Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
10025 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 10025 gevonden
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1739,1738Extract uijt de consideratien vanden raad ordinaris Van Imhof over den handel en valuatie der geldspetien in 't Westerdeel van Indien, mitsgaders uijt het advis vanden gouverneur en raad van Cormandel en uijt de aanmerkingen van den Bengaals directeur Sigterman in datis 22 November 1738, 12 September en 9 November 1739.Coromandel
1742,1741Inventaris der contanten, equipagie en ammonitie goederen als er onder ultimo Augustus 1741 tot Cormandel in wesen zijn bevonden (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Twee muntsbevindingen van vermunt goud tot Nagapatnam gedateert 21 October en 30 December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Drie stuks rendementen van verstrekte ropias te Bimilipatnam in de maenden September, October en November 1741(ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Drie stux aparte rendementen van de tot Palliacatta, Sadraspatnam en Masulipatnam bij vendutie verkogte invendibele goederen de dato 17 October, 17 November en 29 December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Vier stux maandelijxe rendementen van verkogte koopmanschappen van Jaggernaijkpoeram in de maenden September, October, November en December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Drie stux maandelijxe rendementen van verkogte koopmanschappen van Bimilipatnam in de maenden September, October, November en December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Vier stux maandelijxe rendementen van verkogte koopmanschappen van Masulipatnam in de maenden September, October, November en December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Vier stux maandelijxe rendementen van verkogte koopmanschappen van Sadraspatnam in de maenden September, October, November en December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Vier stux maandelijxe rendementen van verkogte koopmanschappen van Portonovo eijgentlijk Tegenepatnam in de maenden September, October, November en December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Vier stux maandelijxe rendementen van verkogte koopmanschappen van Palliacatta in de maenden September, October, November en December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Vier stux maandelijxe rendementen van verkogte koopmanschappen van Nagapatnam in de maenden September, October, November en December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742Bevinding der tot Masulipatnam hersiene lijwaten de dato 9 Januarij 1742 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742Twee circulaire briefjes na de suijder comptoiren op den 8 Januarij en 8 Februarij 1742 geschreven (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Brieven van Nagapatnam na Colombo, Bengale, Souratte, Persia, Jaffanapatnam, Tutucorijn, Trinconomale en Manaer afgesonden sedert den 27 October 1741 tot den 21 Februarij 1742 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Gewisselde brieven tusschen Tegenepatnam en Nagapatnam sedert den 26 October 1741 tot den 7 Februarij 1742 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Gewisselde brieven tusschen 't Portonovose opperhooft te Tegenepatnam sijnde en Nagapatnam sedert den 24 October 1741 tot den 17 Februarij 1742 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Gewisselde brieven tusschen Sadraspatnam en Nagapatnam sedert den 11 October 1741 tot den 17 Februarij 1742 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Gewisselde brieven tusschen Palliacatta en Nagapatnam sedert den 21 October 1741 tot den 15 Februarij 1742 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Gewisselde brieven tusschen Masulipatnam en Nagapatnam sedert den 13 October 1741 tot den 16 Februarij 1742 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Resolutien genomen in raede van Noorder Chormandel tot Masulipatnam sedert den 6 October tot den 27 December 1741 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742Secreete resolutien genomen in raede van politie tot Nagapatnam op den 23 Februarij 1742 annex eenige bijlagen toegehoorende volgens apart register (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742,1741Resolutie genomen in raede van politie tot Nagapatnam sedert 8 November 1741 tot den 30 Januarij 1742 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742Missive geschreven door den heer raed extraordinaris en gouverneur Jacob Mossel benevens den raed tot Nagapatnam aen den gouverneur generael en raden van India gedateert 23 Februarij 1742 (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1742Register der papieren (ontfangen den 2 Julij 1742 per 't schip Opperdoes over Ceijlon).Coromandel
1739,1738,1737Drie samentreckingen der gedane geschenken in het boekjaar 1737/38 tot Nagapatnam, Mazulipatnam en Kakienara (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1737Twee samentreckingen van gedane timmeragie in het afgelopene boekjaar 1737/38 tot Nagapatnam en Noorder Cormandel (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738'T samentreckingen van de versondene en overgebleven retouren soo voor patria als India in anno 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Negen stux maandelijxe rendementen van verthierde coopmanschappaen als: 2 van Portonovo in de maanden September en October 1738; 2 van Sadraspatnam in dezelve maanden; 2 van Palliacatta als even; 1 van Mazulipatnam in Augustus 1738; 2 van Bimilipatnam in Augustus en September 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Circulatie van het benodigde en te bekostene ter verhelpinge der gebreken aan het Fort Geldria en andere gebouwen te Palliacatta etcetera (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Rapport bevindinge van den onder coopman en Nagapatnams essaijeur Jan Martensz nopens de zwaarte en het alloij van thien stux France ropijen (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Declaratoir van den coopman en fiscaal mr. Joan Hendrik van Panhuijs aangaande de in de rivier tot Nagaptanam omgeslagene en gesonke 's Comp. chaloup Maria Henrietta (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Brieven van Nagapatnam na Colombo, Bengale, Souratta, Persia, Mallabaar, Jaffanapatnam, Tutucorijn, Manaar 't sedert 27 October tot 20 November 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Drie circulaire brieven van Nagapatnam na de subalterne zuijder comptoiren afgezonden op den 8, 24 November en 8 December 1738(ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Drie briefjes van Tegenepatnam na Nagapatnam de datis 28 October, 17 November en 7 December 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Gewisselde brieven tusschen Portonovo en Nagapatnam 't sedert 27 November tot den 4 December 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Gewisselde brieven tusschen Sadraspatnam en Nagapatnam 't sedert den 18 October tot den 11 December 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Gewisselde brieven tusschen Palliacatta en Nagapatnam 't sedert den 22 October tot den 1 December 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Gewisselde brieven tusschen Mazulipatnam en Nagapatnam 't sedert den 2 October tot den 2 December 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Resolutien genomen in politiquen rade tot Mazulipatnam den 22 September en 27 October 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Resolutien genomen in rade van politie tot Nagapatnam op den 27 October en 24 November 1738 annex een extract notul den 10 December 1738 in voormelde rade gehouden (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Missive van den heer gouverneur Jacob Mossel en raad tot Nagapatnam aan haar hoog edelens tot Batavia gedateert den 14 December 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739Register der papieren (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738,1737Vier stux t'samentreckingen van gedane timmeragie en reparatie op Zuijder Cormandel in het boekjaar 1737/38 en op de comptoiren Palliacatta, Sadraspatnam en Portonovo (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Vier stux samentreckingen van gedane schenkagien op Zuijder Cormandel te weeten Nagapatnam, Palliacatta, Sadraspatnam en Portonovo (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Bevinding van de uijt Persia ontfangene assa foetida, ruinas wortelen etcetera (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1737Notitie der geslagene ropijen in de munt ten casteele Geldria tot Palliacatta int boekjaar 1737/38 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Twee stux vendurollen van verkogt bier en zecq wijn tot Nagapatnam annex der selver rendementen (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1737'T samentreckinge van alle de verkogte coopmanschappen etcetera nevens den daarop behaalde winsten in 't boekjaar 1737/38 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1739,1738Beantwoorde Indiase eijsch van kleden en lijwaten voor 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
vorige
12...201
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in