bij akte HvH d.d. 7 september 1773 aangesteld als curatrice van haar man mr. Coenraed van Heemskerk).

Onroerende goederen Geen.

Roerende goederen Obligaties.

Datum boedelrekening 31 mei 1775.

Oudste stuk Rekening over het jaar 1761.

Jongste stuk Rekening en verantwoording d.d. 31 mei 1775.

Verwijzing Hof van Hollland nr 213 fo 35vo, 206 fo 19, 4402/04, 4402/04a, 4410/04 en 4422/04.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 4391, (05)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in