Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Zoeken

Velden doorzoeken
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
19245 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 19245 gevonden
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CeylonOnkostreekening van de schepen Unie, Gouverneur Generaal Mossel, Neederlands Welvaaren, de Leviathan, Generaal Maatzuijker en Merarie en de pakketboten Maria Louisa, Zeemeeuw en Star onder verscheiden data tussen 22 Zeptember 1790 en 23 Augustus 1791 (ontfangen anno 1791).1791,1790
CeylonStaat en inventaris door Paravicini van alle de metale en eijsere stukken kanons benevens de metale mortiers en eijzere kogels, bommen en grenaeden zodanig als dezelve zig bevinden op de stadswallen, werken, buijtenposten als in de magazijnen te Gale en Mature en Tangale onder ultimo Augustus 1792 [met schetsjes] (ontfangen anno 1792).1792
CeylonStaat en inventaris door Paravicini van alle de metale en eijzere stukken kannons benevens de metale mortiers, houbitzers, eijzere kogels, bommen en grenaeden zodanig als dezelve zig bevinden zo op de stadswallen, werken, buijtenposten als in de magazijnen te Trinconomaele, Oostenburg en Batticaloa onder ultimo Augustus 1792 [met schetsjes] (ontfangen anno 1792).1792
CeylonStaat en inventaris door Paravicini van alle de metale en eijzere stukken canons benevens de metale mortieren, houwitzers, eijzere kogels, bommen en grenaeden zodanig als dezelve zig bevinden te Jaffanapatnam, Mannaar en Ham en Hiel onder ultimo Augustus 1792 [met schetsjes] (ontfangen anno 1792).1792
CeylonStaat en inventaris door Paravicini van alle kannons, mortiers, houbitzers, bommen, granaaten, kogels en zovoorts zodanig als dezelve bevinden te Colombo, Nigombo, Kalture, Kalpettij, Putlang en Tutucorijn onder primo September 1792 [met schetsjes] (ontfangen anno 1792).1792
CeylonTwee registers der papieren [het eerste is gedateerd 10 Februarij 1689, het tweede 27 December 1688].1689,1688
CeylonMissive door de heer gouverneur Laurens Pijl en raedt aen haer hoogh Eds. de hooge regeringh tot Batavia geschreven in dato 27 December 1688.1688
CeylonVier stucx olas tusschen het opperhooft Jan van Vliet tot Tutucorijn met den vrijheer Regimaden Teuver verwisselt wegens een gearresteert Mallabaers sluijckvaertuijgh.1688
CeylonTranslaet ola door de hoffsgrooten ter ordre des conings van Candia aen de heer gouverneur Laurens Pijl tot Colombo geschreven.1688
CeylonTranslaet ola van den secretaris Claas Alebos ter ordre van de heer gouverneur Laurens Pijl aen de hoffsgrooten in Candia geschreven in dato 22 October 1688.1688
CeylonRapport van Massoemagodde Kittij aen d'heer gouverneur Laurens Pijl in dato 11 November 1688.1688
CeylonTwee missives van de heer gouverneur Laurens Pijl aen den coningh en hooft priester tot Candia geschreven in dato 25 November 1688.1688
CeylonRapport van Anthonij de Motta aen d'heer gouverneur Laurens Pijll van sijne verrightinge in Candia in dato 18 December 1688.1688
CeylonTranslaet missive door den coningh der Maldivise eijlanden aen den heer gouverneur Laurens Pijll en vice versa geschreven.1688
CeylonTranslaet missive door de hoffgrooten ter ordre van den coningh tot Candia aen d'heer gouverneur Laurens Pijl geschreven den 17 December 1688.1688
CeylonTranslaet van den Gannelandaer geheijmsten raedt des conings aen d'heer gouverneur Laurens Pijl geschreven.1688
CeylonRegister der Ceijlonse negotieboecken, gedateerd 22 December 1688.1688
CeylonRegister der guarnisoen en scheepssoldij boecken, gedateerd 21 December 1688.1688
CeylonTranslaet Maleijtse missive door Sjeeq Joseph Sadja van Colombo aen haer Eds. tot Batavia.1688
CeylonTranslaet Maleijtse missive door Radja Gorontaar aen haer Eds. tot Batavia.1688
CeylonTwee registers der Ceijlonse papieren.1690
