Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hof van Holland: Boedelrekeningen, Beheerder: Vincent Pietersz. en Boudewijn Janszn. Versluijs, voogden, aangesteld bij akte d.d. 5 december 1645

Meer resultaten

Beheerder Vincent Pietersz. en Boudewijn Janszn. Versluijs, voogden, aangesteld bij akte d.d. 5 december 1645

Boedel van Pupil: Adriaen Claeszn. Brouck, zoon en mede-erfgenaam van Nicolaes Pieterszn. Brouck, dijkgraaf van de Krimpenerwaard en schout van Gouderak.Mede-erfgenamen : Bouwen, Mary en de weduwe van Engel Claesz. Brouck.

Onroerende goederen 1. Een huis en erf met 2 schuren in het Veerstalblok te Gouderak. 2. 2 viertel leenland achter het onder nr 1. genoemde huis. 3. 2 viertel buitendijks land, gelegen voor het onder nr 1. genoemde huis. 4. 2 morgen land in het Veerstalblok. 5. 1 viertel buitendijks land. 6. ± 2 morgen land, gelegen aan de Tiendweg. 7. Een gedeelte van 4 morgen land in het Veerstalblok. 8. Een vierde deel van 4 morgen land met een woning in Gouderak.

Roerende goederen Meubelen.

Datum boedelrekening 28 april 1649.

Oudste stuk Inventaris van de nalatenschap van Nicolaes Pieterszn Brouck, d.d. 8 januari 1649.

Jongste stuk Rekening en verantwoording door Bouwen (Boudewijn) Jansz. Versluijs van de verkoop van 2 morgen land in het Veerstalblok, d.d. 28 april 1649.

Verwijzing Geen.

Bijzonderheden Einde voogdijschap d.d. mei 1646 wegens huwelijk van Adriaen Brouck.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 4271, (03)

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in