Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
21322 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 21322 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1696Briefje vanden capiteijn Meijnard de Roij ende den resident Abraham Smetser tot Samarang aan haar Eds. tot Batavia geschreven onder dato 22 December 1696 (ontfangen 31 December 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden oppercoopman en gesaghebber Pieter Goodschalk nevens den raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia geschreven, gecarteert de dato 18 December 1696 (ontfangen 30 December 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden oppercoopman en gesaghebber Pieter Goodschalk nevens den raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia geschreven, gecarteert de dato 8 December 1696 (ontfangen 30 December 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden resident tot Tagal David Boxel aan haar Eds. tot Batavia geschreven de dato 28 November 1696 (ontfangen 6 December 1696 per d'fluijt Bovencaspel).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden gesaghebber Goodschalk nevens den raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia geschreven de dato 18 November 1696 (ontfangen 30 November 1696 per 't fluijtje d'Duijf).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden luijtenant Jan van Velsen en assistent Joseph de Vos tot Samarang aan haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 13 November 1696 (ontfangen 25 November 1696 per de fluijt 't Huijs te Spijk).Java's (Noord-) Oostkust
1696Register der papieren (ontfangen 25 November 1696 per de fluijt 't Huijs te Spijk).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden oppercoopman en gesaghebber Pieter Goodschalk ende den raad tot Japara aan haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 9 November 1696 (ontfangen 25 November 1696 per de fluijt 't Huijs te Spijk).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaat misive vanden Angabeij Bradja Pattij aan haer Eds. de hoge regering (ontfangen 20 November 1696 per afgesondene).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaat missive door voornoemde Area Sindouradja aan den heer directeur generael geschreven (ontfangen 20 November 1696 per afgesondene).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaat missive van Area Sindouradja aan zijn Ed. den heer gouverneur generael (ontfangen 20 November 1696 per afgesondene).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaat missive door Radeen Area Poelandjewa tot Sumanap aan haer Eds. tot Batavia geschreven (ontfangen 20 November 1696 per afgesondene).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaat missive door den Tommogon Patma Nagara tot Damak, aan zijn Ed. den heer gouverneur generael (ontvangen 19 November 1696 per afgesondene).Java's (Noord-) Oostkust
1696Twee translaet briefjes door Djewa Agong coning van Balij aan haer Eds. de hoge regering tot Batavia geschreven (ontvangen 17 November 1696 per afgesondene).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden oppercoopman en gesaghebber Goodschalk nevens den raad tot Japara aan haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 2 November 1696 (ontfangen 13 November 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden resident tot Tagal David Boxel aan haer Eds. tot Batavia geschreven de dato 28 October 1696 (ontfangen 4 November 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaet briefje vanden Tommogon Patma Nagara tot Damak aanden heer directeur generael geschreven (ontfangen 30 October 1696 per afgesondenen).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaet briefje door de huijsvrouwe vanden Tommogon Soura Nata tot Damak aan zijn Ed. den heer gouverneur generael geschreven (ontfangen 30 October 1696 per afgesondenen).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden gesaghebber P. Goodschalk ende den raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia de dato 20 October 1696 (ontfangen 26 October 1696 per 't jagje Westbroek).Java's (Noord-) Oostkust
1696Berigt vanden assistent Zacharis van de Rijp wegens de anijl, ofte indigobladeren op Javas_Oostcust, Bantam en Tanjonpoera vallende, mitsgaders de bereijding van dien nade Cormandelse en Souratse weijse (ontfangen 23 October 1696 per afgesondene Tsjacraningrat).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaet missive van Pangerang Siacra Ningrat aan haar Eds. de hoge regering voornoemt gecarteert (ontfangen 23 October 1696 per afgesondene van't Siacraningrat).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden capiteijn Michiel Ram ende den raad tot Sourobaija aan haar Eds. de hoge regering voornoemt de dato 10 October 1696 (ontfangen 23 October 1696 per afgesondene van't Siacraningrat).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden resident tot Tagal David Boxel, aan haer Eds. tot Batavia gedateert 17 October 1696 (ontfangen 20 October 1696 per Bovencaspel en Cronenburg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden resident tot Tagal David Boxel, aan haer Eds. tot Batavia gedateert 15 October 1696 (ontfangen 20 October 1696 per Bovencaspel en Cronenburg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaet Maleijtse missive vanden Sousouhounang Aman Courat tot Carta Zoura aan haar Eds. tot Batavia geschreven (ontfangen 22 October 1696 per gesanten).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden oppercoopman en gesaghebber L. Goodschalk neven den raad tot Japara geschreven aan haar Eds. tot Batavia in dato 11 October 1696 (ontfangen 20 October 1696 per de fluijt Adrichem).Java's (Noord-) Oostkust
