Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
SuratMemorie van de goederen in Suratte ontfangen.1605
MalakkaOriginele ende copie calcula van uit staande schulden voor rekeninghe van de oude en de nieuwe vereenichde Comp. overgelevert bij Jacob Buis aen Cornelis Francx coopman in dato 9 December 1605.1605
CoromandelCopie missive door David van Deijnsen uijt Berampor aen [onbekend], in dato 17 November 1607.1607
SiamCopie cedulle van Teko Chijnees in dato 14 Meij 1607.1607
SiamCopie missive van Victor Sprinckel in Patane aan [onbekend] in dato 28 December 1607.1607
SiamCopie missive van Victor Sprinckel in Pania aen Abraham van den Broecke in dato 28 December 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Jaques l'Eermijte tot Bantam in dato 6 December 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan de heeren bewinthebberen in dato 6 December 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Cornelis Matelief in Bantam in dato 6 December 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Cornelis Matelief de Jonghe voor Pahaeng in dato 8 November 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Frederick de Houtman, gouverneur in Ambon in dato 29 October 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Heijndrick van Bergel tot Banda in dato 30 Augusto 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Hendrick van Bergel in dato 29 October 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Jan Willemsz. Verschoor tot Bantam in dato 9 November 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Steven Doensz. tot Gresseck in dato 29 October 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Cornelis Francx in Joor in dato 29 October 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan den coninck van Jeda in dato 10 October 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Jan Willemsz. Verschoor tot Bantam in dato 29 October 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan de legghers in Mancassar [sic] in dato 1 October 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Cornelis Specx tot Sangora in dato 24 September 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Cornelis Francx in Joor in dato 30 September 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Cornelis Specx tot Sangora in dato 8 September 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Willem Pieterz Tonnema ende Jacques van de Perre in Chijam in dato 1 September 1607.1607
SiamCopie missive van Heindrijck Jansz. uijt Pattanij aan Cornelis Specx in Lijghoor in dato 10 Augusto 1607.1607
AmbonOriginele missive door Frederick de Houtman uijt het Casteel_Amboijna aen Jacques l'Hermite tot Bantam, 22 Julij 1607.1607
TernateMinuut eener missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt het casteel van Maleije aen de caemer van Rotterdam, in dato 26 Julij 1607.1607
TernateMinuut eener missive door Gerrit Gerritsen van der Buijs uijt ... aen de heeren Staten, in dato 25 Julij 1607.1607
CoromandelMemorie dienende tot den incoop van de rouwe Chineese sijde ende alle andere geverfde ofte afgesoden sijden.1608
CoromandelMemorie door Jan van Wesick wat coopmanschappen men jaerlijcks in Maselipatan ende Petapoelij soude connen vertieren, ongedateerd.1608
CoromandelOriginele missive door Pieter Gerritsen Borgonje uijt Tegenepatnam aen den heer admirael Pieter Willemsz. Verhoeve [Verhoeff], gedateerd 12 December 1608 [identiek aan fls. 57-58].1608
CoromandelCopie missive door Pieter Gerritsen Borgonje uijt Tegenepatnam aen den heer admirael Pieter Willemsz. Verhoeve [Verhoeff], gedateerd 12 December 1608 [identiek aan fls. 59-60].1608
CoromandelInformatie van Jacob de Bitter wegen Tegenampatnam als ooc het caul bij hem aldaer gemaeckt, ongedateerd.1608
CoromandelOriginele missive door Jan van Wesick uijt Maselipatan aen Jacques l'Hermijte de Jonghe coopman tot Bantam, in dato 1 Junij 1608.1608
CoromandelCopie missive door Jacob de Bitter op de custe van Choromandel geschreven aen den wel gebooren heer Bemedelu Sondian coninck van Candij, keijser van Ceijlon, in dato 8 December 1608.1608
CoromandelOriginele missive van Pieter Isacx Eijloff uijt Petapolij aen Jacques l'Hermite oppercoopman tot Bantam, in dato 12 November 1608.1608
BantamOriginele discours van informatie gedaan belangende de custe van Cormandel door Dirck van Leeuwen, Loodewijck Isaaks Eijloff en Lucas Janssen, gedateerd Bantam 5 November 1608 [identiek aan fls. 37-41] [document zit in 1ste katern Coromandel].1608
BantamCopie informatie gedaan belangende de custe van Cormandel door Dirck van Leeuwen, Loodewijck Isaaks Eijloff en Lucas Janssen, gedateerd Bantam 5 November 1608 [identiek aan fls. 43-48] [document zit in 1ste katern Coromandel].1608
BantamMemorie van den standt op de custe van Chormandel onderteijkent tot Bantam bij Loodewijck Issaacks Eijloff, gedateerd 1 November 1608 [document zit in 1ste katern Coromandel].1608
CoromandelCopie informatie gedaan belangende de custe van Cormandel door Dirck van Leeuwen, Loodewijck Isaaks Eijloff en Lucas Janssen, gedateerd Bantam 5 November 1608 [identiek aan fls. 43-48].1608
CoromandelOriginele discours van informatie gedaan belangende de custe van Cormandel door Dirck van Leeuwen, Loodewijck Isaaks Eijloff en Lucas Janssen, gedateerd Bantam 5 November 1608 [identiek aan fls. 37-41].1608
CoromandelMemorie van den standt op de custe van Chormandel onderteijkent tot Bantam bij Loodewijck Issaacks Eijloff, gedateerd 1 November 1608.1608
CoromandelOriginele missive door Pieter Isacx Eijloff uijt Masulipatam aen Jacob de Bitter (aengecomen onder Montepoelij), in dato 30 October 1608.1608
CoromandelOriginele missive door Pieter Isacxz. Eijloff uijt Masulipatam aen d'Ed. heeren bewinthebberen der generaele Oostindische Comp. tot Amsterdam, gedateerd Meij 1608.1608
CoromandelOriginele missive door Jan van Wesick uijt Masulipatam aen Jacques l'Hermite, overste op het comtoir tot Bantam, in dato 1 Junij 1608.1608
CoromandelOriginele missive door Pieter Isacxz. Eijloff uijt Masulipatam aen Jacques l'Hermite de Jonghe tot Bantam, in dato 31 Meij 1608.1608
ArakanCopie missive door Pieter Willemsz. uijt Arracan, ontvangen door den heer Puijck op de rede van Atchin, in dato 6 Maert 1608 [document zit in 1ste katern Coromandel].1608
CoromandelInformatie van de bochte van Bengala ende Arracan, geschreven door Pieter Willemssen tot Musilipatan aen den eersaeme raedt van Musilipatan en Petapolij, in dato 25 Meij 1608.1608
CoromandelCopie missive door Pieter Willemsz. uijt Arracan, ontvangen door den heer Puijck op de rede van Atchin, in dato 6 Maert 1608.1608
CoromandelOriginele missive door Loodewick Issaacks Eijloff, Dirck van Leeuwen en Lucas Jansz. uijt Masulipatam aen den heer admirael van de vereenichde Oostindische compagnie ofte bij faulte van dien aen de coopluijden van zijne respective scheepen tegenwoordich haer onthoudende voor Cotchijn, in dato 15 Februarij 1608.1608
PontianakOriginele missive door Samuel Blomaert aen Jacques l'Hermite de Jonge, oppercoopman tot Bantam, in dato 17 December 1608.1608
vorige
12...3403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in