Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen, Beheerder: Magdalena le Maistre, weduwe van Johan Zillich, en voor deze waarnemende als curator.

Meer resultaten

Beheerder Magdalena le Maistre, weduwe van Johan Zillich, en voor deze waarnemende als curator.

Boedel van Abraham Adolf Stuckerus, gewezen procureur voor de Staten van Holland.

Onroerende goederen Een huis met erf aan de westzijde van de Wagenstraat.

Roerende goederen Meubelen.

Datum boedelrekening 10 juni 1720.

Oudste stuk d.d. 24 februari 1717 (verklaring)

Jongste stuk Rekening en verantwoording d.d. 10 juni 1720.

Verwijzing Geen.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 4336, (05)

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in