Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1638,1637Factura [van peeper, gommelaeca, ende salpeeter gelaeden in 't schip Utrecht, primo April anno 1638 te Wingorla].Vengurla
1639Copie factura, gemaakt te Vingurla.Vengurla
1639Copie factura van peeper ter ordre van de heer Caen, geschreven te Wingurla.Vengurla
1640Copie missive van den coopman Pieter Paets uijt Ragiebach aen den gouverneur generael Van Diemen 15 Augustus 1640.Vengurla
1640Copie missive aen de Ed. heer gouverneur generael Anthonio van Diemen ende Ed. heeren raeden van India van den coopman Pieter Paets uijt Visiapour in dato 20 Meij 1640.Vengurla
1640Originele resolutie in 't Nederlants comptoir Wingurla genomen 10 Februarij 1640.Vengurla
1640Copie resolutie bij den commandeur Croocq ende zijnen raed getrocken, Wingurla in dato 23 Februarij 1640.Vengurla
1640Factura van de naervolgende nagelen et cetera door ordre vanden Ed. commandeur Paulus Croocq geladen in 't oorlogsjacht genaempt Arnemuijden, schipper Cornelis Pietersz. Schot, in 't comptoir Wingurla den 28 Februarij anno 1640.Vengurla
1640Extract uijt de resolutie getrocken bij den secreten raedt van diverse schepen, in 't comptoir Wingurla adij 23 Februarij anno 1640.Vengurla
1640Factura vande naervolgende nagelen, nooten en foelij et cetera door ordre van den Ed. heer commandeur Paulus Croocq geladen in 't oorlogsjacht dat Godt bewaere genaempt Arnemuijden in 't Nederlants comptoir Wingurla adij 28 Februarij anno 1640.Vengurla
1637Extract van eenige posten getrocken uijt de negotieboecken gehouden bij den coopman Pieter Paets op 't comptoir Wingurla, adij 30 Meij anno 1637.Vengurla
1640Copie missive door Paulus Croocq naer Ceijlon gezonden aen de edele heer directeur Philips Lucas, Wingurla adij 14 Februarij 1640.Vengurla
1639Copie missive van den coopman Pieter Paets aen den commandeur Cornelis Sijmonsz. van der Veer voor Goa 31 October 1639.Vengurla
1640Copie missive van den coopman Pieter Paets naer Ceijlon voor Philips Lucas in 't Nederlants comptoir Wingurla adij 14 Februarij anno 1640.Vengurla
1639Copie missive van den coopman Pieter Paets aen den gouverneur generael Van Diemen, in 't comptoir Wingurla adij 20 October anno 1639.Vengurla
1640Copie resolutien genomen in 't Nederlands comptoir te Wingurla in datis 13 en 14 Februarij 1640.Vengurla
1639Leverantie van de coopmanschappen voor Wingurla gelost uijt de schepen Haerlem en de Middelburch, 1639.Vengurla
1639,1637Copie missive van den coopman Pieter Paets en Pieter Quaetgebuer aen den gouverneur generael Van Diemen, 20 October 1639 ende copija van eenige posten getrocken gehouden op 't comptoir Wingurla uijt de negotieboecken, aij, [sic] 30 Meij anno 1637.Vengurla
1640Copie missive van Paulus Croocq aen den gouverneur generael, in 't Nederlants comptoir Wingurla adij 14 Februarij anno 1640.Vengurla
1639Copie missive van mr. Pieter Andriessen uijt Visiapour aen den coopman Pieter Paets, aldaar den 17 October 1639.Vengurla
1639Twee copije missiven van den coopman Pieter Paets aen den commandeur Cornelis Sijmonsen van der Veer voor Goa in datis Ragiebach 5 December en 10 November 1639.Vengurla
1640Copie missive van den coopman Pieter Paets aen den gouverneur generael Van Diemen, in Wingurla 24 Februarij 1640.Vengurla
1641Copie missive van den oppercoopman Claes Cornelisz. uijt Wingurla aen directeur Paulus Croocq in Souratte in dato 20 December 1641.Vengurla
