Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
21322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 21322 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Java's (Noord-) OostkustStaat reekening verthonende de generaale lasten en winsten zoo meede de inkomsten die geduurende het boekjaar 1789-90 hier te Samarang en op de respectieve comptoir van Javas_Noordoost_Cust gevallen en behaald zijn, et cetera (ontfangen anno 1790).1790,1789
Java's (Noord-) OostkustStaat rekening vertoonende de generaale lasten en winsten zo meede de inkomsten die geduurende het boekjaar 1791-92 te Samarang en op de respective comptoiren van Javas_Noordoost_Cust gevallen en behaald zijn, et cetera (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustEerbiedig berigt door B. van der Worm en M. Meurs te Samarang aan den Ed. heer Van Overstraten raad van Nederlands India mitsgaders gouverneur en directeur te Javas_Noordoost_Cust de dato 26 Julij 1792 (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustRegiment Wurtemberg rapport von allen Veranderungen, welche beij denen in Samarang befindlichen vier Compagnien, und dem Staab, nabst der nach Amboina detachirten Compagnie, solange dieselbe in Samarang gelegen vorgefallen sind vom 28 November 1791 bis ultimo Junij 1792 (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustKorte sterkte van zodaanige manschappen als er zedert primo November 1791 tot ultimo Junij 1792 zijn te Samarang komen te sterven of naar elders vertrokken (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustRegiment van Wurtemberg [te Samarang] consignatio von denen Verstorbenen seit der Munsterung [gedateerd 17 September 1792] (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustToettenlijste der jenigen Militairen vom Regiment Wurtemberg welche in der Uberfahrt von Batavia nach Samarang gestorben sind [gedateerd 1 Julij 1792] (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustMonsterrollen van het regiment Wurtemberg te Samarang (ontfangen anno 1792).1792
Java's (Noord-) OostkustStaat rekening vertoonende de generaale lasten en winsten zo meede de inkomsten die geduurende het boekjaar 1791-92 te Samarang en op respective comptoiren van Javas_Noordoost_Cust gevallen en behaald zijn, et cetera (ontfangen anno 1792).1792,1791
Java's (Noord-) OostkustMissive vande residenten tot Rimbangh aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven in dato 23 Februarij 1683 (ontfangen den 19 Maart 1683 per de fluijt Delfshaven).1683
Java's (Noord-) OostkustRegister der papieren (ontfangen den 2 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden oppercoopman Cornelis Bartelsz. Marchier aan haar Eds. geschreven in dato 7 Januarij 1683 met een appendix van 2 April (ontfangen den 2 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara aan haar hoog Eds. tot Batavia geschreven in dato 2 April 1683 (ontfangen den 4 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMemorie door den E. Bartelsz. op zijn vertreck den ondercoopman Adriaan Dortsman tot naaright gelaten in dato 16 Maart anno 1683 (ontfangen den 4 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje van den coopman Reijersz. aan haar Eds. geschreven de dato 20 Maart anno 1683 (ontfangen den 4 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustRegister der Sourobaijase papieren (ontfangen den 4 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden coopman Jan van Mechelen en raad tot Sourabaija aen haar Eds. geschreven dato 10 Maart 1683 (ontfangen den 4 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustNotitie der burgers vaartuijgen, die 't zedert October 1682 tot Maart '83 van Sourabaija naar Amboina en Banda vertrocken zijn (ontfangen den 4 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683,1682
Java's (Noord-) OostkustRegistertje der papieren (onfangen den 10 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden ondercoopman Dortsman uijt Tagal aen haar Eds. geschreven in dato ultimo Maart 1683 (onfangen den 10 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustRapport vanden ondercoopman Dortsman opgesteld en aen haar Eds. tot Batavia overgesonden dato ultimo Maart 1683 (onfangen den 10 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMemorie door ondercoopman Dortsman op zijn vertrek van Japara den adsistent Havelaar tot naaricht gelaten, dato 22 Maart 1683 (onfangen den 10 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustRegistertje der Sourabaijse papieren (ontfangen den 22 April 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den coopman J.v. Mechelen en raad tot Sourabaija aan haar Eds. geschreven in dato 5 April 1683 (ontfangen den 22 April 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustRegistertje der gesondene papieren naar Banda (ontfangen den 23 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den capitain Van den Eeden en raad tot Japara aan haar Eds. geschreven in dato 26 Maart 1683 (ontfangen den 23 April 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustRegister der Japaarse papieren (ontfangen den 27 April 1683 per de Berckmeer).