Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
170132 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170132 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1619Originele missive van Aert Gijsels uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 5 Augustus 1619.Ambon
1619Originele missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen Steven van der Haghen tot Jacatra in dato 23 Augustus 1619.Ambon
1619Copie ende originele missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen den oudt admirael Steven van der Haghen tot Jacatra in dato 31 Augustus 1619.Ambon
1619,1617Copie resolutien genomen tot Amboijna van 9 Januarij 1617 tot 24 Julij 1619.Ambon
1619Originele missive van Sebastianus Danckaerts uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 4 April 1619.Ambon
1620Copie missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen gouverneur generaal Coen tot Jacatra in dato 10 Meij 1620.Ambon
1620Copie missive van Aert Gijsels uijt Amboijna aen den gouverneur generaal in dato 9 Meij 1620.Ambon
1620Copie missive aen Coen ende originele missive aen de camer Amsterdam van Herman van Speult uijt Amboijna in datis 4 en 10 Meij 1620.Ambon
1621Monsterrolle van alle de garnisoenen in Banda, Amboina ende Molucques [ongedateerd].Ambon
1619Copie missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen bewinthebberen [ter camere tot Amsterdam] in dato 4 April 1619.Ambon
1620Vijff copien ende eene originele missive van Herman van Speult respectievelijk uijt Amboijna, van Hitoe en Cambello aen den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in datis 4, 10, 11 Meij, 1, 9, 10 Julij en 14 Augustus 1620.Ambon
1619Copie ende originele missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen Coen ende de camer Amsterdam in datis 10 en 31 Augustus 1619.Ambon
1620Originele missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 10 Augustus 1620.Ambon
1620Amonitie van oorloge op Amboijna, 1620.Ambon
1620Copie sententien gewesen in Banda ende Amboijna van 23 April tot 23 Junij 1620.Ambon
1613Copie contracten gemaeckt tusschen de overhooffden der Oostindische compagnie ende die van de Molucques, Amboijna en Banda door Frederick Houtman gebracht [gedeeltelijk in het Arabisch].Ambon
1621Originele missive van Herman van Speult uijt Casteel_Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 16 Meij 1621.Ambon
1621Originele missive van Frederick Houtman uijt Casteel_Amboijna aen de camer Amsterdam, Meij 1621.Ambon
1621Copie van 't verhandelde in de generaele beroepinge van onse onderdanen ende bontgenooten in Amboina nevens vernieuwinge van den eet van onderdanige getrouwicheijt, actum in 't Casteel_Amboijna adij 7 Junij 1621.Ambon
1621Copie missive van Herman van Speult uijt Amboina aen bewinthebberen in dato 22 Junij 1621.Ambon
1621Copie missive uijt Amboijna aen bewinthebberen [afzender onbekend] in dato 10 Augustus 1621.Ambon
1621Copie missive van Herman van Speult uijt Amboijna aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in dato 29 Augustus 1621.Ambon
1621Originele missive van Van Speult uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 31 Augustus 1621.Ambon
1621Originele missiven van gouverneur Herman van Speult uijt Amboijna aen gouverneur generael Jan Pietersz. Coen in datis 19 Maert ende 21 Julij 1621 alsmede copie missiven als voren in datis 17 Julij ende 29 Augustus 1621.Ambon
1621Originele resolutie op den gemeenen landtdach in Amboijna getrocken, in dato 7 Junij 1621 alsmede instructie voor Cornelis de Meijer ende Daniel den Buquoij omme aen den stadthouder van den coninck van Ternaten voor te houden, item antwoort van Hatip Daija, stadthouder.Ambon
