Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten
Hof van Holland: Boedelrekeningen

Hof van Holland: Boedelrekeningen

Zoeken

Velden doorzoeken
Hof van Holland: Index op de boedelrekeningen download index (ZIP, 180.56 KB)
1170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 1170 gevonden
Boedel vanDatum boedelrekening
1. Elizabeth Lookemans, weduwe van mr. Willem van Epenhuijzen. 2. Isaacq van Epenhuijzen. 3.Margaretha Henriette van Epenhuijzen. 4. Willem van Epenhuijzen.17-03-1756
Abraham Adolf Stuckerus, gewezen procureur voor de Staten van Holland.10-06-1720
Abraham de Lannoy, drossaard en provoost van de Raad van State der Verenigde Nederlanden, gewoond hebbend te Den Haag en aldaar overleden d.d. 25 september 1789. Gehuwd geweest met Lena Pero.26-10-1790
Abraham Douglas de jonge, gehuwd geweest met Johanna van Breugel.14-04-1739
Abraham Douglas Jr., gehuwd geweest met Johanna Christina van Amelonsen.06-07-1741
Abraham Douglas, curandus.09-03-1730
Abraham Douglas, gehuwd met Christina van Amelouse, curandus21-10-1736
Abraham en Simeon Boas, bankiers in Den Haag, curandi.
Abraham en Simeon Boas, curandi.26-07-1797
Abraham Ephraim te 's-Gravenhage, curandus.21-12-1797
Abraham Ephraim, curandus.17-10-1797
Abraham Ephraim, gehuwd met Rebecca Joseph Machiel. Daar Ephraim en zijn vrouw niet in gemeenschap van goederen gehuwd waren, is het aandeel van de vrouw niet in de boedel opgenomen.18-12-1801
Abraham Ephraim.28-11-1803
Abraham Gerard Muller, notaris.08-09-1790
Abraham Gerard Muller. Betreft de boedel van Johan Jacob Römershausen en zijn vrouw P.M. Tieleman, waarover Abraham Gerard Muller was aangesteld als curator bij akte HvH d.d. 27 februari 1792.01-10-1790
Abraham Haak, klerk van het Provinciaal Comité van Holland, wonende in de Molstraat te 's-Gravenhage, curandus25-02-1801
Administratie van de Generale Nederlandsche Lijfrente Compagnie te Amsterdam.29-10-1792
Administratie van de Generale Nederlandsche Lijfrente Compagnie te Amsterdam.28-10-1793
Adriaan Alderwerelt (overleden), gehuwd geweest met Johanna Geertruijd Pelgrom.24-03-1752
Adriaan Dame, advocaat, overleden 1 mei 1732.23-07-1736
Adriaan Doorn, curandus.25-11-1790
Adriaan Duijck, heer van Outcarspel. Erfgenaam: Elijsabeth van Westrenen, vrouwe van Westerbeek.24-07-1656
Adriaan Huisken, klerk ter griffie van de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, curandus.16-03-1769
Adriaan Huisken, klerk ter griffie van de Staten Generaal, curandus.28-11-1771
Adriaen Jorissen Hopsomer, in leven dijkgraaf van de Zuid-Beijerlanden.29-09-1678
Adriaen Paulo, agent.06-12-1650
Adriana Petronella, baronesse van der Does, vrouwe van der Mijll en in Middelharnis( overleden d.d. 3 december 1770), douairière van Willem Adriaan, graaf van Nassau, vrijheer van Bergen, Cortgene etc. (overleden d.d. 31 oktober 1759).09-03-1771
Adrianus Bonnier Jzn., Commies ten Comptoire-Generaal van de Generaliteit, curandus.09-03-1798
Adrianus Franciscus Cousebant.22-03-1736
Adrianus, Adriana Sophia en Johanna Cornelia van Overvelt, kinderen van Adriaan van Overvelt de Jonge en Sabina van der Beets, en erfgenamen van hun grootmoeder Sophia van Thol, weduwe van Adriaan van Overvelt.11-12-1721
Agnes Margaretha Albinus, overleden d.d. 5 december 1773, gehuwd geweest met mr. Coenraed van Heemskerk. (A.M. Albinus was bij akte HvH d.d. 7 september 1773 aangesteld als curatrice van haar man mr. Coenraed van Heemskerk).31-05-1775
Agnes Theodora Stipel, dochter van Mattheus Stipel, gehuwd met Gerrit Swerus.19-01-1735
Agnes Theodora Stipel.24-07-1732
Agnes van Persijn (overleden juli 1745).21-10-1749
Agneta Augier, weduwe van Simon Knoll, in leven notaris in Den Haag.21-07-1728
Agnez Radoux, overleden 23 februari 1755, weduwe van Martin Bruzen la Martiniere.16-05-1755
Albert van Wingerden (of Wijngaerden).04-04-1764
Aletta Johanna Velsen, curanda.01-12-1794
Aletta Johanna Velsen, curanda.07-04-1797
Alexander Petraeus, predikant van Engelse Gemeente te Delft, gehuwd met Margareta Wits, gedaagde.
Alexander Zoete de Sake van Villers, heer van Zevender etc., overleden d.d. 12 januari 1711.31-03-1716
Alida (ook genoemd Aletta) Johanna Velsen, dochter van wijlen Cornelis Velsen, in leven klerk ter secretarie van Holland, en Jacoba Smaling, overleden d.d. 28 mei 1762 te 's-Gravenhage en aldaar gewoond hebbende.
Alida Jacoba Mouthaan, curanda.13-09-1758
Alida Jacoba Mouthaan, overleden 25 september 1768 te 's-Gravenhage.23-02-1769
Alida Maria van der Bel (overleden).13-11-1776
Alida Maria van der Bel, curanda.19-05-1763
Alida Maria van der Bel.06-05-1768
Andries Bellous.26-06-1680
Andries Francois van Beaumont en zijn zuster Anna Margrieta van Beaumont.21-12-1702
vorige
12...24
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in