1696Register vande papieren (ontfangen 19 October 1696 per 't fluijtje de Civetkat).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden oppercoopman en gesaghebber L. Goodschalk neven den raad tot Japara geschreven aan haar Eds. tot Batavia in dato 11 October 1696 (ontfangen 19 October 1696 per 't fluijtje de Civetkat).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden resident tot Tagal David Boxel, aan haar Eds. tot Batavia de dato 30 September 1696 (ontfangen 5 October 1696 per 't jagje den Arent).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden capiteijn Meijnard Duroij tot Japara aan haar Eds. tot Batavia de dato 29 September 1696 (ontfangen 5 October 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden gesaghebber Godschalk en den raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia gecarteert de dato 13 September 1696 (ontfangen 22 September 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden Tagalsen resident David Boxel aan haar Eds. tot Batavia de dato 4 September 1696 (ontfangen 7 September 1696 per 't schip Castricum).Java's (Noord-) Oostkust
1696Register der ontfange papieren (ontfangen 7 September 1696 per 't schip Castricum).Java's (Noord-) Oostkust
1696Twee translaet briefjes door den Pangerang Siacraningrat aan sijn Eds. den heer gouverneur generael Willem van Outhoorn geschreven (ontfangen 3 September 1696 per afgesondene van Tsjacra Ningrat).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden capiteijn Michiel Ram ende de raad tot Sourobaija aan haar Eds. de hoge regering gedateert 25 Augustus 1696 (ontfangen 3 September 1696 per afgesondene van Tsjacra Ningrat).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden gesaghebber Goodschalk ende den raad tot Japara aan haar Eds. de hoge regering gedateert 26 Augustus 1696 (ontfangen 30 Augustus 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Translaet briefje vanden veltheer Aria Sindouradja aan den gesaghebber tot Japara geschreven en aldaer den 7 Augustus ontfangen (ontfangen 19 Augustus 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden gesaghebber Goodschalk ende den raad tot Japara aan haar Eds. tot Batavia gecarteert de dato 12 Augustus 1696 (ontfangen 19 Augustus 1696 per inlants vaertuijg).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missiven vanden capiteijn Michiel Ram en raad tot Sourobaija aan haar Eds. tot Batavia geschreven de dato 29 Julij 1696 (ontfangen 10 Augustus 1696 per Bovencaspel).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden gesaghebber Pieter Goodschalk, en raad tot Japara aan haer Eds. tot Batavia de dato 5 Augustus 1696 (ontfangen 10 Augustus 1696 per Bovencaspel).Java's (Noord-) Oostkust
1696Register (ontfangen 10 Augustus 1696 per Bovencaspel).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden gesaghebber Pieter Goodschalk, en raad tot Japara aan haer Eds. tot Batavia de dato 29 Julij 1696 (ontfangen 4 Augustus 1696 per de fluijt de Civetkat).Java's (Noord-) Oostkust
1696Register (ontfangen 4 Augustus 1696 per de fluijt de Civetkat).Java's (Noord-) Oostkust
1696Memorie van den Samarangsen resident Abraham Smetser wegens het gebruijk der wankoedoe off zaaijwortel (ontfangen 29 Julij 1696 per Westbroek).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden Samarangsen resident Abraham Smetser, aan haer Eds. tot Batavia de dato 25 Julij 1696 (ontfangen 29 Julij 1696 per Westbroek).Java's (Noord-) Oostkust
1696Briefje vanden oppercoopman en gesaghebber Goodschalk en raad tot Japara aan haar Eds. de dato 21 Julij 1696 (ontfangen 29 Julij 1696 per Westbroek).Java's (Noord-) Oostkust
1696Opstellinge van't gene de nieuwe fortresse tot Samarang volgens desselfs calculatie, sal komen te kosten (ontfangen 13 Julij 1696 per de fluijt Adrichem).Java's (Noord-) Oostkust
1696Berigt vanden capiteijn Meijnard du Roij aan haer Eds. tot Batavia gededuceert nopende de nieuwe vestinge tot Samarang gedateert 6 Julij 1696 (ontfangen 13 Julij 1696 per de fluijt Adrichem).Java's (Noord-) Oostkust
1696Missive vanden oppercoopman en gesaghebber Pieter Goodschalk, nevens den raad tot Japara, aan haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 8 Julij 1696 (ontfangen 13 Julij 1696 per de fluijt Adrichem).Java's (Noord-) Oostkust
1696Register der papieren (ontfangen 13 Julij 1696 per de fluijt Adrichem).Java's (Noord-) Oostkust
vorige
12...427
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in