1622Copie missive door den gouverneur generael Jan Pietersz. Coen ende originele missive door Harman van Speult uijt Amboijna aen de Ed. heeren bewinthebberen tot Amsterdam in dato 15 Junij 1622.Ambon
1622Copie missive van Herman van Speult uijt Casteel_Amboina aen den gouverneur generaal ende originele missive aen de camer Amsterdam in dato 15 Junij 1622.Ambon
1622Copie missive van Herman van Speult uijt Casteel_Ambijna aen gouverneur generaal Coen in dato 9 September 1622.Ambon
1622Copie missive van Herman van Speult uijt Casteel_Amboijna aen gouverneur generaal Coen in dato 29 September 1622.Ambon
1622Originele missive van Van Speult uijt Casteel_Amboijna aen de camer Amsterdam in dato 30 September 1622.Ambon
1617Twee registers van de wapenen op de forten van Amboijna, Hitto en Cambello, ammonitie en geweren et cetera gedateerd primo Julij anno 1617.Ambon
1617,1614Copie van twee memoriën, d'eene gelaten bij den gouverneur Jaspar Jansz. aen Adriaen Blocq Martensz. ende d'andere gegeven bij ditto Blocq Martensz. aen admirael Steven van der Haghen, gouverneur in Amboina, 25 Junij 1614 en 4 Julij 1617.Ambon
1617Balance des generalen boecks van de comptoiren op Amboina op het Casteel_Amboina opgemaakt 1617.Ambon
1617,1616Copie ende originele missive van Herman van Speult uijt 't Casteel_Amboina ende 't comptoir Cambelle aen de camer Amsterdam in datis 4 October 1616 en 19 Augustus 1617.Ambon
1616,1615Verhael van den stant der relijgie in Amboina, wesende een extract uijt twee missiven van Casparis Wiltgiens, predikant in Amboijna aen de classe van Amsterdam anno 1615 ende 1616.Ambon
1617Copie ende originele missive van Steven van der Haghen uijt Amboijna aen de camer Amsterdam in datis 2 Junij ende 14 Augustus 1617.Ambon
1617Copie missive van Steven van der Haghen uijt Amboijna aen Jan Pietersz. Coen in dato 16 Augustus 1617.Ambon
1624Copie missive van d'Ed. Herman van Speult uijt Cambello aen den gouverneur generaal Pieter de Carpentier in dato 15 Meij 1624.Ambon
1624Copie missive van d'Ed. Herman van Speult uijt Cambello aen den gouverneur generaal Pieter de Carpentier in dato 16 September 1624, gesonden aen de camer Amsterdam.Ambon
1624Beclach poincten over d'absurde ende hostile proceduiren der Ternatanen ende Louhesen in dato 16 September 1624.Ambon
1625Copie missive van den admirael Geen Huijgen Schapenham uijt Amboijna aen den gouverneur generael Pieter de Carpentier, gedateerd 25 October 1625.Ambon
1625Originele missive van Johan de Praet aen de camer Amsterdam in dato 5 September 1625.Ambon
1625Originele missive van den coopman Philips Lucassen in 't Casteel_Amboijna aen den gouverneur generaal de Carpentier in dato 25 April 1625.Ambon
1625Copie missive van Amboijna gesonden na Batavia in dato 15 Julij 1625.Ambon
1625Copie journael gehouden op de tochte van Louhoe ende Cambelle van 14 Meij tot 23 Junij 1625.Ambon
1625Copie missive van Amboijna in dato 8 September 1625 na Batavia per 't jacht Surat.Ambon
1625Copie missive van den oppercoopman Philips Lucassen te Amboijna in dato 7 September 1625 na Batavia gesonden.Ambon
1625Originele missive van den admirael Gheen Huijgen Schapenham te Amboijna aen den gouverneur generael in dato April 1625.Ambon
1625Memorie van den gouverneur Herman van Speult noopende sijn gebesoigneerde met den coninck van Macassar aan de heer gouverneur generaal Pieter de Carpentier.Ambon
1626Copie missiven aen den gouverneur generaal Carpentier in datis 28 April, 15 Junij en 26 Julij 1626 [actum in 't Casteel_Amboijna].Ambon
123...3403
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in