CeylonOriginele missive van den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en den raed op Ceijlon aen de vergaderingh der heeren zeventiene geschreven in dato 26 Januarij 1690.1690
CeylonOriginele missive van den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en raed aen de heeren bewinthebberen ter kamer van Amsterdam geschreven in dato 26 Januarij 1690.1690
CeylonVier authenticque copie missives van den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en raed aen den heer commissaris Van Mijdrecht tot Jaffanapatnam geschreven in datis 9, 14 en 15 Februarij mitsgaders 3 Maert 1690.1690
CeylonVier authenticque missives van den heer commissaris Van Mijdrecht aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en raed geschreven in datis 20, 23 en 24 Januarij, mitsgaders 6 Februarij 1690.1690
CeylonCopie missive van den gouverneur Laurens Pijl aen eenige grooten van 't Candise hoff.1690
CeylonDrie copie missiven van het opperhoofd Jan van Vliet en raed ter kuste van Madure tot Tutucorin aen den heere commissaris Van Mijdrecht tot Jaffanapatnam geschreven in datis 19, 21 en 23 Februarij 1690.1690
CeylonRekeningh der provisien en equippage goederen tot Gale aen 't schip Pampus verstrekt op de reijse na herwaerts [naar patria], gedateerd ultimo Februarij 1690.1690
CeylonMemorie van stuagie der goederen int retourschip Pampus, ongedateerd.1690
CeylonRolle der hooge en mindere officieren op 't schip Pampus geretourneert.1690
CeylonExtract missive van den gouverneur Thomas van Rhee en den raed uijt Gale aen den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl en raed tot Colombo geschreven in dato 1 Maert 1690.1690
CeylonVier lijsten van rekeningen met procuratie van Gale in den jaere 1690 overgesonden.1690
CeylonRolle der impotenten met de schepen Pampus en de Hantboogh anno 1690 overgekomen.1690
CeylonVerklaringe van gecommitteerdens dat het galjot d'Elisabeth onbequaem was om eenige goederen tot retour in te nemen.1690
CeylonRolle der gesonde en impotente militairen anno 1690 met het schip de Lek overgekomen.1690
CeylonCognoscement der caerten het schip de Lek medegegeven.1690
CeylonRolle der schippers, stuurluijden, chirurgijns, timmerluijden en impotenten met het schip de Lek overgekomen.1690
CeylonRekeningh der provisien en benodightheden 't retourschip China op de herwaerts reijse [naar patria] mede gegeven tot Batavia.1690
CeylonRekening van 't verstrekte aent retourschip China mede gegeven op Gale.1690
CeylonMemorie van de stuagie der goederen in 't schip de Lek.1690
CeylonOriginele missive van den gouverneur Laurens Pijl en den raed op Ceijlon aen de kerkenraed der Waelse gemeente tot Amsterdam in dato 26 Januarij 1690.1690
CeylonDuplicaet onkostrekeningh vant schip de Lek.1690
CeylonInventaris der goederen van het schip de Lek.1690
CeylonOriginele missive van den commandeur Thomas van Rhee en den raed tot Gale aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 6 Februarij 1690.1690
CeylonOriginele missive van den commandeur Thomas van Rhee en den raed tot Gale aen de vergaderingh der heeren seventiene in dato 11 Martius 1690.1690
CeylonOriginele missive van den raed ordinaris en gouverneur Laurens Pijl mitsgaders den raed op Ceijlon aen de vergaderingh der heeren seventienen geschreven den 7 Maert 1690.1690
CeylonOriginele missive van den heer commissaris Van Mijdrecht aen de vergaderingh der heeren seventienen uijt Jaffenapatnam geschreven in dato 7 Januarij 1690.1690
CeylonResolutien getrocken door den gouverneur Laurens Pijl en raad in Colombo sedert 14 Februarij tot 19 December 1689.1689
CeylonRegister der papieren in dato 9 Februarij 1689.1689
CeylonMissive van de heer gouverneur Laurens Pijl en raad tot Colombo aen haer hoog Eds. tot Batavia in dato 9 Februarij 1689.1689
vorige
12...385
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in