Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen, Beheerder: Jan Muller, curator, aangesteld bij akte HvH d.d. 3 december 1764.

Meer resultaten

Beheerder Jan Muller, curator, aangesteld bij akte HvH d.d. 3 december 1764.

Boedel van Adriaan Huisken, klerk ter griffie van de Staten Generaal, curandus.

Onroerende goederen Geen.

Roerende goederen Effecten, contanten.

Datum boedelrekening 28 november 1771.

Oudste stuk Rekening d.d. 18 juli 1768.

Jongste stuk Rekening en verantwoording d.d. 28 november 1771.

Verwijzing Hof van Holland nr 199 fo 282, 4388/02, 4392/08, 4396/03, 4400/06, 4407/03 en 4423/02.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 4384, (02)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in