1641Copie missive van den commandeur Cornelis Leendertsz. Blauw van voor Wingurla aen Croocq in dato 22 October 1641.Vengurla
1641Copie missive van den commandeur Cornelis Leendertsz. Blauw van voor Wingurla aen Croocq in dato 19 December 1641.Vengurla
1641Copie factura der goederen door den oppercoopman Claes Cornelisz in Wingurla voor 't comptoir Persia.Vengurla
1641Contract gemaeckt tusschen den vice rey en den gouverneur van Ponda begonnen 4 Junij 1641.Vengurla
1642Copie missive aan de gouverneur generaal Van Diemen tot Batavia uit Wingurla in dato 30 Meij 1642.Vengurla
1642Cognossement in 't schip Hollandia op Wingurla's rheede, 9 Maart 1642.Vengurla
1642Copie missive van den oppercoopman Claes Cornelisz. uijt het schip Hollandia aen den gouverneur Arent Gardenijs in dato 9 Meij 1642.Vengurla
1642Copie missive uijt het schip Hollandia aan gouverneur generaal Van Diemen tot Batavia op de rheede van Wingurla in dato 9 Meij 1642.Vengurla
1642Originele missive aan gouverneur generaal Van Diemen van Claes Cornelisz. uijt het schip Hollandia in dato 9 Meij 1642.Vengurla
1642Copie missiven van Claes Cornelisz. aan gouverneur generaal Van Diemen uijt het schip Hollandia leggende voor de rheede van Wingurla in dato 26 April 1642.Vengurla
1642Extract daghregister gehouden in 't schip Hollandia van 26 April tot 8 Meij 1642.Vengurla
1642Copie missive van Martijn Poortmans ende Petrus Andreas uijt Wingurla aen commandeur Claes Corneliss. in dato 12 Januarij 1642.Vengurla
1642Ses copie missiven van Martijn Poortmans ende Petrus Andreas uijt Wingurla aen commandeur Claes Cornelisz. Blocq.Vengurla
1641Copie missive van Leonart Houtmans uijt Raghiapour aen commandeur Blocq in dato 26 December 1641.Vengurla
1642Translaten van missiven van den vice reij Juan de Silva Telles aen den oppercoopman Blocq geschreven.Vengurla
1641Notitie van 't geen tot diffentie van 't comptoir Wingurla uit de scheepen Hollandia, Harderwijck ende Egmont gelicht is [ongedateerd].Vengurla
1641Translaat van de missive door den gouverneur van Candel aen den oppercoopman Blocq geschreven [ongedateerd].Vengurla
1641Contract door den oppercoopman Blocq met de coopluijden Narssanna ende Cistnawij gemaeckt [ongedateerd].Vengurla
1642Copie missive van Jan Jansz. de Quesnoy in de fluit de Noortstar ter rheede voor Pemanija en den commandeur Claes Cornelisz. Blocq in dato 18 Januarij 1642.Vengurla
1642Copie missive van Martijn Poortmans ende Petrus Andreas uijt Wingurla aen commandeur Blocq in dato 17 Januarij 1642.Vengurla
1642Copie missive van Jan Jansz. de Quesnoij in het schip de Noortstar voor de reede van Wingurla aen commandeur Blocq in dato 6 Februarij 1642.Vengurla
1642Copie missive uijt het schip Hollandia aen de oppercoopluijden Martijn Poortmans ende Petrus Andreas tot Wingurla in dato 29 Januarij 1642.Vengurla
1643Copie missive van Cornelis van Sanen uijt Wingurla aen den gouverneur generaal in dato 16 November 1643.Vengurla
1643Copie missive van Cornelis van Sanen uit Wingurla aen den gouverneur generaal in dato 8 Junij 1643.Vengurla
1644,1643Daghregister van 't comptoir Wingurla van 17 November 1643 tot 16 Februarij 1644.Vengurla
1643Factura van peeper en cardamom [gedateerd Wingurla, den 26 November 1643].Vengurla
1643Aenwijsinge der gestalte van 's compagnies logie in Wingurla [gedateerd November 1643].Vengurla
vorige
12...3403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in