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive door den capitain Hendrik Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 8 April 1683 (ontfangen den 27 April 1683 per de Berckmeer).1683
Java's (Noord-) OostkustInstructie door den capitain Van den Eeden aen den vendrigh Bervelt en adsistent Samuel Hoorn tot hun naricht mede gegeven, dato 8 April 1683 (ontfangen den 27 April 1683 per de Berckmeer).1683
Java's (Noord-) OostkustRegister der papier vanden vendrigh Bervelt (ontfangen den 27 April 1683 per de Berckmeer) [ontbreekt].1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden vendrigh Jan Bervelt en den adsistent Samuel Hoorn aan haar Eds. geschreven in dato 14 April 1683 (ontfangen den 27 April 1683 per de Berckmeer).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vande residenten tot Samarangh aen haar Eds. geschreven dato 14 April anno 1683 (ontfangen den 27 April 1683 per de Berckmeer).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje aen haar Eds. geschreven door de posthouders tot Carta Soura Diningrat, in dato 5 Januarij anno 1683 (ontfangen den 27 April 1683 per de Berckmeer).1683
Java's (Noord-) OostkustRegistertje der Japaarse papieren (ontfangen den 7 Maij 1683).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive van den capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 19 April 1683 (ontfangen den 7 Maij 1683).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 6 Maij annno 1683 (ontfangen den 13 Maij 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive van de residenten tot Rimbangh aen haar Eds. geschreven in dato 28 Maart anno 1683 (ontfangen den 27 Maij 1683 per schipper Loefhouwer).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive van de residenten tot Rimbangh aen haar Eds geschreven in dato 5 Junij anno 1683 (ontfangen den 8 Junij 1683 per Zuijd Beverland).1683
Java's (Noord-) OostkustRegister der Sourabaijase papier (ontfangen den 8 Junij 1683 per Zuijd Beverland).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive van den coopman Jan van Mechelen en raad tot Sourabaija aen haar Eds. geschreven dato 25 Maij 1683 (ontfangen den 8 Junij 1683 per Zuijd Beverland).1683
Java's (Noord-) OostkustNaricht van den coopman J.v. Mechelen voor de opperhoofden van Zuijd Beverland dato 25 Maij 1683 (ontfangen den 8 Junij 1683 per Zuijd Beverland).1683
Java's (Noord-) OostkustRegister der Japaarse papieren (ontfangen den 4 Julij 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive vanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara aen haar Eds. geschreven in dato 25 Junij met een appendicx van den daar aen volgende (ontfangen den 4 Julij 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustRaport door den vendrigh Ephrahim Christoffelsz. en boeckhouder Jan van Munster wegens haar verrigtinge naar Coedoes in dato 18 April 1683 overgeleverd (ontfangen den 4 Julij 1683 per inlands vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustMissive van de residenten tot Samarangh aen haar Eds. geschreven in dato 10 Julij anno 1683 (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustTwee copie briefjens door de posthouders tot Carta Soura aanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara geschreven beijde gedateerd 7 Julij 1683 (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustRegister der Japaarse papieren (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustBriefje vanden capitain Van den Eeden en raad tot Japara aan haar Eds. geschreven sonder datum (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustInstructie den luijtenant Van de Casteele en den boeckhouder Samuel Hoorn op hun reijse naar Damacq et cetera wegens het insamelen van rijs tot naricht medegegeven (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
Java's (Noord-) OostkustTwee translaat ola's door Pangirangh Adij Pattij Pougar en Pangirang Adij Pattij Natta Cassouma aenden luijtenant Arnout Grevinck geschreven (ontfangen den 15 Julij 1683 per Chinees vaartuijgh).1683
vorige
12...427
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in